Contentbeleid van Google Discussiegroepen

Met Google Discussiegroepen kun je online forums en e-mailgroepen maken en eraan deelnemen om nuttige en interessante gesprekken met andere leden te voeren. Je kunt Google Discussiegroepen gebruiken om een eigen plek in te richten voor verschillende activiteiten, zoals communiceren, samenwerken, bijeenkomsten organiseren, evenementen op touw zetten, en andere mensen met dezelfde interesses vinden. Ons contentbeleid is van essentieel belang om onze gebruikers een veilige en prettige omgeving te bieden. We vragen je daarom de regels van dit beleid na te leven wanneer je gebruikmaakt van onze producten en services ('Services'). Wanneer wij een melding krijgen over een mogelijke schending van het beleid, kunnen we die onderzoeken en actie ondernemen, waaronder het beperken of beëindigen van de toegang tot onze Services.

Beperkingen op content

Ons contentbeleid is van essentieel belang om onze gebruikers een veilige en prettige omgeving te bieden. We vragen je daarom deze regels te respecteren. Ons contentbeleid wordt van tijd tot tijd aangepast. Kom dus regelmatig terug om te zien of er iets veranderd is. Bij de toepassing van het onderstaande beleid kunnen we uitzonderingen maken op grond van artistieke, educatieve, op feiten berustende of wetenschappelijke overwegingen, of als het niet ondernemen van actie andere belangrijke voordelen voor het publiek oplevert.

Content voor volwassenen: Content voor volwassenen is toegestaan in Google Discussiegroepen, waaronder afbeeldingen of video's die naaktheid of seksuele activiteit bevatten. Wel vragen we je in je instellingen aan te geven dat je groep bedoeld is voor volwassenen. Er zijn enkele uitzonderingen op ons beleid voor content voor volwassenen:

  • Het is niet toegestaan Google Discussiegroepen te gebruiken als een manier om geld te verdienen met content voor volwassenen. Je mag bijvoorbeeld geen geld verdienen door links naar commerciële pornowebsites in je posts op te nemen.
  • Het is niet toegestaan om content te posten die seksuele handelingen zonder wederzijds goedvinden of illegale seksuele handelingen bevat. Hiertoe behoren onder andere afbeeldingen, video's of teksten waarin verkrachting, incest, bestialiteit of necrofilie worden getoond of aangemoedigd.

Veiligheid voor kinderen: We tolereren geen enkele content waarin misbruik van kinderen wordt gemaakt. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Beelden van seksueel misbruik van kinderen: Accounts van gebruikers die beelden van seksueel misbruik van kinderen publiceren of distribueren worden beëindigd. Daarnaast geven we de betreffende gebruiker aan bij de politie.
  • Pedofilie: Het is niet toegestaan om content te posten waarin seksuele gerichtheid op kinderen wordt aangemoedigd of gepromoot. Je mag bijvoorbeeld geen groepen maken of posts plaatsen met galerijen van kinderfoto's die van seksueel suggestieve teksten zijn voorzien.

Aanzetten tot haat: Je mag Google Discussiegroepen gebruiken om je mening te uiten, zelfs als deze zeer controversieel is. Ga echter niet over de schreef door aan te zetten tot haat. Hiermee bedoelen we content die haat of geweld tegen groepen promoot op basis van ras, etniciteit, nationaliteit, religie, handicap, geslacht, leeftijd, veteranenstatus, seksuele geaardheid of genderidentiteit. Schrijf bijvoorbeeld geen post waarin staat dat leden van ras X criminelen zijn of waarin geweld tegen volgers van religie Y wordt aangemoedigd.

Grove content: Plaats geen content die enkel bedoeld is om te choqueren of aanstoot te geven. Schendingen van dit beleid bestaan bijvoorbeeld uit close-ups van schotwonden of foto's van ongelukken zonder verdere context of commentaar.

Geweld: Het is niet toegestaan andere mensen in je groep of in je posts te bedreigen. Zo is het verboden doodsbedreigingen tegen een persoon of een groep mensen te posten, of content te posten waarin je lezers worden opgeroepen geweld tegen een persoon of een groep mensen te plegen.

Intimidatie: Het is niet toegestaan anderen te intimideren of te kwetsen. Als je Google Discussiegroepen gebruikt om andere gebruikers te intimideren of te kwetsen, kan de aanstootgevende content worden verwijderd of kun je permanent van de site worden uitgesloten. Online intimidatie is ook op veel andere plekken illegaal en kan verstrekkende gevolgen hebben in de niet-virtuele wereld.

Auteursrecht: Het is ons beleid om te reageren op duidelijke kennisgevingen van vermeende auteursrechtschendingen. Je kunt hier meer informatie vinden over onze auteursrechtprocedures. Plaats ook geen links naar sites waar je lezers content van andere mensen illegaal kunnen downloaden.

Persoonlijke en vertrouwelijke gegevens: Je mag persoonlijke en vertrouwelijke gegevens van anderen niet publiceren. Post bijvoorbeeld niet iemands creditcardnummer, burgerservicenummer, geheime telefoonnummer of rijbewijsnummer. Gegevens die al ergens anders op internet of in openbare documenten beschikbaar zijn, worden in de meeste gevallen niet als persoonlijk of vertrouwelijk beschouwd.

Nabootsing van identiteit: Je mag lezers niet misleiden of in de war brengen door te doen alsof je iemand anders bent of door te doen alsof je een organisatie vertegenwoordigt terwijl dat niet het geval is. Uiteraard is het wel toegestaan om parodieën of satire te publiceren. Je moet er alleen rekening mee houden dat je content vermijdt die lezers kan misleiden over je echte identiteit.

Illegale activiteiten: Gebruik Google Discussiegroepen niet om illegale activiteiten uit te voeren of gevaarlijke en illegale activiteiten te promoten. Schrijf bijvoorbeeld geen post waarin je mensen aanmoedigt te rijden onder invloed. Gebruik Google Discussiegroepen ook niet om gereguleerde of illegale drugs te verkopen of te promoten. Als je dit wel doet, kan je content worden verwijderd. In ernstige gevallen, bijvoorbeeld wanneer sprake is van misbruik van kinderen, doen we bovendien aangifte bij de politie.

Spam: Spam kan verschillende vormen aannemen in Google Discussiegroepen, maar al deze varianten kunnen ertoe leiden dat je account of groep wordt verwijderd. Voorbeelden hiervan zijn: groepen maken die bedoeld zijn om verkeer naar je site te leiden of de positie van je site in zoekresultaten te verhogen, reacties op posts van andere mensen plaatsen met als enig doel je site of product te promoten, en bestaande content uit andere bronnen halen met als primair doel het genereren van inkomsten of ander persoonlijk gewin.

Malware en virussen: Maak geen groepen die virussen verzenden, pop-ups genereren, zonder medeweten van de lezer software proberen te installeren, of de lezer op een andere manier met kwaadaardige code opzadelen. Dit is streng verboden in Google Discussiegroepen.

Gereguleerde goederen en services: Gebruik Google Discussiegroepen niet voor (hulp bij) de verkoop van gereguleerde goederen en services, zoals alcohol, kansspelen, farmaceutische producten, niet-goedgekeurde supplementen, tabak, vuurwerk, wapens of medische hulpmiddelen. Het bespreken van dergelijke goederen en services is echter wel toegestaan.

Handhaving van het contentbeleid van Google Discussiegroepen

Als je een groep of post tegenkomt waarvan je denkt dat die in strijd is met ons contentbeleid, verzoeken we je dit aan ons door te geven met behulp van de optie 'Misbruik melden'. Je kunt hier meer informatie vinden over het melden van content.

Ons team beoordeelt deze markeringen op schendingen van het beleid. Is de content niet in strijd met ons beleid, dan ondernemen we geen actie. Zijn we van mening dat de content wel in strijd is met ons beleid, dan ondernemen we een of meer van de volgende acties op basis van de ernst van de schending:

  • De aanstootgevende content verwijderen,
  • De toegang van de auteur tot zijn of haar Google-account uitschakelen
  • De gebruiker aangeven bij de politie.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?