Contentbeleid van Google Groepen

Met Google Groepen kun je online forums en e-mailgroepen maken en eraan deelnemen om nuttige en interessante gesprekken met andere leden te voeren. Je kunt Google Groepen gebruiken om een eigen plek in te richten voor verschillende activiteiten, zoals communiceren, samenwerken, bijeenkomsten organiseren, evenementen op touw zetten en andere mensen met dezelfde interesses vinden. Ons contentbeleid is van essentieel belang om onze gebruikers een veilige en prettige omgeving te bieden. We vragen je daarom de regels van dit beleid na te leven wanneer je gebruikmaakt van onze producten en services ('Services'). Wanneer wij een melding krijgen over een mogelijke schending van het beleid, kunnen we die onderzoeken en actie ondernemen, waaronder het beperken of beëindigen van de toegang tot onze Services.

Beperkingen op content

Ons contentbeleid is van essentieel belang om onze gebruikers een veilige en prettige omgeving te bieden. We vragen je daarom deze regels te respecteren. Ons contentbeleid wordt van tijd tot tijd aangepast. Kom dus regelmatig terug om te zien of er iets veranderd is. Bij de toepassing van het onderstaande beleid kunnen we uitzonderingen maken op grond van artistieke, educatieve, op feiten berustende of wetenschappelijke overwegingen, of als het niet ondernemen van actie andere belangrijke voordelen voor het publiek oplevert.

Content voor volwassenen: Content voor volwassenen is toegestaan in Google Groepen, waaronder afbeeldingen of video's die naaktheid of seksuele activiteit bevatten. Wel vragen we je in je instellingen aan te geven dat je groep bedoeld is voor volwassenen. Er zijn enkele uitzonderingen op ons beleid voor content voor volwassenen:

  • Het is niet toegestaan Google Groepen te gebruiken als een manier om geld te verdienen met content voor volwassenen. Je mag bijvoorbeeld geen geld verdienen door links naar commerciële pornowebsites in je posts op te nemen.
  • Het is niet toegestaan om content te posten die seksuele handelingen zonder wederzijds goedvinden of illegale seksuele handelingen bevat. Hiertoe behoren onder andere afbeeldingen, video's of teksten waarin verkrachting, incest, bestialiteit of necrofilie worden getoond of aangemoedigd.
  • Je mag geen privénaaktfoto's of seksueel expliciete of niet-expliciete intieme en seksuele afbeeldingen of video's posten zonder expliciete toestemming van de persoon. Als iemand zonder toestemming een privénaaktfoto of -video, seksueel expliciete foto of video of niet-expliciete intieme en seksuele foto of video van je heeft gepost, kun je ons hier een melding sturen.

Veiligheid voor kinderen: We tolereren geen enkele content waarin misbruik van kinderen wordt gemaakt. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Beelden van seksueel misbruik van kinderen: Accounts van gebruikers die beelden van seksueel misbruik van kinderen publiceren of distribueren worden beëindigd. Daarnaast geven we de betreffende gebruiker aan bij de politie.
  • Pedofilie: Het is niet toegestaan om content te posten waarin seksuele gerichtheid op kinderen wordt aangemoedigd of gepromoot. Je mag bijvoorbeeld geen groepen maken of posts plaatsen met galerijen van kinderfoto's die van seksueel suggestieve teksten zijn voorzien.

Aanzetten tot haat: Je mag Google Groepen gebruiken om je mening te uiten, zelfs als deze zeer controversieel is. Ga echter niet over de schreef door aan te zetten tot haat. Hiermee bedoelen we content die haat of geweld tegen groepen promoot op basis van ras, etniciteit, nationaliteit, religie, beperking, geslacht, leeftijd, veteranenstatus, seksuele geaardheid of genderidentiteit. Schrijf bijvoorbeeld geen post waarin staat dat leden van ras X criminelen zijn of waarin geweld tegen volgers van religie Y wordt aangemoedigd.

Grove content: Plaats geen content die enkel bedoeld is om te choqueren of aanstoot te geven. Schendingen van dit beleid bestaan bijvoorbeeld uit close-ups van schotwonden of foto's van ongelukken zonder verdere context of commentaar.

Geweld: Het is niet toegestaan andere mensen in je groep of in je posts te bedreigen. Zo is het verboden doodsbedreigingen tegen een persoon of een groep mensen te posten, of content te posten waarin je lezers worden opgeroepen geweld tegen een persoon of een groep mensen te plegen.

Gewelddadige organisaties en bewegingen: Bekende gewelddadige niet-staatsorganisaties en bewegingen mogen dit product niet gebruiken voor welk doel dan ook. Verspreid geen content die de activiteiten van deze groepen mogelijk maakt of promoot, zoals leden werven, online of offline activiteiten coördineren, handleidingen of andere materialen delen die schade kunnen toebrengen, ideologieën van gewelddadige niet-staatsorganisaties promoten, terroristische daden promoten, aanzetten tot geweld of aanslagen door gewelddadige niet-staatsorganisaties verheerlijken. Afhankelijk van de content kunnen we ook maatregelen nemen tegen de gebruiker. Content met betrekking tot gewelddadige niet-staatsorganisaties is mogelijk toegestaan in een educatieve, informatieve, wetenschappelijke of artistieke context, maar geef altijd voldoende informatie, zodat mensen de context begrijpen.

Intimidatie: Het is niet toegestaan anderen te intimideren of te kwetsen. Als je Google Groepen gebruikt om andere gebruikers te intimideren of te kwetsen, kan de aanstootgevende content worden verwijderd of kun je permanent van de site worden uitgesloten. Online intimidatie is ook op veel andere plekken illegaal en kan verstrekkende gevolgen hebben in de niet-virtuele wereld.

Auteursrecht: Het is ons beleid om te reageren op duidelijke kennisgevingen van vermeende auteursrechtschendingen. Je kunt hier meer informatie vinden over onze auteursrechtprocedures. Plaats ook geen links naar sites waar je lezers content van andere mensen illegaal kunnen downloaden.

Persoonlijke en vertrouwelijke informatie: Je mag persoonlijke en vertrouwelijke informatie van anderen niet publiceren. Post bijvoorbeeld niet iemands creditcardnummer, burgerservicenummer, geheime telefoonnummer of rijbewijsnummer. Informatie die al ergens anders op internet of in openbare documenten beschikbaar is, wordt in de meeste gevallen niet als persoonlijk of vertrouwelijk beschouwd.

Nabootsing en verkeerde voorstelling van identiteit: Boots geen personen of organisaties na en geef geen verkeerde voorstelling van jezelf. Dit geldt onder andere voor nabootsing van een persoon of organisatie die je niet vertegenwoordigt, het opgeven van misleidende informatie over identiteit, kwalificaties, eigendom, doel, producten, services of zaken van een gebruiker/site, of het valselijk voordoen van betrokkenheid bij of aanbevelingen van een andere persoon of organisatie. Dit geldt ook voor content of accounts die een verkeerde voorstelling geven van hun eigendom of primaire doel of dit verbergen, zoals het verkeerd voorstellen of opzettelijk verbergen van je land van herkomst, of andere belangrijke gegevens over jezelf als je content over politiek, sociale kwesties of kwesties van algemeen belang doorstuurt naar gebruikers in een ander land dan je eigen land. Parodieën, satire en het gebruik van pseudoniemen zijn toegestaan, zolang je geen content post die het publiek in verwarring kan brengen over je ware identiteit.

Misleidende content: Verspreid geen content waardoor gebruikers worden misleid of verward. Bijvoorbeeld:

Misleidende content met betrekking tot maatschappelijke en democratische processen: Content die aantoonbaar vals is en die de deelname aan of het vertrouwen in maatschappelijke of democratische processen aanzienlijk kan ondermijnen. Dit geldt onder andere voor informatie over publieke stemprocedures, de geschiktheid van politieke kandidaten op basis van leeftijd/geboorteplaats, verkiezingsresultaten of deelname aan een volkstelling die in strijd is met officiële overheidsinformatie. Dit geldt ook voor onjuiste beweringen dat een politicus of overheidsfunctionaris is overleden, betrokken is geweest bij een ongeval of aan een ernstige ziekte lijdt.

Misleidende content met betrekking tot schadelijke samenzweringstheorieën: Content die de geloofwaardigheid promoot of onderschrijft van theorieën waarin bepaalde personen of groepen ervan worden beschuldigd systematisch daden te plegen die op grote schaal schade veroorzaken. Deze content wordt weersproken door een grote hoeveelheid bewijsmateriaal en heeft geleid tot geweld of roept op tot geweld.

Misleidende content met betrekking tot schadelijke gezondheidspraktijken: Misleidende gezondheids- of medische content die promoot of anderen aanmoedigt om deel te nemen aan praktijken die kunnen leiden tot ernstige fysieke of emotionele schade aan individuele personen of ernstige schade kunnen veroorzaken aan de gezondheid van grote groepen mensen.

Gemanipuleerde media: Media die technisch zijn gemanipuleerd of bewerkt op een manier die gebruikers misleidt en die een groot risico op ernstige schade met zich meebrengen.

Misleidende content kan worden toegestaan in een educatieve, documentaire, wetenschappelijke of artistieke context, maar geef altijd voldoende informatie, zodat mensen deze context kunnen begrijpen. In sommige gevallen, ongeacht de hoeveelheid context, wordt de content toch van onze platforms verwijderd.

Illegale activiteiten: Gebruik Google Groepen niet om illegale activiteiten uit te voeren of gevaarlijke en illegale activiteiten te promoten. Schrijf bijvoorbeeld geen post waarin je mensen aanmoedigt te rijden onder invloed. Gebruik Google Groepen ook niet om gereguleerde of illegale drugs te verkopen of te promoten. Als je dit wel doet, kan je content worden verwijderd. In ernstige gevallen, bijvoorbeeld wanneer sprake is van misbruik van kinderen, doen we bovendien aangifte bij de politie.

Spam: Spam kan verschillende vormen aannemen in Google Groepen, maar alle varianten kunnen ertoe leiden dat je account of groep wordt verwijderd. Voorbeelden hiervan zijn: groepen maken die bedoeld zijn om verkeer naar je site te leiden of de positie van je site in zoekresultaten te verhogen, reacties op posts van andere mensen plaatsen met als enig doel je site of product te promoten, en bestaande content uit andere bronnen halen met als primair doel het genereren van inkomsten of ander persoonlijk gewin.

Malware en virussen: Maak geen groepen die virussen verzenden, pop-ups genereren, zonder medeweten van de lezer software proberen te installeren of de lezer op een andere manier met kwaadaardige code opzadelen. Dit is streng verboden in Google Groepen.

Gereguleerde goederen en services: Gebruik Google Groepen niet voor (hulp bij) de verkoop van gereguleerde goederen en services, zoals alcohol, kansspelen, farmaceutische producten, niet-goedgekeurde supplementen, tabak, vuurwerk, wapens of medische hulpmiddelen. Het bespreken van dergelijke goederen en services is echter wel toegestaan.

Handhaving van het contentbeleid van Google Groepen

Als je een groep of post tegenkomt waarvan je denkt dat die in strijd is met ons contentbeleid, verzoeken we je dit aan ons door te geven met behulp van de optie Misbruik melden. Je kunt hier meer informatie vinden over het melden van content.

Ons team beoordeelt deze markeringen op schendingen van het beleid. Is de content niet in strijd met ons beleid, dan ondernemen we geen actie. Zijn we van mening dat de content wel in strijd is met ons beleid, dan ondernemen we een of meer van de volgende acties op basis van de ernst van de schending:

  • De aanstootgevende content verwijderen
  • De toegang van de auteur tot zijn of haar Google-account uitzetten
  • De gebruiker aangeven bij de politie.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
true
false
true
true
50
false
false