Google grupu satura politika

Google grupas sniedz iespēju izveidot tiešsaistes forumus un e-pasta grupas ar plašu kopienas sarunu organizēšanas funkcionalitāti. Izmantojot Google grupas, varat izveidot jums piederošu vietu, kuru izmantot saziņai un sadarbībai, tikšanos un notikumu plānošanai vai lai atrastu citus lietotājus ar līdzīgām interesēm. Mūsu politikām ir liela nozīme pozitīvas pieredzes nodrošināšanā mūsu lietotājiem. Izmantojot mūsu produktus un pakalpojumus (Pakalpojumi), lūdzu, ievērojiet šīs politikas. Saņemot paziņojumu par iespējamu politikas pārkāpumu, mēs varam izskatīt pārkāpumu un attiecīgi rīkoties, piemēram, ierobežot vai pārtraukt lietotāja piekļuvi mūsu Pakalpojumiem.

Satura ierobežojumi

Mūsu satura politikām ir svarīga loma pozitīvas lietotāju pieredzes nodrošināšanā. Lūdzu, ievērojiet šīs vadlīnijas. Laiku pa laikam satura politikās var tikt ieviestas izmaiņas, tādēļ, lūdzu, pārskatiet tās atkārtoti. Tāpat ņemiet vērā, ka, piemērojot tālāk minētās politikas, var tikt pieļauti izņēmumi, ja tas ir nepieciešams māksliniecisku, izglītojošu, dokumentāru vai zinātnisku apsvērumu dēļ vai ja satura neaizskaršana sniedz ievērojamu labumu sabiedrībai.

Saturs pieaugušajiem: pakalpojumā Google grupas tiek atļauts saturs pieaugušajiem, tostarp attēli un videoklipi, kuros ir attēlots kailums vai seksuālas darbības. Tomēr šādā gadījumā grupas iestatījumos atzīmējiet: Pieaugušajiem. Mūsu pieaugušo satura politikā ir daži izņēmumi:

  • Neizmantojiet Google grupas kā vietu, kur gūt peļņu no satura pieaugušajiem. Piemēram, nepievienojiet saites uz komerciālām pornogrāfijas tīmekļa vietnēm, lai pelnītu naudu ar savām ziņām.
  • Netiek atļauts varmācīgs vai nelikumīgs seksuāls saturs, tostarp attēli, videoklipi vai teksts, kas attēlo vai mudina uz izvarošanu, incestu, zoofiliju vai nekrofiliju.
  • Nepublicējiet un neizplatiet privātus kailfoto, seksuāla rakstura vai neskaidrus intīmus un seksuālus attēlus vai videoklipus bez tajos redzamās personas piekrišanas. Ja kāds ir publicējis jūsu privāto kailfoto, izteikti seksuāla rakstura vai cita veida intīmu un seksuālu attēlu vai videoklipu ar jums, ziņojiet mums par to šeit.

Bērnu drošība: mēs īstenojam pilnīgas neiecietības politiku attiecībā uz saturu, kurā tiek izmantoti bērni. Tālāk ir minēti daži piemēri.

  • Bērnu seksuālas izmantošanas attēli: mēs pārtrauksim lietotāja konta darbību, ja konstatēsim, ka lietotājs publicē vai izplata bērnu seksuālas izmantošanas attēlus. Par šo lietotāju tiks informētas arī tiesībsargājošās iestādes.
  • Pedofilija: mēs neatļaujam saturu, kurā tiek atbalstīta vai veicināta seksuāla interese par bērniem. Piemēram, neveidojiet grupas un nepublicējiet ziņojumus ar bērnu attēlu galerijām, kur attēlu kolekcija vai attēlus papildinošais teksts ir seksuāli divdomīgs.

Naidīgs saturs: mēs vēlamies, lai izmantojat Google grupas sava viedokļa paušanai arī tad, ja tas ir strīdīgs. Taču nepārkāpiet robežu, publicējot naidīgu saturu. Par naidīgu saturu mēs uzskatām tādu saturu, kurā tiek veicināts naids vai vardarbība pret grupām saistībā ar rasi, etnisko piederību, tautību, reliģiju, invaliditāti, dzimumu, vecumu, veterāna statusu vai seksuālo orientāciju/dzimuma identitāti. Piemēram, nerakstiet ziņu, kurā teikts, ka X rases pārstāvji ir noziedznieki, vai kurā tiek atbalstīta vardarbība pret Y reliģijas piekritējiem.

Rupjš saturs: neievietojiet šokējošu vai pārāk atklātu saturu. Piemēram, ievietojot tuvplāna attēlus, kuros parādītas šautas brūces vai negadījumu skati, bez papildu konteksta vai komentāriem, tiks pārkāpta šī satura politika.

Vardarbība: nedraudiet citām personām savā grupā vai ziņojumos. Piemēram, neizlieciet saturu, kurā izteikti nāves draudi citai personai vai personu grupai, un neizlieciet saturu, kas mudina jūsu lasītājus būt vardarbīgiem pret citu personu vai personu grupu.

Vardarbīgas organizācijas un kustības: zināmām ar valsti nesaistītām vardarbīgām organizācijām un kustībām nav atļauts izmantot šo produktu nekādiem mērķiem. Aizliegts izplatīt saturu, kas reklamē vai veicina šo grupu darbības, piemēram, vervēšanu, tiešsaistē vai bezsaistē veicamu darbību koordinēšanu, tādu rokasgrāmatu vai materiālu kopīgošanu, kas var veicināt vardarbību, reklamējot ar valsti nesaistītu vardarbīgu organizāciju ideoloģijas, veicinot teroraktus, mudinot uz vardarbību vai cildinot šādu vardarbīgu organizāciju uzbrukumus. Atkarībā no satura mēs varam arī veikt darbības pret lietotāju. Saturs, kas ir saistīts ar šādām vardarbīgām organizācijām, var būt atļauts izglītojošā, dokumentālā, zinātniskā vai mākslinieciskā kontekstā, tomēr, lūdzu, sniedziet pietiekami daudz informācijas, lai palīdzētu lietotājiem saprast šo kontekstu.

Uzmākšanās: neuzmācieties citām personām un neiebiedējiet tās. Ja kāds izmanto Google grupas, lai uzmāktos vai iebiedētu citas personas, tā aizskarošais saturs var tikt noņemts un pats lietotājs var tikt neatgriezeniski padzīts no vietnes. Uzmākšanās tiešsaistē daudzviet ir arī aizliegta ar likumu; tā var radīt nopietnas sekas reālajā dzīvē.

Autortiesības: saskaņā ar mūsu politiku mēs reaģējam uz skaidri formulētiem paziņojumiem par iespējamiem autortiesību pārkāpumiem. Plašāku informāciju par autortiesību procedūrām skatiet šeit. Tāpat, lūdzu, nepievienojiet saites uz vietnēm, kurās jūsu lasītāji var nelegāli lejupielādēt citu personu veidotu saturu.

Personiska un konfidenciāla informācija: nepublicējiet citu personu personisku un konfidenciālu informāciju. Piemēram, nepublicējiet citu personu kredītkaršu numurus, personas kodus, publiskajā tālruņu katalogā nenorādītus tālruņa numurus un autovadītāja apliecības numurus. Turklāt ņemiet vērā, ka vairākumā gadījumu informācija, kas jau ir pieejama citviet internetā vai publiskos dokumentos, mūsu politikās netiek uzskatīta par privātu vai konfidenciālu.

Uzdošanās un maldinoša informācija par identitāti: aizliegts uzdoties par citu personu vai organizāciju vai sniegt maldinošu informāciju par savu identitāti. Tas ietver uzdošanos par jebkuru personu vai organizāciju, kuru nepārstāvat; maldinošas informācijas sniegšanu par lietotāja/vietnes identitāti, kvalifikāciju, īpašumtiesībām, mērķi, produktiem, pakalpojumiem vai uzņēmējdarbību; vai nepatiesu norādi uz piederību citai personai vai organizācijai vai tās apstiprinājumu. Tas attiecas arī uz saturu vai kontiem, kuros tiek sniegta maldinoša informācija par to īpašumtiesībām vai galveno mērķi vai šī informācija tiek slēpta, piemēram, tiek sniegta maldinoša informācija par jūsu izcelsmes valsti vai cita būtiska informācija par jums vai šī informācija tiek apzināti slēpta, ja saturu par politiku, sociālām problēmām vai sabiedriskiem jautājumiem adresējat lietotājiem citā valstī (ne jūsu). Ir atļauts publicēt parodijas vai satīriskus materiālus vai izmantot jebkādu pseidonīmu, taču nepublicējiet saturu, kas, visticamāk, maldinās lasītājus par jūsu patieso identitāti.

Maldinošs saturs: aizliegts izplatīt saturu, kas māna, maldina vai mulsina lietotājus. Tas ietver tālāk minēto.

Maldinošs saturs, kas saistīts ar pilsoniskiem un demokrātiskiem procesiem: saturs, kas ir uzskatāmi nepatiess un varētu ievērojami mazināt līdzdalību pilsoniskos vai demokrātiskos procesos vai uzticēšanos tiem. Tas attiecas uz informāciju par publiskajām balsošanas procedūrām, politisko kandidātu piemērotību uz vecuma vai dzimšanas vietas pamata, vēlēšanu rezultātiem vai vēlētāju skaita statistikas datiem, kas ir pretrunā ar valdības oficiālo informāciju. Tas attiecas arī uz nepatiesiem apgalvojumiem par kāda politiķa vai valsts amatpersonas nāvi, ciešanu negadījumā vai pēkšņu smagu saslimšanu.

Maldinošs saturs, kas saistīts ar kaitīgām sazvērestības teorijām: saturs, kas veicina uzskatus vai piešķir ticamību uzskatiem, ka fiziskas personas vai grupas sistemātiski veic darbības, kas nodara plašu kaitējumu. Šis saturs ir pretrunā ar būtiskiem pierādījumiem, un tas ir izraisījis vardarbību vai mudina uz to.

Maldinošs saturs par veselībai kaitīgām darbībām: maldinošs ar veselības aprūpi vai medicīnu saistīts saturs, kurā tiek reklamēta vai veicināta lietotāju iesaistīšanās tādās darbībās, kas var izraisīt nopietnu fizisku vai emocionālu kaitējumu fiziskām personām vai nopietnu kaitējumu sabiedrības veselībai.

Pārveidots multivides saturs: saturs, ar kuru ir veiktas tehniskas manipulācijas vai kurš ir pārveidots tā, lai maldinātu lietotājus, un kurš var radīt nopietnu liela apmēra kaitējuma risku.

Maldinošs saturs var būt atļauts izglītojošā, dokumentālā, zinātniskā vai mākslinieciskā kontekstā, tomēr, lūdzu, sniedziet pietiekami daudz informācijas, lai palīdzētu lietotājiem saprast šo kontekstu. Noteiktos gadījumos neatkarīgi no konteksta apjoma šāds saturs mūsu platformās nav atļauts.

Nelikumīgas darbības: nelietojiet pakalpojumu Google grupas, lai veiktu nelikumīgas darbības vai veicinātu bīstamas un nelikumīgas darbības. Piemēram, nepublicējiet ziņu, kurā citas personas tiek mudinātas sēsties pie automašīnas stūres dzērumā. Lūdzu, nelietojiet pakalpojumu Google grupas, lai pārdotu vai reklamētu ierobežotas pieejamības vai nelegālas narkotiskās vielas. Pretējā gadījumā jūsu saturs var tikt dzēsts. Turklāt nopietnos gadījumos, piemēram, saistībā ar bērnu ļaunprātīgu izmantošanu, mēs ziņosim par jums atbilstošajām iestādēm.

Surogātpasts: pakalpojumā Google grupas var būt dažādu veidu surogātpasts, un jebkāda surogātpasta veida dēļ jūsu grupu vai kontu var dzēst. Tālāk ir minēti daži piemēri: grupu izveide, lai radītu datplūsmu uz jūsu vietni vai paaugstinātu tās vietu meklēšanas ierakstos, atbilžu pievienošana citu lietotāju ziņojumiem tikai ar mērķi reklamēt savu vietni vai produktu vai satura apkopošana no citiem avotiem ar mērķi radīt ienākumus vai citu personisku labumu.

Ļaunprātīga programmatūra un vīrusi: neveidojiet grupas, kas izplata vīrusus, rāda uznirstošos logus, mēģina instalēt programmatūru bez lasītāja piekrišanas vai kādā citā veidā ietekmē lasītājus, izmantojot ļaunprātīgu kodu. Šāda rīcība Google grupās ir stingri aizliegta.

Tiesiski regulējamās preces un pakalpojumi: neizmantojiet pakalpojumu Google grupas, lai pārdotu vai veicinātu tiesiski regulējamo preču un pakalpojumu, piemēram, alkoholisko dzērienu, azartspēļu, medikamentu un neapstiprinātu piedevu, tabakas izstrādājumu, uguņošanas aprīkojuma, ieroču un veselības/ārstniecības ierīču tirdzniecību. Tomēr ir atļauta šādu preču un pakalpojumu apspriešana.

Google grupu satura politikas īstenošana

Ja pamanāt grupu vai ziņojumu, kas, jūsuprāt, pārkāpj mūsu satura politikas, lūdzu, ziņojiet par šo saturu mums, izmantojot iespēju “Ziņot par pārkāpumu”. Plašāku informāciju par ziņošanu varat atrast šeit.

Mūsu komanda pārskata atzīmētos politikas pārkāpumus. Ja ar saturu netiek pārkāptas mūsu politikas, mēs neveiksim nekādu darbību. Ja konstatēsim, ka saturs pārkāpj mūsu politikas, tiks veikta viena vai vairākas no tālākminētajām darbībām atbilstoši pārkāpuma smagumam:

  • aizskarošais saturs tiks izdzēsts;
  • autoram(-ei) tiks liegta piekļuve viņa(-s) Google kontam;
  • par lietotāju tiks ziņots tiesībsargājošajām iestādēm.
Meklēšana
Notīrīt meklēšanas vaicājumu
Aizvērt meklēšanas lodziņu
Google lietotnes
Galvenā izvēlne
Meklēšanas palīdzības centrs
true
50
false