„Google“ grupių turinio politika

Naudodami „Google“ grupes galite kurti forumus ir dalyvauti juose prisijungę bei dalyvauti el. pašto pagrindu sukurtose grupėse, kuriose teikiamos įvairios bendruomenės pokalbių funkcijos. Naudodami „Google“ grupes galite nustatyti savo vietą, kur galite bendrauti ir bendradarbiauti, organizuoti susitikimus ir įvykius ar surasti kitų panašių pomėgių turinčių žmonių. Mūsų politika labai svarbi, siekiant išlaikyti kokybišką naudojimąsi produktais. Vadovaukitės šia politika naudodamiesi mūsų produktais ir paslaugomis (toliau – Paslaugos). Kai gauname pranešimą apie galimą politikos pažeidimą, galime jį peržiūrėti ir imtis veiksmų, pvz., apriboti arba panaikinti naudotojo prieigą prie Paslaugų.

Turinio ribos

Mūsų turinio politika labai svarbi, siekiant išlaikyti kokybišką naudotojų naudojimąsi produktais. Vadovaukitės šiomis gairėmis. Kartais galime pakeisti turinio politiką, todėl vėl ją patikrinkite. Be to, atminkite, kad taikydami šią politiką galime daryti išimtis meno, švietimo, dokumentiniais arba mokslo tikslais arba kai nesiimant veiksmų dėl turinio yra kitos svarbios naudos visuomenei.

Turinys suaugusiesiems: „Google“ grupėse leidžiama pateikti suaugusiesiems skirto turinio, įskaitant vaizdus ar vaizdo įrašus, kuriuose yra nuogybių ar seksualinių veiksmų. Tačiau nustatymuose turite pažymėti savo grupę kaip skirtą suaugusiesiems. Yra kelios turinio suaugusiesiems politikos išimtys.

  • Nenaudokite Grupių siekdami pasipelnyti iš turinio suaugusiesiems. Pvz., įrašuose neteikite nuorodų į komercines pornografijos svetaines, siekdami pasipelnyti.
  • Neleidžiame sutikimo nedavusių asmenų ar neteisėto seksualinio turinio, įskaitant vaizdus, vaizdo įrašus ar tekstą, kuriuo vaizduojama ar skatinama prievarta, kraujomaiša, zoofilija ar nekrofilija.
  • Neskelbkite ir neplatinkite privataus nuogybių, nepadoraus seksualinio pobūdžio turinio ar dviprasmiškų intymių bei seksualinio pobūdžio vaizdų arba vaizdo įrašų be juose vaizduojamų žmonių sutikimo. Jei kažkas paskelbė jūsų privačias nuotraukas ar vaizdo įrašus, kuriuose yra nuogybių, seksualinio pobūdžio ar dviprasmiško intymaus ir seksualinio turinio, praneškite apie tai mums čia.

Vaikų apsauga: visiškai netoleruojame turinio, kuriame išnaudojami vaikai. Toliau pateikiami keli pavyzdžiai.

  • Seksualinės prievartos prieš vaikus vaizdai: nutrauksime visas bet kurio naudotojo paskyras, kuriose bus skelbiami arba platinami seksualinės prievartos prieš vaikus vaizdai. Be to, apie tokį naudotoją pranešime teisėsaugos institucijoms.
  • Pedofilija: draudžiame turinį, skatinantį ar reklamuojantį seksualinius veiksmus su vaikais. Pvz., nekurkite grupių ar neskelbkite pranešimų su vaikų vaizdų galerijomis, jei vaizdų kolekcija ar su vaizdais teikiamas tekstas yra seksualinio pobūdžio.

Neapykanta: norime, kad naudodami „Google“ grupes išreikštumėte savo nuomonę, kuri gali būti net labai prieštaringa. Tačiau neperženkite ribų skelbdami neapykantą. Turime omenyje turinį, kuris skatina neapykantą ar smurtą prieš grupes dėl jų rasės, tautybės, religijos, negalios, lyties, amžiaus, veterano statuso, seksualinės orientacijos ar lytinės tapatybės. Pvz., nerašykite įrašo, kuriame teigiate, kad X rasės atstovai yra nusikaltėliai, arba kuriame skatinamas smurtas prieš Y religijos sekėjus.

Grubus turinys: neskelbkite turinio vien tam, kad šokiruotumėte. Pvz., vaizdai, kuriuose stambiu planu matomos šautinės žaizdos arba nelaimingų atsitikimų vaizdai, be papildomo konteksto arba komentarų pažeidžia šią politiką.

Smurtas: negrasinkite kitiems grupės nariams ar žmonėms, su kuriais susirašinėjate. Pvz., neskelbkite grasinimų nužudyti kitiems asmenims arba jų grupėms ir neskelbkite turinio, skatinančio skaitytojus veikti prieš kitus asmenis ar jų grupes.

Smurtą skatinančios organizacijos ir judėjimai: žinomos smurtą skatinančios nevalstybinės organizacijos ir judėjimai negali naudoti šio produkto jokiais tikslais. Neplatinkite turinio, kuris palengvina arba skatina šių grupių veiklą, pavyzdžiui, verbavimą, veiklos prisijungus ar neprisijungus koordinavimą, žinynų ar kitos medžiagos, galinčios skatinti žalą, bendrinimą, smurtą skatinančių nevalstybinių organizacijų ideologijų reklamavimą, teroristinių veiksmų kurstymą, skatinimą arba nevalstybinių organizacijų žiaurių išpuolių pagerbimą. Atsižvelgdami į turinį, mes taip pat galime imtis veiksmų prieš naudotoją. Su smurtinėmis nevalstybinėmis organizacijomis susijęs turinys gali būti leidžiamas švietimo, dokumentikos, mokslo ar meno kontekste, bet būtina pateikti pakankamai informacijos, kad žmonės galėtų suprasti kontekstą.

Priekabiavimas: nepriekabiaukite ir nesityčiokite iš kitų. Jei kas nors naudodamasis „Google“ grupėmis priekabiauja ar tyčiojasi, taisykles pažeidžiantis turinys gali būti pašalintas arba naudotojui gali būti visam laikui uždrausta naudotis paslaugomis. Be to, priekabiavimas prisijungus daugelyje šalių yra neteisėtas ir gali užtraukti rimtą atsakomybę realiame pasaulyje.

Autorių teisės: mūsų nuostata – reaguoti į visus aiškius pranešimus apie tariamus autorių teisių pažeidimus. Daugiau informacijos apie mūsų autorių teisių apsaugos procedūras rasite čia. Be to, neteikite nuorodų į svetaines, kuriose jūsų skaitytojai gali neteisėtai atsisiųsti kitų žmonių turinio.

Asmens ir konfidenciali informacija: neskelbkite kito žmogaus asmens ir konfidencialios informacijos. Pavyzdžiui, neskelbkite kitų asmenų kredito kortelės, socialinio draudimo ir vairuotojo pažymėjimo numerių bei į sąrašą neįtrauktų telefonų numerių. Taip pat atminkite, kad daugeliu atvejų informacija, kuri jau yra pateikta kur nors internete arba viešuosiuose įrašuose, remiantis mūsų politika nėra laikoma privačia ar konfidencialia.

Apsimetinėjimas ir klaidinantis tapatybės pristatymas: neapsimetinėkite kitu asmeniu ar organizacija, neprisistatykite klaidinančia tapatybe. Tai apima apsimetinėjimą kitu asmeniu arba organizacijomis, kurioms neatstovaujate; klaidinančios informacijos pateikimą apie naudotojo ir (arba) svetainės tapatybę, kvalifikacijas, nuosavybės teises, paskirtį, produktus, paslaugas ar įmonę; arba klaidingą nurodytą rekomendaciją arba ryšį su kitu asmeniu ar organizacija. Tai taip pat apima turinį ar paskyras, kuriuose klaidinamai pristatomos arba slepiamos nuosavybės teisės arba pagrindinis tikslas, pvz., klaidinamai pristatoma arba tyčia nuslepiama jūsų kilmės šalis ar kita išsami informacija apie jus, kai nukreipiate turinį apie politiką, socialines problemas ir visuomenei svarbius klausimus naudotojams ne jūsų gyvenamojoje šalyje. Leidžiame parodiją, satyrą ir naudoti pseudonimus ar slapyvardžius, tiesiog reikia vengti turinio, kuris galėtų suklaidinti auditoriją dėl tikrosios jūsų tapatybės.

Klaidinantis turinys: neplatinkite turinio, kuriuo apgaudinėjami ar klaidinami naudotojai. Tai apima toliau nurodytus elementus.

Klaidinantis turinys, susijęs su pilietiniais ir demokratiniais procesais: turinys, kuris akivaizdžiai yra klaidingas ir gali gerokai pakenkti dalyvavimui pilietiniuose ar demokratiniuose procesuose ar pasitikėjimui jais. Tai apima informaciją apie viešas balsavimo procedūras, politinio kandidato tinkamumą dėl amžiaus ir (arba) gimimo vietos, rinkimų rezultatus ar dalyvavimą surašymuose, prieštaraujančiuose oficialiems vyriausybės įrašams. Tai taip pat apima netinkamus pareiškimus, kad politinė figūra ar vyriausybės pareigūnas mirė, patyrė nelaimingą atsitikimą ar staiga susirgo sunkia liga.

Klaidinantis turinys, susijęs su kenksmingomis konspiracijos teorijomis: turinys, kuris reklamuoja arba pateikia įsitikinimus, kad atskiri asmenys arba jų grupės sistemingai atlieka veiksmus, kurie turi didelės žalos. Šiam turiniui prieštarauja pagrįsti įrodymai ir jis sukelia arba skatina smurtą.

Klaidinantis turinys, susijęs su kenksminga sveikatos praktika: klaidinantis turinys apie sveikatą ar mediciną, kuriuo reklamuojamos praktikos, galinčios padaryti sunkios fizinės ar psichologinės žalos asmenims ar rimtai pakenkti visuomenės sveikatai, arba skatinama į tokias praktikas įsitraukti.

Manipuliavimas medija: medija, kuria techniškai manipuliuojama ar kuri falsifikuojama, kad suklaidintų naudotojus, galinti kelti rimtą didžiulės žalos riziką.

Klaidinantis turinys gali būti leidžiamas švietimo, dokumentikos, mokslo ar meno kontekste, bet būtina pateikti pakankamai informacijos, kad žmonės šį kontekstą suprastų. Kai kuriais atvejais net pateikus pakankamai informacijos negalėsime palikti jo mūsų platformose.

Neteisėta veikla: nenaudokite Grupių siekdami vykdyti arba skatinti pavojingą ir neteisėtą veiklą. Pvz., nekurkite įrašo, kuriame žmonės būtų skatinami vartoti alkoholį ir vairuoti. Taip pat nenaudokite Grupių, norėdami parduoti reguliuojamų arba nelegalių vaistų ar juos reklamuoti. Priešingu atveju galime ištrinti jūsų turinį. Be to, tam tikrais rimtais atvejais, pvz., susijusiais su vaikų išnaudojimu, pranešime apie jus atitinkamoms institucijoms.

Šlamštas: šlamštas Grupėse gali būti kelių formų, tačiau visais atvejais jūsų paskyra arba grupė gali būti ištrinta. Keli pavyzdžiai: grupių, skirtų srautui į svetainę paskatinti ar svetainės pozicijai paieškos sąrašuose pagerinti, kūrimas, atsakymų į kitų žmonių pranešimus skelbimas tik norint reklamuoti savo svetainę ar produktą ir esamo turinio iškirpimas iš kitų šaltinių, vien tik siekiant gauti pajamų ar kitokios asmeninės naudos.

Kenkėjiškos programos ir virusai: nekurkite grupių, kuriose perduodami virusai, rodomi iššokantieji langai, bandoma įdiegti programinę įrangą be skaitytojo sutikimo arba skaitytojai kaip nors kitaip veikiami, naudojant kenkėjišką kodą. Tai griežtai draudžiama „Google“ grupėse.

Kontroliuojamos prekės ir paslaugos: nenaudokite Grupių siekdami parduoti arba reklamuoti kontroliuojamas prekes ir paslaugas, pvz., alkoholinius gėrimus, lošimą, vaistus ir nepatvirtintus papildus, tabako gaminius, fejerverkus, ginklus arba sveikatingumo ar medicininius įrenginius. Tačiau diskusijos apie tokias prekes ir paslaugas leidžiamos.

„Google“ grupių turinio politikos vykdymas

Susidūrę su grupe ar pranešimu, kuris, jūsų nuomone, pažeidžia mūsų turinio politiką, praneškite apie tai mums naudodami parinktį „Pranešti apie piktnaudžiavimą“. Daugiau informacijos apie pranešimą rasite čia.

Mūsų komanda peržiūri šias politikos pažeidimų žymas. Jei turinys mūsų politikos nepažeidžia, nesiimsime jokių veiksmų. Jei nustatysime, kad turinys pažeidžia politiką, imsimės vieno ar daugiau nurodytų veiksmų atsižvelgdami į pažeidimo rimtumą:

  • ištrinsime taisykles pažeidžiantį turinį;
  • neleisime autoriui pasiekti „Google“ paskyros;
  • pranešime apie naudotoją teisėsaugos institucijoms.
Paieška
Išvalyti paiešką
Uždaryti paiešką
Google Apps
Pagrindinis meniu
Paieška pagalbos centre
true
true
true
true
50
false
false