Política de continguts de Grups de Google

Grups de Google us permet crear fòrums en línia i grups de correu electrònic, així com participar-hi, amb una experiència que facilita les converses en comunitat. Amb Grups de Google, podeu configurar un espai propi per comunicar-vos i col·laborar, organitzar reunions i esdeveniments o trobar altres persones amb interessos similars. Les polítiques de Google són importants a l'hora d'oferir una experiència positiva als usuaris. L'usuari ha de complir-les quan utilitzi els productes i serveis de Google ("Serveis"). Quan se'ns notifica una possible infracció de les polítiques, podem revisar el cas i emprendre les accions necessàries, com ara limitar o cancel·lar l'accés d'un usuari als Serveis.

Límits del contingut

Les polítiques de continguts de Google són importants a l'hora d'oferir una experiència positiva als usuaris, i per això cal que seguiu aquestes directrius. És possible que canviem les nostres polítiques de continguts ocasionalment, de manera que és convenient que les consulteu sovint. A més, tingueu en compte que quan apliquem les polítiques que s'indiquen a continuació és possible que fem excepcions basades en consideracions artístiques, educatives, documentals o científiques, o en cas que hi hagi avantatges substancials per al públic si no s'emprèn cap acció sobre el contingut.

Contingut per a adults: a Grups de Google es permet el contingut per a adults, incloses les imatges o els vídeos que continguin nuesa o activitat sexual, però caldrà que indiqueu que el grup és "Per a adults" a la configuració. Hi ha algunes excepcions pel que fa a la política de contingut per a adults:

  • No podeu utilitzar Grups de Google per guanyar diners amb el contingut per a adults. Per exemple, no afegiu enllaços a llocs web de pornografia comercial per fer diners amb les vostres publicacions.
  • No es permet el contingut sobre pràctiques sexuals no consentides o il·legals, incloses les imatges, els vídeos i el contingut textual que mostri o promogui la violació, l'incest, la bestialitat o la necrofília.
  • No publiqueu ni distribuïu imatges o vídeos privats amb nuesa o que siguin sexualment explícits o íntims sense tenir el consentiment de la persona que hi surt. Si algú ha publicat una imatge o un vídeo privats en què sortiu sense roba o en actitud sexualment explícita o íntima, informeu-nos-en aquí.

Seguretat infantil: apliquem una política de tolerància zero contra el contingut en què s'exploten nens. A continuació en teniu alguns exemples:

  • Imatges d'abús sexual infantil: es cancel·laran els comptes de qualsevol usuari que detectem que publica o distribueix material que conté imatges d'abusos sexuals a nens. També denunciarem l'usuari a l'autoritat legal pertinent.
  • Pedofília: no es permet el contingut que fomenti o promogui l'atracció sexual cap a criatures. Per exemple, no podeu crear grups ni publicar missatges amb galeries d'imatges de nens en què les imatges o el text que acompanya les imatges siguin sexualment suggeridors.

Incitació a l'odi: volem que utilitzeu Grups de Google per expressar les vostres opinions, fins i tot les més controvertides, però no us extralimiteu publicant contingut que es pugui considerar que incita a l'odi. Amb això ens referim al contingut que promogui l'odi o la violència contra col·lectius en funció de l'origen racial o ètnic, la nacionalitat, la religió, la discapacitat, el sexe, l'edat, la condició de veterà de guerra o l'orientació o la identitat sexual. Per exemple, no podeu escriure una publicació dient que els membres d'una raça concreta són criminals o promovent la violència contra els seguidors d'una religió específica.

Contingut vulgar: no publiqueu contingut només perquè sigui pertorbador o explícit. Per exemple, les imatges de primers plans de ferides de bala o d'escenes d'accidents sense cap context ni comentari addicional infringeixen aquesta política.

Violència: no amenaceu altres persones als grups o missatges. Per exemple, no podeu publicar amenaces de mort contra cap persona o grup de persones ni publicar contingut que inciti els lectors a emprendre accions violentes contra una altra persona o un grup de persones.

Actors i moviments violents: els moviments i els actors no governamentals violents no poden utilitzar aquest producte amb cap finalitat. No distribuïu contingut que fomenti ni promogui les activitats d'aquests grups, com ara reclutar persones, coordinar activitats en línia o fora d'Internet, compartir manuals o altres materials que puguin fomentar danys, promoure ideologies d'actors no governamentals violents o actes terroristes, incitar a la violència o enaltir els atacs d'actors no governamentals violents. En funció del contingut, també podem prendre mesures contra l'usuari. Es pot permetre el contingut relacionat amb actors no governamentals violents en un context educatiu, documental, científic o artístic, però cal que faciliteu prou informació perquè les persones n'entenguin clarament el context.

Assetjament: no assetgeu ni intimideu altres usuaris. És possible que se suprimeixi el contingut ofensiu de les persones que facin servir Grups de Google per assetjar o intimidar altres usuaris o que es prohibeixi a l'autor accedir al lloc web de manera permanent. L'assetjament en línia és il·legal en molts països i pot tenir conseqüències greus en la vida real.

Drets d'autor: tenim com a política respondre als avisos clars de presumpta infracció dels drets d'autor. Aquí trobareu més informació sobre els procediments que seguim en aquests casos. A més, no podeu proporcionar enllaços que dirigeixin a llocs en què els lectors puguin baixar contingut d'altres persones sense permís.

Informació personal i confidencial: no podeu publicar dades personals o confidencials d'una altra persona. Per exemple, no es pot publicar el número de targeta de crèdit, els números de la seguretat social, els números de telèfon que no apareguin a la guia ni els números del permís de conduir d'un altri. A més, tingueu en compte que, en bona part dels casos, a les nostres polítiques no es considera privada ni confidencial la informació que ja està disponible a Internet o en registres públics.

Suplantació d'identitat i falsejament d'informació: no suplanteu la identitat d'una persona o organització, i tampoc no falsegeu la vostra identitat. Això inclou suplantar la identitat de qualsevol persona o organització que no representeu; proporcionar informació enganyosa sobre la identitat, les qualificacions, la propietat, la finalitat, els productes, els serveis o els negocis d'un usuari o d'un lloc web, o bé insinuar relacions d'afiliació o de patrocinis inexistents amb altres persones o organitzacions. També s'inclou el contingut o els comptes que falsegin o amaguin la seva propietat o el seu objectiu principal, per exemple, falsejant o amagant intencionadament informació sobre el vostre país d'origen o altres dades importants sobre la vostra identitat en enviar contingut sobre política, problemes socials o temes d'interès públic als usuaris d'un país que no sigui el vostre. Està permès fer paròdia, sàtira i utilitzar un pseudònim o un àlies; només cal que eviteu publicar contingut que pugui confondre el públic pel que fa a la vostra identitat real.

Contingut enganyós: no distribuïu contingut que enganyi, manipuli o confongui els usuaris. Això inclou el següent:

Contingut enganyós relacionat amb procediments cívics i democràtics: contingut que es pugui demostrar que és fals i pugui fer disminuir de manera significativa la participació o la confiança en procediments cívics o democràtics. Per exemple, informació sobre procediments de votació públics, la idoneïtat d'un candidat polític en funció de la seva edat o el seu lloc de naixement, els resultats electorals o una participació censal que contradigui els registres estatals oficials. També s'inclouen les afirmacions falses que assegurin que una figura política o un funcionari del govern ha mort, ha tingut un accident o se li ha diagnosticat una malaltia greu.

Contingut enganyós relacionat amb teories de la conspiració perjudicials: contingut que promogui o doni credibilitat a creences que una persona o un grup de persones estan duent a terme sistemàticament actes que causen danys generalitzats. Aquest contingut s'ha desmentit amb proves sòlides i ha provocat violència o incita a la violència.

Contingut enganyós relacionat amb pràctiques perjudicials per a la salut: contingut sanitari o mèdic enganyós que incentivi o motivi altres persones a adoptar pràctiques que puguin comportar danys físics o emocionals per a la població, o que puguin suposar un risc greu per a la salut pública.

Contingut multimèdia manipulat: contingut multimèdia que s'hagi manipulat o alterat tècnicament per enganyar els usuaris i que puguin comportar un risc significatiu de danys greus.

Es pot permetre el contingut enganyós en contextos educatius, documentals, científics o artístics, però cal proporcionar prou informació perquè els usuaris n'entenguin clarament el context. En alguns casos, el fet d'afegir context no evitarà que suprimim el contingut de les nostres plataformes.

Activitats il·legals: no utilitzeu Grups de Google per dur a terme activitats il·legals ni promoure actes perillosos o il·lícits. Per exemple, no creeu cap publicació animant altres persones a conduir després de beure. Tampoc no es permet utilitzar Grups de Google per vendre ni promocionar drogues regulades o il·legals. Si ho feu, és possible que suprimim el vostre contingut. A més, en casos greus, com ara els relacionats amb els abusos infantils, ho denunciarem a les autoritats legals corresponents.

Contingut brossa: a Grups de Google el contingut brossa pot tenir diverses formes, i totes poden comportar que se suprimeixi el vostre compte o grup. Algunes d'aquestes formes són crear grups destinats a atreure trànsit al vostre lloc web o a posicionar-lo més amunt en els resultats de cerca, respondre als missatges d'altres usuaris simplement per promocionar el vostre lloc web o producte, o copiar el contingut d'altres fonts amb la finalitat principal d'obtenir ingressos o altres guanys personals.

Programari maliciós i virus: no creeu cap grup que transmeti virus, obri finestres emergents, intenti instal·lar programari sense el consentiment del lector o que faci que els lectors rebin codi maliciós. Tot això està estrictament prohibit a Grups de Google.

Productes i serveis regulats: no utilitzeu Grups de Google per vendre o facilitar la venda de productes i serveis regulats, com ara alcohol, jocs d'apostes, productes farmacèutics o suplements no aprovats, tabac, pirotècnia, armes ni dispositius mèdics o sanitaris. Tot i això, sí que es permeten els debats sobre aquests productes i serveis.

Aplicació de la política de continguts de Grups de Google

Si trobeu cap grup o missatge que penseu que infringeix les nostres polítiques de continguts, informeu-nos-en mitjançant l'opció "Informa d'un ús abusiu". Trobareu més informació sobre aquest tema en aquest enllaç.

El nostre equip revisa aquests avisos per comprovar si s'estan infringint les polítiques. Si el contingut no les infringeix, no emprendrem cap acció, però, si creiem que ho fa, emprendrem una de les accions següents en funció de la gravetat de la infracció:

  • Suprimir el contingut ofensiu.
  • Desactivar l'accés de l'usuari al seu Compte de Google.
  • Denunciar l'usuari a l'autoritat legal pertinent.
Cerca
Esborra la cerca
Tanca la cerca
Aplicacions de Google
Menú principal
Cerca al Centre d'ajuda
true
50
false
false