ನೀವು ವಿನಂತಿಸಿದ ಪುಟವು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀವು ಪುಟದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ Google Chrome ನ ಬಿಲ್ಟ್-ಇನ್ ಅನುವಾದದ ಫೀಚರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ವೆಬ್‌ಪುಟವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಭಾಷೆಗೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಅನುವಾದಿಸಬಹುದು.

Delete a group or stop members from posting

If you're signed in to a work or school account, the options you see might be different. To learn more, contact your administrator.

If you're a group's owner, you can delete it. Deleted groups:

 • Can’t be restored
 • Don't show up in search results
 • Don't show up in the Google Groups directory

As an alternative to deleting a group, you can stop members from posting or viewing conversations. 

Delete a group

Requires the Owner role.

 1. Sign in to Google Groups.
 2. Click the name of a group.
 3. On the left, click Group settingsand thenDelete group.
 4. Click Delete group.
 5. Click OK to confirm.

Stop members from posting to a group

Requires the Owner or Manager role.

 1. Sign in to Google Groups.
 2. Click the name of a group.
 3. On the left, click Group settings.
 4. Under General, go to Who can post and select a setting.
 5. (Optional) To specify who can see messages, under Who can view conversations, select a setting.
 6. Under Posting policies, go to Who can post as group and select a setting.
 7. Click Save changes.

Related topics

Was this helpful?

How can we improve it?
Search
Clear search
Close search
Google apps
Main menu
4157833478207288458
true
Search Help Center
true
true
true
true
true
50