Izbrišite grupu ili zaustavite članove da objavljuju

Ako ste vlasnik grupe, možete izbrisati grupu i zaustaviti članove da objavljuju ili pregledavaju teme.

Brisanje grupe

Grupu možete trajno ukloniti iz Google grupa. Izbrisane grupe:

 • ne mogu se vratiti
 • neće se prikazivati u rezultatima pretraživanja
 • neće se prikazivati u direktoriju Google grupa

Da biste izbrisali grupu:

 1. Prijavite se na Google grupe.
 2. Kliknite Moje grupe.
 3. Odaberite grupu.
 4. U gornjem desnom kutu kliknite Upravljanje grupom.
 5. Kliknite Informacije a zatim Napredno.
 6. Kliknite Izbriši ovu grupu.
 7. U okviru "Izbriši potvrdu grupe" koji se pojavi, kliknite Izbriši grupu.

Onemogućite članovima da objavljuju u grupi

Članovima možete onemogućiti izradu novih postova. Svatko s dopuštenjem i dalje može pregledavati i tražiti prošle postove osim ako ne promijenite postavku "Prikaz tema" (7. korak).

 1. Prijavite se na Google grupe.
 2. Kliknite Moje grupe.
 3. Odaberite grupu.
 4. U gornjem desnom kutu kliknite Upravljanje grupom.
 5. Kliknite Dopuštenja a zatim Osnovna dopuštenja.
 6. U odjeljku "Objavljivanje" kliknite Odabir grupa korisnika. Poništite odabir vrsta grupa u kojima želite onemogućiti objavljivanje.
 7. Opcionalno: zaustavite članove da pregledaju prošle postove tako da isključite njihovu vrstu grupe u odjeljku "Prikaz tema".
 8. Pri vrhu zaslona kliknite Spremi.