Łatwiejsze znajdowanie grup i postów

Jeśli zalogujesz się na konto służbowe lub szkolne, mogą być dostępne inne opcje. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z administratorem.

Możesz ułatwić znajdowanie i przeglądanie Twojej grupy innym osobom. Natomiast aby ułatwić znajdowanie postów, możesz oznaczyć je etykietami.

Pozwalanie innym na wyświetlanie Twojej grupy

Wymaga roli właściciela lub menedżera.

Gdy przyznasz użytkownikowi uprawnienia „Kto może wyświetlać grupę”, będzie mógł zobaczyć grupę w:

 • wynikach wyszukiwania grup,
 • katalogu Grup dyskusyjnych Google (aby wyświetlić katalog, na stronie głównej Grup dyskusyjnych Google po lewej kliknij Wszystkie grupy).

Użytkownicy bez tych uprawnień muszą zostać zaproszeni do grupy przez jej właściciela.

 1. Zaloguj się w Grupach dyskusyjnych Google.
 2. Kliknij nazwę grupy.
 3. Po lewej stronie kliknij Ustawienia grupy.
 4. W sekcji Kto może wyświetlać grupę wybierz odpowiednią opcję.
 5. Kliknij Zapisz zmiany.

Pozwalanie innym na wyświetlanie Twoich wątków

Wymaga roli właściciela lub menedżera.

Jeśli chcesz, aby użytkownicy mogli wyszukiwać wątki w grupie, przyznaj im uprawnienia „Kto może wyświetlać grupę” i „Kto może wyświetlać wątki”.

 1. Zaloguj się w Grupach dyskusyjnych Google.
 2. Kliknij nazwę grupy.
 3. Po lewej stronie kliknij Ustawienia grupy.
 4. W sekcji Kto może wyświetlać grupę wybierz odpowiednią opcję.
 5. W sekcji Kto może wyświetlać wątki wybierz odpowiednią opcję.
 6. Kliknij Zapisz zmiany.

Tworzenie i używanie etykiet

Nadawanie wątkom etykiet ułatwia ich kategoryzowanie i wyszukiwanie.

Aby korzystać z etykiet w Grupach dyskusyjnych, musisz włączyć funkcję udostępnionych etykiet.

Włączanie udostępnionych etykiet

Wymaga roli właściciela lub menedżera.

 1. Zaloguj się w Grupach dyskusyjnych Google.
 2. Kliknij nazwę grupy.
 3. Po lewej stronie kliknij Ustawienia grupy.
 4. W sekcji Udostępnione etykiety zaznacz pole Włącz udostępnione etykiety dla tej grupy.

Tworzenie i usuwanie etykiet

Gdy udostępnione etykiety są włączone, każdy członek grupy może tworzyć i usuwać etykiety.

 1. Zaloguj się w Grupach dyskusyjnych Google.
 2. Kliknij nazwę grupy.
 3. Aby utworzyć etykietę, wykonaj te czynności:
  1. W panelu po lewej stronie najedź kursorem na Etykiety a potem kliknij Więcej a potem Dodaj etykietę.
  2. Wpisz nazwę etykiety a potem kliknij Dodaj.
   Nazwa etykiety nie może zawierać spacji ani żadnego z tych znaków: ! ~ ` @ # $ % ^ & * ( ) + = { } [ ] | : ; ' " < > . ? / .
 4. Aby usunąć etykietę, wykonaj te czynności:
  1. W panelu po lewej stronie, na prawo od opcji Etykiety, kliknij Więcej a potem Usuń etykietę.
  2. Kliknij OK.
   Spowoduje to usunięcie jej z listy etykiet. Jednak wszystkie wątki z tą etykietą pozostaną nią oznaczone, chyba że ją z nich usuniesz.

Stosowanie i usuwanie etykiet

Wymaga uprawnień „Kto może wyświetlać wątki”.

W przeciwieństwie do etykiet tworzonych w Gmailu etykiety stosowane do wątków w Grupach dyskusyjnych Google są widoczne dla wszystkich osób, które mogą wyświetlać dany wątek.

 1. Zaloguj się w Grupach dyskusyjnych Google.
 2. Kliknij nazwę grupy.
 3. Wybierz jedną z opcji, aby zastosować etykietę lub ją usunąć:
  • W przypadku jednego wątku – kliknij wątek.
  • W przypadku kilku wątków – najedź kursorem na każdy z nich a potem zaznacz pole obok nazwiska osoby publikującej.
 4. W prawym górnym rogu strony kliknij Etykieta "'.
 5. Zacznij wpisywać nazwę etykiety a potem zaznacz lub odznacz pole obok odpowiedniej etykiety.
  Możesz też utworzyć nową etykietę, aby zastosować ją do wybranych wiadomości.
  Wskazówka: możesz też usunąć etykietę z wątku, klikając wątek a potem następnie klikając u góry X obok nazwy etykiety.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne