Gjør det enklere å finne gruppen og innleggene dine

Hvis du er logget på en jobb- eller skolekonto, kan det hende du ser andre alternativer. For å finne ut mer, kontakt administratoren din.

Du kan gjøre det enklere å søke etter og finne frem til gruppen din. I tillegg kan du sette etiketter på innlegg for å gjøre det enklere å søke etter dem.

Gjør gruppen din synlig for andre

Krever eier- eller administratorrollen.

Når du gir en bruker tillatelsen «Hvem kan se gruppen?», kan vedkommende se gruppen både i

 • søkeresultatene for Grupper
 • Google Grupper-katalogen Du kan se katalogen ved å klikke på Alle grupper til venstre på startsiden for Google Grupper.

Brukere uten denne tillatelsen må inviteres til gruppen av eieren.

 1. Logg på Google Grupper.
 2. Klikk på navnet på en gruppe.
 3. Klikk på Gruppeinnstillinger til venstre.
 4. Velg et alternativ under Hvem kan se gruppen?
 5. Klikk på Lagre endringer.

Gjør samtalene dine synlige for andre

Krever eier- eller administratorrollen.

Hvis du vil at brukerne skal kunne søke etter samtaler i en gruppe, må du gi dem tillatelsene «Hvem kan se gruppen?» og «Hvem kan se samtaler?».

 1. Logg på Google Grupper.
 2. Klikk på navnet på en gruppe.
 3. Klikk på Gruppeinnstillinger til venstre.
 4. Velg et alternativ under Hvem kan se gruppen?
 5. Velg et alternativ under Hvem kan se samtaler?.
 6. Klikk på Lagre endringer.

Opprett og bruk etiketter

Du kan gjøre det enklere å kategorisere og søke etter samtaler ved å sette etiketter på dem.

For at du skal kunne bruke etiketter i Grupper, må funksjonen for delte etiketter være slått på.

Slå på delte etiketter

Krever eier- eller administratorrollen.

 1. Logg på Google Grupper.
 2. Klikk på navnet på en gruppe.
 3. Klikk på Gruppeinnstillinger til venstre.
 4. Under Delte etiketter merker du av for Aktivér delte etiketter for denne gruppen.

Opprett og slett etiketter

Når delte etiketter er aktivert, kan alle medlemmene i gruppen opprette eller slette etiketter.

 1. Logg på Google Grupper.
 2. Klikk på navnet på en gruppe.
 3. Slik oppretter du en etikett:
  1. I panelet til venstre holder du markøren over Etiketterog deretterog klikker på Mer ""og deretterLegg til etikett.
  2. Skriv inn et etikettnavnog deretterklikk på Legg til.
   Etikettnavn kan ikke inneholde mellomrom eller noen av disse tegnene: ! ~ ` @ # $ % ^ & * ( ) + = { } [ ] | : ; ' " < > . ? / .
 4. Slik sletter du en etikett:
  1. I panelet til venstre, til høyre for  Etiketter, klikker du på Mer ""og deretterSlett etiketten.
  2. Klikk på OK.
   Dette fører til at etiketten fjernes fra listen over etiketter. Men alle samtaler som er merket med denne etiketten, beholder den med mindre du fjerner den.

Bruk eller fjern etiketter

Krever tillatelsen «Hvem kan se samtaler?».

I motsetning til etiketter du oppretter i Gmail, blir etiketter du setter på samtaler i Grupper, sett av alle som kan se samtalene.

 1. Logg på Google Grupper.
 2. Klikk på navnet på en gruppe.
 3. Slik legger du til eller fjerner en etikett for én eller flere samtaler:
  • For én enkelt samtale: Klikk på samtalen.
  • For flere samtaler: Hold markøren over hver samtale og derettermerk av ved siden av navnet på personen som la ut innlegget.
 4. Klikk på Etikett " øverst til høyre.
 5. Begynn å skrive inn etikettnavnet og deretter merk av eller fjern avmerkingen for navnet når etiketten vises.
  Du kan også opprette en ny etikett for de valgte meldingene.
  Tips: Du kan også fjerne en etikett ved å klikke på en samtaleog deretterøverst og klikke på X på etikettnavnet.
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
true
false
true
true
50
false
false