Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

Tags versus categorieën

Tags en categorieën zijn opties om onderwerpen in een groep te organiseren. Hoewel deze beide opties hetzelfde doel hebben, zijn er ook een aantal verschillen in de wijze waarop ze worden weergegeven aan leden. Je kunt slechts een van deze opties inschakelen in je groep. De rest van dit artikel bevat een beschrijving van deze twee functies, om je te helpen de juiste keuze te maken.

Tags

Tags zijn speciale woorden waarmee onderwerpen aan bepaalde onderwerpgebieden worden gekoppeld. Tags worden door beheerders (of leden met het recht ''vrije tags invoeren') gemaakt ten behoeve van de groep en kunnen vervolgens door leden op individuele onderwerpen worden toegepast. Zo kan een beheerder van een groep met de naam 'Smartphones' bijvoorbeeld een tag 'Android' maken. Groepsleden kunnen deze tag toewijzen aan onderwerpen in de groep om aan te geven dat het onderwerp te maken heeft met 'Android'. Andere groepsleden kunnen zoeken in onderwerpen met de tag 'Android' om verwante onderwerpen te vinden. Gebruik tags als je gewoon een manier wilt om te zoeken naar onderwerpen in een bepaald onderwerpgebied.

Categorieën

Categorieën worden net als tags gebruikt om onderwerpen in onderwerpgebieden te organiseren. Categorieën zijn echter formeler omdat door het inschakelen van categorieën de eerste pagina in een groep als lijst met categorieën wordt weergegeven. Leden moeten eerst doorklikken naar een onderwerpgebied voordat ze aan een discussie kunnen deelnemen of een vraag kunnen stellen. Gebruik categorieën om enige structuur te geven aan een groot of druk bezocht forum.

Was dit artikel nuttig?