Olakšajte pronalaženje grupe i postova

Ako ste prijavljeni na poslovni ili školski račun, opcije koje vidite mogu se razlikovati. Da biste saznali više, obratite se administratoru.

Olakšajte pretraživanje i pregledavanje grupe. Pretraživanje postova u novim Grupama možete olakšati i tako da im dodijelite oznake.

Omogućite drugima da vide vašu grupu

Potrebna je uloga vlasnika ili upravitelja.

Kada korisniku omogućite pristup grupi, on će moći vidjeti grupu u:

 • rezultatima pretraživanja grupa
 • direktoriju Google grupa. Da biste vidjeli direktorij, na početnoj stranici Google grupa s lijeve strane kliknite Sve grupe.

Korisnike bez tog dopuštenja u grupu mora pozvati vlasnik.

 1. Prijavite se na Google grupe.
 2. Kliknite naziv grupe.
 3. Na lijevoj strani kliknite Postavke grupe.
 4. U odjeljku Tko može vidjeti grupu odaberite opciju.
 5. Kliknite Spremi promjene.

Dopustite drugim osobama da vide vaše razgovore

Potrebna je uloga vlasnika ili upravitelja.

Ako želite da korisnici mogu pretraživati razgovore u grupi, dodijelite im dopuštenja Tko može vidjeti grupu i Tko može pregledavati razgovore.

 1. Prijavite se na Google grupe.
 2. Kliknite naziv grupe.
 3. Na lijevoj strani kliknite Postavke grupe.
 4. U odjeljku Tko može vidjeti grupu odaberite opciju.
 5. U odjeljku Tko može pregledavati razgovore odaberite opciju.
 6. Kliknite Spremi promjene.

Izrada i upotreba oznaka

Kategorizaciju i traženje razgovora možete olakšati tako što ćete im dati oznake.

Da biste upotrebljavali oznake u Grupama, morate omogućiti značajku dijeljenih oznaka.

Uključivanje dijeljenih oznaka

Potrebna je uloga vlasnika ili upravitelja.

 1. Prijavite se na Google grupe.
 2. Kliknite naziv grupe.
 3. Na lijevoj strani kliknite Postavke grupe.
 4. U odjeljku Dijeljene oznake potvrdite okvir Omogući dijeljene oznake za ovu grupu.

Izrada i brisanje oznaka

Kad su dijeljene oznake uključene, svaki član grupe može izrađivati ili brisati oznake.

 1. Prijavite se na Google grupe.
 2. Kliknite naziv grupe.
 3. Da biste izradili oznaku, učinite sljedeće:
  1. Na lijevoj ploči postavite pokazivač miša na Oznakeand thenkliknite Više and thenDodaj oznaku.
  2. Unesite naziv oznakeand thenkliknite Dodaj.
   Naziv oznake ne može sadržavati razmake ni bilo koji od sljedećih znakova: ! ~ ` @ # $ % ^ & * ( ) + = { } [ ] | : ; ' " < > . ? / .
 4. Da biste izbrisali oznaku, učinite sljedeće:
  1. Na lijevoj ploči na desnoj strani  Oznake, kliknite Više and thenIzbriši oznaku.
  2. Kliknite U redu.
   Time ćete ukloniti oznaku s popisa oznaka.No svi razgovori s tom oznakom zadržat će oznaku ako je ne uklonite.

Primjena ili uklanjanje oznaka

Potrebno je dopuštenje Tako može pregledavati razgovore.

Za razliku od oznaka koje izradite na Gmailu, oznaku koju primijenite razgovoru u Google grupama vide sve osobe koje mogu vidjeti taj razgovor.

 1. Prijavite se na Google grupe.
 2. Kliknite naziv grupe.
 3. Odaberite opciju na koju želite primijeniti oznaku ili je uklonite iz sljedećih izvora:
  • Jedan razgovor – kliknite razgovor.
  • Za više razgovora – usmjerite pokazivač prema svakom razgovoruand thenpotvrdite okvir pored imena osobe koja je objavila post.
 4. U gornjem desnom kutu kliknite Oznaka "'.
 5. Počnite upisivati naziv oznakeand thenpotvrdite ili poništite okvir pored naziva kada se oznaka pojavi.
  Umjesto toga možete izraditi novu oznaku koja će se primjenjivati na odabrane poruke.
  Savjet: Oznaku možete ukloniti i tako da kliknete razgovorand thenpri vrhu, kliknite X na nazivu oznake.
Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
1586286725501532608
true
Pretraži Centar za pomoć
true
true
true