Jednodušší vyhledávání skupin a příspěvků

Pokud jste přihlášeni k pracovnímu nebo školnímu účtu, zobrazované možnosti se mohou lišit. Další informace vám může sdělit administrátor.

Skupinu můžete nastavit tak, aby v ní bylo procházení a vyhledávání příspěvků snazší. Vyhledávání příspěvků můžete členům dále usnadnit tím, že k nim přidáte štítky.

Zobrazení skupiny uživatelům

Když uživateli udělíte oprávnění Kdo může skupinu zobrazit, uvidí tuto skupinu:

 • ve výsledcích vyhledávání Skupin,
 • v adresáři Skupin Google. Adresář zobrazíte, když na domovské stránce Skupin Google kliknete vlevo na Všechny skupiny.

Uživatele bez tohoto oprávnění musí do skupiny pozvat vlastník.

 1. Přihlaste se do Skupin Google.
 2. Klikněte na název skupiny.
 3. Vlevo klikněte na Nastavení skupiny.
 4. V sekci Kdo může skupinu zobrazit vyberte požadovanou možnost.
 5. Klikněte na Uložit změny.

Zobrazení vašich konverzací uživatelům

Pokud chcete, aby uživatelé mohli vyhledávat konverzace ve skupině, dejte jim oprávnění Kdo může skupinu zobrazit a Kdo si může zobrazit konverzace.

 1. Přihlaste se do Skupin Google.
 2. Klikněte na název skupiny.
 3. Vlevo klikněte na Nastavení skupiny.
 4. V sekci Kdo může skupinu zobrazit vyberte požadovanou možnost.
 5. V sekci Kdo si může zobrazit konverzace vyberte požadovanou možnost.
 6. Klikněte na Uložit změny.

Vytváření a používání štítků

Jako vlastník nebo správce skupiny můžete zapnout štítky, které vám pomohou příspěvky ve skupině lépe uspořádat.Konverzace lze uspořádat označením klíčovými slovy. Ta můžete kdykoli aktualizovat a také podle nich konverzace vyhledávat a filtrovat.

Na rozdíl od štítků, které vytvoříte v Gmailu, uvidí štítky přiřazené ke konverzaci každý, kdo může danou konverzaci zobrazit.

Chcete-li ve Skupinách používat štítky, musí být povolena funkce sdílených štítků.

 1. Přihlaste se do Skupin Google.
 2. Klikněte na název skupiny.
 3. Štítky zapnete takto:
  1. Vlevo klikněte na Nastavení skupiny.
  2. V sekci Sdílené štítky zaškrtněte políčko Povolit u této skupiny sdílené štítky.
 4. Vytvoření štítku:
  1. V levém panelu umístěte kurzor na Štítkya potéklikněte na ikonu možností ""a potéPřidat štítek.
  2. Zadejte název štítkua potéklikněte na Přidat.
   Název štítku nesmí obsahovat mezery ani tyto znaky: ! ~ ` @ # $ % ^ & * ( ) + = { } [ ] | : ; ' " < > . ? / .
 5. Štítek k jedné nebo více konverzací přiřadíte nebo ho z ní odstraníte takto:
  1. Jedna konverzace – klikněte na konverzaci.
   Více konverzací – umístěte kurzor na jednotlivé konverzacea potézaškrtněte políčko vedle jména autora.
  2. Vpravo nahoře klikněte na ikonu štítku ".
  3. Začněte psát název štítkua potéaž se štítek objeví, zaškrtněte políčko vedle něj nebo jeho zaškrtnutí zrušte.
   Také můžete k vybraným zprávám přiřadit nový štítek, který vytvoříte.
  4. Klikněte na Použít.

  Štítek lze odstranit i tak, že kliknete na konverzacia poté nahoře kliknete na X u názvu štítku.

 6. Smazání štítku:
  1. V levém panelu vpravo od  Štítků klikněte na ikonu možností ""a potéSmazat štítek.
  2. Klikněte na OK.
   Štítek bude odstraněn ze seznamu štítků. Zůstane ale zachován u všech konverzací, které jste jím označili, pokud ho neodstraníte i tam.