Používání Skupin Google se čtečkou obrazovky

Skupiny Google můžete používat pomocí čtečky obrazovky a klávesových zkratek. Můžete například vytvářet skupiny, připojovat se k nim, přidávat do nich příspěvky nebo číst konverzace.

Jednotlivé části tohoto článku se věnují doporučeným prohlížečům pro čtečky obrazovky, navigaci ve Skupinách Google, provádění úkonů členů skupiny a běžných úkonů vlastníka a správce skupiny a souvisejícím zdrojům.

Pokud chcete přeskočit na konkrétní úkon níže, klikněte na příslušnou možnost.

Členové skupin:

Vlastníci nebo správci skupin:

Doporučené prohlížeče a čtečky obrazovky

Na počítači fungují Skupiny Google nejlépe s těmito prohlížeči a čtečkami obrazovky:

 • ChromeVox: Pokud chcete používat Skupiny Google se čtečkou ChromeVox v OS Chrome, není potřeba provádět žádné další nastavení.
 • NVDA – doporučujeme prohlížeč Chrome. Ideální je čtečku NVDA používat v režimu soustředění.
 • JAWS – doporučujeme prohlížeč Chrome s nejnovější verzí čtečky JAWS. Ideální je čtečku JAWS používat v režimu formuláře nebo s vypnutým virtuálním kurzorem.
 • VoiceOver: Doporučujeme prohlížeč Chrome. Pokud místo toho používáte Safari, přejděte do rozšířených nastavení a zapněte možnost Stisk tabulátoru zvýrazní postupně všechny prvky na stránce. Nejlepších výsledků dosáhnete, když ve čtečce VoiceOver vypnete funkci Quick Nav (Rychlá navigace).

Navigace ve Skupinách Google

Ve Skupinách Google se můžete pohybovat pomocí tabulátorů nebo standardních klávesových příkazů čtečky obrazovky. Další informace o navigaci ve Skupinách najdete v článku Používání klávesových zkratek ve Skupinách Google.

Skupiny Google obsahují tyto části:

 • Tlačítka a vyhledávání – ovládají hledání ve skupinách, úpravy nastavení nebo úlohy jako vytvoření skupiny či napsání příspěvku.
 • Hlavní sekce s obsahem:
  • Skupiny Google – zde najdete seznam svých skupin.
  • Otevřít skupinu – po otevření skupiny uvidíte seznam konverzací, které její členové zveřejnili.
  • Konverzace – když otevřete konverzaci, zobrazí se vám seznam zpráv v ní.
  • Zprávy – z otevřené zprávy můžete stisknutím klávesy j nebo k vybrat další nebo předchozí zprávu.
 • Navigační strom – když přejdete na navigační strom, čtečka obrazovky vás upozorní na panel nabídek Skupin Google. V něm můžete vybrat, kam chcete přejít, například do části Domů, Moje skupiny nebo Konverzace s hvězdičkou. Příklad:
  • Pokud chcete přejít na další nebo předchozí nadpis, stiskněte tabulátorShift + tabulátor nebo příslušný příkaz ve čtečce obrazovky.
  • K pohybu v rámci sekce slouží klávesy se šipkou nahoru a dolů.
  • Sekci pod nadpisem rozbalíte nebo sbalíte stisknutím Enter.

Provádění běžných úkonů členů

Vyhledání skupiny

 1. Přihlaste se do Skupin Google.
 2. Přejděte do filtru hledání a vyberte, zda chcete prohledat:
  • skupiny, ke kterým jste se připojili – vyberte Moje skupiny,
  • všechny skupiny – vyberte Všechny skupiny a zprávy.
 3. Postupujte takto:
  1. Přejděte do vyhledávacího pole stisknutím tabulátoru.
  2. Zadejte název skupiny, kterou hledáte.
  3. Stiskněte klávesu Enter.
 4. Přejděte na seznam výsledků Skupiny a vyhledejte skupinu.

Poté se ke skupině můžete připojit (pokud v ní ještě nejste), změnit nastavení, přečíst si konverzace nebo zahájit novou konverzaci.

Připojení ke skupině

Vlastník nebo člen skupiny vás může do skupiny pozvat e-mailem. Také se ke skupině můžete připojit ze Skupin Google:

 1. Přihlaste se do Skupin Google.
 2. Přejděte do filtru hledání a změňte výběr z Moje skupiny na Všechny skupiny a zprávy.
 3. Postupujte takto:
  1. Přejděte do vyhledávacího pole stisknutím tabulátoru.
  2. Zadejte název skupiny, ke které se chcete připojit.
  3. Stiskněte klávesu Enter.
 4. Přejděte na seznam výsledků Skupiny, vyhledejte skupinu, ke které se chcete připojit, a stiskněte Enter.
 5. Přejděte na odkaz Připojit se ke skupině a stiskněte klávesu Enter.

  Pokud tato možnost není k dispozici, přejděte do sekce Požádat o připojení ke skupině nebo Kontaktovat vlastníky a správce a stiskněte Enter.

 6. Jestliže se vám podařilo připojit se ke skupině, vyberte, zda s ní chcete propojit svůj účet Google a jak často z ní chcete dostávat e-maily.

  Konverzace si ve Skupinách Google budete moct přečíst, i když si nastavíte neodebírání e-mailů.

Čtení konverzací ve skupině

Zprávy ze skupin se vám mohou posílat na e-mail. Konverzace si také můžete číst ve Skupinách Google:

 1. Přihlaste se do Skupin Google.
 2. Vyhledejte skupinu se zprávami, které si chcete přečíst, a otevřete ji stisknutím klávesy Enter.

  Seznam konverzací najdete v hlavní sekci s obsahem.

 3. Vyhledejte konverzaci, kterou si chcete přečíst, a stiskněte klávesu o nebo Enter.

  Konverzace se otevře a všechny zprávy budou seřazeny chronologicky.

 4. (Volitelné) Čtení konverzací si můžete usnadnit klávesovými zkratkami:
  • Otevření nebo zavření zprávy – stiskněte o, Enter nebo mezerník.
  • Přechod na jinou zprávu v konverzaci – stisknutím klávesy n přejdete na další (novější) zprávu, stisknutím klávesy p na předchozí (starší) zprávu.

   Poznámka: Pokud chcete zprávu otevřít a přečíst, stiskněte Enter, zapněte virtuální kurzor nebo režim procházení a pak stiskněte klávesy se šipkami.

  • Přechod na jinou konverzaci – stisknutím klávesy j přejdete na starší konverzaci, stisknutím klávesy k na novější konverzaci.

Přidávání příspěvků do skupiny

Příspěvek do skupiny můžete přidat v Gmailu odesláním e-mailu na e-mailovou adresu skupiny nebo posláním odpovědi na e-mail. Také můžete ke skupině přidat příspěvek ze Skupin Google:

 1. Přihlaste se do Skupin Google.
 2. Vyhledejte skupinu se zprávami, které si chcete přečíst, a otevřete ji stisknutím klávesy Enter.
 3. Novou konverzaci zahájíte takto:
  1. Přejděte na možnost Nová konverzace a stiskněte klávesu Enter.

   Otevře se okno pro psaní zprávy v poli pro předmět.

  2. Zadejte předmět a stisknutím tabulátoru přejděte na text zprávy.
  3. Napište zprávu.
  4. Až ji budete chtít odeslat, stisknutím tabulátoru se přesuňte na tlačítko Přidat příspěvek a stiskněte Enter.
 4. Pokud chcete odpovědět na konverzaci:
  1. Vyhledejte požadovanou konverzaci a stiskněte klávesu o.
  2. Vyhledejte zprávu, na kterou chcete odpovědět, a stiskněte klávesu r.

   Otevře se okno pro psaní zprávy v poli pro text.

  3. Napište zprávu.
  4. Až ji budete chtít odeslat, stisknutím tabulátoru se přesuňte na tlačítko Přidat příspěvek a stiskněte Enter.

Změna nastavení nebo opuštění skupiny

 1. Přihlaste se do Skupin Google.
 2. Vyhledejte skupinu, u které chcete změnit nastavení, a otevřete ji stisknutím Enter.
 3. Přejděte k navigačnímu stromu.
 4. Až se dostanete ke Konverzacím, třikrát stiskněte šipku dolů a přejděte tak na Nastavení mého členství.
 5. Stisknutím klávesy Enter otevřete nastavení členství.

  Nastavení se otevřou v hlavní sekci s obsahem včetně možnosti opustit skupinu.

Provádění běžných úkonů vlastníků a správců

Vytvoření skupiny

 1. Přihlaste se do Skupin Google.
 2. Přejděte k možnosti Vytvořit skupinu a stiskněte klávesu Enter.
 3. Do pole Vytvořit skupinu zadejte podrobnosti o skupině, vyberte nastavení ochrany soukromí a volitelně přidejte členy.

  Další informace o nastavení skupiny najdete v Přehledu nastavení.

 4. Přejděte k možnosti Vytvořit skupinu a stiskněte klávesu Enter.

  Před odesláním zprávy počkejte několik minut, než bude nová skupina aktivní. Jinak se vám může zobrazit oznámení, že se zprávu nepodařilo doručit.

 5. (Volitelné) Vyberte pro svou skupinu rozšířená nastavení:
  1. Otevřete skupinu.
  2. V navigačním stromu přejděte k části, která začíná Konverzace a stiskněte šipku dolů. Dostanete se do části Nastavení skupiny.
  3. Stisknutím klávesy Enter otevřete nastavení.
  4. Nastavení upravíte takto:
   1. Stisknutím šipky dolů přejděte do sekce s nastavením, které chcete upravit. Celý seznam nastavení také můžete procházet pomocí tabulátoru.

    Podrobnosti o nastaveních najdete v části Rozšířená nastavení skupiny.

   2. Po provedení změn přejděte do sekce Uložit změny a stiskněte klávesu Enter.

Vyhledání všech skupin, které vlastníte nebo spravujete

 1. Přihlaste se do Skupin Google.
 2. Přejděte do filtru hledání a zkontrolujte, zda je vybrána možnost Moje skupiny.
 3. Stisknutím tabulátoru přejděte do vyhledávacího pole.

  Otevře se nabídka s možnostmi vyhledávání.

 4. Pomocí tabulátoru přejděte do části Skupiny, které vlastním/spravuji a stiskněte klávesu Enter.

  Seznam skupin nyní obsahuje pouze skupiny, které vlastníte nebo spravujete.

Přidání členů do skupiny

Pokud vlastníte nebo spravujete skupinu, můžete do ní členy přidat přímo nebo jim poslat pozvánku.

 1. Přihlaste se do Skupin Google.
 2. Vyhledejte skupinu, do které chcete přidat členy, a stisknutím klávesy Enter ji otevřete.
 3. V navigačním stromě postupujte takto:
  1. Přejděte do části, která začíná Konverzace.
  2. Trojitým stisknutím šipky dolů přejděte na možnost Členové.
  3. Otevřete seznam členů stisknutím klávesy Enter.
 4. Přejděte do hlavní sekce s obsahem, vyhledejte možnost Přidat členy a stiskněte Enter.

  Otevře se dialogové okno s několika textovými poli, pomocí kterých můžete přidat členy, správce a vlastníky.

  Můžete také zadat uvítací zprávu.

 5. Vyberte možnost pro přidání členů:
  • Přidat členy přímo a přeskočit odeslání pozvánky – ponechejte nastavení Přidat členy přímo zapnuté. Tuto možnost vyberte, pokud chcete přidat správce nebo vlastníky.
  • Poslat pozvánku novým členům – vypněte možnost Přidat členy přímo.
 6. Přejděte na Přidat členy a stiskněte klávesu Enter.

Odstranění členů nebo zakázání přístupu

Pokud chcete lidem zabránit v účasti ve skupině, odstraňte je nebo jim zakažte přístup. Je možné, že pokud někoho odstraníte, bude moct požádat o připojení nebo se ke skupině připojit znovu podle toho, jak je skupina nastavena. Když členovi zakážete přístup, nebude se ke skupině moct připojit ani v ní přispívat, dokud ho neodblokujete.

 1. Přihlaste se do Skupin Google.
 2. Vyhledejte skupinu, ze které chcete odstranit členy nebo ke které chcete někomu zrušit přístup, a stisknutím klávesy Enter ji otevřete.
 3. V navigačním stromě postupujte takto:
  1. Přejděte do části, která začíná Konverzace.
  2. Trojitým stisknutím šipky dolů přejděte na možnost Členové.
  3. Otevřete seznam členů stisknutím klávesy Enter.
 4. Konkrétního člena můžete vyhledat takto:
  1. Přejděte do vyhledávacího pole.
  2. Zadejte uživatelské jméno nebo e-mail člena.
  3. Stiskněte klávesu Enter.
 5. Přejděte na seznam členů skupiny.

  Je vybráno pole Vybrat vše.

 6. Stisknutím šipky doprava se dostanete do sloupce Člen a stisknutím šipky dolů člena vyhledáte.
 7. Až ho najdete, stiskněte šipku doleva a poté Enter. Dostanete se do zaškrtávacího políčka daného člena.
 8. Zaškrtněte ho stisknutím mezerníku.
 9. Opakovaně stiskněte šipku nahoru, dokud se nedostanete do zaškrtávacího políčka Vybrat vše, odkud budete moct seznam členů ukončit.
 10. Pokud chcete vybraného člověka ze skupiny odstranit, stisknutím tabulátoru přejděte na možnost Odstranit člena a stiskněte Enter.
 11. Jestliže chcete někomu zakázat přístup ke skupině, dvojitým stisknutím tabulátoru přejděte na možnost Zakázat členovi přístup a stiskněte Enter.

Změna nastavení skupiny nebo smazání skupiny

 1. Přihlaste se do Skupin Google.
 2. Vyhledejte skupinu, kterou chcete smazat nebo u které chcete změnit nastavení, a stisknutím klávesy Enter ji otevřete.
 3. V navigačním stromu přejděte k části, která začíná Konverzace a stiskněte šipku dolů. Dostanete se do části Nastavení skupiny.
 4. Stisknutím klávesy Enter otevřete nastavení.
 5. Nastavení upravíte takto:
  1. Stisknutím šipky dolů přejděte do sekce s nastavením, které chcete upravit. Celý seznam nastavení také můžete procházet pomocí tabulátoru.
  2. Po provedení změn přejděte do sekce Uložit změny a stiskněte klávesu Enter.
 6. Skupinu trvale smažete takto:
  1. Opakovaně stiskněte tabulátor, dokud nepřejdete na Smazat skupinu.
  2. Stiskněte klávesu Enter.
  3. Zobrazí se pole s potvrzením. Dvojitým stisknutím tabulátoru přejděte na OK a poté stiskněte klávesu Enter.

Související témata

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
7669732105327847334
true
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
true
true
true
50