Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny

Ta över, tilldela och visa tilldelade ämnen

Du kan ha behörigheter för att ta över ämnen (diskussioner eller frågor) eller tilldela andra medlemmar ämnen. När en fråga tas över eller tilldelas får den en intern märkning som anger ägaren (du eller någon annan som du har tilldelat den). Du kan sedan använda filtren i Google Grupper för att visa ämnen med specifik märkning, till exempel "Olöst - har tilldelats mig".

Obs! Du måste ha behörigheten Ta ämne för att ta över ett ämne. Du måste ha behörigheten Tilldela ämne för att tilldela en annan användare ett ämne. Du måste ha behörigheten Filtrera ämne för att visa de ämnen som har tilldelats dig.

Ta över ett ämne

Du måste ha behörigheten Ta ämne för att ta över ett ämne. Så här tar du över ett ämne:

Tips! Du kan också klicka på knappen Ta när du visar ett ämne om du vill tilldela dig själv det ämnet.
 1. Välj ett eller flera ämnen i ämneslistan på ämnesskärmen genom att markera kryssrutorna till vänster om de önskade ämnesnamnen.
 2. Klicka på åtgärdsmenyn. Flera menyalternativ visas.
 3. Välj menyalternativet Ta. Ämnet tilldelas dig. I det gula området i ämnet visas information om att ämnet har tilldelats dig.

Tilldela ett ämne

Du måste ha behörigheten Tilldela ämne för att tilldela en annan användare ett ämne. Så här tilldelar du en annan gruppmedlem en fråga:

Tips! Du kan också klicka på knappen Tilldela när du visar en fråga om du vill tilldela en annan gruppmedlem frågan.
 1. Välj ett eller flera ämnen i ämneslistan på ämnesskärmen genom att markera kryssrutorna till vänster om de önskade ämnesnamnen.
 2. Klicka på åtgärdsmenyn. Flera menyalternativ visas.
 3. Välj menyalternativet Tilldela. Skärmen Tilldela valt ämne till medlem visas.
 4. Klicka på länken Tilldela bredvid namnet på den medlem som ska tilldelas ämnet eller ämnena. Ämnet eller ämnena tilldelas den andra gruppmedlemmen. I det gula området i ämnet visas information om att ämnet har tilldelats den andra gruppmedlemmen.

Visa tilldelade ämnen

Du måste ha behörigheten Filtrera ämne för att visa de ämnen som har tilldelats dig. Så här visar du ämnen som har tilldelats dig:

 1. På ämnesskärmen klickar du på menyn Filter. En lista med filter visas.
 2. Använd rullningslisten för att rulla ned till filtret Tilldelade till mig.
 3. Klicka på alternativknappen bredvid filtret Tilldelade till mig.
 4. Klicka på Använd valda filter. En lista med ämnen tilldelade till dig visas.
  Obs! Välj Rensa alla filter (visa alla ämnen) i filterlistan om du vill återgå till hela listan med ämnen i ämneslistan.