Prevzatie a priradenie tém

V skupinách fungujúcich ako spoločná doručená pošta si môžu ľudia navzájom priraďovať témy. Je to užitočné, keď niekto uverejní otázku a vy ju budete chcieť priradiť inému členovi, aby poskytol odpoveď.

Skôr než začnete

Skontrolujte, či je typ vašej skupiny nastavený na možnosť Spoločná doručená pošta. 

 1. Prihláste sa do Skupín Google.
 2. Kliknite na položku Moje skupiny.
 3. Vyberte skupinu.
 4. Vpravo hore kliknite na Spravovať skupinu
 5. Vľavo kliknite na Informácie a potom Rozšírené.
 6. Kliknite na šípku nadol Šípka nadol vedľa položky Vyberte typ skupiny.
 7. Vyberte možnosť Spoločná doručená pošta.
 8. Kliknite na Obnoviť pôvodné nastavenia tejto skupiny.
 9. V poli, ktoré sa zobrazí, kliknite na Obnoviť pôvodné nastavenie skupiny.

Povolenie preberania a priraďovania tém

Rozhodnite, kto bude môcť preberať a priraďovať témy, a zároveň skontrolujte, či majú tieto osoby povolenie na moderovanie metadát. 

 1. Prihláste sa do Skupín Google.
 2. Kliknite na položku Moje skupiny.
 3. Vyberte skupinu.
 4. Vpravo hore kliknite na Spravovať skupinu.
 5. Vľavo kliknite na Povolenia a potom Povolenia k príspevkom.
 6. V sekcii „Moderovať metadáta“ vyberte, kto by mal mať možnosť preberať a priraďovať témy.
 7. Kliknite na Uložiť.

Prevzatie témy

Ľudia, ktorí majú povolenie na moderovanie metadát, môžu preberať (priraďovať si) témy.

 1. Prihláste sa do Skupín Google.
 2. Kliknite na položku Moje skupiny.
 3. Vyberte skupinu.
 4. Vyberte témy začiarknutím políčok vedľa jednotlivých tém.
 5. V hornej časti kliknite na Akcie.
 6. Vyberte položku Zabrať. V poli v hornej časti témy sa zobrazí meno osoby, ktorej je téma priradená.

Priradenie alebo zmena priradenia témy

Ľudia, ktorí majú povolenie na moderovanie metadát, môžu priraďovať témy a meniť ich priradenie.

 1. Prihláste sa do Skupín Google.
 2. Kliknite na položku Moje skupiny.
 3. Vyberte skupinu.
 4. Vyberte témy začiarknutím políčok vedľa jednotlivých tém.
 5. V hornej časti kliknite na Akcie.
 6. Vyberte položku Priradiť.
 7. Vedľa mena člena kliknite na Priradiť.

Zobrazenie tém, ktoré máte priradené

 1. Prihláste sa do Skupín Google.
 2. Kliknite na položku Moje skupiny.
 3. Vyberte skupinu.
 4. V hornej časti kliknite na položku Filtre.
 5. Vyberte tlačidlo vedľa položky Priradené mne.
 6. Kliknite na Použiť vybraté filtre.

Označenie témy ako nepriradenej

Ľudia, ktorí majú povolenie na moderovanie metadát, môžu označovať témy ako nepriradené.

 1. Prihláste sa do Skupín Google.
 2. Kliknite na položku Moje skupiny.
 3. Vyberte skupinu.
 4. Vyberte témy začiarknutím políčok vedľa jednotlivých tém.
 5. V hornej časti kliknite na Akcie.
 6. Vyberte Zrušiť.