Schválení nebo blokování nových zpráv

Pokud jste přihlášeni k pracovnímu nebo školnímu účtu, zobrazované možnosti se mohou lišit. Další informace vám může sdělit administrátor.

Pokud chcete, aby byly zprávy před odesláním zbytku skupiny schváleny nebo blokovány, můžete zapnout moderování zpráv.

Zapnutí nebo vypnutí moderování zpráv

 1. Přihlaste se do Skupin Google.
 2. Klikněte na název skupiny.
 3. Vlevo klikněte na Nastavení skupiny.
 4. Vyberte možnosti moderování. Pro:
  • Moderování zpráv – vyberte možnost kontroly: Moderovat všechny zprávy, Moderovat zprávy od nečlenů nebo Bez moderování.
  • Omezení nových členů – pokud chcete kontrolovat zprávy od nových členů, vyberte možnost Příspěvky nových členů jsou moderovány.
 5. (Volitelné) Pokud chcete posílat oznámení při odmítnutí moderované zprávy, u možnosti Oznámení o odmítnuté zprávě klikněte na Zapnout.
 6. (Volitelné) Pokud chcete s oznámením poslat zprávu, zaškrtněte políčkoa poténapište výchozí zprávu do textového pole.
 7. Klikněte na Uložit.

Schválení nebo odmítnutí nevyřízených zpráv

Vyžaduje oprávnění Kdo může moderovat obsah.

Moderátoři obsahu dostávají přehled obsahující spam z fronty na moderování. Přehled se posílá dvakrát týdně v úterý a pátek pacifického času, což může být v jiných časových pásmech středa a sobota.

Zprávy, které nejsou schváleny, se po 14 dnech automaticky smažou. Zprávy označené jako spam se automaticky smažou po 7 dnech.

 1. Přihlaste se do Skupin Google.
 2. Klikněte na název skupiny.
 3. Vlevo u možnosti Konverzace klikněte na Čekající.
 4. (Volitelné) Pokud si chcete některou zprávu přečíst, klikněte na ni.
 5. (Volitelné) Jestliže chcete schválit nebo odmítnout jednu zprávu, klikněte v ní na Schválit zprávu nebo Odmítnout zprávu .
 6. (Volitelné) Pokud chcete provést akci u více zpráv, postupujte takto:
  1. Zaškrtněte políčka vedle zpráv.
  2. Nahoře vyberte jednu z možností:
   • Pokud chcete zprávy schválit, klikněte na Schválit zprávy .
   • Pokud chcete zprávy odmítnout, klikněte na Odmítnout zprávy .
   • Pokud chcete zprávy schválit a automaticky schválit i všechny budoucí příspěvky od těchto autorů, klikněte na Schválit autora .

    Tato možnost umožní autorovi v budoucnu přidávat příspěvky do skupiny přímo a nahrazuje oprávnění k moderování a přidávání příspěvků na úrovni skupiny.

   • Pokud chcete autorům zakázat přístup do konverzace a nahlásit zprávy jako spam, klikněte na Zamítnout autora .

Odstraňování problémů s neočekávaným chováním při moderování

Pokud moderování zpráv nefunguje podle očekávání, projděte si tato vysvětlení, která vám pomůžou problému porozumět nebo ho vyřešit.

Problém Co zkontrolovat Vysvětlení
Nastavení Moderovat zprávy od nečlenů se vždy vrátí na možnost Bez moderování. Nastavení Kdo může přidávat příspěvky:
 • Vlastníci skupiny
 • Správci skupiny
 • Členové skupiny
Když je vybrána některá z těchto možností, nečlenové nemohou posílat příspěvky, takže není co moderovat.
Zprávy se zobrazují na stránce Nevyřízené zprávy i v případě, že je vybrána možnost Bez moderování. Nastavení Nakládání se spamem:
 • Moderovat a posílat moderátorům obsahu oznámení
 • Moderovat a neposílat moderátorům obsahu oznámení
Obě tyto možnosti nakládání se spamem přesměrují zprávy na seznam nevyřízených zpráv bez ohledu na nastavení moderování zpráv.
Zprávy od nového člena neprocházejí moderováním, i když je vybrána možnost Příspěvky nových členů jsou moderovány. Kde byl člen přidán Nastavení Příspěvky nových členů jsou moderovány se vztahuje pouze na členy přidané ve Skupinách Google. U pracovních nebo školních účtů platí, že pokud administrátor přidá člena v administrátorské konzoli Google nebo prostřednictvím rozhraní Groups API, zprávy od něj budou vždy schváleny. Pokud chcete tento problém vyřešit, odstraňte člena ze skupiny a přidejte ho ve Skupinách Google.

Související témata

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka