Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

Rechten

Hier volgt een lijst van alle rechten in Google Discussiegroepen:

Rechten voor plaatsen van berichten

Het gedeelte 'Plaatsen' bevat rechten die bepalen hoe iemand berichten kan plaatsen voor de groep.

 • Referenties toevoegen
  Iemand met dit recht kan referenties toevoegen aan onderwerpen.
 • Onderwerp toewijzen
  Iemand met dit recht kan onderwerpen toewijzen aan een andere persoon. De persoon aan wie een onderwerp wordt toegewezen, moet het recht 'Deelnemen aan onderwerp' hebben.
 • Bestanden toevoegen als bijlage
  Iemand met dit recht kan bestanden toevoegen aan onderwerpen.
 • Vrije tags invoeren
  Iemand met dit recht kan vrije tags toevoegen aan zijn eigen onderwerpen en kan zijn eigen tags bewerken.
 • Favoriete reactie op eigen onderwerp markeren
  Een lid met dit recht kan elke reactie op een onderwerp dat hij oorspronkelijk heeft geplaatst, markeren als 'beste antwoord' (voor onderwerpen die vragen zijn) of als 'voltooid' (voor onderwerpen die discussies zijn). Dit recht is te vergelijken met het recht 'Favoriete reactie op een onderwerp markeren', behalve dat het is beperkt tot alleen de onderwerpen die de persoon oorspronkelijk heeft geplaatst.
 • Onderwerp 'Ik ook'
  Iemand met dit recht kan klikken op de link 'Ik ook' bij een onderwerp om aan te geven dat hij dezelfde vraag of hetzelfde probleem heeft.
 • Plaatsen
  Iemand met dit recht kan een nieuw onderwerp plaatsen of op een bestaand onderwerp reageren.
 • Mededelingen plaatsen
  Iemand met dit recht kan aankondigingen plaatsen in het forum.
 • Gemodereerd bericht
  Iemand met dit recht kan een nieuw onderwerp of een antwoord plaatsen, maar het onderwerp of het antwoord moet worden gemodereerd.
 • Bericht in Rich Text Format plaatsen
  Iemand met dit recht kan berichten in Rich Text Format (.rtf) plaatsen.
 • Bericht vertrouwd
  Iemand met dit recht kan niet het onderwerp zijn van een melding van misbruik. Dit recht is handig voor communitybeheerders die misbruikaanvallen door kwaadwillende gebruikers willen voorkomen.
 • Auteur antwoorden
  Iemand met dit recht kan de auteur van een bericht rechtstreeks antwoord geven via een persoonlijke e-mail.

Moderatorrechten

Het gedeelte 'Modereren' bevat rechten die bepalen of berichten en leden worden gemodereerd.

 • Leden toevoegen
  Iemand met dit recht kan rechtstreeks nieuwe leden toevoegen aan de groep.
 • Leden goedkeuren
  Iemand met dit recht kan nog niet goedgekeurde leden goedkeuren.
 • Berichten goedkeuren
  Iemand met dit recht kan gemodereerde berichten goedkeuren.
 • Gebruikers verbannen
  Iemand met dit recht kan huidige leden uitsluiten van deelname aan de groep.
 • Een tag of categorie wijzigen
  Iemand met dit recht kan categorieën toevoegen aan of verwijderen uit een onderwerp en categorieën wijzigen. Gebruikers zonder dit recht kunnen de categorieën van hun eigen onderwerpen wijzigen.
 • Een bericht verwijderen
  Iemand met dit recht kan afzonderlijke berichten verwijderen. Gebruikers zonder dit recht kunnen hun eigen berichten verwijderen.
 • Onderwerpen verwijderen
  Iemand met dit recht kan hele onderwerpen verwijderen.
 • Berichten van anderen bewerken
  Iemand met dit recht kan de berichten van andere gebruikers bewerken.
 • Eigen berichten bewerken
  Iemand met dit recht kan zijn of haar eigen berichten bewerken.
 • Welkomstbericht bewerken
  Iemand met dit recht kan het welkomstbericht bewerken.
 • Misbruik verbergen
  Iemand met dit recht kan ervoor zorgen dat een bericht of onderwerp wordt verwijderd meteen nadat misbruik is gemeld.
 • Leden uitnodigen
  Iemand met dit recht kan andere gebruikers uitnodigen lid te worden.
 • Onderwerpen vergrendelen
  Iemand met dit recht kan een onderwerp vergrendelen of ontgrendelen.
 • Als duplicaat markeren
  Iemand met dit recht kan een onderwerp markeren als duplicaat van een ander onderwerp of deze markering ongedaan maken.
 • Favoriete reactie op een onderwerp markeren
  Iemand met dit recht kan een reactie op een vraag markeren als 'beste antwoord' of deze markering ongedaan maken. Opmerking: je kunt de markering van een antwoord die is aangebracht door een ander lid met dit recht, niet ongedaan maken.
 • Markeren als bericht waarop geen reactie nodig is
  Iemand met dit recht kan een onderwerp markeren als bericht waarop geen reactie nodig is.
 • Leden wijzigen
  Iemand met dit recht kan leden beheren (type abonnement, type lidmaatschap, plaatsingsrechten, afmelden, verbannen).
 • Rollen wijzigen
  Iemand met dit recht kan rollen maken en wijzigen, de leden van een lidmaatschapsgroep wijzigen en de rechten van een rol wijzigen. Eigenaren die zijn ingesteld in de oude Google Discussiegroepen, krijgen dit recht standaard toegewezen.
 • Onderwerpen verplaatsen
  Iemand met dit recht kan onderwerpen de groep in of de groep uit verplaatsen.
 • Vastgepinde onderwerpen
  Iemand met dit recht kan ervoor zorgen dat een onderwerp altijd boven aan de lijst van onderwerpen wordt weergegeven of dit ongedaan maken.
 • Deelnemen aan onderwerp
  Iemand met dit recht kan deelnemen aan een onderwerp en een onderwerp kan aan hem worden toegewezen. Deze leden kunnen ook hun deelname aan een onderwerp of toewijzing van een onderwerp intrekken.
 • Toewijzing van onderwerp ongedaan maken
  Iemand met dit recht kan de toewijzing van onderwerpen die aan een andere gebruiker zijn toegewezen, ongedaan maken. Iemand die een onderwerp heeft toegewezen, kan de toewijzing van dit onderwerp ongedaan maken. Iemand aan wie een onderwerp is toegewezen, kan de toewijzing van het onderwerp dat aan hem is toegewezen, intrekken. Mensen met dit recht kunnen de toewijzing van onderwerpen die door anderen zijn toegewezen, ongedaan maken.
 • Markering van favoriete reactie op een onderwerp opheffen [beste antwoord]
  Iemand met dit recht kan de markering 'beste antwoord' van een antwoord op een vraag ongedaan maken, zelfs als deze markering afkomstig is van iemand anders.

Toegang

Het gedeelte 'Toegang' van de rechten bevat rechten die bepalen of iemand toegang heeft tot bepaalde gegevens binnen de groep.

 • Contact opnemen met de eigenaar van de groep
  Iemand met dit recht kan direct via de webinterface contact opnemen met de eigenaar van de groep.
 • Onderwerpen filteren
  Iemand met dit recht kan de functie 'Filters' gebruiken om onderwerpen te filteren die overeenkomen met specifieke criteria.
 • Leden weergeven
  Iemand met dit recht kan de lijst met forumleden bekijken.
 • E-mailadressen van leden bekijken
  Iemand met dit recht kan e-mailadressen van forumleden op bepaalde plaatsen bekijken, bijvoorbeeld bij het toewijzen van onderwerpen aan andere leden.
 • Onderwerpen bekijken
  Iemand met dit recht kan onderwerpen in de groep bekijken.
Was dit artikel nuttig?