Dodawanie osób do grupy

Jeśli zalogujesz się na konto służbowe lub szkolne, mogą być dostępne inne opcje. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z administratorem.

Jeśli jesteś właścicielem grupy lub masz uprawnienia do zarządzania członkami grupy, możesz dodać osobę do grupy na 3 sposoby:

Uwaga: Zaproszenia wygasają po 7 dniach, ale prośby o dołączenie do grupy nie wygasają nigdy.

Ograniczenia związane z dodawaniem osób do grup

 • Maksymalna liczba członków grupy – obecnie nie ma ograniczeń co do liczby członków grupy, których możesz zaprosić, dodać bezpośrednio lub zatwierdzić.
 • Konta dla dzieci – użytkownika konta Google dla dzieci nie można w żaden sposób dodać do grupy.

Zapraszanie osób do grupy

 1. Zaloguj się w Grupach dyskusyjnych Google.
 2. Kliknij nazwę grupy.
 3. Po lewej stronie kliknij Członkowie.
 4. U góry kliknij Dodaj osoby.
 5. U dołu ekranu obok ustawienia Dodaj członków bezpośrednio, kliknij opcję Wyłącz "".
 6. Wpisz adresy e-mail osób, które chcesz zaprosić.
 7. (Opcjonalnie) Wpisz treść wiadomości, którą chcesz przesłać z zaproszeniem.
 8. Kliknij Wyślij zaproszenia.
 9. Aby zarządzać zaproszeniami:
  1. Po lewej kliknij Oczekujący członkowie.
  2. Wykonaj jedną z opisanych niżej czynności.
   • Aby ponownie wysłać pojedyncze zaproszenie, wskaż je a potem po prawej stronie kliknij Wyślij zaproszenie ponownie "". Zaproszenia wygasają automatycznie po 7 dniach, ale możesz wysłać je ponownie w dowolnym momencie.
   • Aby anulować pojedyncze zaproszenie, wskaż je a potem po prawej stronie kliknij Odrzuć zaproszenie "".
   • Aby ponownie wysłać lub anulować kilka zaproszeń, zaznacz pola wyboru obok nich a potem nad listą po prawej stronie kliknij Wyślij zaproszenie ponownie "" lub Odrzuć zaproszenie "".

Dodawanie osób bezpośrednio do grupy

Gdy dodajesz osoby bezpośrednio do grupy, możesz przypisać im rolę członka, menedżera lub właściciela.

 1. Zaloguj się w Grupach dyskusyjnych Google.
 2. Kliknij nazwę grupy.
 3. Po lewej stronie kliknij Członkowie.
 4. U góry kliknij Dodaj osoby.
 5. Wpisz adresy e-mail osób, które chcesz zaprosić.
 6. (Opcjonalnie) Aby dodać wiadomość powitalną do powiadomienia e-mail dla nowych członków, wpisz wiadomość.

 7. Kliknij Dodaj członków.
  Członkowie są dodawani do grupy, nawet jeśli ich nazwy nie pojawiają się od razu na liście członków grupy.
  Uwaga: jeśli przy próbie dodania użytkownika do grupy pojawi się komunikat o błędzie z informacją, że jego adres e-mail jest głównym, dodatkowym lub alternatywnym adresem bieżącego członka, oznacza to, że ten użytkownik jest już członkiem grupy.

Zarządzanie prośbami o dołączenie do grupy

Możesz wyświetlać prośby o dołączenie do grupy oraz pojedynczo akceptować je i odrzucać.

 1. Zaloguj się w Grupach dyskusyjnych Google.
 2. Kliknij nazwę grupy.
 3. Po lewej kliknij Oczekujący członkowie.
 4. Wykonaj jedną z tych czynności:
  • Aby zatwierdzić pojedynczą prośbę, po prawej stronie kliknij Zatwierdź prośbę "".
  • Aby odrzucić pojedynczą prośbę, po prawej stronie kliknij Odrzuć prośbę "".
  • Aby zaakceptować lub odrzucić kilka próśb o dołączenie, zaznacz pola wyboru obok nich a potem nad listą po prawej stronie kliknij Zatwierdź prośbę "" lub Odrzuć prośbę "".

Wyświetlanie wszystkich członków grupy

Możesz wyświetlić wszystkich członków grupy oraz osoby, które zostały zablokowane.

 1. Zaloguj się w Grupach dyskusyjnych Google.
 2. Kliknij nazwę grupy.
 3. Po lewej stronie kliknij Członkowie.
 4. Aby wyświetlić osoby, które zostały zablokowane w grupie, po lewej stronie kliknij Zablokowani użytkownicy.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
false
false
true
50
false
false