Personu pievienošana savai grupai

Ja esat pierakstījies darba vai skolas kontā, redzamās iespējas var atšķirties. Lai uzzinātu vairāk, sazinieties ar administratoru.

Ja esat grupas īpašnieks vai jums ir dalībnieku pārvaldības atļauja, varat pievienot personas savai grupai kādā no šiem veidiem:

Piezīme. Ielūgumu derīguma termiņš beigsies pēc 7 dienām, bet pievienošanās pieprasījumiem derīguma termiņa nav.

Ierobežojumi, kas attiecas uz personu pievienošanu grupām

 • Maksimālais grupas dalībnieku skaits: grupā var būt neierobežots dalībnieku skaits, tāpēc varat uzaicināt, pievienot tieši vai apstiprināt neierobežotu lietotāju skaitu.
 • Bērnu konti: grupai nevar pievienot lietotāju ar bērna Google kontu.

Personu uzaicināšana uz savu grupu

 1. Pierakstieties pakalpojumā Google grupas.
 2. Noklikšķiniet uz grupas nosaukuma.
 3. Kreisajā pusē noklikšķiniet uz Dalībnieki.
 4. Augšdaļā noklikšķiniet uz Pievienot dalībniekus.
 5. Apakšdaļā blakus vienumam Dalībnieku tieša pievienošana noklikšķiniet uz Izslēgt "".
 6. Ievadiet uzaicināmo personu e-pasta adreses.
 7. (Papildiespēja) Lai iekļautu ielūguma ziņojumu, ievadiet ziņojuma tekstu.
 8. Noklikšķiniet uz Sūtīt ielūgumus.
 9. Lai pārvaldītu ielūgumus:
  1. On the left, click Pending members.
  2. Veiciet vienu no tālāk norādītajām darbībām.
   • Lai atkārtoti nosūtītu kādu ielūgumu, novietojiet kursoru virs ielūgumaand thenlabajā pusē noklikšķiniet uz Sūtīt vēlreiz ielūgumu "". Ielūgumu derīguma termiņš beigsies pēc 7 dienām, taču jūs jebkurā brīdī varat nosūtīt tos vēlreiz.
   • Lai atceltu kādu ielūgumu, novietojiet kursoru virs ielūgumaand thenlabajā pusē noklikšķiniet uz Atcelt ielūgumu "".
   • Lai atkārtoti nosūtītu vai atceltu vairākus ielūgumus, noklikšķiniet uz izvēles rūtiņām blakus ielūgumiemand thenvirs saraksta labajā pusē noklikšķiniet uz Sūtīt vēlreiz ielūgumu "" vai Atcelt ielūgumu "".

Tieša lietotāju pievienošana grupai

Kad pievienojat personas tieši, varat tām piešķirt dalībnieka, pārvaldnieka vai īpašnieka lomu.

 1. Pierakstieties pakalpojumā Google grupas.
 2. Noklikšķiniet uz grupas nosaukuma.
 3. Kreisajā pusē noklikšķiniet uz Dalībnieki.
 4. Augšdaļā noklikšķiniet uz Pievienot dalībniekus.
 5. Ievadiet uzaicināmo personu e-pasta adreses.
 6. (Papildiespēja) Lai jauno dalībnieku e-pasta paziņojumam pievienotu sveiciena ziņojumu, ievadiet ziņojuma tekstu.

 7. Noklikšķiniet uz Pievienot dalībniekus.
  Dalībnieki tiek pievienoti grupai pat tad, ja viņu vārdi netiek uzreiz parādīti grupas dalībnieku sarakstā.
  Piezīme. Ja mēģināt pievienot kādu lietotāju grupai un tiek parādīts kļūdas ziņojums, ka dalībnieka e-pasta adrese ir kāda esoša dalībnieka primārā, sekundārā vai alternatīvā adrese, šis lietotājs jau ir grupas dalībnieks.

Pārvaldiet pieprasījumus par pievienošanos jūsu grupai

Jūs varat skatīt pieprasījumus par pievienošanos jūsu grupai un pieņemt vai noraidīt tos katru atsevišķi.

 1. Pierakstieties pakalpojumā Google grupas.
 2. Noklikšķiniet uz grupas nosaukuma.
 3. On the left, click Pending members.
 4. Veiciet vienu no tālāk norādītajām darbībām.
  • Lai apstiprinātu kādu pieprasījumu, pieprasījuma ieraksta labajā pusē noklikšķiniet uz Apstiprināt pieprasījumu " ".
  • Lai noraidītu kādu pieprasījumu, pieprasījuma ieraksta labajā pusē noklikšķiniet uz Noraidīt pieprasījumu "".
  • Lai apstiprinātu vai noraidītu vairākus pievienošanās pieprasījumus, atzīmējiet izvēles rūtiņas blakus pieprasījumiemand thenvirs saraksta labajā pusē noklikšķiniet uz Apstiprināt pieprasījumu " " vai Noraidīt pieprasījumu "".

Visu grupas dalībnieku skatīšana

Jūs varat skatīt visus dalībniekus, kā arī lietotājus, kas ir padzīti no grupas.

 1. Pierakstieties pakalpojumā Google grupas.
 2. Noklikšķiniet uz grupas nosaukuma.
 3. Kreisajā pusē noklikšķiniet uz Dalībnieki.
 4. Lai skatītu lietotājus, kuri ir padzīti no grupas, kreisajā pusē noklikšķiniet uz Padzītie lietotāji.
Meklēšana
Notīrīt meklēšanas vaicājumu
Aizvērt meklēšanas lodziņu
Google lietotnes
Galvenā izvēlne
Meklēšanas palīdzības centrs
true
50
false