Προσθήκη ατόμων στην ομάδα σας

Αν είστε συνδεδεμένοι σε λογαριασμό εργασίας ή εκπαιδευτικού ιδρύματος, οι επιλογές που βλέπετε ενδέχεται να διαφέρουν. Για να μάθετε περισσότερα, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας.

Εάν είστε κάτοχος ομάδας ή έχετε άδεια να διαχειρίζεστε τα μέλη, μπορείτε να προσθέσετε άτομα στην ομάδα σας με τρεις τρόπους:

Σημείωση: Οι προσκλήσεις λήγουν μετά από 7 ημέρες, αλλά τα αιτήματα συμμετοχής σε μια ομάδα δεν λήγουν ποτέ.

Περιορισμοί σχετικά με την προσθήκη ατόμων σε ομάδες

 • Μέγιστος αριθμός μελών ομάδας — Μια ομάδα μπορεί να έχει απεριόριστα μέλη, οπότε δεν υπάρχει όριο στον αριθμό των ατόμων που μπορείτε να προσκαλέσετε, να προσθέσετε απευθείας ή να εγκρίνετε για συμμετοχή σε μια ομάδα.
 • Λογαριασμοί παιδιών — Δεν μπορείτε να προσθέσετε έναν χρήστη με παιδικό Λογαριασμό Google σε μια ομάδα μέσω οποιασδήποτε μεθόδου.

Πρόσκληση ατόμων στην ομάδα σας

 1. Συνδεθείτε στις Ομάδες Google.
 2. Κάντε κλικ στο όνομα μιας ομάδας.
 3. Στα αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή Μέλη.
 4. Στο επάνω μέρος, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη μελών.
 5. Στο κάτω μέρος, δίπλα στο στοιχείο Απευθείας προσθήκη μελών, κάντε κλικ στην επιλογή Απενεργοποίηση "".
 6. Εισάγετε τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των ατόμων που θα προσκληθούν.
 7. (Προαιρετικά) Για να συμπεριλάβετε ένα μήνυμα πρόσκλησης, εισαγάγετε ένα μήνυμα.
 8. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποστολή προσκλήσεων.
 9. Για να διαχειριστείτε τις προσκλήσεις:
  1. On the left, click Pending members.
  2. Προβείτε σε μία από τις παρακάτω ενέργειες:
   • Για να στείλετε ξανά μια μεμονωμένη πρόσκληση, τοποθετήστε τον δείκτη στην πρόσκλησηand thenστα δεξιά, κάντε κλικ στην επιλογή Επανάληψη αποστολής πρόσκλησης "". Οι προσκλήσεις λήγουν αυτόματα μετά από 7 ημέρες, αλλά μπορείτε να τις στείλετε ξανά ανά πάσα στιγμή.
   • Για να ακυρώσετε μια μεμονωμένη πρόσκληση, τοποθετήστε τον δείκτη στην πρόσκλησηand thenστα δεξιά, κάντε κλικ στην επιλογή Ακύρωση πρόσκλησης "".
   • Για να στείλετε ξανά ή να ακυρώσετε πολλές προσκλήσεις μαζί, επιλέξτε τα πλαίσια δίπλα στις προσκλήσειςand thenπάνω από τη λίστα στα δεξιά, κάντε κλικ στην Επανάληψη αποστολής πρόσκλησης "" ή Ακύρωση πρόσκλησης "".

Προσθήκη ατόμων στην ομάδα σας άμεσα

Όταν προσθέτετε άτομα απευθείας, μπορείτε να τους κάνετε ανάθεση του ρόλου του μέλους, του διαχειριστή ή του κατόχου.

 1. Συνδεθείτε στις Ομάδες Google.
 2. Κάντε κλικ στο όνομα μιας ομάδας.
 3. Στα αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή Μέλη.
 4. Στο επάνω μέρος, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη μελών.
 5. Εισάγετε τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των ατόμων που θα προσκληθούν.
 6. (Προαιρετικά) Για να προσθέσετε ένα μήνυμα υποδοχής στην ειδοποίηση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τα νέα μέλη, εισαγάγετε ένα μήνυμα.

 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη μελών.
  Τα μέλη προστίθενται στην ομάδα, ακόμα και αν τα ονόματά τους δεν εμφανίζονται αμέσως στη λίστα μελών της ομάδας.
  Σημείωση: Αν προσπαθήσετε να προσθέσετε έναν χρήστη σε μια ομάδα και λάβετε ένα μήνυμα σφάλματος, το οποίο θα αναφέρει ότι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του είναι η κύρια, η δευτερεύουσα ή η εναλλακτική διεύθυνση ενός υπάρχοντος μέλους, αυτός ο χρήστης είναι ήδη μέλος της ομάδας.

Διαχείριση αιτημάτων για συμμετοχή στην ομάδα σας

Μπορείτε να δείτε αιτήματα για συμμετοχή στην ομάδα σας και να τα αποδεχτείτε ή να τα απορρίψετε σε ατομική βάση.

 1. Συνδεθείτε στις Ομάδες Google.
 2. Κάντε κλικ στο όνομα μιας ομάδας.
 3. On the left, click Pending members.
 4. Προβείτε σε μία από τις παρακάτω ενέργειες:
  • Για να εγκρίνετε ένα μεμονωμένο αίτημα, στα δεξιά της καταχώρισης του αιτήματος, κάντε κλικ στην επιλογή Έγκριση αιτήματος "".
  • Για να απορρίψετε ένα μεμονωμένο αίτημα, στα δεξιά της καταχώρισης του αιτήματος, κάντε κλικ στην επιλογή Απόρριψη αιτήματος "".
  • Για να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε πολλά αιτήματα συμμετοχής μαζί, επιλέξτε τα πλαίσια δίπλα από τα αιτήματαand thenπάνω από τη λίστα στα δεξιά, κάντε κλικ στην επιλογή Έγκριση αιτήματος "" ή Απόρριψη αιτήματος "".

Προβολή όλων των μελών μιας ομάδας

Μπορείτε να δείτε όλα τα μέλη, καθώς και τα άτομα που έχουν αποκλειστεί από μια ομάδα.

 1. Συνδεθείτε στις Ομάδες Google.
 2. Κάντε κλικ στο όνομα μιας ομάδας.
 3. Στα αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή Μέλη.
 4. Για να δείτε τα άτομα που έχουν αποκλειστεί από την ομάδα, στα αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή Αποκλεισμένοι χρήστες.
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
false
false
true
50
false
false