Добавяне на хора към групата ви

Ако сте влезли в служебен или училищен профил, опциите, които виждате, може да са различни. За да научите повече, свържете се с администратора си.

Ако сте собственик на група или имате разрешение да управлявате членовете, можете да добавяте хора към нея по три начина:

Забележка: Валидността на поканите изтича след 7 дни, но валидността на заявките за присъединяване към група не изтича.

Ограничения при добавянето на хора към групи

 • Максимален брой членове на групата – Броят членове на група не е ограничен, така че няма лимит за броя на хората, които можете да каните, добавяте директно или одобрявате за присъединяване към групата.
 • Профили за деца – Не можете по никакъв начин да добавите към група потребител с профил на дете в Google.

Поканване на хора в групата ви

 1. Влезте в Google Групи.
 2. Кликнете върху името на група.
 3. Кликнете върху Членове вляво.
 4. Кликнете върху Добавяне на членове в горната част.
 5. Кликнете върху „Изключване“  до Директно добавяне на членове в долната част.
 6. Въведете имейл адресите на хората, които искате да поканите.
 7. (Незадължително) Въведете съобщение, за да добавите покана.
 8. Кликнете върху Изпращане на покани.
 9. За да управлявате поканите:
  1. On the left, click Pending members.
  2. Извършете едно от следните действия:
   • За да изпратите отново една покана, посочете я and then кликнете върху „Повторно изпращане на поканата“  вдясно. Поканите автоматично изтичат след 7 дни, но можете да ги изпратите отново по всяко време.
   • За да анулирате една покана, посочете я and then кликнете върху „Анулиране на поканата“  вдясно.
   • За да изпратите повторно или анулирате няколко покани, поставете отметки в квадратчетата до тях and then кликнете върху „Повторно изпращане на поканата“  или върху „Анулиране на поканата“  над списъка вдясно.

Пряко добавяне на хора в групата ви

Когато добавяте хора директно, можете да им определите ролята на член, мениджър или собственик.

 1. Влезте в Google Групи.
 2. Кликнете върху името на група.
 3. Кликнете върху Членове вляво.
 4. Кликнете върху Добавяне на членове в горната част.
 5. Въведете имейл адресите на хората, които искате да поканите.
 6. (Незадължително) За да добавите приветствено съобщение към известието по имейл за нови членове, въведете такова.

 7. Кликнете върху Добавяне на членове.
  Членовете се добавят към групата дори ако имената им не се покажат веднага в списъка с членове.
  Забележка: Ако опитате да добавите потребител към група и да получите съобщение за грешка, че имейл адресът е основният, допълнителният или алтернативният адрес на съществуващ член, този потребител вече е член на групата.

Управление на заявките за присъединяване към групата ви

Можете да преглеждате заявките за присъединяване към групата ви и да ги приемате или отхвърляте поотделно.

 1. Влезте в Google Групи.
 2. Кликнете върху името на група.
 3. On the left, click Pending members.
 4. Извършете едно от следните действия:
  • За да одобрите една заявка, кликнете върху „Одобряване на заявката“  вдясно от нея.
  • За да отхвърлите една заявка, кликнете върху „Отхвърляне на заявката“  вдясно от нея.
  • За да приемете или отхвърлите няколко заявки за присъединяване, поставете отметки в квадратчетата до тях and then кликнете върху „Одобряване на заявката“  или върху „Отхвърляне на заявката“  над списъка вдясно.

Преглед на всички членове на група

Можете да видите всички членове на групата, включително тези, чийто достъп до нея е отнет.

 1. Влезте в Google Групи.
 2. Кликнете върху името на група.
 3. Кликнете върху Членове вляво.
 4. За да видите хората с отнет достъп до групата, кликнете върху Потребители с отнет достъп вляво.

Премахване на членове от групата ви

Ако сте собственик на група, можете да премахвате членове от нея:

 1. Влезте в Google Групи.
 2. Кликнете върху името на група.
 3. Кликнете върху Членове вляво.
 4. Поставете отметка в квадратчето до всеки член, който искате да премахнете.
 5. Изберете „Премахване на член“ .
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
14283708928740314594
true
Търсене в Помощния център
true
true
true
true
true
50