Görüntüleyebilecek, yayınlayabilecek ve denetleyebilecek üyeleri belirleme

Bir iş veya okul hesabında oturum açtıysanız gördüğünüz seçenekler farklı olabilir. Daha fazla bilgi için yöneticinizle iletişime geçin.

İzin ayarları, Google Gruplar'da kimlerin içerik görüntüleyebileceğini, yayınlayabileceğini ve denetleyebileceğini belirler. İzinler, üyeleri ve diğer grup ayarlarını kimlerin yönetebileceğini de belirler.

Tümünü aç   |   Tümünü kapat

Varsayılan roller

Sahibi

Varsayılan olarak, sahip rolü atanan üyeler bir gruba ait tüm izinlere sahiptir. Bu izinlerin çoğu diğer kullanıcı gruplarına atanabilir. Tüm üye ve içerik yönetimi izinlerini inceleyin.

Aşağıdaki işlemleri yalnızca sahipler yapabilir:

 • Grubu silme.
 • Başka bir grup üyesini sahip yapma.
 • Başka bir sahibin ayarlarını değiştirme.
 • Google Paket Servisi'ni kullanarak grup mesajlarını dışa aktarma.

Bir grubun ayarlarını yalnızca grup sahipleri ve yöneticileri değiştirebilir.

Bir iş veya okul hesabında oturum açtıysanız belirli bir grupta bir yönetici bazı sahip izinlerini kaldırabilirken bazılarını kaldıramaz:

 • Kaldırabilir: Mesaj yayınlama veya yeni üye ekleme, davet etme ya da onaylama.
 • Kaldıramaz: Üyeleri veya mesaj dizilerini görüntüleme ya da diğer sahiplerle iletişime geçme.

Bir grup başka bir grubun sahibi olamaz.

Önerilen

Sahip rolü atanan kullanıcılar grup üzerinde en fazla kontrolü olan kullanıcılardır. Bu nedenle sahip sayısını düşük tutmanızı öneririz.

Yönetici

Varsayılan olarak, yöneticiler aşağıdakiler hariç sahiplerin yapabileceği tüm işlemleri yapabilir:

 • Grubu silme.
 • Başka bir üyeyi sahip yapma.
 • Sahibin rolünü veya abonelik ayarlarını değiştirme.

Grup sahipleri izinleri yalnızca sahip için ayarlayabilir ve yöneticilerin yapabilecekleri işlemleri daha da sınırlandırabilir. Ancak, yöneticiler her zaman için izinleri yöneticileri kapsayacak şekilde ayarlayabilir.

Bir grup başka bir grubun yöneticisi olamaz.

Üye

Varsayılan olarak, grup üyeleri temel izinlere sahiptir. Kuruluş ve grup ayarlarına bağlı olarak bu izinler, mesaj dizilerini görüntüleme, mesaj yayınlama ve üyeleri görüntüleme işlemlerini içerebilir. Grup sahipleri ve yöneticileri, üye izinlerine ekleme yapabilir veya izinleri sınırlandırabilir. Üye rolü için belirlenen tüm izinler otomatik olarak yöneticilere ve sahiplere verilir.

Kullanıcı gruplarının izinlerini görüntüleme veya değiştirme

Sahip veya Yönetici rolünü gerektirir.

İzinleri tek tek görüntüleyebilir ve her izni bir role atayabilirsiniz. Grubun üyesi olmasalar bile web'deki herkesin bu izni almasına izin verebilirsiniz.

Bazı izinler, diğer izinler için kullanılabilecek seçenekleri etkiler. Örneğin, web'deki herkesin üyeleri görüntüleyebilmesinin tek yolu grubu görmelerine izin vermiş olmanızdır. Ayrıca, bir iş veya okul hesabıyla oturum açtıysanız yöneticiniz her izni atayabileceğiniz kullanıcı gruplarını sınırlayabilir.

Gruplar'ın önceki sürümünde grup üyelerinin bir kısmını hariç tutabiliyordunuz. Örneğin, bir izin için grup üyelerini seçip grup yöneticilerini hariç tutmanız mümkündü. Hariç tutma ayarı artık kullanımdan kaldırılmıştır. Bununla birlikte, Gruplar'ın önceki sürümünde bir hariç tutma ayarı yaptıysanız ayar yeni sürümde de kullanımda kalacaktır. Bunu, ilgili izne ait kaydırma çubuğunda, kullanıcı grubu adının üzerindeki beyaz daireden anlayabilirsiniz. Ancak, izinde herhangi bir değişiklik yaparsanız hariç tutma ayarı kaybolur ve bu ayara geri dönemezsiniz.

 1. Google Gruplar'da oturum açın.
 2. Bir grubun adını tıklayın.
 3. Sol taraftaki Grup ayarları'nı tıklayın.
 4. İzin ayarlarını bulmak için kaydırma çubuğu olan girişleri arayın:
 5. İlgili izni alacak kullanıcıları seçin.
  • Varsayılan roller, kuruluşun tamamı ve web'deki herkes için: Kaydırma çubuğunu, istediğiniz kullanıcı seçeneğine taşıyın.
  • Özel roller için: Kaydırma çubuğunun yanındaki listeyi tıklayıp rolü seçin.
   Özel bir rol seçilmesi, iznin bu özel role ve kaydırma çubuğunda seçtiğiniz varsayılan role sahip herkese atanmasını sağlar.
 6. Her izin için 6. adımı tekrarlayın.
 7. Değişiklikleri kaydet'i tıklayın.

İpucu: Kaydırma çubuğunda, kullanıcı tarafından belirlenen adın üst kısmında beyaz bir daire içinde, Gruplar'ın önceki sürümünde oluşturulan bir hariç tutma ayarı görebilirsiniz. Ancak izni değiştirirseniz hariç tutma ayarı kaybolur. Bu ayara geri dönemezsiniz.

İzin ayarları referansı

Mevcut izinleri ve bu izinlerin kontrol ettiği öğeleri incelemek için bu tabloları kullanın.

Genel

Ayar Açıklama
İleti dizilerini görüntüleyebilecek kişiler Bunlar etkinse kullanıcılar Gruplar'daki ileti dizilerini görüntüleyebilir.
Yayın paylaşabilecek kişiler Kullanıcılar grup görüşmeleri başlatabilir ve grup görüşmelerine katılabilir.
Üyeleri görüntüleyebilecek kişiler Kullanıcılar grubun üye listesini görebilir.

Üye gizliliği

Ayar Açıklama
Grup sahipleriyle iletişime geçebilecek kişiler Grup sahiplerine kimlerin ileti gönderebileceğini kontrol eder.
Üyelerin e-posta adreslerini görüntüleyebilecek kişiler Gruplar kullanıcı arayüzünde üyelerin e-posta adreslerini kimlerin görüntüleyebileceğini kontrol eder. E-posta adresleri diğer Workspace uygulamalarında görünmeye devam edebilir.

Yayınlama politikaları

Ayar Açıklama
Yazarlara gizli olarak yanıt gönderebilecek kişiler Yazarlara gizli olarak kimlerin e-posta gönderebileceğini kontrol eder.
Dosya ekleyebilecek kişiler Kimlerin eki olan iletiler yayınlayabileceğini kontrol eder.
İçeriği denetleyebilecek kişiler Bu, mesajları ve ileti dizilerini onaylamayı, silmeyi ve kilitlemeyi kapsar.
Meta verileri denetleyebilecek kişiler Bu, içeriği kategorilere ayırmayı ve tüm Ortak Çalışma Gelen Kutusu özelliklerini kapsar.
Grup olarak yayın paylaşabilecek kişiler Bu, grubun e-posta adresinden ileti yayınlamayı kapsar.

Üye moderasyonu

Ayar Açıklama
Üyeleri yönetebilecek kişiler Kimlere grup üyesi ekleme ve kaldırma izni verileceğini kontrol eder.
Özel rolleri değiştirebilecek kişiler Özel rollerin adını ve açıklamasını kimlerin oluşturabileceğini, silebileceğini ve güncelleyebileceğini denetleyin.

İleti yönetimi hakkında daha fazla bilgi edinmek için Yeni iletileri onaylama veya engelleme başlıklı makaleyi inceleyin.

Özel bir rol oluşturma veya düzenleme

Sahip veya Yönetici rolünü gerektirir.

Varsayılan rollerden farklı bir rol istiyorsanız özel bir rol oluşturabilirsiniz. Belirli izinler özel rollere değil yalnızca sahiplere, yöneticilere ve üyelere verilebilir.

Özel rollere izin atamak için Rollerin izinlerini görüntüleme veya değiştirme başlıklı makaleyi inceleyin.

 1. Google Gruplar'da oturum açın.
 2. Bir grubun adını tıklayın.
 3. Sol tarafta, Grup ayarlarıardındanÜye moderasyonu'nu tıklayın.
 4. Özel roller altında, Özel rol oluştur'u tıklayın.
 5. Yeni rol için bir ad ve açıklama girin.
  Role, herkesle paylaşılabilecek ve tekil bir ad verin (örneğin, "Katkıda bulunanlar" değil, "Katkıda bulunan").
 6. Rol oluştur'u tıklayın.
 7. Rol adını veya açıklamasını düzenlemek için:
  1. Özel roller bölümünde, rol adının yanındaki Düzenle'yi tıklayın.
  2. Yeni bir ad veya açıklama girin.
  3. Değişiklikleri kaydet'i tıklayın.

Üyelerin rollerini tek tek değiştirme

Varsayılan roller

"Üyeleri yönetebilecek kişiler" iznini gerektirir.

 1. Google Gruplar'da oturum açın.
 2. Bir grubun adını tıklayın.
 3. Sol tarafta, Üyeler'i tıklayın.
 4. Tek bir üyenin rolünü değiştirmek için: Fare imlecini bir üyenin üzerine getirin ve Rol sütununda bir rol seçin.
 5. Aynı rolü birden çok üyeye atamak için:
  1. Fare imlecini, ayarlarını değiştirmek istediğiniz her bir üyenin üzerine getirin ve kullanıcının adının yanındaki kutuyu işaretleyin.
  2. Sağdaki listenin üstünde, Rolü değiştir'i tıklayın.
  3. Yeni rolü seçin.
Özel roller

"Üyeleri yönetebilecek kişiler" iznini gerektirir.

Yalnızca zaten grupta bulunan üyeler özel role eklenebilir. Bir üye daha sonra gruptan çıkarılırsa otomatik olarak özel rolden de çıkarılır.

 1. Google Gruplar'da oturum açın.
 2. Bir grubun adını tıklayın.
 3. Sol tarafta, Grup ayarlarıardındanÜye moderasyonu'nu tıklayın.
 4. Özel roller bölümünde, rol adının yanındaki Düzenle'yi tıklayın.
 5. Üyenin e-posta adresini girin.
 6. Üyenin girişi göründüğünde seçin. Görüntülenen ilk girişi seçmek isterseniz Enter veya Return tuşuna basın.
 7. (İsteğe bağlı) Role başka üyeler daha atamak için 5. ve 6. adımları tekrarlayın.
 8. Üye ekle'yi tıklayın.

Bu size yardımcı oldu mu?

Bunu nasıl iyileştirebiliriz?
Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü