กำหนดผู้ที่มีสิทธิ์ดู โพสต์ และกลั่นกรองได้

หากคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชีที่ทำงานหรือโรงเรียน ตัวเลือกที่เห็นอาจแตกต่างออกไป โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบหากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม

การตั้งค่าสิทธิ์จะกำหนดผู้ที่มีสิทธิ์ดู โพสต์ และกลั่นกรองเนื้อหาใน Google Groups ได้ สิทธิ์ยังกำหนดผู้ที่จัดการสมาชิกและการตั้งค่ากลุ่มอื่นๆ ได้อีกด้วย

เปิดทั้งหมด | ปิดทั้งหมด

บทบาทเริ่มต้น

เจ้าของ

สมาชิกที่มีบทบาทเจ้าของจะมีสิทธิ์เหล่านี้

 • ส่งข้อความไปยังกลุ่ม
 • เพิ่มหรือนำสมาชิกในกลุ่มออก ซึ่งรวมถึงเจ้าของด้วย
 • เปลี่ยนบทบาทของสมาชิก (เช่น เปลี่ยนจากสมาชิกเป็นเจ้าของ)
 • เปลี่ยนการตั้งค่ากลุ่ม
 • ลบกลุ่ม
 • ส่งออกการเป็นสมาชิกกลุ่มและข้อความ

คุณจะมอบหมายบทบาทเจ้าของให้กับสมาชิกกลุ่มคนใดก็ได้ แต่กลุ่มหนึ่งจะมีบทบาทเป็นเจ้าของในอีกกลุ่มหนึ่งไม่ได้

แนะนำ

สมาชิกที่มีบทบาทเจ้าของจะควบคุมกลุ่มได้มากที่สุด เราจึงขอแนะนำให้กำหนดบทบาทนี้ให้สมาชิกเพียงไม่กี่คนเท่านั้น 

ผู้จัดการ

ตามค่าเริ่มต้น ผู้จัดการจะทำทุกสิ่งได้เช่นเดียวกับเจ้าของ ยกเว้นการดำเนินการต่อไปนี้

 • ลบกลุ่ม
 • กำหนดให้สมาชิกคนอื่นเป็นเจ้าของ
 • เปลี่ยนบทบาทของเจ้าของเป็นผู้จัดการหรือสมาชิก 

เจ้าของกลุ่มอาจกำหนดสิทธิ์ไว้สำหรับเจ้าของเท่านั้น ซึ่งจะช่วยจํากัดสิ่งที่ผู้จัดการมีสิทธิ์ทำได้มากขึ้น แต่ผู้จัดการจะปรับการตั้งค่ากลุ่มด้วยตนเองได้เสมอ

กลุ่มจะเป็นผู้จัดการของอีกกลุ่มหนึ่งไม่ได้

สมาชิก
ทุกคนในกลุ่มจะมีบทบาทสมาชิก ผู้จัดการและเจ้าของจะได้รับสิทธิ์ทั้งหมดที่ตั้งไว้สำหรับผู้มีบทบาทสมาชิกโดยอัตโนมัติ

ดูหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ของบทบาท

คุณจะดูสิทธิ์แต่ละรายการและกำหนดบทบาทให้กับสิทธิ์นั้นได้ นอกจากนี้คุณยังอนุญาตให้ทุกคนในเว็บมีสิทธิ์ดังกล่าวได้ แม้ว่าจะไม่ได้เป็นสมาชิกของกลุ่มก็ตาม

การตั้งค่าสิทธิ์จะแสดงเป็นแถบเลื่อนซึ่งมีกลุ่มผู้ใช้ที่มีสิทธิ์อยู่ด้านล่าง

ใน Groups เวอร์ชันก่อนหน้านี้ คุณสามารถยกเว้นสมาชิกกลุ่มบางส่วนได้ ตัวอย่างเช่น เลือกให้สมาชิกกลุ่มได้รับสิทธิ์บางอย่าง โดยที่ยกเว้นผู้จัดการกลุ่ม แต่ขณะนี้คุณจะยกเว้นสมาชิกไม่ได้อีกต่อไป หากคุณกำหนดการยกเว้นไว้ใน Groups เวอร์ชันก่อนหน้า การยกเว้นนั้นก็จะยังคงอยู่ในเวอร์ชันใหม่ คุณจะเห็นการตั้งค่านั้นเป็นไอคอนวงกลมสีขาวเหนือชื่อกลุ่มผู้ใช้บนแถบเลื่อนสำหรับสิทธิ์นั้น แต่หากคุณเปลี่ยนแปลงสิทธิ์นั้น การยกเว้นจะหายไปและคุณจะเปลี่ยนกลับไม่ได้

คุณต้องมีสิทธิ์ "ผู้ที่มีสิทธิ์จัดการสมาชิก" จึงจะดำเนินการได้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Google Groups
 2. คลิกชื่อกลุ่ม
 3. คลิกการตั้งค่ากลุ่มทางด้านซ้าย
 4. ที่ด้านขวาบน ถัดจากขั้นสูง ให้คลิกเปิด ""
 5. สำหรับการตั้งค่าแต่ละรายการ ให้เลือกผู้ใช้ที่จะได้รับสิทธิ์นั้น
  • สําหรับบทบาทเริ่มต้น ทั้งองค์กร และทุกคนบนเว็บ ให้ย้ายแถบเลื่อนไปยังบทบาทที่ถูกต้อง
  • สําหรับบทบาทที่กําหนดเอง ให้คลิกรายการข้างแถบเลื่อนจากนั้นเลือกบทบาท
   การเลือกบทบาทที่กําหนดเองจะมอบหมายสิทธิ์ให้กับทุกคนที่มีบทบาทนี้ หรือบทบาทเริ่มต้นที่คุณเลือกไว้ในแถบเลื่อน
   คุณไม่สามารถมอบหมายสิทธิ์บางรายการให้บทบาทที่กําหนดเองได้
  ข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับการตั้งค่าสิทธิ์
 6. คลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลง

ข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับการตั้งค่าสิทธิ์

ชื่อส่วน
และการตั้งค่าสิทธิ์
คำอธิบาย

ทั่วไป

 • ผู้ที่มีสิทธิ์ดูการสนทนา
ผู้ใช้จะดูการสนทนาใน Groups ได้หากเปิดใช้งาน
 • ผู้ที่มีสิทธิ์โพสต์
ผู้ใช้จะเริ่มและเข้าร่วมการสนทนาในกลุ่มได้
 • ผู้ที่มีสิทธิ์ดูสมาชิก
ผู้ใช้จะดูรายชื่อสมาชิกของกลุ่มได้

ความเป็นส่วนตัวของสมาชิก

 • ผู้ที่มีสิทธิ์ติดต่อเจ้าของกลุ่ม
กำหนดบุคคลที่ส่งข้อความถึงเจ้าของกลุ่มได้
 • ผู้ที่มีสิทธิ์ดูอีเมลของสมาชิก
กำหนดผู้ที่มีสิทธิ์ดูอีเมลของสมาชิก

นโยบายการโพสต์

 • ผู้ที่มีสิทธิ์ตอบกลับผู้เขียนแบบส่วนตัวได้
กำหนดบุคคลที่ส่งอีเมลถึงผู้เขียนแบบส่วนตัวได้
 • ผู้ที่มีสิทธิ์แนบไฟล์
กำหนดบุคคลที่โพสต์ข้อความที่มีไฟล์แนบได้
 • ผู้ที่มีสิทธิ์กลั่นกรองเนื้อหา
สิทธิ์นี้ประกอบด้วยการอนุมัติ การลบ รวมทั้งการล็อกข้อความและการสนทนา
 • ผู้ที่มีสิทธิ์กลั่นกรองข้อมูลเมตา
สิทธิ์นี้ประกอบด้วยการจัดหมวดหมู่เนื้อหาและฟีเจอร์กล่องจดหมายสำหรับการทำงานร่วมกันทั้งหมด
 • ผู้ที่มีสิทธิ์โพสต์ในนามของกลุ่ม
สิทธิ์นี้ประกอบด้วยการโพสต์ข้อความจากอีเมลของกลุ่ม

การกลั่นกรองสมาชิก

 • ผู้ที่มีสิทธิ์จัดการสมาชิก
กำหนดบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้เพิ่มและนำสมาชิกกลุ่มออก
 • ผู้ที่มีสิทธิ์แก้ไขบทบาทที่กำหนดเอง
กำหนดผู้ที่มีสิทธิ์สร้าง ลบ รวมทั้งอัปเดตชื่อและคำอธิบายของบทบาทที่กำหนดเอง

สร้างหรือแก้ไขบทบาทที่กําหนดเอง

หากต้องการบทบาทที่ต่างจากบทบาทเริ่มต้น คุณจะสร้างบทบาทที่กำหนดเองได้ สมาชิกที่มีสิทธิ์แก้ไขบทบาทที่กำหนดเองจะสร้าง (และลบ) บทบาทที่กำหนดเองได้ด้วย คุณอาจมอบสิทธิ์บางรายการให้กับเจ้าของ ผู้จัดการ และสมาชิกได้เท่านั้น แต่มอบให้บทบาทที่กำหนดเองไม่ได้

หากต้องการมอบหมายสิทธิ์ให้กับบทบาทที่กําหนดเอง โปรดดูหัวข้อดูหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ของบทบาท

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Google Groups
 2. คลิกชื่อกลุ่ม
 3. คลิกการตั้งค่ากลุ่มจากนั้นการกลั่นกรองสมาชิกในแผงด้านซ้าย
 4. ในส่วนบทบาทที่กําหนดเอง ให้คลิกสร้างบทบาทที่กําหนดเอง
 5. ป้อนชื่อและคําอธิบายสําหรับบทบาทใหม่
  ตั้งชื่อบทบาทที่แสดงเป็นสาธารณะและอยู่ในรูปเอกพจน์ (เช่น "Contributor" ไม่ใช่ "Contributors")
 6. คลิกสร้างบทบาท
 7. หากต้องการแก้ไขชื่อหรือคําอธิบายบทบาท ให้ทําดังนี้
  1. ในส่วนบทบาทที่กําหนดเอง ให้คลิกแก้ไข "" ถัดจากชื่อบทบาท
  2. ป้อนชื่อหรือคําอธิบายใหม่
  3. คลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนบทบาทของสมาชิกแต่ละคน

บทบาทเริ่มต้น
 1. ลงชื่อเข้าใช้ Google Groups
 2. คลิกชื่อกลุ่ม
 3. คลิกสมาชิกทางด้านซ้าย
 4. เปลี่ยนบทบาทของสมาชิกรายเดียว - ชี้เมาส์ไปที่สมาชิกแล้วเลือกบทบาทในคอลัมน์บทบาท
 5. หากต้องการกําหนดบทบาทเดียวกันให้กับสมาชิกหลายคน ให้ทําดังนี้
  1. ชี้ไปที่สมาชิกแต่ละคนที่คุณต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าและเลือกช่องถัดจากชื่อของบุคคลดังกล่าว
  2. คลิกเปลี่ยนบทบาท "" เหนือรายการทางด้านขวา
  3. เลือกบทบาทใหม่
บทบาทที่กำหนดเอง

หากมีสิทธิ์จัดการสมาชิก คุณจะเพิ่มสมาชิกกลุ่มหรือนําสมาชิกออกจากบทบาทที่กําหนดเองได้

คุณสามารถกำหนดบทบาทนี้ให้สมาชิกที่อยู่ในกลุ่มแล้วได้เท่านั้น หากนำสมาชิกออกจากกลุ่มในภายหลัง ระบบจะลบผู้ใช้รายดังกล่าวออกจากบทบาทที่กำหนดเองโดยอัตโนมัติ

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Google Groups
 2. คลิกชื่อกลุ่ม
 3. คลิกการตั้งค่ากลุ่มจากนั้นการกลั่นกรองสมาชิกในแผงด้านซ้าย
 4. ในส่วนบทบาทที่กําหนดเอง ให้คลิกแก้ไข "" ถัดจากชื่อบทบาท
 5. ป้อนอีเมลของสมาชิกรายนั้น
 6. เมื่อรายการของสมาชิกปรากฏขึ้น ให้เลือกรายการนั้น หรือเลือกรายการแรกที่แสดงขึ้น แล้วกด Enter หรือ Return
 7. (ไม่บังคับ) ทําซ้ำขั้นตอนที่ 5 และ 6 เพื่อเพิ่มสมาชิกรายอื่นๆ ให้กับบทบาท
 8. คลิกเพิ่มสมาชิก
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร