Ställa in vilka som får visa, skicka och moderera inlägg

Om du är inloggad på ett jobb- eller skolkonto kan alternativen som visas skilja sig. Kontakta din administratör om du vill veta mer.

Behörighetsinställningarna avgör vilka som kan visa, lägga upp och moderera innehåll i Google Grupper. Behörigheter avgör även vilka som kan hantera medlemmar och andra gruppinställningar.

Öppna alla   |   Stäng alla

Standardroller

Ägare

Medlemmar med rollen som ägare har följande behörigheter:

 • Skicka meddelanden till gruppen.
 • Lägga till eller ta bort gruppmedlemmar, inklusive ägare.
 • Ändra en medlems roll (till exempel från medlem till ägare).
 • Ändra gruppinställningar.
 • Radera gruppen.
 • Exportera gruppmedlemskap och gruppmeddelanden.

Du kan tilldela ägarrollen till valfri gruppmedlem. En grupp kan dock inte ha ägarrollen för en annan grupp.

Rekommenderas

Ägare är den roll som har störst kontroll över gruppen, så försök ha så få ägare som möjligt. 

Ansvarig

Som standard kan ansvariga göra allt som ägare kan göra, förutom:

 • Radera gruppen.
 • Gör en annan medlem till ägare.
 • Ändra en ägares roll till ansvarig eller medlem. 

Gruppägare kan ställa in behörigheter till endast ägare och begränsa vad ansvariga kan göra. Ansvariga kan dock alltid anpassa gruppinställningarna.

En grupp kan inte vara ansvarig för en annan grupp.

Medlem
Alla i en grupp har medlemsrollen. Alla behörigheter som har angetts för medlemsrollen tilldelas automatiskt ansvariga och ägare.

Visa eller ändra behörigheter för roller

Du kan visa behörigheter individuellt och tilldela en roll till den behörigheten. Du kan även ge alla på webben den behörigheten även om de inte är medlemmar i gruppen.

Behörighetsinställningarna markeras med ett reglage med de behöriga användaruppsättningarna under.

I den tidigare versionen av Grupper hade du möjlighet att utesluta en undergrupp av gruppmedlemmar. Du kan till exempel ha valt gruppmedlemmar för en behörighet men exkluderat gruppansvariga. Det går inte längre att ange uteslutningar. Om du anger en uteslutning i den tidigare versionen av Grupper finns den kvar i den nya versionen. Du ser det som en vit cirkel ovanför användaruppsättningens namn på reglaget för behörigheten. Om du ändrar behörigheten försvinner dock uteslutningen och du kan inte återställa den.

Den här uppgiften kräver behörigheten Vem kan hantera medlemmar.

 1. Logga in på Google Grupper.
 2. Klicka på namnet på en grupp.
 3. Klicka på Gruppinställningar till vänster.
 4. Klicka på Aktivera "" uppe till höger bredvid Avancerat.
 5. För varje inställning väljer du vilka användare som får den behörigheten.
  • Flytta reglaget till respektive roll för standardroller, hela organisationen och alla på webben.
  • För anpassade roller klickar du på listan bredvid reglaget följt av välj rollen.
   När du väljer en anpassad roll får alla som är tilldelade den anpassade rollen eller standardrollen du valde i reglaget.
   Vissa behörigheter kan inte tilldelas till anpassade roller.
  Referens för behörighetsinställningar
 6. Klicka på Spara ändringar.

Referens för behörighetsinställningar

Avsnittsnamn
och behörighetsinställning
Beskrivning

Allmänt

 • Vilka som kan se konversationer
Användare kan visa konversationer i Grupper om de är aktiverade
 • Vilka som kan lägga upp
Användare kan starta och delta i gruppkonversationer
 • Vilka som får visa medlemmar
Användare kan se gruppens medlemslista

Medlemssekretess

 • Vilka som kan kontakta gruppägarna
Styr vilka som kan skicka meddelanden till gruppägare
 • Vilka som kan se medlemmarnas e-postadresser
Styr vilka som kan se medlemmarnas e-postadresser

Inläggspolicy

 • Vilka som kan svara författare privat
Styr vilka som kan skicka e-post till författare privat
 • Vilka som kan bifoga filer
Styr vilka som kan publicera meddelanden med bilagor
 • Vilka som kan moderera innehåll
Detta omfattar att godkänna, radera och låsa meddelanden och konversationer
 • Vilka som kan moderera metadata
Det här omfattar att kategorisera innehåll och alla Gemensam inkorg-funktioner
 • Vilka som kan publicera som gruppen
Detta omfattar att lägga upp meddelanden från gruppens e-postadress

Medlemsmoderering

 • Vilka som kan hantera medlemmar
Styr vilka som får lägga till och ta bort gruppmedlemmar
 • Vilka som kan ändra anpassade roller
Styr vilka som kan skapa, radera och uppdatera namn och beskrivning av anpassade roller

Skapa eller redigera en anpassad roll

Om du vill ha en roll som skiljer sig från standardrollerna kan du skapa en anpassad roll. Medlemmar som har behörigheten Vem kan ändra anpassade roller kan också skapa (och radera) anpassade roller. Vissa behörigheter kan bara ges till ägare, ansvariga och medlemmar och inte till anpassade roller.

Om du vill tilldela behörigheter till anpassade roller läser du Visa eller ändra behörigheter för roller.

 1. Logga in på Google Grupper.
 2. Klicka på namnet på en grupp.
 3. Klicka på Gruppinställningarföljt avMedlemsmoderering till vänster.
 4. Under Anpassade roller klickar du på Skapa anpassad roll.
 5. Ange ett namn och en beskrivning för den nya rollen.
  Ge rollen ett namn i singular som kan delas offentligt (till exempel "Expert", inte "Experter").
 6. Klicka på Skapa roll.
 7. Så här redigerar du rollens namn eller beskrivning:
  1. Under Anpassade roller klickar du på Redigera "" bredvid rollnamnet.
  2. Ange ett nytt namn eller beskrivning.
  3. Klicka på Spara ändringar.

Ändra roller för enskilda medlemmar

Standardroller
 1. Logga in på Google Grupper.
 2. Klicka på namnet på en grupp.
 3. Klicka på Medlemmar till vänster.
 4. Så här ändrar du en enskild medlems roll – Peka på en medlem och välj en roll i kolumnen Roll.
 5. Så här tilldelar du flera medlemmar samma roll:
  1. Håll muspekaren över alla medlemmar vars inställningar du vill ändra och markera rutan bredvid namnet.
  2. Klicka på Ändra roll "" över listan till höger.
  3. Välj den nya rollen.
Anpassade roller

Om du har behörigheten Vem kan hantera medlemmar kan du lägga till gruppmedlemmar i eller ta bort dem från anpassade roller.

Det är enbart medlemmar som redan är med i gruppen som kan läggas till i rollen. Om en medlem senare tas bort från gruppen tas hen även automatiskt bort från den anpassade rollen.

 1. Logga in på Google Grupper.
 2. Klicka på namnet på en grupp.
 3. Klicka på Gruppinställningarföljt avMedlemsmoderering till vänster.
 4. Under Anpassade roller klickar du på Redigera "" bredvid rollnamnet.
 5. Ange medlemmens e-postadress.
 6. När medlemsposten visas väljer du den. Du kan även välja den första posten som visas genom att trycka på Enter eller Retur.
 7. (Valfritt) Upprepa steg 5 och 6 om du vill tilldela fler medlemmar till rollen.
 8. Klicka på Lägg till medlemmar.