Ställa in vilka som får visa, skicka och moderera inlägg

Om du är inloggad på ett jobb- eller skolkonto kan alternativen som visas skilja sig. Kontakta din administratör om du vill veta mer.

Behörighetsinställningarna avgör vilka som kan visa, lägga upp och moderera innehåll i Google Grupper. Behörigheter avgör även vilka som kan hantera medlemmar och andra gruppinställningar.

Öppna alla   |   Stäng alla

Standardroller

Ägare

Som standard har medlemmar med ägarrollen alla behörigheter för en grupp. Många av dessa behörigheter kan tilldelas till andra användaruppsättningar. Granska alla behörigheter för medlems- och innehållshantering.

Endast en ägare kan:

 • Radera en grupp.
 • Gör en annan gruppmedlem till ägare.
 • Ändra en annan ägares inställningar.
 • Exportera gruppmeddelanden med Google Takeout.

Endast gruppägare och chefer kan ändra en grupps inställningar.

Om du är inloggad på ett jobb- eller skolkonto kan en administratör ta bort vissa ägarbehörigheter men inte andra:

 • Kan ta bort – publicera meddelanden eller lägga till, bjuda in eller godkänna nya medlemmar
 • Kan inte ta bort – visa medlemmar eller konversationer eller kontakta andra ägare

En grupp kan inte vara ägare till en annan grupp.

Rekommenderas

När du tilldelar någon ägarrollen får de den största kontrollen över gruppen, så vi rekommenderar att antalet ägare är så få som möjligt. 

Ansvarig

Som standard kan ansvariga göra allt som ägare kan göra, förutom:

 • Radera gruppen.
 • Gör en annan medlem till ägare.
 • Ändra en ägares roll eller prenumerationsinställningar.

Gruppägare kan ställa in behörigheter till endast ägare och begränsa vad ansvariga kan göra. Ansvariga kan dock alltid justera behörigheter som omfattar ansvariga.

En grupp kan inte vara ansvarig för en annan grupp.

Medlem

Som standard har gruppmedlemmar grundläggande behörigheter. Beroende på organisations- och gruppinställningarna kan dessa behörigheter inkludera visning och inlägg i konversationer och visa medlemmar. Gruppägare och ansvariga kan lägga till eller begränsa medlemmarnas behörigheter. Alla behörigheter som har angetts för medlemsrollen tilldelas automatiskt ansvariga och ägare.

Visa eller ändra behörigheter för en grupp användare

Kräver rollen Ägare eller Ansvarig.

Du kan visa behörigheter individuellt och tilldela varje behörighet till en roll. Du kan även ge alla på webben den behörigheten även om de inte är medlemmar i gruppen.

Vissa behörigheter påverkar vilka alternativ som är tillgängliga för andra behörigheter. Därför kan du till exempel bara tillåta att alla på webben visar medlemmar om du redan har gett dem behörighet att se gruppen. Om du är inloggad på ett jobb- eller skolkonto kan administratören begränsa vilka användare du kan ge dem.

I den tidigare versionen av Grupper kunde du utesluta en undergrupp av gruppmedlemmar. Du kan till exempel välja gruppmedlemmar för en behörighet men utesluta gruppansvariga. Det går inte längre att ange uteslutningar. Om du anger en uteslutning i den tidigare versionen av Grupper finns den kvar i den nya versionen. Du ser det som en vit cirkel ovanför användaruppsättningens namn på reglaget för behörigheten. Om du ändrar behörigheten försvinner dock uteslutningen och du kan inte återställa den.

 1. Logga in på Google Grupper.
 2. Klicka på namnet på en grupp.
 3. Klicka på Gruppinställningar till vänster.
 4. Hitta behörighetsinställningar genom att leta efter poster med ett skjutreglage:
 5. Välj vilka användare som får den behörigheten. För:
  • Standardroller, hela organisationen och alla på webben — Flytta reglaget till det användaralternativ du vill ha.
  • Anpassade roller – klicka på listan bredvid reglaget och välj rollen.
   Om du väljer en anpassad roll får alla som är med i den anpassade rollen plus standardrollen du valde i reglaget.
 6. Upprepa steg 6 för varje behörighet.
 7. Klicka på Spara ändringar.

Tips! Du kan se en uteslutning som skapats i den tidigare versionen av Grupper på reglaget för en viss behörighet som en vit cirkel ovanför användaruppsättningens namn. Om du ändrar behörigheten försvinner uteslutningen. Du kan inte återställa den.

Referens för behörighetsinställningar

Använd dessa tabeller för att granska de tillgängliga behörigheterna och vad de styr.

Allmänt

Inställning Beskrivning
Vilka som kan se konversationer Användare kan visa konversationer i Grupper om de är aktiverade
Vilka som kan lägga upp Användare kan starta och delta i gruppkonversationer
Vilka som får visa medlemmar Användare kan se gruppens medlemslista

Medlemssekretess

Inställning Beskrivning
Vilka som kan kontakta gruppägarna Styr vilka som kan skicka meddelanden till gruppägare.
Vilka som kan se medlemmarnas e-postadresser Styr vilka som kan se medlemmarnas e-postadresser i användargränssnittet för Grupper. E-postadresser kan fortfarande vara synliga i andra Workspace-appar.

Inläggspolicy

Inställning Beskrivning
Vilka som kan svara författare privat Styr vilka som kan skicka e-post till författare privat
Vilka som kan bifoga filer Styr vilka som kan publicera meddelanden med bilagor.
Vilka som kan moderera innehåll Detta omfattar att godkänna, radera och låsa meddelanden och konversationer.
Vilka som kan moderera metadata Det här omfattar att kategorisera innehåll och alla Gemensam inkorg-funktioner.
Vilka som kan publicera som gruppen Detta omfattar att lägga upp meddelanden från gruppens e-postadress.

Medlemsmoderering

Inställning Beskrivning
Vilka som kan hantera medlemmar Styr vilka som får lägga till och ta bort gruppmedlemmar.
Vilka som kan ändra anpassade roller Styr vilka som kan skapa, radera och uppdatera namn och beskrivning av anpassade roller

Mer detaljerad information om meddelandemoderering finns i Godkänn eller blockera nya meddelanden.

Skapa eller redigera en anpassad roll

Kräver rollen Ägare eller Ansvarig.

Om du vill ha en roll som skiljer sig från standardrollerna kan du skapa en anpassad roll. Vissa behörigheter kan bara ges till ägare, ansvariga och medlemmar och inte till anpassade roller.

Om du vill tilldela behörigheter till anpassade roller läser du Visa eller ändra behörigheter för roller.

 1. Logga in på Google Grupper.
 2. Klicka på namnet på en grupp.
 3. Klicka på Gruppinställningarföljt avMedlemsmoderering till vänster.
 4. Under Anpassade roller klickar du på Skapa anpassad roll.
 5. Ange ett namn och en beskrivning för den nya rollen.
  Ge rollen ett namn i singular som kan delas offentligt (till exempel "Expert", inte "Experter").
 6. Klicka på Skapa roll.
 7. Så här redigerar du rollens namn eller beskrivning:
  1. Under Anpassade roller klickar du på Redigera bredvid rollnamnet.
  2. Ange ett nytt namn eller beskrivning.
  3. Klicka på Spara ändringar.

Ändra roller för enskilda medlemmar

Standardroller

Kräver behörigheten Vem kan hantera medlemmar.

 1. Logga in på Google Grupper.
 2. Klicka på namnet på en grupp.
 3. Klicka på Medlemmar till vänster.
 4. Så här ändrar du en enskild medlems roll – Peka på en medlem och välj en roll i kolumnen Roll.
 5. Så här tilldelar du flera medlemmar samma roll:
  1. Håll muspekaren över alla medlemmar vars inställningar du vill ändra och markera rutan bredvid namnet.
  2. Klicka på Ändra roll över listan till höger.
  3. Välj den nya rollen.
Anpassade roller

Kräver behörigheten Vem kan hantera medlemmar.

Det är enbart medlemmar som redan är med i gruppen som kan läggas till i en anpassad roll. Om en medlem senare tas bort från gruppen tas hen automatiskt bort från den anpassade rollen.

 1. Logga in på Google Grupper.
 2. Klicka på namnet på en grupp.
 3. Klicka på Gruppinställningarföljt avMedlemsmoderering till vänster.
 4. Under Anpassade roller klickar du på Redigera bredvid rollnamnet.
 5. Ange medlemmens e-postadress.
 6. När medlemsposten visas väljer du den. Du kan även välja den första posten som visas genom att trycka på Enter eller Retur.
 7. (Valfritt) Upprepa steg 5 och 6 om du vill tilldela fler medlemmar till rollen.
 8. Klicka på Lägg till medlemmar.
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
4194510648697790801
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
true
50