Ställa in vilka som får visa, skicka och moderera inlägg

Om du är inloggad på ett jobb- eller skolkonto kan alternativen som visas skilja sig. Kontakta din administratör om du vill veta mer.

Behörighetsinställningarna avgör vilka som kan visa, lägga upp och moderera innehåll i Google Grupper. Behörigheter avgör även vilka som kan hantera medlemmar och andra gruppinställningar.

Öppna alla   |   Stäng alla

Standardroller

Ägare

Medlemmar med rollen som ägare har följande behörigheter:

 • Skicka meddelanden till gruppen.
 • Lägga till eller ta bort gruppmedlemmar, inklusive ägare.
 • Ändra en medlems roll (till exempel från medlem till ägare).
 • Ändra gruppinställningar.
 • Ta bort gruppen.
 • Exportera gruppmedlemskap och gruppmeddelanden.

Obs! Du kan tilldela rollen som ägare till en gruppmedlem. En grupp kan dock inte ha ägarrollen för en annan grupp.

 

Rekommenderas

Ägare är den roll som har störst kontroll över gruppen, så försök ha så få ägare som möjligt. 

Ansvarig
Ansvariga kan göra allt som en ägare kan göra, förutom att radera gruppen eller göra en annan medlem till ägare. En grupp kan inte vara ansvarig för en annan grupp.
Medlem
Alla i en grupp har medlemsrollen. Alla behörigheter som anges för medlemsrollen ges automatiskt till alla andra roller.

Ange behörigheter efter roll i klassiska Grupper

Du kan ändra vad ägare, ansvariga och medlemmar kan göra i gruppen, till exempel godkänna meddelanden, visa medlemmar eller radera inlägg.

Den här funktionen är endast tillgänglig i klassiska Grupper och planeras för utfasning med övergången till nya Grupper.
 1. Logga in på Google Grupper.
 2. Klicka på Mina grupper.
 3. Klicka på namnet på en grupp.
 4. Klicka på Hantera grupp till höger.
 5. Öppna Roller följt avRoller på den vänstra panelen.
 6. Välj en roll.
 7. Klicka på Redigera bredvid Behörigheter.
 8. Markera rutorna bredvid de behörigheter du vill ge den här rollen.
 9. Klicka på Klar och högst upp följt av klickar du på Spara.

Tilldela en uppsättning användare till en behörighet

Du kan visa behörigheter individuellt och tilldela en roll till den behörigheten. Du kan även ge alla på webben den behörigheten även om de inte är medlemmar i gruppen.

Använda nya Grupper

Behörighetsinställningarna markeras med ett reglage med de behöriga användaruppsättningarna under.

Observera att du i klassiska Grupper kan utesluta en del av gruppmedlemmarna. Du kan till exempel välja gruppmedlemmar för en behörighet men utesluta gruppansvariga. Det här alternativet är inte tillgängligt i nya Grupper. Om du anger en uteslutning i klassiska Grupper och byter till nya Grupper finns uteslutningen kvar. Du ser det som en vit cirkel ovanför användaruppsättningens namn på reglaget för behörigheten. Om du ändrar behörigheten försvinner dock uteslutningen och du kan inte återställa den.

 1. Logga in på Google Grupper.
 2. Klicka på namnet på en grupp.
 3. Klicka på Gruppinställningar till vänster.
 4. Klicka på Aktivera "" uppe till höger bredvid Avancerat.
 5. För varje inställning väljer du vilka användare som får den behörigheten. Referens för behörighetsinställningar
 6. Klicka på Spara ändringar.

Referens för behörighetsinställningar för nya grupper

Avsnittsnamn
och behörighetsinställning
Beskrivning

Allmänt

 • Vilka som kan se konversationer
Användare kan visa konversationer i Grupper om de är aktiverade
 • Vilka som kan lägga upp
Användare kan starta och delta i gruppkonversationer
 • Vilka som får visa medlemmar
Användare kan se gruppens medlemslista

Medlemssekretess

 • Vilka som kan kontakta gruppägarna
Styr vilka som kan skicka meddelanden till gruppägare
 • Vilka som kan se medlemmarnas e-postadresser
Styr vilka som kan se medlemmarnas e-postadresser

Inläggspolicy

 • Vilka som kan svara författare privat
Styr vilka som kan skicka e-post till författare privat
 • Vilka som kan bifoga filer
Styr vilka som kan publicera meddelanden med bilagor
 • Vilka som kan moderera innehåll
Detta omfattar att godkänna, radera och låsa meddelanden och konversationer
 • Vilka som kan moderera metadata
Det här omfattar att kategorisera innehåll och alla Gemensam inkorg-funktioner
 • Vilka som kan publicera som gruppen
Detta omfattar att lägga upp meddelanden från gruppens e-postadress

Medlemsmoderering

 • Vilka som kan hantera medlemmar
Styr vilka som får lägga till och ta bort gruppmedlemmar
 • Vilka som kan ändra roller
Styr vilka som får ändra behörigheter för grupproller
Använda klassiska Grupper

Visa en detaljerad lista med alla de behörigheter som finns och tilldela sedan relevanta behörigheter till en roll.

 1. Logga in på Google Grupper.
 2. Klicka på Mina grupper.
 3. Klicka på namnet på en grupp.
 4. Klicka på Hantera grupp till höger.
 5. Klicka på Behörigheter på den vänstra panelen. Välj en behörighetskategori som du vill visa och redigera:
  • Grundläggande behörighet tillåter att någon går med i gruppen och skriver inlägg i den.
  • Med inläggsbehörigheter kan personer använda anpassade funktioner för att lägga upp ämnen och hantera metadata.
  • Modereringsbehörigheter gör att personer kan övervaka andra medlemmar, inlägg och roller.
  • Åtkomstbehörighet styr vem som får visa gruppen, medlemmarna och medlemmarnas e-postadresser.
 6. Gör ändringarna.
 7. Klicka på Spara ändringar.

Obs! En kapslad grupp är en grupp som är medlem i en annan grupp. Det går bara att tilldela behörigheter till enskilda medlemmar, inte till kapslade grupper. 

Skapa en anpassad roll i klassiska Grupper

För närvarande är den här funktionen bara tillgänglig i klassiska Grupper, men den är planerad för nya Grupper.

Om du vill ha en roll som skiljer sig från standardrollerna kan du skapa en anpassad roll. Medlemmar som kan hantera medlemmar kan även skapa (och radera) anpassade roller. Vissa behörigheter kan bara ges till ägare, ansvariga och medlemmar och inte till anpassade roller.

 1. Logga in på Google Grupper.
 2. Om du använder nya Grupper går du tillfälligt tillbaka till klassiska Grupper:
  1. Klicka på Inställningar Inställningar uppe till höger.
  2. Klicka på Återgå till klassiska Google Grupper.
 3. Klicka på Mina grupper.
 4. Klicka på namnet på en grupp.
 5. Klicka på Hantera grupp till höger.
 6. Öppna Roller följt avRoller på den vänstra panelen.
 7. Klicka på Skapa.
 8. Ange information för den nya rollen. Ge rollen ett namn som går att dela offentligt och är i singular (till exempel "Expert", inte "Experter").
 9. (Valfritt) Om du vill lägga till en bild som ett märke för rollen klickar du på Lägg till märke och laddar upp bildfilen.
 10. (Valfritt) Så här lägger du till någon från din grupp i den nya rollen:
  1. Klicka på Lägg till medlemmar.

   Obs! Det går endast att lägga till medlemmar som redan är med i gruppen i rollen. Om en medlem senare tas bort från gruppen tas hen även automatiskt bort från den anpassade rollen. 
    
  2. Klicka på Redigera bredvid Behörigheter.
  3. Gör ändringarna och klicka sedan på Klar.
 11. Klicka på Spara ändringar.

Ändra roller för enskilda medlemmar

Använda nya Grupper
 1. Logga in på Google Grupper.
 2. Klicka på Mina grupper.
 3. Klicka på namnet på en grupp.
 4. Klicka på Medlemmar till vänster.
 5. Peka på en medlem och välj en roll i kolumnen Roll.
Använda klassiska Grupper
 1. Logga in på Google Grupper.
 2. Klicka på Mina grupper.
 3. Klicka på namnet på en grupp.
 4. Klicka på Hantera grupp till höger.
 5. Peka på den medlem vars inställningar du vill ändra och markera rutan bredvid hens namn.
 6. Klicka på Åtgärder högst upp på skärmen.
 7. Välj inställningen som du vill ändra.