Ställ in vem som får visa, skicka inlägg och moderera

Ställ in standardroller för vad gruppmedlemmar får göra

Det går att tilldela roller med samma behörigheter till gruppens medlemmar och tillåta att vissa roller visar, skickar inlägg eller modererar. Det finns tre standardroller för varje Google-grupp och de går inte att ta bort:

Ägare

Rollen Ägare har den högsta behörighetsnivån. Ägare får

 • lägga till eller ta bort andra ägare
 • skapa nya roller
 • ta bort gruppen.

Eftersom personer med ägarrollen har störst kontroll över gruppen rekommenderar vi att ha få ägare.

Ansvarig

Personer med rollen Ansvarig får

 • ha ansvar för hantering av medlemmar och meddelanden
 • lägga till eller ta bort ansvariga.

Medlem

Alla i en grupp har som standard rollen Medlem. Funktioner i rollen Medlem:

 • Alla behörigheter inställda för rollen Medlem ges automatiskt till alla andra roller.
 • Behörigheter inställda för rollen Medlem är nedtonade i övriga roller eftersom de redan används.

 

Ange behörigheter för vad ägare, ansvariga och medlemmarna får göra

Det går att anpassa vad ägare, ansvariga och medlemmar får göra i gruppen, som t.ex. att godkänna meddelanden, visa medlemmar eller ta bort inlägg.

 1. Logga in på Google Grupper.
 2. Klicka på Mina grupper.
 3. Välj en grupp.
 4. Klicka på Hantera uppe till höger.
 5. Klicka på Roller och sedan Roller till vänster.
 6. Välj en roll.
 7. Klicka på Redigera intill Behörigheter.
 8. Markera rutorna intill behörigheter som du vill ge den här rollen.
 9. Klicka på Klar.

Visa alla behörigheter

Visa en detaljerad lista med alla de behörigheter som finns och tilldela sedan relevanta behörigheter till en roll.

 1. Logga in på Google Grupper.
 2. Klicka på Mina grupper.
 3. Välj en grupp.
 4. Klicka på Hantera uppe till höger.
 5. Klicka på Behörigheter till vänster. Välj att visa och redigera en kategori behörigheter:
  • Grundläggande behörighet tillåter att vissa människor går med och skriver inlägg i gruppen.
  • Inläggsbehörighet tillåter att medlemmar använder anpassade funktioner när de skapar ämnen.
  • Modereringsbehörighet tillåter att medlemmar övervakar andra medlemmar, inlägg och roller.
  • Åtkomstbehörighet styr vem som får visa gruppen, medlemmarna och medlemmarnas e-postadresser.
 6. Utför ändringarna.
 7. Klicka på Spara.

Obs! En kapslad grupp är en grupp som är medlem i en annan grupp. Det går bara att tilldela behörigheter till enskilda medlemmar, inte till kapslade grupper.

Skapa en ny roll

Om du vill ha en roll som skiljer sig från standardrollerna, går det att skapa en anpassad roll med vissa behörigheter.

 1. Logga in på Google Grupper.
 2. Klicka på Mina grupper.
 3. Välj en grupp.
 4. Klicka på Hantera uppe till höger.
 5. Klicka på Roller och sedan Roller till vänster.
 6. Klicka på Skapa.
 7. Ange information för den nya rollen. Ge rollen ett namn som går att dela offentligt och är i singular (till exempel "Expert," inte "Experter").
  • Valfritt: Klicka på Lägg till medlemmar om du vill lägga till någon från din grupp till den nya rollen.
 8. Klicka på Redigera intill bredvid behörighetens beskrivning om du vill ändra vad personer med den här rollen får visa, lägga upp eller moderera.
 9. När du är klar klickar du på Klar.
 10. Klicka på Spara.

Medlemmar som får Ändra medlemsuppsättningar får skapa en roll, tilldela behörigheter och ta bort roller. Vissa behörigheter får endast tilldelas till ägare, ansvariga och medlemmar och inte till anpassade roller.

Ändra roller och inställningar för enskilda medlemmar

Detta går att ändra för enskilda medlemmar i gruppen:

 • lägga till eller ta bort någon från en roll
 • blockera någon
 • avgöra när någon får e-post
 • ändra när någon får skicka inlägg

Ändra inställningarna för en medlem så här:

 1. Klicka på Medlemmar och sedan Alla medlemmar till vänster.
 2. Markera rutan intill den eller de medlemmar vars inställningar du vill ändra.
 3. Klicka på Åtgärder högst upp på skärmen.
 4. Välj inställningen som du vill ändra.