Ställa in vem som får visa, skicka och moderera

Ställa in standardroller för vad gruppmedlemmar får göra

Du kan använda roller för att tilldela samma behörigheter till medlemmar i din grupp. Det finns tre standardroller för varje Google-grupp och de går inte att ta bort:

Utöka alla  KOMPRIMERA ALLA

Ägare

Som standard har ägare den högsta tillåtna behörigheten. Ägare får

Ägare är den roll som har störst kontroll över gruppen, så försök ha så få ägare som möjligt. 

Ansvarig

Ansvariga har dessa standardbehörigheter:

 • hantera medlemmar och moderera innehåll
 • lägga till eller ta bort ansvariga.
Medlem

Alla i en grupp har som standard rollen Medlem. Medlemsfunktionerna inkluderar:

 • Tillstånd att moderera metadata, t.ex. taggar, och tilldela ämnen i samarbetsgrupper.
 • Behörigheter som anges för rollen Medlem ges automatiskt även till alla andra roller.
 • Behörigheter som anges för rollen Medlem är nedtonade i övriga roller eftersom de redan används.

Ange behörigheter för ägare, ansvariga och medlemmar

Det går att anpassa vad ägare, ansvariga och medlemmar får göra i gruppen, som t.ex. att godkänna meddelanden, visa medlemmar eller ta bort inlägg.

 1. Logga in på Google Grupper.
 2. Klicka på Mina grupper.
 3. Välj en grupp.
 4. Klicka på Hantera grupp uppe till höger.
 5. Klicka på Roller följt av Roller till vänster.
 6. Välj en roll.
 7. Klicka på Redigera intill Behörigheter.
 8. Markera rutorna intill de behörigheter som du vill ge den här rollen.
 9. Klicka på Klar och sedan på Spara.

Visa alla behörigheter

Visa en detaljerad lista med alla de behörigheter som finns och tilldela sedan relevanta behörigheter till en roll.

 1. Logga in på Google Grupper.
 2. Klicka på Mina grupper.
 3. Välj en grupp.
 4. Klicka på Hantera grupp uppe till höger.
 5. Klicka på Behörigheter till vänster. Välj en behörighetskategori som du vill visa och redigera:
  • Grundläggande behörighet tillåter att någon går med i gruppen och skriver inlägg i den.
  • Inläggsbehörighet tillåter att medlemmar skapar ämnen och hanterar metadata med hjälp av anpassade funktioner.
  • Modereringsbehörighet tillåter att medlemmar övervakar andra medlemmar, inlägg och roller.
  • Åtkomstbehörighet styr vem som får visa gruppen, medlemmarna och medlemmarnas e-postadresser.
 6. Utför ändringarna.
 7. Klicka på Spara.

Obs! En kapslad grupp är en grupp som är medlem i en annan grupp. Det går bara att tilldela behörigheter till enskilda medlemmar, inte till kapslade grupper. 

Skapa en ny roll

Om du vill ha en roll som skiljer sig från standardrollerna kan du skapa en anpassad roll med specifika behörigheter.

 1. Logga in på Google Grupper.
 2. Klicka på Mina grupper.
 3. Välj en grupp.
 4. Klicka på Hantera grupp uppe till höger.
 5. Klicka på Roller följt av Roller till vänster.
 6. Klicka på Skapa.
 7. Ange information för den nya rollen. Ge rollen ett namn som går att dela offentligt och är i singular (till exempel "Expert", inte "Experter"). Valfritt: Klicka på Lägg till medlemmar om du vill lägga till någon från din grupp till den nya rollen.
 8. Klicka på Redigera intill Behörigheter.
 9. Gör ändringarna och klicka sedan på Klar.
 10. Klicka på Spara.

Medlemmar som får Ändra medlemsuppsättningar får skapa en roll, tilldela behörigheter och ta bort roller. Vissa behörigheter får endast tilldelas till ägare, ansvariga och medlemmar och inte till anpassade roller.

Ändra roller och inställningar för enskilda medlemmar

Detta går att ändra för enskilda medlemmar i gruppen:

 • lägga till eller ta bort någon från en roll
 • blockera någon
 • avgöra när någon får e-post
 • ändra när någon får skicka inlägg.

Gör så här för att ändra inställningarna för en medlem:

 1. Logga in på Google Grupper.
 2. Klicka på Mina grupper.
 3. Välj en grupp.
 4. Klicka på Hantera medlemmar uppe till höger.
 5. Markera rutan intill den medlem eller de medlemmar vars inställningar du vill ändra.
 6. Klicka på Åtgärder högst upp på skärmen.
 7. Välj inställningen som du vill ändra.