Nastavenie toho, kto môže vidieť, uverejňovať a moderovať príspevky

Ak ste sa prihlásili pomocou pracovného alebo školského účtu, môžu sa vám zobraziť iné možnosti. Viac sa dozviete od svojho správcu.

Nastavenia povolení rozhodujú o tom, kto môže uverejňovať príspevky a pozrieť si a moderovať obsah v Skupinách Google. Povolenia tiež určujú, kto môže spravovať členov a ďalšie nastavenia skupiny.

Otvoriť všetko   |   Zavrieť všetko

Predvolené roly

Vlastník

Predvolene majú členovia s rolou vlastníka všetky povolenia v rámci skupiny. Mnohé z týchto povolení je možné priradiť iným skupinám používateľov. Skontrolujte všetky povolenia členov a povolenia na správu obsahu.

Iba vlastník môže:

 • odstrániť skupinu,
 • nastaviť iného člena skupiny ako vlastníka,
 • zmeniť nastavenia iného vlastníka,
 • exportovať skupinové správy pomocou aplikácie Google Takeout.

Nastavenia skupiny môžu meniť iba jej vlastníci a správcovia.

Ak ste sa prihlásili do pracovného alebo školského účtu, v rámci určitej skupiny vám správca môže odstrániť niektoré povolenia vlastníka, no iné odstrániť nemôže:

 • Tieto povolenia môže odstrániť: uverejňovanie správ alebo pridávanie, pozývanie či schvaľovanie nových členov.
 • Tieto povolenia nemôže odstrániť: zobrazovanie členov či konverzácií alebo kontaktovanie iných vlastníkov.

Skupina nemôže byť vlastníkom inej skupiny.

Odporúčané

Ak niekomu priradíte rolu Vlastník, získa najväčšiu kontrolu nad skupinou, preto odporúčame mať čo najmenší počet vlastníkov.

Správca

Správcovia môžu predvolene robiť všetko, čo môžu robiť vlastníci, no nemôžu:

 • odstrániť skupinu,
 • nastaviť iného člena ako vlastníka,
 • zmeniť rolu vlastníka alebo nastavenia odberu.

Vlastníci skupiny môžu nastaviť ľubovoľné povolenie tak, aby sa vzťahovalo len na vlastníkov, čím viac obmedzia možnosti správcov. Správcovia však môžu kedykoľvek upraviť povolenia tak, aby do nich zahrnuli správcov.

Skupina nemôže byť správcom inej skupiny.

Člen

Členovia skupiny majú predvolene základné povolenia. V závislosti od organizácie a nastavení skupiny môžu tieto povolenia zahŕňať zobrazovanie konverzácií a prispievanie do nich a zobrazovanie členov. Vlastníci a správcovia skupiny môžu pridávať alebo obmedzovať povolenia členov. Všetky povolenia nastavené pre rolu Člen sa automaticky udelia aj správcom a vlastníkom.

Zobrazenie alebo zmena povolení pre skupiny používateľov

Vyžaduje rolu Vlastník alebo Správca.

Každé povolenie si môžete zobraziť jednotlivo a priradiť ho k role. Toto povolenie môžete poskytnúť aj všetkým na internete, dokonca aj keď nie sú členmi skupiny.

Niektoré povolenia majú vplyv na to, aké možnosti sú k dispozícii pre iné povolenia. Zobraziť členov každému na internete môžete napríklad len vtedy, ak každému na internete povolíte vidieť skupinu. Ak ste sa navyše prihlásili do pracovného alebo školského účtu, správca vám môže obmedziť skupiny používateľov, ktorým môžete jednotlivé povolenia priradiť.

V predchádzajúcej verzii Skupín bolo možné vylúčiť podmnožinu členov skupiny. Mohli ste napríklad vybrať členov skupiny pre určité povolenie, ale vylúčiť správcov skupiny. Možnosť nastaviť vylúčenia už neexistuje. Ak ste nastavili vylúčenie v predchádzajúcej verzii Skupín, vylúčenie zostane platné aj v novej verzii. Zobrazí sa ako biely kruh nad názvom skupiny používateľov na posúvači daného povolenia. Ak však v povolení vykonáte zmeny, vylúčenie zmizne a nebudete sa môcť k nemu vrátiť.

 1. Prihláste sa do Skupín Google.
 2. Kliknite na názov skupiny.
 3. Vľavo kliknite na Nastavenia skupiny.
 4. Ak chcete nájsť nastavenia povolení, hľadajte položky s posúvačom:
 5. Vyberte, ktorí používatelia získajú dané povolenie. V prípade:
  • predvolených rolí, celej organizácie a každého na internete – posuňte posúvač na požadovanú možnosť používateľa;
  • prispôsobených rolí – kliknite na zoznam vedľa posúvača a vyberte rolu.
   Výber prispôsobenej roly priradí povolenie každému, kto má priradenú túto prispôsobenú rolu a predvolenú rolu, ktorú ste vybrali prostredníctvom posúvača.
 6. Zopakujte 6. krok pre každé povolenie.
 7. Kliknite na Uložiť zmeny.

Tip: Pri posúvači určitého povolenia sa môže nad názvom skupiny používateľov nachádzať biely kruh. Ide o výnimku vytvorenú v predchádzajúcej verzii Skupín. Ak však povolenie zmeníte, vylúčenie zmizne. Nebudete sa môcť k nemu vrátiť.

Referencia k nastaveniam povolení

Pomocou týchto tabuliek si môžete skontrolovať dostupné povolenia a to, čo ovládajú.

Všeobecné

Nastavenie Popis
Kto si môže zobraziť konverzácie Používatelia si môžu zobraziť konverzácie v Skupinách, ak sú konverzácie povolené
Kto môže uverejňovať príspevky Používatelia môžu začínať skupinové konverzácie a zúčastňovať sa na nich
Kto si môže zobraziť členov Používatelia si môžu zobraziť zoznam členov skupiny

Ochrana súkromia členov

Nastavenie Popis
Kto môže kontaktovať vlastníkov skupiny Ovláda, kto môže odosielať správy vlastníkom skupiny
Kto si môže zobraziť e‑mailové adresy členov Ovláda, kto si môže v používateľskom rozhraní Skupín pozrieť e‑mailové adresy členov. E‑mailové adresy môžu byť stále viditeľné v iných aplikáciách Workspace.

Pravidlá uverejňovania

Nastavenie Popis
Kto môže autorom súkromne odpovedať Ovláda, kto môže autorom súkromne odosielať e‑maily
Kto môže prikladať súbory Ovláda, kto môže uverejňovať správy s prílohami
Kto môže moderovať obsah Zahŕňa to schvaľovanie, odstraňovanie a uzamykanie správ a konverzácií
Kto môže moderovať metadáta Zahŕňa to kategorizáciu obsahu a všetky funkcie spoločného priečinka
Kto môže uverejňovať príspevky ako skupina Zahŕňa to odosielanie správ z e‑mailovej adresy skupiny

Moderovanie členov

Nastavenie Popis
Kto môže spravovať členov Ovláda, kto môže pridávať a odoberať členov skupiny
Kto môže upravovať prispôsobené roly Ovláda, kto môže vytvárať, odstraňovať a aktualizovať názvy a opisy prispôsobených rolí

Podrobnejšie informácie o moderovaní správ nájdete v článku Schvaľovanie alebo blokovanie nových správ.

Vytvorenie alebo úprava prispôsobenej roly

Vyžaduje rolu Vlastník alebo Správca.

Ak chcete rolu, ktorá sa líši od predvolených rolí, môžete vytvoriť vlastnú. Niektoré povolenia možno udeliť len vlastníkom, správcom a členom. Nemožno ich udeliť vlastným rolám.

Ak chcete priradiť povolenia vlastným rolám, pozrite si článok Zobrazenie alebo zmena povolení pre roly.

 1. Prihláste sa do Skupín Google.
 2. Kliknite na názov skupiny.
 3. Vľavo kliknite na Nastavenia skupiny and then Moderovanie členov.
 4. V sekcii Vlastné roly kliknite na Vytvoriť vlastnú rolu.
 5. Zadajte názov a popis novej roly.
  Dajte jej názov, ktorý budete môcť verejne zdieľať a ktorý bude v jednotnom čísle (napríklad Prispievateľ, nie Prispievatelia).
 6. Kliknite na Vytvoriť rolu.
 7. Ak chcete upraviť názov alebo popis roly:
  1. V sekcii Vlastné roly vedľa názvu roly kliknite na Upraviť .
  2. Zadajte nový názov alebo popis.
  3. Kliknite na Uložiť zmeny.

Zmena rolí pre jednotlivých členov

Predvolené roly

Vyžaduje sa povolenie Kto môže spravovať členov.

 1. Prihláste sa do Skupín Google.
 2. Kliknite na názov skupiny.
 3. Vľavo kliknite na Členovia.
 4. Ak chcete zmeniť rolu jedného člena – Umiestnite kurzor myši na člena a v stĺpci Rola vyberte rolu.
 5. Ak chcete priradiť tú istú rolu viacerým členom:
  1. Umiestnite kurzor myši na každého člena, ktorého nastavenia chcete zmeniť, a začiarknite políčko vedľa jeho mena.
  2. Nad zoznamom vpravo kliknite na Zmeniť rolu .
  3. Vyberte novú rolu.
Vlastné roly

Vyžaduje sa povolenie Kto môže spravovať členov.

Prispôsobenú rolu možno priradiť len členom, ktorí už sú v skupine. Ak bude niektorý člen neskôr zo skupiny odobraný, prispôsobená rola sa mu automaticky odstráni.

 1. Prihláste sa do Skupín Google.
 2. Kliknite na názov skupiny.
 3. Vľavo kliknite na Nastavenia skupiny and then Moderovanie členov.
 4. V sekcii Prispôsobené roly vedľa názvu roly kliknite na Upraviť .
 5. Zadajte e‑mailovú adresu člena.
 6. Keď sa zobrazí meno člena, vyberte ho. Prípadne stlačte Enter alebo Return na výber prvej zobrazenej položky.
 7. (Nepovinné) Ak chcete rolu pridať ďalším členom, zopakujte 5. a 6. krok.
 8. Kliknite na Pridať členov.
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
14185632559589965464
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
true
50