Nastavenie toho, kto môže vidieť, uverejňovať a moderovať príspevky

Nastavenie predvolených rolí definujúcich povolenia členov skupín

Pomocou rol môžete členom svojej skupiny priradiť rovnakú skupinu povolení. Každá skupina Google má tri predvolené roly, ktoré nemožno odstrániť:

Rozbaliť všetko  ZBALIŤ VŠETKO

Rola Vlastník

Predvolene má rola Vlastník najvyššiu úroveň povolení. Vlastníci môžu:

 • pridávať alebo odoberať iných vlastníkov,
 • vytvárať roly,
 • odstrániť skupinu,
 • exportovať členstvá a správy skupiny (ako stiahnuť skupinové správy). 

Členovia s rolou Vlastník majú najväčšiu kontrolu nad skupinou, preto odporúčame mať čo najmenší počet vlastníkov. 

Rola Správca

Rola Správca má tieto predvolené povolenia:

 • spravovanie členov a moderovanie obsahu,
 • pridávanie alebo odoberanie správcov.
Rola Člen

Každý v skupine má predvolene rolu Člen. Pre rolu Člen platí:

 • Má povolenie moderovať metadáta, ako sú napríklad značky, a priraďovať témy v skupinách určených na spoluprácu.
 • Povolenia nastavené pre rolu Člen sa automaticky udelia aj všetkým ostatným rolám.
 • Povolenia nastavené pre rolu Člen sa u iných rolí zobrazia ako sivé, pretože už platia.

Nastavenie povolení pre vlastníkov, správcov a členov

Vo svojej skupine môžete prispôsobiť, čo budú môcť robiť vlastníci, správcovia a členovia, napríklad či budú môcť schvaľovať správy, vidieť členov alebo odstraňovať príspevky.

 1. Prihláste sa do Skupín Google.
 2. Kliknite na položku Moje skupiny.
 3. Vyberte skupinu.
 4. Vpravo hore kliknite na Spravovať skupinu.
 5. Vľavo kliknite na Roly a potom Roly.
 6. Vyberte rolu.
 7. Vedľa položky Povolenia kliknite na Upraviť.
 8. Začiarknite políčka vedľa povolení, ktoré chcete tejto role udeliť.
 9. Kliknite na Hotovo a potom na Uložiť.

Zobrazenie všetkých povolení

Pozrite si podrobný zoznam všetkých povolení, ktoré existujú, a priraďte role relevantné povolenia.

 1. Prihláste sa do Skupín Google.
 2. Kliknite na položku Moje skupiny.
 3. Vyberte skupinu.
 4. Vpravo hore kliknite na Spravovať skupinu.
 5. Vľavo kliknite na Povolenia. Vyberte kategóriu povolení na zobrazovanie a úpravy:
  • Základné povolenia umožňujú určitým ľuďom pripojiť sa ku skupine a uverejňovať v nej príspevky.
  • Povolenia na uverejňovanie umožňujú členom používať vlastné funkcie na uverejňovanie tém a spravovanie metadát.
  • Povolenia na moderovanie umožňujú členom monitorovať iných členov, príspevky a roly.
  • Povolenia na prístup riadia, kto si môže zobraziť skupinu, členov a e‑mailové adresy členov.
 6. Vykonajte zmeny.
 7. Kliknite na položku Uložiť.

Poznámka: Vnorená skupina je skupina, ktorá je členom inej skupiny. Povolenia môžete priraďovať len jednotlivým členom. Vnoreným skupinám ich priraďovať nemôžete. 

Vytvorenie novej roly

Ak chcete rolu, ktorá sa bude líšiť od predvolených rolí, môžete vytvoriť vlastnú rolu so špecifickými povoleniami.

 1. Prihláste sa do Skupín Google.
 2. Kliknite na položku Moje skupiny.
 3. Vyberte skupinu.
 4. Vpravo hore kliknite na Spravovať skupinu.
 5. Vľavo kliknite na Roly a potom Roly.
 6. Kliknite na Vytvoriť.
 7. Zadajte informácie pre novú rolu. Dajte jej názov, ktorý budete môcť verejne zdieľať a ktorý bude v jednotnom čísle (napríklad Prispievateľ, nie Prispievatelia). Voliteľné: Ak chcete novú rolu priradiť niekomu zo svojej skupiny, kliknite na Pridať členov.
 8. Vedľa položky Povolenia kliknite na Upraviť.
 9. Vykonajte zmeny a potom kliknite na Hotovo.
 10. Kliknite na Uložiť.

Členovia, ktorí majú povolenie upravovať skupiny členov, môžu vytvoriť rolu, priraďovať povolenia a odstraňovať roly. Určité povolenia možno priradiť len vlastníkom, správcom a členom. Nemožno ich priradiť vlastným rolám.

Zmena rolí a nastavení jednotlivých členov

Pri jednotlivých členoch skupiny môžete vykonať tieto zmeny:

 • pridanie alebo odobratie roly členovi;
 • zakázanie prístupu členovi;
 • rozhodnutie, kedy člen dostane e‑mail;
 • zmena toho, kedy môže člen uverejniť príspevok.

Zmena nastavení pre člena:

 1. Prihláste sa do Skupín Google.
 2. Kliknite na položku Moje skupiny.
 3. Vyberte skupinu.
 4. Vpravo hore kliknite na Spravovať členov.
 5. Začiarknite políčko vedľa člena alebo členov, ktorým chcete zmeniť nastavenia.
 6. V hornej časti obrazovky kliknite na položku Akcie.
 7. Vyberte nastavenie, ktoré chcete zmeniť.