Nastavenie toho, kto môže vidieť, uverejňovať a moderovať príspevky

Ak ste sa prihlásili pomocou pracovného alebo školského účtu, môžu sa vám zobraziť iné možnosti. Viac sa dozviete od svojho správcu.

Nastavenia povolení rozhodujú o tom, kto môže uverejňovať príspevky a pozrieť si a moderovať obsah v Skupinách Google. Povolenia tiež určujú, kto môže spravovať členov a ďalšie nastavenia skupiny.

Otvoriť všetko   |   Zavrieť všetko

Predvolené roly

Vlastník

Rola Vlastník má tieto predvolené povolenia:

 • odosielanie správ skupine,
 • pridávanie alebo odoberanie členov skupiny vrátane vlastníkov,
 • zmena rolí členov (napríklad z člena na vlastníka),
 • zmena nastavení skupiny,
 • odstránenie skupiny,
 • export členstiev a správ skupiny (ako stiahnuť skupinové správy).

Poznámka: Rolu Vlastník možno priradiť ľubovoľnému členovi skupiny. Skupina však nemôže mať rolu Vlastník pre inú skupinu.

Odporúčané

Členovia s rolou Vlastník majú najväčšiu kontrolu nad skupinou, preto odporúčame mať čo najmenší počet vlastníkov.

Správca
Správcovia môžu robiť všetko, čo môžu robiť vlastníci, no nemôžu odstrániť skupinu ani spraviť z iného člena vlastníka. Skupina nemôže byť správcom inej skupiny.
Člen
Každý v skupine má rolu Člen. Všetky povolenia nastavené pre rolu Člen sa automaticky udelia aj všetkým ostatným rolám.

Nastavenie povolení podľa roly v klasických Skupinách

Vo svojej skupine môžete zmeniť, čo môžu robiť vlastníci, správcovia a členovia, napríklad či môžu schvaľovať správy, vidieť členov alebo odstraňovať príspevky.

Táto funkcia je k dispozícii iba v klasických Skupinách a po prechode na nové Skupiny bude jej podpora ukončená.
 1. Prihláste sa do Skupín Google.
 2. Kliknite na Moje skupiny.
 3. Kliknite na názov skupiny.
 4. Vpravo kliknite na Spravovať skupinu.
 5. Na ľavom paneli prejdite na Roly and then Roly.
 6. Vyberte rolu.
 7. Vedľa položky Povolenia kliknite na Upraviť.
 8. Začiarknite políčka vedľa povolení, ktoré chcete tejto role udeliť.
 9. Kliknite na Hotovo a hore and thenkliknite na Uložiť.

Priradenie skupiny používateľov k povoleniu

Povolenia môžete zobraziť jednotlivo a prideliť danému povoleniu rolu. Toto povolenie môžete poskytnúť aj všetkým na internete, dokonca aj keď nie sú členmi skupiny.

Používanie nových Skupín

Nastavenia povolení sú označené posuvným pruhom, pod ktorým sú uvedené vhodné skupiny používateľov.

V klasických Skupinách môžete vylúčiť podskupinu členov skupiny. Môžete napríklad vybrať členov skupiny pre určité povolenie, ale vylúčiť správcov skupiny. Táto možnosť nie je v nových Skupinách k dispozícii. Ak nastavíte vylúčenie v klasických Skupinách a prepnete na nové Skupiny, vylúčenie zostane v platnosti. Zobrazí sa ako biely kruh nad názvom skupiny používateľov na posúvači daného povolenia. Ak však v povolení vykonáte zmeny, vylúčenie zmizne a nebudete sa môcť k nemu vrátiť.

 1. Prihláste sa do Skupín Google.
 2. Kliknite na názov skupiny.
 3. Vľavo kliknite na Nastavenia skupiny.
 4. Vpravo hore vedľa položky Rozšírené kliknite na Zapnúť "".
 5. Pri každom nastavení vyberte, ktorí používatelia získajú dané povolenie. Referencia k nastaveniam povolení
 6. Kliknite na Uložiť zmeny.

Referencia k nastaveniam povolení v nových Skupinách

Názov sekcie
a nastavenie povolení
Popis

Všeobecné

 • Kto si môže zobraziť konverzácie
Používatelia si môžu zobraziť konverzácie v Skupinách, ak sú konverzácie povolené
 • Kto môže uverejňovať príspevky
Používatelia môžu začínať skupinové konverzácie a zúčastňovať sa na nich
 • Kto si môže zobraziť členov
Používatelia si môžu zobraziť zoznam členov skupiny

Ochrana súkromia členov

 • Kto môže kontaktovať vlastníkov skupiny
Ovláda, kto môže odosielať správy vlastníkom skupiny
 • Kto si môže zobraziť e‑mailové adresy členov
Ovláda, kto si môže pozrieť e‑mailové adresy členov

Pravidlá uverejňovania

 • Kto môže autorom súkromne odpovedať
Ovláda, kto môže autorom súkromne odosielať e‑maily
 • Kto môže prikladať súbory
Ovláda, kto môže uverejňovať správy s prílohami
 • Kto môže moderovať obsah
Zahŕňa to schvaľovanie, odstraňovanie a uzamykanie správ a konverzácií
 • Kto môže moderovať metadáta
Zahŕňa to kategorizáciu obsahu a všetky funkcie spoločnej doručenej pošty
 • Kto môže uverejňovať príspevky ako skupina
Zahŕňa to odosielanie správ z e‑mailovej adresy skupiny

Moderovanie členov

 • Kto môže spravovať členov
Ovláda, kto môže pridávať a odoberať členov skupiny
 • Kto môže meniť roly
Ovláda, kto môže meniť povolenia pre roly v skupine
Používanie klasických Skupín

Pozrite si podrobný zoznam všetkých povolení, ktoré existujú, a priraďte role relevantné povolenia.

 1. Prihláste sa do Skupín Google.
 2. Kliknite na Moje skupiny.
 3. Kliknite na názov skupiny.
 4. Vpravo kliknite na Spravovať skupinu.
 5. Na ľavom paneli kliknite na Povolenia. Vyberte kategóriu povolení na zobrazovanie a úpravy:
  • Základné povolenia umožňujú určitým ľuďom pripojiť sa ku skupine a uverejňovať v nej príspevky.
  • Povolenia na uverejňovanie umožňujú ľuďom používať vlastné funkcie na uverejňovanie tém a spravovanie metadát.
  • Povolenia na moderovanie umožňujú ľuďom monitorovať iných členov, príspevky a roly.
  • Povolenia na prístup riadia, kto si môže zobraziť skupinu, členov a e‑mailové adresy členov.
 6. Vykonajte zmeny.
 7. Kliknite na Uložiť zmeny.

Poznámka: Vnorená skupina je skupina, ktorá je členom inej skupiny. Povolenia môžete priraďovať len jednotlivým členom. Vnoreným skupinám ich priraďovať nemôžete. 

Vytvorenie vlastnej roly v klasických Skupinách

Táto funkcia je momentálne k dispozícii iba v klasických Skupinách, no plánujeme ju aj v nových Skupinách.

Ak chcete rolu, ktorá sa líši od predvolených rolí, môžete vytvoriť vlastnú. Členovia, ktorí môžu spravovať členov, môžu tiež vytvárať (a odstraňovať) vlastné roly. Niektoré povolenia možno udeliť len vlastníkom, správcom a členom. Nemožno ich udeliť vlastným rolám.

 1. Prihláste sa do Skupín Google.
 2. Ak používate nové Skupiny, dočasne sa vráťte do klasických Skupín:
  1. Vpravo hore kliknite na Nastavenia Settings.
  2. Kliknite na Vrátiť sa do klasických Skupín Google.
 3. Kliknite na Moje skupiny.
 4. Kliknite na názov skupiny.
 5. Vpravo kliknite na Spravovať skupinu.
 6. Na ľavom paneli prejdite na Roly and then Roly.
 7. Kliknite na Vytvoriť.
 8. Zadajte informácie pre novú rolu. Dajte jej názov, ktorý budete môcť verejne zdieľať a ktorý bude v jednotnom čísle (napríklad Prispievateľ, nie Prispievatelia).
 9. (Voliteľné) Ak chcete k role pridať obrázok ako odznak, kliknite na Pridať odznak a nahrajte súbor obrázka.
 10. (Voliteľné) Ak chcete pridať do novej roly niekoho zo svojej skupiny:
  1. Kliknite na Pridať členov.

   Poznámka: Rolu možno priradiť len členom, ktorí už sú v skupine. Ak bude niektorý člen neskôr zo skupiny odobraný, automaticky sa mu odstráni aj vlastná rola. 
    
  2. Vedľa položky Povolenia kliknite na Upraviť.
  3. Vykonajte zmeny a potom kliknite na Hotovo.
 11. Kliknite na Uložiť zmeny.

Zmena rolí pre jednotlivých členov

Používanie nových Skupín
 1. Prihláste sa do Skupín Google.
 2. Kliknite na Moje skupiny.
 3. Kliknite na názov skupiny.
 4. Vľavo kliknite na Členovia.
 5. Umiestnite kurzor myši na člena a v stĺpci Rola vyberte rolu.
Používanie klasických Skupín
 1. Prihláste sa do Skupín Google.
 2. Kliknite na Moje skupiny.
 3. Kliknite na názov skupiny.
 4. Vpravo kliknite na Spravovať skupinu.
 5. Umiestnite kurzor myši na člena, ktorého nastavenia chcete zmeniť, a začiarknite políčko vedľa jeho mena.
 6. Hore na obrazovke kliknite na Akcie.
 7. Vyberte nastavenie, ktoré chcete zmeniť.