Określanie, kto może wyświetlać, publikować i moderować posty w grupie

Ustawianie domyślnych ról dla czynności wykonywanych przez członków grupy

Korzystając z ról, możesz przypisać ten sam zestaw uprawnień członkom grupy. W przypadku każdej grupy dyskusyjnej Google istnieją trzy domyślne role, których nie można usunąć:

Rozwiń wszystko | ZWIŃ WSZYSTKO

Właściciel

Domyślnie rola właściciela ma najwyższy poziom uprawnień. Właściciele mogą:

 • dodawać i usuwać innych właścicieli,
 • tworzyć role,
 • usuwać grupy,
 • eksportować listę członków grupy i wiadomości (jak pobrać wiadomości grupy). 

Użytkownicy z rolą właściciela mają największą kontrolę nad grupą, dlatego zalecamy, aby nie było ich zbyt wielu. 

Menedżer

Domyślne uprawnienia roli menedżera pozwalają:

 • zarządzać członkami i moderować treści,
 • dodawać i usuwać menedżerów.
Członek

Każda osoba w grupie ma domyślnie rolę jej członka. Funkcje związane z rolą członka grupy:

 • Członkowie mają uprawnienia do moderowania metadanych (na przykład tagów) i przypisywania tematów w grupach współpracy.
 • Uprawnienia ustawione dla członków są automatycznie przekazywane wszystkim pozostałym rolom.
 • Uprawnienia ustawione dla członków są wyszarzone w innych rolach, bo są już stosowane.

Konfigurowanie uprawnień właścicieli, menedżerów i członków

Możesz dostosować czynności wykonywane w grupie przez jej właścicieli, menedżerów i członków, np. zatwierdzanie wiadomości, wyświetlanie członków i usuwanie postów.

 1. Zaloguj się w Grupach dyskusyjnych Google.
 2. Kliknij Moje grupy.
 3. Wybierz grupę.
 4. W prawym górnym rogu kliknij Zarządzaj grupą.
 5. Po lewej stronie kliknij Role a potem Role.
 6. Wybierz rolę.
 7. W sekcji „Uprawnienia” kliknij Edytuj.
 8. Zaznacz pola obok uprawnień, które chcesz przyznać tej roli.
 9. Kliknij Gotowe i wybierz Zapisz.

Wyświetlanie wszystkich uprawnień

Wyświetl szczegółową listę wszystkich istniejących uprawnień, a następnie przypisz odpowiednie uprawnienia do wybranej roli.

 1. Zaloguj się w Grupach dyskusyjnych Google.
 2. Kliknij Moje grupy.
 3. Wybierz grupę.
 4. W prawym górnym rogu kliknij Zarządzaj grupą.
 5. Po lewej kliknij Uprawnienia. Wybierz kategorię uprawnień, które chcesz wyświetlić i edytować:
  • Uprawnienia podstawowe pozwalają określonym osobom dołączać do grupy i publikować w niej.
  • Uprawnienia do publikowania umożliwiają członkom grupy używanie niestandardowych funkcji podczas publikowania tematów i zarządzania metadanymi.
  • Uprawnienia do moderowania umożliwiają członkom grupy monitorowanie innych członków, postów i ról.
  • Uprawnienia dostępu określają, kto może wyświetlać grupę, członków i adres e-mail grupy.
 6. Wprowadź odpowiednie zmiany.
 7. Kliknij Zapisz.

Uwaga: grupa zagnieżdżona to grupa, która jest członkiem innej grupy. Uprawnienia możesz przypisywać tylko poszczególnym członkom, a nie grupom zagnieżdżonym. 

Tworzenie nowej roli

Jeśli chcesz przypisać komuś rolę różniącą się od ról domyślnych, możesz utworzyć rolę niestandardową z wybranymi uprawnieniami.

 1. Zaloguj się w Grupach dyskusyjnych Google.
 2. Kliknij Moje grupy.
 3. Wybierz grupę.
 4. W prawym górnym rogu kliknij Zarządzaj grupą.
 5. Po lewej kliknij Role a potem Role.
 6. Kliknij Utwórz.
 7. Wpisz informacje związane z nową rolą. Nazwa roli musi nadawać się do udostępnienia publicznie i być w liczbie pojedynczej (na przykład „Współtwórca”, nie „Współtwórcy”). Opcjonalnie: aby przyznać nową rolę osobom z grupy, kliknij Dodaj członków.
 8. W sekcji „Uprawnienia” kliknij Edytuj.
 9. Wprowadź zmiany i kliknij Gotowe.
 10. Kliknij Zapisz.

Członkowie z uprawnieniem „Modyfikuj członków” mogą tworzyć nowe role, przypisywać uprawnienia i usuwać role. Niektóre uprawnienia można przyznawać tylko właścicielom, menedżerom i członkom, ale nie rolom niestandardowym.

Zmienianie ról i ustawień poszczególnych członków grupy

Możesz określić, czy poszczególnym członkom grupy wolno:

 • przyznawać i odbierać role innym osobom;
 • blokować użytkowników;
 • decydować, kiedy ktoś otrzymuje e-maile;
 • zmieniać innym osobom uprawnienia do publikowania.

Aby zmienić ustawienia członka grupy:

 1. Zaloguj się w Grupach dyskusyjnych Google.
 2. Kliknij Moje grupy.
 3. Wybierz grupę.
 4. W prawym górnym rogu kliknij Zarządzaj członkami grupy.
 5. Zaznacz pola obok członków grupy, których ustawienia chcesz zmienić.
 6. U góry ekranu kliknij Czynności.
 7. Wybierz ustawienie, które chcesz zmienić.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?