Określanie, kto może wyświetlać, publikować i moderować posty w grupie

Jeśli zalogujesz się na konto służbowe lub szkolne, mogą być dostępne inne opcje. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z administratorem.

Ustawienia uprawnień określają, kto może wyświetlać, publikować i moderować treści w Grupach dyskusyjnych Google. Uprawnienia określają też, kto może zarządzać członkami i innymi ustawieniami grupy.

Otwórz wszystko   |   Zamknij wszystko

Role domyślne

Właściciel

Domyślnie członkowie grupy z rolą właściciela mają wszystkie uprawnienia dotyczące tej grupy. Wiele z tych uprawnień można też przypisać innym zbiorom użytkowników. Zapoznaj się ze wszystkimi uprawnieniami do zarządzania użytkownikami i treścią

Tylko właściciel może:

 • usunąć grupę,
 • przypisać innemu członkowi grupy uprawnienia właściciela,
 • zmienić ustawienia innego właściciela,
 • wyeksportować wiadomości z grupy przy użyciu Google Takeout.

Ustawienia grupy mogą zmieniać tylko jej właściciele i menedżerowie.

Jeśli zalogujesz się na konto służbowe lub szkolne, administrator danej grupy może usunąć tylko niektóre uprawnienia właściciela:

 • Może usunąć uprawnienia do publikowania wiadomości oraz dodawania, zapraszania i zatwierdzania nowych członków.
 • Nie może usunąć uprawnień do wyświetlania członków i wątków oraz kontaktowania się z innymi właścicielami.

Grupa nie może być właścicielem innej grupy.

Polecane

Użytkownicy z rolą właściciela mają największą kontrolę nad grupą, dlatego zalecamy, aby nie było ich zbyt wielu.

Menedżer

Domyślnie menedżer grupy może wykonywać te same czynności co właściciel oprócz:

 • usuwania grupy,
 • nadawania innym członkom roli właściciela,
 • zmieniania roli właściciela i ustawień subskrypcji.

Właściciele grup mogą ustawiać dowolne uprawnienia jako dostępne tylko dla właściciela, co pozwala ograniczać możliwości menedżerów. Jednak menedżerowie zawsze mogą modyfikować uprawnienia, aby ich obejmowały.

Grupa nie może być menedżerem innej grupy.

Członek

Domyślnie członkowie grupy mają uprawnienia podstawowe. W zależności od ustawień organizacji i grupy te uprawnienia mogą obejmować wyświetlanie członków i wątków oraz publikowanie w wątkach. Właściciele i menedżerowie grup mogą dodawać oraz ograniczać uprawnienia członków. Wszystkie uprawnienia ustawione dla roli członków są automatycznie przyznawane menedżerom i właścicielom.

Wyświetlanie i zmienianie uprawnień grup użytkowników

Wymaga roli właściciela lub menedżera.

Możesz wyświetlać poszczególne uprawnienia i przypisywać im role. Możesz też zezwolić wszystkim użytkownikom internetu na korzystanie z określonych uprawnień, nawet jeśli nie są oni członkami grupy.

Niektóre uprawnienia mają wpływ na dostępność opcji dla innych uprawnień. Aby na przykład zezwolić wszystkim użytkownikom internetu na wyświetlanie członków grupy, musisz najpierw umożliwić im wyświetlanie tej grupy. Oprócz tego, jeśli korzystasz z konta służbowego lub szkolnego, administrator może określić, którym użytkownikom możesz przypisać poszczególne uprawnienia.

W starszej wersji Grup dyskusyjnych można było wykluczyć podzbiór członków grupy – na przykład przyznać uprawnienia wszystkim członkom oprócz menedżerów. Choć opcja ta nie jest już dostępna, jeżeli zastosowano tego typu ustawienie w poprzedniej wersji Grup dyskusyjnych, będzie ono obowiązywać także w nowej wersji. Jest ono widoczne jako białe kółko nad nazwą zbioru użytkowników na suwaku tych uprawnień. Jeśli jednak wprowadzisz zmiany w uprawnieniach, wykluczenie zniknie i nie będzie można go przywrócić.

 1. Zaloguj się w Grupach dyskusyjnych Google.
 2. Kliknij nazwę grupy.
 3. Po lewej stronie kliknij Ustawienia grupy.
 4. Aby znaleźć ustawienia uprawnień, poszukaj pozycji z suwakiem:
 5. Wybierz użytkowników, którzy otrzymają te uprawnienia.
  • W przypadku ról domyślnych, całej organizacji i wszystkich użytkowników internetu przesuń suwak na odpowiednią opcję.
  • W przypadku ról niestandardowych kliknij listę obok suwaka i wybierz rolę.
   Wybranie roli niestandardowej spowoduje przypisanie uprawnień każdej osobie, która oprócz roli domyślnej wybranej na suwaku ma tę rolę niestandardową.
 6. Powtórz krok 6 dla wszystkich uprawnień.
 7. Kliknij Zapisz zmiany.

Wskazówka: wykluczenie utworzone w poprzedniej wersji Grup dyskusyjnych jest widoczne na suwaku przy określonych uprawnieniach jako białe koło nad nazwą zbioru użytkowników. Jeśli jednak zmodyfikujesz te uprawnienia, wykluczenie zniknie i nie będzie można go przywrócić.

Informacje o ustawieniach uprawnień

W tych tabelach możesz sprawdzić dostępne uprawnienia i dowiedzieć się, nad czym dają kontrolę.

Ogólne

Ustawienie Opis
Kto może wyświetlać wątki Użytkownicy mogą wyświetlać wątki w Grupach dyskusyjnych, jeśli są one włączone.
Kto może publikować Użytkownicy mogą rozpoczynać wątki grupowe i w nich uczestniczyć.
Kto może zobaczyć członków Użytkownicy mogą wyświetlać listę członków grupy.

Prywatność użytkowników

Ustawienie Opis
Kto może kontaktować się z właścicielami grupy Zdecyduj, kto może wysyłać wiadomości do właścicieli grupy.
Kto może wyświetlać adresy e-mail członków Zdecyduj, kto może wyświetlać adresy e-mail członków grupy w interfejsie Grup dyskusyjnych. Adresy e-mail mogą być nadal widoczne w innych aplikacjach Workspace.

Zasady dotyczące publikowania

Ustawienie Opis
Kto może prywatnie odpowiadać autorom Zdecyduj, kto może wysyłać prywatne e-maile do autorów.
Kto może załączać pliki Zdecyduj, kto może publikować wiadomości z załącznikami.
Kto może moderować treści Obejmuje to zatwierdzanie, usuwanie i blokowanie wiadomości oraz wątków.
Kto może moderować metadane Obejmuje to kategoryzowanie treści oraz korzystanie ze wszystkich funkcji wspólnej skrzynki odbiorczej.
Kto może publikować w imieniu grupy Obejmuje to publikowanie wiadomości z adresu e-mail grupy.

Moderowanie użytkowników

Ustawienie Opis
Kto może zarządzać członkami grupy Zdecyduj, kto może dodawać i usuwać członków grupy.
Kto może modyfikować role niestandardowe Określ, kto może tworzyć, usuwać i zmieniać nazwę oraz opis ról niestandardowych.

Więcej informacji na temat moderowania wiadomości znajdziesz w artykule Zatwierdzanie i blokowanie nowych wiadomości.

Tworzenie i edytowanie roli niestandardowej

Wymaga roli właściciela lub menedżera.

Jeśli chcesz przypisać komuś rolę inną niż domyślne, możesz utworzyć rolę niestandardową. Niektóre uprawnienia można nadawać tylko właścicielom, menedżerom i członkom grupy, a nie rolom niestandardowym.

Aby przypisać uprawnienia do ról niestandardowych, zobacz Wyświetlanie i zmienianie uprawnień ról.

 1. Zaloguj się w Grupach dyskusyjnych Google.
 2. Kliknij nazwę grupy.
 3. Po lewej stronie kliknij Ustawienia grupy a potem Moderowanie użytkowników.
 4. W sekcji Role niestandardowe kliknij Utwórz rolę niestandardową.
 5. Wpisz nazwę i opis nowej roli.
  Nazwa roli musi nadawać się do udostępnienia publicznie i być w liczbie pojedynczej (na przykład „Współtwórca”, nie „Współtwórcy”).
 6. Kliknij Utwórz rolę.
 7. Aby zmodyfikować nazwę lub opis roli:
  1. W sekcji Role niestandardowe obok nazwy roli kliknij Edytuj .
  2. Wpisz nową nazwę lub nowy opis.
  3. Kliknij Zapisz zmiany.

Zmienianie ról poszczególnych członków grupy

Role domyślne

Wymaga uprawnień „Kto może zarządzać członkami grupy”.

 1. Zaloguj się w Grupach dyskusyjnych Google.
 2. Kliknij nazwę grupy.
 3. Po lewej stronie kliknij Członkowie.
 4. Aby zmienić rolę jednego członka grupy: Najedź kursorem na użytkownika, a następnie w kolumnie Rola wybierz rolę.
 5. Aby przypisać tę samą rolę kilku członkom grupy:
  1. Najedź kursorem na każdego użytkownika, którego ustawienia chcesz zmienić, i zaznacz pole obok jego nazwy.
  2. Nad listą po prawej stronie kliknij Zmień rolę .
  3. Wybierz nową rolę.
Role niestandardowe

Wymaga uprawnień „Kto może zarządzać członkami grupy”.

Do roli niestandardowej można dodać tylko użytkowników, którzy już należą do grupy. Jeśli użytkownik zostanie później usunięty z grupy, automatycznie utraci też rolę niestandardową.

 1. Zaloguj się w Grupach dyskusyjnych Google.
 2. Kliknij nazwę grupy.
 3. Po lewej stronie kliknij Ustawienia grupy a potem Moderowanie użytkowników.
 4. W sekcji Role niestandardowe obok nazwy roli kliknij Edytuj .
 5. Wpisz adres e-mail członka grupy.
 6. Gdy pojawi się odpowiednia pozycja, wybierz ją. Możesz też wybrać pierwszą wyświetloną pozycję, naciskając Enter lub Return.
 7. (Opcjonalnie) Aby dodać do roli więcej użytkowników, powtarzaj kroki 5 i 6.
 8. Kliknij Dodaj członków.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne