Określanie, kto może wyświetlać, publikować i moderować posty

Ustawianie domyślnych ról dla czynności wykonywanych przez członków grupy

Członkom grupy możesz przypisać role z tym samym zestawem uprawnień i umożliwić niektórym rolom wyświetlanie, publikowanie lub moderowanie postów. Istnieją trzy domyślne role dla każdej grupy dyskusyjnej Google, których nie można usunąć:

Rozwiń wszystko | ZWIŃ WSZYSTKO

Właściciel

Rola właściciela ma najwyższy poziom uprawnień. Właściciele mogą:

 • dodawać i usuwać innych właścicieli,
 • tworzyć nowe role,
 • usuwać grupy,
 • eksportować listę członków grupy i wiadomości (jak pobrać wiadomości grupy). 

Osoby z rolą właściciela mają największą kontrolę nad grupą, dlatego zalecamy, aby liczba właścicieli była niewielka. 

Menedżer

Osoby z rolą menedżera mogą:

 • zarządzać członkami grupy i wiadomościami,
 • dodawać i usuwać menedżerów.
Członek

Każda osoba w grupie ma domyślnie rolę jej członka. Informacje o roli członka:

 • Wszystkie uprawnienia ustawione dla roli Członek są automatycznie przyznawane wszystkim pozostałym rolom.
 • Uprawnienia określone dla roli Członek są wyszarzone w innych rolach, bo są już zastosowane.

 

Ustawianie uprawnień dla właścicieli, menedżerów i członków grup

Możesz dostosować czynności wykonywane w grupie przez jej właścicieli, menedżerów i członków, np. zatwierdzanie wiadomości, wyświetlanie członków i usuwanie postów.

 1. Zaloguj się w Grupach dyskusyjnych Google.
 2. Kliknij Moje grupy.
 3. Wybierz grupę.
 4. W prawym górnym rogu strony kliknij Zarządzaj.
 5. Po lewej kliknij Role a następnie Role.
 6. Wybierz rolę.
 7. W sekcji „Uprawnienia” kliknij Edytuj.
 8. Zaznacz pola uprawnień, które chcesz przydzielić tej roli.
 9. Kliknij Gotowe.

Wyświetlanie wszystkich uprawnień

Wyświetl szczegółową listę wszystkich istniejących uprawnień, a następnie przypisz odpowiednie uprawnienia do wybranej roli.

 1. Zaloguj się w Grupach dyskusyjnych Google.
 2. Kliknij Moje grupy.
 3. Wybierz grupę.
 4. W prawym górnym rogu strony kliknij Zarządzaj.
 5. Po lewej kliknij Uprawnienia. Wybierz kategorię uprawnień, które chcesz wyświetlić i edytować:
  • Uprawnienia podstawowe pozwalają określonym osobom dołączać do grupy i publikować w niej.
  • Uprawnienia do publikowania umożliwiają członkom grupy używanie niestandardowych funkcji podczas publikowania tematów.
  • Uprawnienia do moderowania umożliwiają członkom grupy monitorowanie innych członków, postów i ról.
  • Uprawnienia dostępu określają, kto może wyświetlać grupę, członków i adres e-mail grupy.
 6. Wprowadź odpowiednie zmiany.
 7. Kliknij Zapisz.

Uwaga: grupa zagnieżdżona to grupa, która jest członkiem innej grupy. Uprawnienia możesz przypisywać tylko poszczególnym członkom, a nie grupom zagnieżdżonym. 

Tworzenie nowej roli

Jeśli chcesz przypisać komuś rolę różniącą się od ról domyślnych, możesz utworzyć rolę niestandardową z wybranymi uprawnieniami.

 1. Zaloguj się w Grupach dyskusyjnych Google.
 2. Kliknij Moje grupy.
 3. Wybierz grupę.
 4. W prawym górnym rogu strony kliknij Zarządzaj.
 5. Po lewej kliknij Role a następnie Role.
 6. Kliknij Utwórz.
 7. Wpisz informacje związane z nową rolą. Nazwa roli musi nadawać się do udostępnienia publicznie i być w liczbie pojedynczej (na przykład „Współtwórca”, nie „Współtwórcy”).
  • Opcjonalnie: aby przyznać nową rolę osobom z grupy, kliknij Dodaj członków.
 8. Aby zmienić uprawnienia tej roli związane z wyświetlaniem, publikowaniem lub moderowaniem, obok opisu uprawnień kliknij Edytuj.
 9. Po zakończeniu kliknij Gotowe.
 10. Kliknij Zapisz.

Członkowie z uprawnieniem „Modyfikuj członków” mogą tworzyć nowe role, przypisywać uprawnienia i usuwać role. Niektóre uprawnienia można przyznawać tylko właścicielom, menedżerom i członkom, ale nie rolom niestandardowym.

Zmienianie ról i ustawień poszczególnych członków grupy

Możesz określić, czy poszczególnym członkom grupy wolno:

 • przyznawać i odbierać role innym osobom;
 • blokować użytkowników;
 • decydować, kiedy ktoś otrzymuje e-maile;
 • zmieniać innym osobom uprawnienia do publikowania.

Aby zmienić ustawienia członka grupy:

 1. Po lewej kliknij Członkowie a następnie Wszyscy członkowie.
 2. Zaznacz pola obok członków grupy, których ustawienia chcesz zmienić.
 3. U góry ekranu kliknij Czynności.
 4. Wybierz ustawienie, które chcesz zmienić.
Czy ten artykuł był pomocny?
Jak możemy ją poprawić?