Określanie, kto może wyświetlać, publikować i moderować posty w grupie

Jeśli zalogujesz się na konto do pracy lub szkolne, mogą być dostępne inne opcje. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z administratorem.

Ustawienia uprawnień określają, kto może wyświetlać, publikować i moderować treści w Grupach dyskusyjnych Google. Uprawnienia określają też, kto może zarządzać członkami i innymi ustawieniami grupy.

Otwórz wszystko   |   Zamknij wszystko

Role domyślne

Właściciel

Członkowie z rolą właściciela mają te uprawnienia:

 • wysyłanie wiadomości do grupy,
 • dodawanie i usuwanie członków grupy (w tym jej właścicieli),
 • zmienianie ról członków (np. z członka na właściciela),
 • zmienianie ustawień grupy,
 • usuwanie grupy,
 • eksportowanie listy członków grupy i wiadomości.

Uwaga: rolę właściciela możesz przypisać dowolnemu członkowi grupy. Grupa nie może jednak mieć roli właściciela innej grupy.

 

Polecane

Użytkownicy z rolą właściciela mają największą kontrolę nad grupą, dlatego zalecamy, aby nie było ich zbyt wielu.

Menedżer
Menedżer grupy może wykonywać te same czynności co właściciel, poza usunięciem grupy i przyznaniem innemu członkowi uprawnień właściciela. Grupa nie może być menedżerem innej grupy.
Członek
Każda osoba w grupie ma rolę członka. Wszystkie uprawnienia ustawione dla członków są automatycznie przekazywane wszystkim pozostałym rolom.

Ustawianie uprawnień według roli w klasycznej wersji Grup dyskusyjnych

Możesz zmieniać uprawnienia właścicieli, menedżerów i członków grupy, takie jak zatwierdzanie wiadomości, wyświetlanie członków czy usuwanie postów.

 1. Zaloguj się w Grupach dyskusyjnych Google.
 2. Kliknij Moje grupy.
 3. Kliknij nazwę grupy.
 4. Po prawej stronie kliknij Zarządzaj grupą.
 5. W panelu po lewej stronie wybierz Rolea potemRole.
 6. Wybierz rolę.
 7. Obok opcji Uprawnienia kliknij Edytuj.
 8. Zaznacz pola obok uprawnień, które chcesz przyznać tej roli.
 9. Kliknij Gotowe , a następnie u góry a potemkliknij Zapisz.

Przypisywanie uprawnień grupie użytkowników

Możesz wyświetlać poszczególne uprawnienia i przypisywać im role. Możesz też zezwolić wszystkim użytkownikom internetu na korzystanie z określonych uprawnień, nawet jeśli nie są oni członkami grupy.

Korzystanie z nowej wersji Grup dyskusyjnych

Ustawienia uprawnień wskazuje suwak, pod którym znajdują się zbiory użytkowników.

W klasycznej wersji Grup dyskusyjnych możesz wykluczyć podzbiór członków grupy. Możesz na przykład przyznać uprawnienia członkom grupy, ale wykluczyć jej menedżerów. Ta opcja jest niedostępna w nowej wersji Grup dyskusyjnych. Jeśli ustawisz wykluczenie w klasycznej wersji Grup dyskusyjnych i przełączysz się na nową wersję tej usługi, wykluczenie pozostanie aktywne. Jest ono widoczne jako białe kółko nad nazwą zbioru użytkowników na suwaku tych uprawnień. Jeśli jednak wprowadzisz zmiany w uprawnieniach, wykluczenie zniknie i nie będzie można go przywrócić.

 1. Zaloguj się w Grupach dyskusyjnych Google.
 2. Kliknij nazwę grupy.
 3. Po lewej stronie kliknij Ustawienia grupy.
 4. W prawym górnym rogu obok opcji Zaawansowane kliknij Włącz .
 5. W przypadku każdego ustawienia wybierz użytkowników, którzy otrzymają to uprawnienie. Informacje o ustawieniach uprawnień
 6. Kliknij Zapisz zmiany.

Informacje o ustawieniach uprawnień w nowych Grupach dyskusyjnych

Nazwa sekcji
i ustawienie uprawnień
Opis

Ogólne

 • Kto może wyświetlać wątki
Użytkownicy mogą wyświetlać wątki w Grupach dyskusyjnych, jeśli są one włączone
 • Kto może publikować
Użytkownicy mogą rozpoczynać wątki grupowe i uczestniczyć w nich
 • Kto może zobaczyć członków
Użytkownicy mogą wyświetlać listę członków grupy

Prywatność użytkowników

 • Kto może kontaktować się z właścicielami grupy
Zdecyduj, kto może wysyłać wiadomości do właścicieli grupy
 • Kto może wyświetlać adresy e-mail członków
Określ, kto może wyświetlać adresy e-mail członków grupy

Zasady dotyczące publikowania

 • Kto może prywatnie odpowiadać autorom
Zdecyduj, kto może wysyłać prywatne e-maile do autorów
 • Kto może załączać pliki
Zdecyduj, kto może publikować wiadomości z załącznikami
 • Kto może moderować treści
Obejmuje to zatwierdzanie, usuwanie i blokowanie wiadomości oraz wątków
 • Kto może moderować metadane
Obejmuje to kategoryzowanie treści oraz korzystanie ze wszystkich funkcji Wspólnej skrzynki odbiorczej
 • Kto może publikować w imieniu grupy
Obejmuje to publikowanie wiadomości z adresu e-mail grupy

Moderowanie użytkowników

 • Kto może zarządzać członkami grupy
Zdecyduj, kto może dodawać i usuwać członków grupy
 • Kto może modyfikować role
Zdecyduj, kto może zmieniać uprawnienia ról w grupie
Korzystanie z klasycznej wersji Grup dyskusyjnych

Wyświetl szczegółową listę wszystkich istniejących uprawnień, a następnie przypisz odpowiednie uprawnienia do wybranej roli.

 1. Zaloguj się w Grupach dyskusyjnych Google.
 2. Kliknij Moje grupy.
 3. Kliknij nazwę grupy.
 4. Po prawej stronie kliknij Zarządzaj grupą.
 5. W panelu po lewej stronie kliknij Uprawnienia. Wybierz kategorię uprawnień, które chcesz wyświetlić i zmodyfikować:
  • Uprawnienia podstawowe pozwalają określonym osobom dołączać do grupy i publikować w niej posty.
  • Uprawnienia do publikowania pozwalają użytkownikom korzystać z funkcji niestandardowych podczas publikowania tematów i zarządzania metadanymi.
  • Uprawnienia do moderowania pozwalają użytkownikom monitorować innych członków, posty i role.
  • Uprawnienia dostępu określają, kto może wyświetlać grupę, jej członków i ich adresy e-mail.
 6. Wprowadź zmiany.
 7. Kliknij Zapisz zmiany.

Uwaga: grupa zagnieżdżona to grupa, która jest członkiem innej grupy. Uprawnienia możesz przypisywać tylko poszczególnym członkom, a nie grupom zagnieżdżonym.

Tworzenie roli niestandardowej w klasycznej wersji Grup dyskusyjnych

Jeśli chcesz przypisać komuś rolę inną niż domyślne, możesz utworzyć rolę niestandardową. Użytkownicy z uprawnieniami do zarządzania członkami grupy mogą też tworzyć i usuwać role niestandardowe. Niektóre uprawnienia można nadawać tylko właścicielom, menedżerom i członkom grupy, a nie rolom niestandardowym.

 

 1. Zaloguj się w Grupach dyskusyjnych Google.
 2. Jeśli używasz nowej wersji Grup dyskusyjnych, tymczasowo wróć do klasycznej wersji tej usługi:
  1. W prawym górnym rogu kliknij Ustawienia Ustawienia.
  2. Kliknij Wróć do klasycznej wersji Grup dyskusyjnych Google.
 3. Kliknij Moje grupy.
 4. Kliknij nazwę grupy.
 5. Po prawej stronie kliknij Zarządzaj grupą.
 6. W panelu po lewej stronie wybierz Rolea potemRole.
 7. Kliknij Utwórz.
 8. Wpisz informacje związane z nową rolą. Nazwa roli musi nadawać się do udostępnienia publicznie i być w liczbie pojedynczej (na przykład „Współtwórca”, nie „Współtwórcy”).
 9. (Opcjonalnie) Aby dodać obraz jako plakietkę przypisaną roli, kliknij Dodaj plakietkę i prześlij plik obrazu.
 10. (Opcjonalnie) Aby przyznać nową rolę osobom z grupy:
  1. Kliknij Dodaj członków.

   Uwaga: rolę można przyznać tylko osobom, które już należą do grupy. Jeśli członek zostanie później usunięty z grupy, automatycznie utraci też rolę niestandardową. 
    
  2. Obok opcji Uprawnienia kliknij Edytuj.
  3. Wprowadź zmiany i kliknij Gotowe.
 11. Kliknij Zapisz zmiany.

Zmienianie ról poszczególnych członków grupy

Korzystanie z nowej wersji Grup dyskusyjnych
 1. Zaloguj się w Grupach dyskusyjnych Google.
 2. Kliknij Moje grupy.
 3. Kliknij nazwę grupy.
 4. Po lewej stronie kliknij Członkowie.
 5. Najedź kursorem na użytkownika, a następnie w kolumnie Rola wybierz rolę.
Korzystanie z klasycznej wersji Grup dyskusyjnych
 1. Zaloguj się w Grupach dyskusyjnych Google.
 2. Kliknij Moje grupy.
 3. Kliknij nazwę grupy.
 4. Po prawej stronie kliknij Zarządzaj grupą.
 5. Najedź kursorem na użytkownika, którego ustawienia chcesz zmienić, i zaznacz pole obok jego nazwy.
 6. U góry ekranu kliknij Czynności.
 7. Wybierz ustawienie, które chcesz zmienić.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?