Angi hvem som kan se, legge ut og moderere innlegg

Hvis du er logget på en jobb- eller skolekonto, kan det hende du ser andre alternativer. For å finne ut mer, kontakt administratoren din.

Tillatelsesinnstillingene avgjør hvem som kan se, legge ut og moderere innhold i Google Grupper. Tillatelser avgjør også hvem som kan administrere medlemmer og andre gruppeinnstillinger.

Åpne alle   |   Lukk alle

Standardroller

Eier

Medlemmer med eierrollen har tillatelse til å

 • sende meldinger til gruppen
 • legge til eller fjerne gruppemedlemmer – inkludert eiere
 • bytte rolle for et medlem (for eksempel fra medlem til eier)
 • endre gruppeinnstillinger
 • slette gruppen
 • eksportere gruppemedlemskap og meldinger

Du kan tildele eierrollen til et hvilket som helst gruppemedlem. En gruppe kan imidlertid ikke ha eierrollen for en annen gruppe.

Anbefales

Medlemmene som har eierrollen, har størst kontroll over gruppen, så vi anbefaler at du ikke har så mange eiere. 

Administrator

Som standard kan administratorer gjøre alt eiere kan gjøre, bortsett fra å

 • slette gruppen
 • gjøre andre medlemmer til eiere
 • endre en eiers rolle til administrator eller medlem 

Gruppeeiere kan sette enhver tillatelse til kun å gjelde for eiere, noe som begrenser ytterligere hva administratorer kan gjøre. Administratorer har imidlertid alltid muligheten til å endre gruppeinnstillinger selv.

En gruppe kan ikke være administrator for en annen gruppe.

Medlem
Alle som er med i en gruppe, har medlemsrollen. Alle tillatelser som er angitt for medlemsrollen, blir automatisk gitt til administratorer og eiere.

Se eller endre tillatelser for roller

Du kan se tillatelsene enkeltvis og tildele en rolle til den aktuelle tillatelsen. Du kan også gi alle på nettet tillatelsen, selv om de ikke er medlem av gruppen.

Tillatelsesinnstillingene angis med en glidebryter, og de kvalifiserte brukersettene vises under glidebryteren.

I den forrige versjonen av Grupper var det mulig å utelate delsett av gruppemedlemmer. Du kunne for eksempel velge gruppemedlemmer for en tillatelse, men utelate gruppeadministratorer. Det er ikke lenger mulig å angi utelatelser. Hvis du angir en utelatelse i den forrige versjonen av Grupper, blir utelatelsen værende i den nye versjonen. Du kan se den som en hvit sirkel over navnet på brukersettet på glidebryteren for den aktuelle tillatelsen. Hvis du imidlertid endrer tillatelsen, forsvinner utelatelsen, og du kan ikke gå tilbake til den.

Denne oppgaven krever tillatelsen «Hvem kan administrere medlemmer?».

 1. Logg på Google Grupper.
 2. Klikk på navnet på en gruppe.
 3. Klikk på Gruppeinnstillinger til venstre.
 4. Øverst til høyre, ved siden av Avansert, klikker du på Slå på "".
 5. For hver innstilling velger du hvilke brukere som skal ha den aktuelle tillatelsen:
  • For standardroller, hele organisasjonen og alle på nettet: Flytt glidebryteren til den riktige rollen.
  • For egendefinerte roller: Klikk på listen ved siden av glidebryterenog derettervelg rollen.
   Velg en egendefinert rolle for å gi tillatelsen til alle som er tildelt enten denne tilpassede rollen eller standardrollen du har valgt på glidebryteren.
   Enkelte tillatelser kan ikke tildeles til egendefinerte roller.
  Referanse for tillatelsesinnstillinger
 6. Klikk på Lagre endringer.

Referanse for tillatelsesinnstillinger

Navn på del
og tillatelsesinnstilling
Beskrivelse

Generelt

 • Hvem kan se samtaler?
Brukere kan se samtaler i Grupper hvis de er aktivert
 • Hvem kan publisere innlegg?
Brukere kan starte og delta i gruppesamtaler
 • Hvem kan se medlemmer?
Brukere kan se gruppens medlemsliste

Personvern for medlemmer

 • Hvem kan kontakte gruppens eiere
Bestem hvem som kan sende meldinger til gruppeeierne
 • Hvem kan se medlemmenes e-postadresser?
Bestem hvem som kan se medlemmenes e-postadresser

Retningslinjer for innlegg

 • Hvem kan svare privat til forfatteren?
Bestem hvem som kan sende e-post til forfattere privat
 • Hvem kan legge ved filer?
Bestem hvem som kan legge ut meldinger med vedlegg
 • Hvem kan moderere innhold?
Dette inkluderer godkjenning, sletting og låsing av meldinger og samtaler
 • Hvem kan moderere metadata?
Dette inkluderer klassifisering av innhold og alle Samarbeidsinnboks-funksjoner
 • Hvem kan legge ut som gruppen?
Dette inkluderer å legge ut meldinger fra gruppens e-postadresse

Medlemsmoderering

 • Hvem kan administrere medlemmer?
Bestem hvem som kan legge til og fjerne gruppemedlemmer
 • Hvem kan endre egendefinerte roller?
Bestem hvem som kan opprette, slette og oppdatere navnet og beskrivelsen for egendefinerte roller

Opprett eller endre egendefinerte roller

Hvis du vil ha en rolle som er forskjellig fra standardrollene, kan du opprette en egendefinert rolle. Medlemmer som har tillatelsen «Hvem kan endre egendefinerte roller?», kan også opprette og slette egendefinerte roller. Enkelte tillatelser kan kun gis til eiere, administratorer og medlemmer, og ikke til egendefinerte roller.

Hvis du vil tildele tillatelser til egendefinerte roller, kan du gå til Se eller endre tillatelser for roller.

 1. Logg på Google Grupper.
 2. Klikk på navnet på en gruppe.
 3. Til venstre klikker du på Gruppeinnstillingerog deretterMedlemsmoderering.
 4. Under Egendefinerte roller klikker du på Opprett en egendefinert rolle.
 5. Skriv inn et navn og en beskrivelse for den nye rollen.
  Gi rollen et navn som kan deles offentlig og er i entall (for eksempel «Bidragsyter» – ikke «Bidragsytere»).
 6. Klikk på Opprett en rolle.
 7. Slik endrer du rollenavnet eller -beskrivelsen:
  1. Under Egendefinerte roller klikker du på Rediger "" ved siden av rollenavnet.
  2. Skriv inn et nytt navn eller en ny beskrivelse.
  3. Klikk på Lagre endringer.

Endre roller for enkeltmedlemmer

Standardroller
 1. Logg på Google Grupper.
 2. Klikk på navnet på en gruppe.
 3. Klikk på Medlemmer til venstre.
 4. Slik endrer du rollen til ett enkelt medlem: Hold markøren over et medlem og velg en rolle i Rolle-kolonnen.
 5. Slik tildeler du samme rolle til flere medlemmer:
  1. Hold markøren over hvert medlem du vil endre innstillingene for, og merk av i boksen ved siden av vedkommendes navn.
  2. Over listen til høyre klikker du på Bytt rolle "".
  3. Velg den nye rollen.
Egendefinerte roller

Hvis du har tillatelsen «Hvem kan administrere medlemmer?», kan du legge til eller fjerne gruppemedlemmer fra egendefinerte roller.

Bare medlemmer som allerede er med i gruppen, kan legges til i rollen. Hvis et medlem blir fjernet fra gruppen senere, blir vedkommende også automatisk fjernet fra den egendefinerte rollen.

 1. Logg på Google Grupper.
 2. Klikk på navnet på en gruppe.
 3. Til venstre klikker du på Gruppeinnstillingerog deretterMedlemsmoderering.
 4. Under Egendefinerte roller klikker du på Rediger "" ved siden av rollenavnet.
 5. Skriv inn medlemmets e-postadresse.
 6. Når oppføringen for medlemmet vises, velger du den. Alternativt kan du velge den første oppføringen som vises, ved å trykke på Enter eller Return.
 7. (Valgfritt) Gjenta trinn 5 og 6 for å tildele rollen til flere medlemmer.
 8. Klikk på Legg til medlemmer.