Angi hvem som kan se, legge ut og moderere innlegg

Angi standardroller for hva gruppemedlemmene kan gjøre

Du kan tildele roller med samme sett med tillatelser til medlemmer av gruppen din og tillate at bestemte roller ser, legger ut eller modererer innlegg. Det finnes tre standardroller for Google-grupper, og de kan ikke fjernes:

Vis alle  SKJUL ALLE

Eierrollen

Eierrollen har det høyeste tillatelsesnivået. Eiere kan

Personene som har eierrollen, har størst kontroll over gruppen, så vi anbefaler at du ikke har så mange eiere. 

Administratorrollen

Personer som har administratorrollen, kan

 • ha ansvar for administrering av medlemmer og meldinger
 • legge til eller fjerne administratorer
Medlemsrollen

Alle i grupper har medlemsrollen som standard. Slik fungerer medlemsrollen:

 • Eventuelle tillatelser som er angitt for medlemsrollen, blir automatisk gitt til alle andre roller
 • Tillatelser som er angitt for medlemsrollen, vises som nedtonet i de andre rollene fordi de allerede er i bruk

 

Angi tillatelser for hva eiere, administratorer og medlemmer kan gjøre

Du kan tilpasse hva eiere, administratorer og medlemmer kan gjøre i gruppen din, for eksempel godkjenne meldinger, se medlemmer eller slette innlegg.

 1. Logg på Google Grupper.
 2. Klikk på Mine grupper.
 3. Velg en gruppe.
 4. Øverst til høyre klikker du på Administrer.
 5. Til venstre klikker du på Roller og deretter Roller.
 6. Velg en rolle.
 7. Ved siden av «Tillatelser» klikker du på Rediger.
 8. Merk av ved tillatelsene du vil gi til denne rollen.
 9. Klikk på Ferdig.

Se alle tillatelser

Se en detaljert liste over alle tillatelsene som finnes, og tildel deretter relevante tillatelser til roller.

 1. Logg på Google Grupper.
 2. Klikk på Mine grupper.
 3. Velg en gruppe.
 4. Øverst til høyre klikker du på Administrer.
 5. Til venstre klikker du på Tillatelser. Velg en kategori med tillatelser du vil se og redigere:
  • Med grunnleggende tillatelser kan du la bestemte personer bli med og legge ut innlegg i gruppen.
  • Med innleggstillatelser kan du la medlemmene bruke egendefinerte funksjoner for å legge ut emner.
  • Med modereringstillatelser kan du la medlemmer holde øye med andre medlemmer, innlegg og roller.
  • Med tilgangstillatelser kan du styre hvem som kan se gruppen, medlemmene i den og medlemmenes e-postadresser.
 6. Utfør de ønskede endringene.
 7. Klikk på Lagre.

Merk: En flettet gruppe er en gruppe som er medlem av en annen gruppe. Du kan bare tildele tillatelser til enkeltmedlemmer, ikke til flettede grupper. 

Opprett en ny rolle

Hvis du vil ha en rolle som er forskjellig fra standardrollene, kan du opprette en egendefinert rolle med bestemte tillatelser.

 1. Logg på Google Grupper.
 2. Klikk på Mine grupper.
 3. Velg en gruppe.
 4. Øverst til høyre klikker du på Administrer.
 5. Til venstre klikker du på Roller og deretter Roller.
 6. Klikk på Opprett.
 7. Skriv inn informasjon for den nye rollen. Gi rollen et navn som kan deles offentlig og er i entall (for eksempel «Bidragsyter», ikke «Bidragsytere»).
  • Valgfritt: Hvis du vil legge til noen fra gruppen din i den nye rollen, klikker du på Legg til medlemmer.
 8. Hvis du vil endre hva folk i denne rollen kan se, legge ut eller moderere, klikker du på Rediger ved siden av beskrivelsen av en tillatelse.
 9. Klikk på Ferdig til slutt.
 10. Klikk på Lagre.

Medlemmer som kan «Endre medlemsett», kan opprette roller, tildele tillatelser og slette roller. Visse tillatelser kan bare gis til eiere, administratorer og medlemmer – ikke til egendefinerte roller.

Endre roller og innstillinger for enkeltmedlemmer

Du kan utføre disse endringene for enkeltmedlemmer i gruppen din:

 • Legg til eller fjern folk fra roller
 • Utesteng noen
 • Bestem når noen skal få e-post
 • Endre når noen kan legge ut innlegg

Slik endrer du innstillingene for et medlem:

 1. Til venstre klikker du på Medlemmer og deretter Alle medlemmer.
 2. Merk av i boksen ved medlemmet eller medlemmene du vil endre innstillingene for.
 3. Nær toppen av skjermen klikker du på Handlinger.
 4. Velg innstillingen du vil endre.