Instellen wie posts kan weergeven, plaatsen en beheren

Als je bent ingelogd op een werk- of schoolaccount, zie je mogelijk andere opties. Neem contact op met je beheerder voor meer informatie.

De instellingen voor rechten bepalen wie er in Google Groepen content kan bekijken, posten en modereren. Rechten bepalen ook wie leden en andere groepsinstellingen kan beheren.

Alles openen   |   Alles sluiten

Standaardrollen

Eigenaar

Leden met de rol Eigenaar hebben standaard alle rechten voor de groep. Veel van deze rechten kunnen aan andere sets gebruikers worden toegewezen. Bekijk alle rechten voor leden- en contentbeheer.

Alleen eigenaren kunnen het volgende doen:

 • Een groep verwijderen
 • Een ander groepslid de rol Eigenaar geven
 • De instellingen van een andere eigenaar wijzigen
 • Groepsberichten exporteren met Google Takeout

Alleen eigenaren en beheerders van een groep kunnen de instellingen van een groep wijzigen.

Als je op een werk- of schoolaccount bent ingelogd, kan een beheerder voor een bepaalde groep sommige eigenaarsrechten verwijderen, maar andere niet:

 • Rechten die de beheerder wel kan verwijderen: berichten posten, en nieuwe leden toevoegen, uitnodigen en goedkeuren
 • Rechten die de beheerder niet kan verwijderen: leden en gesprekken bekijken, en contact opnemen met andere eigenaren

Een groep kan geen eigenaar van een andere groep zijn.

Aanbeveling

Als je de rol Eigenaar aan iemand toewijst, geef je deze persoon de grootste controle over de groep. We raden je daarom aan het aantal eigenaren beperkt te houden.

Beheerder

Beheerders kunnen standaard alles doen wat een eigenaar kan, behalve het volgende:

 • De groep verwijderen
 • Andere leden eigenaar maken
 • De rol- of abonnementsinstellingen van een eigenaar wijzigen

Groepseigenaren kunnen rechten instellen op Alleen eigenaren. Hierdoor worden de rechten van beheerders verder beperkt. Beheerders hebben echter altijd de mogelijkheid om de rechten zo in te stellen dat ook beheerders die rechten hebben.

Een groep kan geen beheerder zijn van een andere groep.

Lid

Groepsleden beschikken standaard over basisrechten. Afhankelijk van de organisatie- en groepsinstellingen omvatten deze rechten bijvoorbeeld het bekijken en reageren op gesprekken en het bekijken van leden. Eigenaren en beheerders van de groep kunnen de rechten van leden uitbreiden of beperken. Alle rechten die zijn ingesteld voor de rol Lid, worden automatisch ook toegewezen aan de rollen Beheerder en Eigenaar.

Rechten voor sets gebruikers bekijken of wijzigen

Hiervoor is de rol Eigenaar of Beheerder vereist.

Je kunt rechten afzonderlijk bekijken en elk recht toewijzen aan een rol. Je kunt ook iedereen op internet dat recht geven, zelfs mensen die geen lid zijn van de groep.

Sommige rechten hebben invloed op de opties die beschikbaar zijn voor andere rechten. Zo is het alleen mogelijk om iedereen op internet rechten te geven om leden te bekijken als je ze eerst rechten hebt gegeven om de groep te bekijken. Als je bent ingelogd op een werk- of schoolaccount, kan je beheerder bovendien de sets gebruikers beperken waaraan je elk recht kunt toewijzen.

In de vorige versie van Google Groepen kon je een subset van groepsleden uitsluiten. Je kon bijvoorbeeld groepsleden selecteren voor een recht, maar groepsbeheerders uitsluiten. Nu is het niet meer mogelijk om bepaalde gebruikers uit te sluiten. Als je in de vorige versie van Groepen een set gebruikers had uitgesloten, blijven deze gebruikers uitgesloten in de nieuwe versie. Je ziet dan een witte cirkel boven de naam van de set gebruikers bij de schuifregelaar voor dat recht. Maar als je wijzigingen aanbrengt aan het recht, zijn de gebruikers niet meer uitgesloten. Je kunt ze dan niet meer uitsluiten.

 1. Log in bij Google Groepen.
 2. Klik op de naam van een groep.
 3. Klik links op Groepsinstellingen.
 4. De instellingen voor locatierechten kun je herkennen aan een schuifregelaar:
 5. Kies welke gebruikers dat recht krijgen. Voor:
  • Standaardrollen, de hele organisatie en iedereen op internet: verplaats de schuifregelaar naar de gewenste gebruikersoptie.
  • Aangepaste rollen: klik naast de schuifregelaar op de lijst en selecteer de rol.
   Als je een aangepaste rol kiest, wordt het recht toegewezen aan iedereen met deze aangepaste rol en aan iedereen met de standaardrol die je op de schuifregelaar hebt geselecteerd.
 6. Herhaal stap 6 voor elk recht.
 7. Klik op Wijzigingen opslaan.

Tip: Als je in de vorige versie van Groepen gebruikers hebt uitgesloten van een bepaald recht, zie je een witte cirkel boven de naam van de set gebruikers bij de schuifregelaar voor dat recht. Als je het recht wijzigt, zijn de gebruikers niet meer uitgesloten. Je kunt ze dan niet meer uitsluiten.

Overzicht van de instellingen voor rechten

In deze tabellen kun je bekijken welke rechten beschikbaar zijn en wat gebruikers hiermee kunnen doen.

Algemeen

Instelling Beschrijving
Wie kan gesprekken bekijken Gebruikers kunnen gesprekken in Groepen bekijken als deze gesprekken aanstaan.
Wie mag posten Gebruikers kunnen groepsgesprekken starten en eraan deelnemen.
Wie kan leden bekijken Gebruikers kunnen de ledenlijst van de groep bekijken.

Privacy van leden

Instelling Beschrijving
Wie kan contact opnemen met groepseigenaren Bepaal wie berichten naar groepseigenaren kan sturen.
Wie kan de e-mailadressen van leden zien? Bepaal wie de e-mailadressen van leden kan zien in de Groepen-UI. E-mailadressen zijn mogelijk nog wel zichtbaar in andere Workspace-apps.

Beleid voor posts

Instelling Beschrijving
Wie kan auteurs persoonlijk antwoorden? Bepaal wie persoonlijk kan e-mailen met auteurs.
Wie kan bestanden bijvoegen Bepaal wie berichten met bijlagen mag posten.
Wie kan content modereren Hieronder valt ook het goedkeuren, verwijderen en vergrendelen van berichten en gesprekken.
Wie kan metadata modereren Hieronder valt ook het categoriseren van content en alle functies van de gezamenlijke inbox.
Wie kan als groep posten Hieronder valt ook het posten van berichten vanaf het e-mailadres van de groep.

Moderatie van leden

Instelling Beschrijving
Wie kan leden beheren Bepaal wie groepsleden kan toevoegen en verwijderen.
Wie kan aangepaste rollen wijzigen Bepaal wie aangepaste rollen kan maken of verwijderen en de naam en beschrijving ervan kan updaten.

Lees Nieuwe berichten goedkeuren of blokkeren voor meer informatie over berichtmoderatie.

Een aangepaste rol maken of bewerken

Hiervoor is de rol Eigenaar of Beheerder vereist.

Als je een andere rol dan een standaardrol wilt gebruiken, kun je een aangepaste rol maken. Bepaalde rechten kunnen alleen aan eigenaren, beheerders en leden worden toegewezen (dus niet aan aangepaste rollen).

Lees Rechten voor rollen bekijken of wijzigen als je rechten wilt toewijzen aan aangepaste rollen.

 1. Log in bij Google Groepen.
 2. Klik op de naam van een groep.
 3. Klik aan de linkerkant op Groepsinstellingen and then Moderatie van leden.
 4. Klik onder Aangepaste rollen op Aangepaste rol maken.
 5. Geef een naam en beschrijving op voor de nieuwe rol.
  Geef de rol een naam die openbaar kan worden gedeeld en gebruik een enkelvoudsvorm (bijvoorbeeld Bijdrager en niet Bijdragers).
 6. Klik op Rol maken.
 7. Als je de naam of beschrijving van de rol wilt bewerken, doe je het volgende:
  1. Klik onder Aangepaste rollen op Bewerken  naast de naam van de rol.
  2. Geef een nieuwe naam of beschrijving op.
  3. Klik op Wijzigingen opslaan.

Rollen wijzigen voor individuele leden

Standaardrollen

Hiervoor moet je het recht 'Wie kan leden beheren' hebben.

 1. Log in bij Google Groepen.
 2. Klik op de naam van een groep.
 3. Klik links op Leden.
 4. Als je de rol van één lid wilt wijzigen, doe je het volgende:Plaats de muisaanwijzer op een lid en selecteer een rol in de kolom Rol.
 5. Als je dezelfde rol aan meerdere leden wilt toewijzen, doe je het volgende:
  1. Plaats de muisaanwijzer op elk lid van wie je de instellingen wilt wijzigen en vink het selectievakje naast de naam aan.
  2. Klik boven de lijst aan de rechterkant op Rol wijzigen .
  3. Selecteer de nieuwe rol.
Aangepaste rollen

Hiervoor moet je het recht 'Wie kan leden beheren' hebben.

Aangepaste rollen kunnen alleen worden toegewezen aan mensen die al lid zijn van de groep. Als een lid later uit de groep wordt verwijderd, verliest het lid ook automatisch de aangepaste rol.

 1. Log in bij Google Groepen.
 2. Klik op de naam van een groep.
 3. Klik aan de linkerkant op Groepsinstellingen and then Moderatie van leden.
 4. Klik onder Aangepaste rollen op Bewerken  naast de naam van de rol.
 5. Geef het e-mailadres van het lid op.
 6. Als het betreffende lid wordt weergegeven, selecteer je het. Je kunt ook op Enter of Return drukken om het eerste item te selecteren dat wordt weergegeven.
 7. (Optioneel) Herhaal stap 5 en 6 om meer leden aan de rol toe te voegen.
 8. Klik op Leden toevoegen.

Was dit nuttig?

Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu