Instellen wie posts kan weergeven, plaatsen en beheren

Als je bent ingelogd op een werk- of schoolaccount, zie je mogelijk andere opties. Neem contact op met je beheerder voor meer informatie.

De instellingen voor rechten bepalen wie er in Google Groepen content kan bekijken, posten en modereren. Rechten bepalen ook wie leden en andere groepsinstellingen kan beheren.

Alles openen   |   Alles sluiten

Standaardrollen

Eigenaar

Leden met de rol Eigenaar hebben deze rechten:

 • Berichten naar de groep sturen
 • Groepsleden toevoegen of verwijderen, inclusief eigenaren
 • De rol van een lid wijzigen (bijvoorbeeld van Lid in Eigenaar)
 • Groepsinstellingen wijzigen
 • De groep verwijderen
 • Groepslidmaatschappen en -berichten exporteren

Je kunt de rol Eigenaar aan elk groepslid toewijzen. Een groep kan echter niet de rol Eigenaar hebben voor een andere groep.

Aanbeveling

Als je de rol Eigenaar aan iemand toewijst, geef je deze persoon de grootste controle over de groep. We raden je daarom aan het aantal eigenaren beperkt te houden.

Beheerder

Beheerders kunnen standaard alles doen wat een eigenaar kan, behalve het volgende:

 • De groep verwijderen
 • Andere leden eigenaar maken
 • De rol van een eigenaar wijzigen in Beheerder of Lid

Groepseigenaren kunnen rechten instellen op Alleen eigenaren, waardoor de rechten van beheerders verder worden beperkt. Beheerders hebben echter altijd de mogelijkheid om de groepsinstellingen zelf aan te passen.

Een groep kan geen beheerder zijn van een andere groep.

Lid
Iedereen in een groep heeft de rol Lid. Alle rechten die zijn ingesteld voor de rol Lid, worden automatisch ook toegewezen aan de rollen Beheerder en Eigenaar.

Rechten voor rollen bekijken of wijzigen

Je kunt rechten afzonderlijk bekijken en een rol aan dat recht toewijzen. Je kunt ook iedereen op internet dat recht geven, zelfs mensen die geen lid zijn van de groep.

Bij de instellingen voor rechten staat een schuifregelaar met daaronder de in aanmerking komende sets gebruikers.

In de vorige versie van Google Groepen kon je een subset van groepsleden uitsluiten. Je kon bijvoorbeeld groepsleden selecteren voor een recht, maar groepsbeheerders uitsluiten. Nu is het niet meer mogelijk om bepaalde gebruikers uit te sluiten. Als je in de vorige versie van Groepen een set gebruikers had uitgesloten, blijven deze gebruikers uitgesloten in de nieuwe versie. Je ziet dan een witte cirkel boven de naam van de set gebruikers bij de schuifregelaar voor dat recht. Maar als je wijzigingen aanbrengt aan het recht, zijn de gebruikers niet meer uitgesloten. Je kunt ze dan niet meer uitsluiten.

 1. Log in bij Google Groepen.
 2. Klik op de naam van een groep.
 3. Klik links op Groepsinstellingen.
 4. Klik rechtsboven naast Geavanceerd op Inschakelen "".
 5. Geef voor elke instelling aan welke gebruikers dat recht krijgen.
  • Voor 'Standaardrollen', 'Hele organisatie' en 'Iedereen op internet': Verplaats de schuifregelaar naar de juiste rol.
  • Voor aangepaste rollen: Klik op de lijst naast de schuifregelaar and then selecteer de rol.
   Als je een aangepaste rol selecteert, wordt het recht toegewezen aan iedereen aan wie deze aangepaste rol is toegewezen en aan iedereen aan wie de standaardrol is toegewezen die je op de schuifregelaar hebt geselecteerd.
   Sommige rechten kun je niet aan aangepaste rollen toewijzen.
  Overzicht van de instellingen voor rechten
 6. Klik op Wijzigingen opslaan.

Overzicht van de instellingen voor rechten

Sectienaam
en instelling voor rechten
Beschrijving

Algemeen

 • Wie kan gesprekken bekijken
Gebruikers kunnen gesprekken in Groepen bekijken als deze gesprekken zijn ingeschakeld
 • Wie mag posten
Gebruikers kunnen groepsgesprekken starten en eraan deelnemen
 • Wie kan leden bekijken
Gebruikers kunnen de ledenlijst van de groep bekijken

Privacy van leden

 • Wie kan contact opnemen met groepseigenaren
Bepaal wie berichten naar groepseigenaren kan sturen
 • Wie kan de e-mailadressen van leden zien?
Beheer wie de e-mailadressen van leden kan zien

Beleid voor posts

 • Wie kan auteurs persoonlijk antwoorden?
Bepaal wie persoonlijk kan e-mailen met auteurs
 • Wie kan bestanden bijvoegen
Bepaal wie berichten met bijlagen mag posten
 • Wie kan content modereren
Hieronder valt ook het goedkeuren, verwijderen en vergrendelen van berichten en gesprekken
 • Wie kan metadata modereren
Hieronder valt ook het categoriseren van content en alle functies van de gezamenlijke inbox
 • Wie kan als groep posten
Hieronder valt ook het posten van berichten vanaf het e-mailadres van de groep

Moderatie van leden

 • Wie kan leden beheren
Bepaal wie groepsleden kan toevoegen en verwijderen
 • Wie kan aangepaste rollen wijzigen
Bepaal wie aangepaste rollen kan maken of verwijderen, en de naam en beschrijving ervan kan updaten

Een aangepaste rol maken of bewerken

Als je een andere rol dan een standaardrol wilt gebruiken, kun je een aangepaste rol maken. Bepaalde rechten kunnen alleen aan eigenaren, beheerders en leden worden toegewezen (dus niet aan aangepaste rollen).

Lees Rechten voor rollen bekijken of wijzigen als je rechten wilt toewijzen aan aangepaste rollen.

 1. Log in bij Google Groepen.
 2. Klik op de naam van een groep.
 3. Klik aan de linkerkant op Groepsinstellingen and then Moderatie van leden.
 4. Klik onder Aangepaste rollen op Aangepaste rol maken.
 5. Geef een naam en beschrijving op voor de nieuwe rol.
  Geef de rol een naam die openbaar kan worden gedeeld en gebruik een enkelvoudsvorm (bijvoorbeeld Bijdrager en niet Bijdragers).
 6. Klik op Rol maken.
 7. Als je de naam of beschrijving van de rol wilt bewerken, doe je het volgende:
  1. Klik onder Aangepaste rollen op Bewerken "" naast de naam van de rol.
  2. Geef een nieuwe naam of beschrijving op.
  3. Klik op Wijzigingen opslaan.

Rollen wijzigen voor individuele leden

Standaardrollen

Hiervoor moet je het recht 'Wie kan leden beheren' hebben.

 1. Log in bij Google Groepen.
 2. Klik op de naam van een groep.
 3. Klik links op Leden.
 4. Als je de rol van één lid wilt wijzigen, doe je het volgende:Plaats de muisaanwijzer op een lid en selecteer een rol in de kolom Rol.
 5. Als je dezelfde rol aan meerdere leden wilt toewijzen, doe je het volgende:
  1. Plaats de muisaanwijzer op elk lid van wie je de instellingen wilt wijzigen en vink het selectievakje naast de naam aan.
  2. Klik boven de lijst aan de rechterkant op Rol wijzigen "".
  3. Selecteer de nieuwe rol.
Aangepaste rollen

Als je beschikt over het recht 'Wie kan leden beheren', kun je aan groepsleden aangepaste rollen toewijzen of de toewijzing hiervan ongedaan maken.

De rol kan alleen worden toegewezen aan mensen die al lid zijn van de groep. Als een lid later uit de groep wordt verwijderd, verliest het lid ook automatisch de aangepaste rol.

 1. Log in bij Google Groepen.
 2. Klik op de naam van een groep.
 3. Klik aan de linkerkant op Groepsinstellingen and then Moderatie van leden.
 4. Klik onder Aangepaste rollen op Bewerken "" naast de naam van de rol.
 5. Geef het e-mailadres van het lid op.
 6. Als het betreffende lid wordt weergegeven, selecteer je het. Of druk op Enter of Return om het eerste item te selecteren dat wordt weergegeven.
 7. (Optioneel) Herhaal stap 5 en 6 om de rol aan meer leden toe te wijzen.
 8. Klik op Leden toevoegen.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?