Instellen wie posts kan weergeven, plaatsen en beheren

Als je bent ingelogd op een werk- of schoolaccount, zie je mogelijk andere opties. Neem contact op met je beheerder voor meer informatie.

De instellingen voor rechten bepalen wie er in Google Groepen content kan bekijken, posten en modereren. Rechten bepalen ook wie leden en andere groepsinstellingen kan beheren.

Alles openen   |   Alles sluiten

Standaardrollen

Eigenaar

Leden met de rol Eigenaar hebben deze rechten:

 • Berichten naar de groep sturen.
 • Groepsleden toevoegen of verwijderen, inclusief eigenaren.
 • De rol van een lid wijzigen (bijvoorbeeld van Lid in Eigenaar).
 • Groepsinstellingen wijzigen.
 • De groep verwijderen.
 • Groepslidmaatschappen en -berichten exporteren.

Opmerking: U kunt de rol Eigenaar toewijzen aan elk groepslid. Een groep kan echter niet de rol Eigenaar hebben voor een andere groep.

 

Aanbevolen

Leden met de rol Eigenaar hebben de grootste controle over de groep. We raden je daarom aan het aantal eigenaren beperkt te houden. 

Beheerder
Beheerders kunnen alles doen wat een eigenaar kan, behalve de groep verwijderen of een ander lid eigenaar maken. Een groep kan geen beheerder zijn van een andere groep.
Lid
Iedereen in een groep heeft de rol 'lid'. Alle rechten die zijn ingesteld voor de rol 'lid, worden automatisch aan alle andere rollen toegewezen.

Rechten per rol instellen in de klassieke versie van Groepen

Je kunt wijzigen wat eigenaren, beheerders en leden kunnen doen in je groep, zoals posts goedkeuren, leden weergeven of posts verwijderen.

Deze functie is alleen beschikbaar in de klassieke versie van Google Groepen en wordt na de overstap op de nieuwe versie van Groepen beëindigd.
 1. Log in bij Google Groepen.
 2. Klik op Mijn groepen.
 3. Klik op de naam van een groep.
 4. Klik aan de rechterkant op Groep beheren.
 5. Ga in het linkerdeelvenster naar Rollen and then Rollen.
 6. Kies een rol.
 7. Klik naast Rechten op Bewerken.
 8. Vink de vakjes aan naast de rechten die je aan deze rol wilt verlenen.
 9. Klik op Gereed and thenen klik bovenaan op Opslaan.

Een set gebruikers toewijzen aan een recht

Je kunt rechten afzonderlijk bekijken en een rol aan dat recht toewijzen. Je kunt ook iedereen op internet dat recht geven, zelfs mensen die geen lid zijn van de groep.

De nieuwe versie van Google Groepen gebruiken

Bij de instellingen voor rechten staat een schuifregelaar met daaronder de in aanmerking komende sets gebruikers.

In de klassieke versie van Groepen kun je een subset van groepsleden uitsluiten. Je kunt bijvoorbeeld groepsleden selecteren voor een recht, maar groepsbeheerders uitsluiten. Deze optie is niet beschikbaar in de nieuwe versie van Groepen. Als je gebruikers uitsluit in de klassieke versie van Groepen en vervolgens overstapt naar de nieuwe versie van Groepen, blijven de gebruikers uitgesloten. Je ziet dan een witte cirkel boven de naam van de set gebruikers bij de schuifregelaar voor dat recht. Maar als je wijzigingen aanbrengt aan het recht, zijn de gebruikers niet meer uitgesloten. Je kunt ze dan niet meer uitsluiten.

 1. Log in bij Google Groepen.
 2. Klik op de naam van een groep.
 3. Klik links op Groepsinstellingen.
 4. Klik rechtsboven naast Geavanceerd op Inschakelen "".
 5. Geef voor elke instelling aan welke gebruikers dat recht krijgen. Overzicht van de instellingen voor rechten
 6. Klik op Wijzigingen opslaan.

Overzicht van de instellingen voor rechten voor nieuwe groepen

Sectienaam
en instelling voor rechten
Beschrijving

Algemeen

 • Wie kan gesprekken bekijken
Gebruikers kunnen gesprekken in Groepen bekijken als deze gesprekken zijn ingeschakeld
 • Wie mag posten
Gebruikers kunnen groepsgesprekken starten en eraan deelnemen
 • Wie kan leden bekijken
Gebruikers kunnen de ledenlijst van de groep bekijken

Privacy van leden

 • Wie kan contact opnemen met groepseigenaren
Bepaal wie berichten naar groepseigenaren kan sturen
 • Wie kan de e-mailadressen van leden zien?
Beheren wie de e-mailadressen van leden kan zien

Beleid voor posts

 • Wie kan auteurs persoonlijk antwoorden?
Bepaal wie persoonlijk kan e-mailen met auteurs
 • Wie kan bestanden bijvoegen
Bepaal wie berichten met bijlagen mag posten
 • Wie kan content modereren
Hieronder valt ook het goedkeuren, verwijderen en vergrendelen van berichten en gesprekken
 • Wie kan metadata modereren
Hieronder valt ook het categoriseren van content en alle functies van de gezamenlijke inbox
 • Wie kan als groep posten
Hieronder valt ook het posten van berichten vanaf het e-mailadres van de groep

Moderatie van leden

 • Wie kan leden beheren
Bepaal wie groepsleden kan toevoegen en verwijderen
 • Wie kan rollen wijzigen
Bepaal wie rechten voor groepsrollen mag wijzigen
De klassieke versie van Google Groepen gebruiken

Je kunt een gedetailleerde lijst met alle bestaande rechten weergeven en vervolgens de relevante rechten aan een rol toewijzen.

 1. Log in bij Google Groepen.
 2. Klik op Mijn groepen.
 3. Klik op de naam van een groep.
 4. Klik aan de rechterkant op Groep beheren.
 5. Klik in het linkervenster op Rechten. Kies de categorie rechten die je wilt weergeven en bewerken:
  • Basisrechten bieden bepaalde mensen de mogelijkheid om deel te nemen aan een groep en om posts in de groep te plaatsen.
  • Rechten voor posten bieden mensen de mogelijkheid aangepaste functies te gebruiken om onderwerpen te posten en metadata te beheren.
  • Moderatorrechten bieden mensen de mogelijkheid om andere leden, posts en rollen te bekijken.
  • Toegangsrechten bepalen wie de groep, leden en e-mailadressen van leden kunnen bekijken.
 6. Breng de gewenste wijzigingen aan.
 7. Klik op Wijzigingen opslaan.

Opmerking: Een geneste groep is een groep die lid is van een andere groep. Je kunt alleen rechten aan individuele leden toewijzen, niet aan geneste groepen. 

Een aangepaste rol maken in de klassieke versie van Groepen

Deze functie is momenteel alleen beschikbaar in de klassieke versie van Google Groepen, maar kan later ook in de nieuwe versie van Groepen worden gebruikt.

Als je een andere rol dan een standaardrol wilt gebruiken, kun je een aangepaste rol maken. Leden die leden mogen beheren, kunnen ook aangepaste rollen maken (en verwijderen). Bepaalde rechten kunnen alleen aan eigenaren, beheerders en leden worden toegewezen (dus niet aan aangepaste rollen).

 1. Log in bij Google Groepen.
 2. Als je de nieuwe versie van Google Groepen gebruikt, ga je tijdelijk terug naar de klassieke versie van Google Groepen:
  1. Klik rechtsboven op Instellingen Instellingen.
  2. Klik op Terug naar de klassieke versie van Google Groepen.
 3. Klik op Mijn groepen.
 4. Klik op de naam van een groep.
 5. Klik aan de rechterkant op Groep beheren.
 6. Ga in het linkerdeelvenster naar Rollen and then Rollen.
 7. Klik op Maken.
 8. Voer de informatie voor de nieuwe rol in. Geef de rol een naam die openbaar kan worden gedeeld. Gebruik daarvoor een enkelvoudsvorm (bijvoorbeeld 'Bijdrager' en niet 'Bijdragers').
 9. (Optioneel) Als je een afbeelding wilt toevoegen als badge voor de rol, klik je op Badge toevoegen en upload je het afbeeldingsbestand.
 10. (Optioneel) Ga als volgt te werk om de rol toe te wijzen aan iemand uit je groep:
  1. Klik op Leden toevoegen.

   Opmerking: De rol kan alleen worden toegewezen aan mensen die al lid zijn van de groep. Als een lid later uit de groep wordt verwijderd, verliest het lid ook automatisch de aangepaste rol. 
    
  2. Klik naast Rechten op Bewerken.
  3. Breng de gewenste wijzigingen aan en klik op Gereed.
 11. Klik op Wijzigingen opslaan.

Rollen wijzigen voor individuele leden

De nieuwe versie van Google Groepen gebruiken
 1. Log in bij Google Groepen.
 2. Klik op Mijn groepen.
 3. Klik op de naam van een groep.
 4. Klik links op Leden.
 5. Plaats de muisaanwijzer op een lid en selecteer een rol in de kolom Rol.
De klassieke versie van Google Groepen gebruiken
 1. Log in bij Google Groepen.
 2. Klik op Mijn groepen.
 3. Klik op de naam van een groep.
 4. Klik aan de rechterkant op Groep beheren.
 5. Plaats de muisaanwijzer op het lid van wie je de instellingen wilt wijzigen en vink het selectievakje naast de naam aan.
 6. Klik bovenaan het scherm op Acties.
 7. Kies de instelling die je wilt wijzigen.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?