Iestatiet, kurš var skatīt, izlikt un regulēt saturu

Ja esat pierakstījies darba vai skolas kontā, redzamās iespējas var atšķirties. Lai uzzinātu vairāk, sazinieties ar administratoru.

Atļauju iestatījumi nosaka, kurš var skatīt, izlikt un regulēt saturu pakalpojumā Google grupas. Atļaujas nosaka arī to, kurš var pārvaldīt dalībniekus un citus grupas iestatījumus.

Atvērt visu   |   Aizvērt visu

Noklusējuma lomas

Īpašnieks

Pēc noklusējuma dalībniekiem ar īpašnieka lomu ir visas grupas atļaujas. Daudzas no šīm atļaujām var piešķirt citām lietotāju kopām. Pārskatiet visas dalībnieku un satura pārvaldības atļaujas.

Tikai īpašnieks var:

 • dzēst grupu;
 • iestatīt citu grupas dalībnieku par īpašnieku;
 • mainīt cita īpašnieka iestatījumus;
 • eksportēt grupas ziņojumus, izmantojot Google arhivatoru.

Grupas iestatījumus var mainīt tikai grupas īpašnieki un pārvaldnieki.

Ja esat pierakstījies darba vai mācību iestādes kontā, konkrētas grupas administrators var noņemt konkrētas īpašnieka atļaujas, bet ne citas:

 • Var noņemt — var izlikt ziņojumus vai pievienot, uzaicināt un apstiprināt jaunus dalībniekus.
 • Nevar noņemt — var skatīt dalībniekus vai sarunas vai sazinieties ar citiem īpašniekiem.

Grupai nevar piederēt cita grupa.

Ieteikumi

Ja piešķirsiet kādai personai īpašnieka lomu, tā iegūs vislielāko kontroli pār grupu, tāpēc ieteicams uzturēt mazu īpašnieku skaitu. 

Pārvaldnieks

Pēc noklusējuma pārvaldnieki var veikt visas tās pašas darbības, ko īpašnieki, izņemot:

 • izdzēst grupu;
 • padarīt citu dalībnieku par īpašnieku;
 • mainīt īpašnieka lomu vai abonementa iestatījumus.

Grupu īpašnieki var iestatīt jebkuru atļauju, lai tā būtu pieejama tikai īpašniekiem, tādējādi ierobežojot pārvaldnieku darbības. Tomēr pārvaldnieki vienmēr var pielāgot atļaujas, lai tiktu iekļauti arī pārvaldnieki.

Grupa nevar pārvaldīt citu grupu.

Dalībnieks

Pēc noklusējuma grupas dalībniekiem ir pamata atļaujas. Atkarībā no organizācijas un grupas iestatījumiem šīs atļaujas var ietvert ziņu skatīšanu un ziņu izlikšanu sarunās, kā arī dalībnieku skatīšanu. Grupu īpašnieki un pārvaldnieki var pievienot vai ierobežot dalībnieku atļaujas. Visas dalībnieka lomai iestatītās atļaujas automātiski tiek piešķirtas pārvaldniekiem un īpašniekiem.

Lietotāju grupu atļauju skatīšana vai mainīšana

Nepieciešama īpašnieka vai pārvaldnieka loma.

Varat skatīt atļaujas atsevišķi un piešķirt katru atļauju kādai lomai. Varat arī piešķirt kādu atļauju ikvienai personai tīmeklī, pat ja persona nav grupas dalībnieks.

Dažas atļaujas ietekmē to, kuras opcijas ir pieejamas citām atļaujām. Piemēram, jūs varat atļaut visiem lietotājiem tīmeklī skatīt dalībniekus tikai tad, ja esat jau atļāvis viņiem redzēt grupu. Turklāt, ja esat pierakstījies darba vai mācību iestādes kontā, jūsu administrators var ierobežot to lietotāju grupas, kurām varat piešķirt katru atļauju.

Iepriekšējā pakalpojuma Grupas versijā jūs varējāt izslēgt grupas dalībnieku apakškopu. Piemēram, jūs varējāt atlasīt grupas dalībniekus kādai atļaujai, bet izslēgt no tās grupas pārvaldniekus. Iespēja izslēgt dalībniekus vairs nav pieejama. Ja iestatījāt izslēgšanu iepriekšējā pakalpojuma Grupas versijā, jaunajā pakalpojuma Grupas versijā tā paliks spēkā. Tā tiek parādīta kā balts aplis virs lietotāja iestatītā nosaukuma šīs atļaujas slīdnī. Tomēr, ja veiksiet jebkādas izmaiņas atļaujā, izslēgšana pazudīs un jūs nevarēsiet pie tās atgriezties.

 1. Pierakstieties pakalpojumā Google grupas.
 2. Noklikšķiniet uz grupas nosaukuma.
 3. Kreisajā pusē noklikšķiniet uz Grupas iestatījumi.
 4. Lai atrastu atļauju iestatījumus, meklējiet ierakstus, izmantojot slīdni:
  ""
 5. Izvēlieties, kuri lietotāji saņems šo atļauju. Paredzēts:
  • Noklusējuma lomas, visa organizācija un visi tīmekļa lietotāji — pārvietojiet slīdni uz vēlamo lietotāja opciju.
  • Pielāgotas lomas — blakus slīdnim noklikšķiniet uz saraksta un atlasiet lomu.
   Atlasot pielāgotu lomu, atļauja tiek piešķirta ikvienam, kam ir piešķirta šī pielāgotā loma, kā arī ar slīdni atlasītā noklusējuma loma.
   ""
 6. Atkārtojiet 6. darbību katrai atļaujai.
 7. Noklikšķiniet uz Saglabāt izmaiņas.

Padoms. Iepriekšējā pakalpojuma Grupas versijā iestatīto izslēgšanu var redzēt uz slīdņa blakus konkrētajai atļaujai kā baltu apli virs lietotāja iestatītā nosaukuma. Tomēr, ja mainīsiet atļauju, izslēgšana pazudīs. Jūs nevarēsiet pie tās atgriezties.

Atļauju iestatījumu atsauce

Izmantojiet šīs tabulas, lai pārskatītu pieejamās atļaujas un to, ko tās kontrolē.

Vispārīgi

Iestatījums Apraksts
Kas var skatīt sarunas Lietotāji var skatīt sarunas pakalpojumā Grupas, ja tās ir iespējotas.
Kas var izlikt ziņas Lietotāji var uzsākt grupas sarunas un piedalīties tajās.
Kas var skatīt dalībniekus Lietotāji var skatīt grupas dalībnieku sarakstu.

Dalībnieka konfidencialitāte

Iestatījums Apraksts
Kas var sazināties ar grupas īpašniekiem Pārvaldiet, kas var sūtīt ziņojumus grupas īpašniekiem.
Kas var skatīt dalībnieku e-pasta adreses Pārvaldiet, kas var skatīt dalībnieku e-pasta adreses.

Ziņu izlikšanas politikas

Iestatījums Apraksts
Kas var atbildēt autoriem privāti Pārvaldiet, kas var sūtīt e-pasta ziņojumus autoriem privāti.
Kas var pievienot failus Pārvaldiet, kas var izlikt ziņojumus ar pielikumiem.
Kas var regulēt saturu Tas ietver ziņojumu un sarunu apstiprināšanu, dzēšanu un bloķēšanu.
Kas var regulēt metadatus Tas ietver satura kategorijas noteikšanu un visu sadarbības iesūtnes funkciju lietošanu.
Kas var izlikt saturu kā grupa Tas ietver tādu ziņojumu izlikšanu, kas saņemti no šīs grupas e-pasta adreses.

Dalībnieku regulēšana

Iestatījums Apraksts
Kas var pārvaldīt dalībniekus Pārvaldiet, kam ir atļauts pievienot un noņemt grupas dalībniekus.
Kas var mainīt pielāgotās lomas Pārvaldiet, kas var izveidot, dzēst un atjaunināt pielāgoto lomu nosaukumu un aprakstu.

Lai iegūtu detalizētāku informāciju par ziņojumu regulēšanu, skatiet rakstu Jaunu ziņojumu apstiprināšana vai bloķēšana.

Pielāgotas lomas izveide vai rediģēšana

Nepieciešama īpašnieka vai pārvaldnieka loma.

Ja vēlaties lomu, kas atšķiras no noklusējuma lomām, varat izveidot pielāgotu lomu. Dažas atļaujas var piešķirt tikai īpašniekiem, pārvaldniekiem un dalībniekiem, nevis pielāgotām lomām.

Lai piešķirtu atļaujas pielāgotām lomām, skatiet rakstu Lomu atļauju skatīšana vai mainīšana.

 1. Pierakstieties pakalpojumā Google grupas.
 2. Noklikšķiniet uz grupas nosaukuma.
 3. Kreisajā pusē noklikšķiniet uz Grupas iestatījumiand thenDalībnieku regulēšana.
 4. Sadaļā Pielāgotās lomas noklikšķiniet uz Izveidot pielāgotu lomu.
 5. Ievadiet jaunās lomas nosaukumu un aprakstu.
  Piešķiriet lomai tādu nosaukumu, ko var kopīgot publiski un kas būtu vienskaitlī (piemēram, "Atbalstītājs", nevis "Atbalstītāji").
 6. Noklikšķiniet uz Izveidot lomu.
 7. Lai rediģētu lomas nosaukumu vai aprakstu:
  1. Sadaļā Pielāgotās lomas blakus lomas nosaukumam noklikšķiniet uz Rediģēt "".
  2. Ievadiet jaunu nosaukumu vai aprakstu.
  3. Noklikšķiniet uz Saglabāt izmaiņas.

Lomu mainīšana atsevišķiem dalībniekiem

Noklusējuma lomas

Nepieciešama atļauja Kas var pārvaldīt dalībniekus.

 1. Pierakstieties pakalpojumā Google grupas.
 2. Noklikšķiniet uz grupas nosaukuma.
 3. Kreisajā pusē noklikšķiniet uz Dalībnieki.
 4. Lai mainītu kāda dalībnieka lomu —Norādiet uz dalībnieku un pēc tam kolonnā Loma atlasiet lomu.
 5. Lai piešķirtu vienu lomu vairākiem dalībniekiem:
  1. Norādiet uz katru dalībnieku, kura iestatījumus vēlaties mainīt, un atzīmējiet izvēles rūtiņu blakus dalībnieka vārdam.
  2. Virs labajā pusē esošā saraksta noklikšķiniet uz Mainīt lomu "".
  3. Atlasiet jauno lomu.
Pielāgotas lomas

Nepieciešama atļauja Kas var pārvaldīt dalībniekus.

Pielāgotai lomai var pievienot tikai tos dalībniekus, kuri jau ir grupā. Ja kāds dalībnieks vēlāk tiek noņemts no grupas, tas tiek automātiski noņemts no pielāgotās lomas.

 1. Pierakstieties pakalpojumā Google grupas.
 2. Noklikšķiniet uz grupas nosaukuma.
 3. Kreisajā pusē noklikšķiniet uz Grupas iestatījumiand thenDalībnieku regulēšana.
 4. Sadaļā Pielāgotās lomas blakus lomas nosaukumam noklikšķiniet uz Rediģēt "".
 5. Ievadiet dalībnieka e-pasta adresi.
 6. Kad tiek parādīts dalībnieka ieraksts, atlasiet to. Lai atlasītu pirmo parādīto ierakstu, nospiediet taustiņu Enter vai atgriešanās taustiņu.
 7. (Neobligāti) Atkārtojiet 5. un 6. darbību, lai pievienotu lomai citus dalībniekus.
 8. Noklikšķiniet uz Pievienot dalībniekus.
Meklēšana
Notīrīt meklēšanas vaicājumu
Aizvērt meklēšanas lodziņu
Google lietotnes
Galvenā izvēlne
Meklēšanas palīdzības centrs
true
50
false