Iestatiet, kurš var skatīt, izlikt un regulēt saturu

Ja esat pierakstījies darba vai skolas kontā, redzamās iespējas var atšķirties. Lai uzzinātu vairāk, sazinieties ar administratoru.

Atļauju iestatījumi nosaka, kurš var skatīt, izlikt un regulēt saturu pakalpojumā Google grupas. Atļaujas nosaka arī to, kurš var pārvaldīt dalībniekus un citus grupas iestatījumus.

Atvērt visu   |   Aizvērt visu

Noklusējuma lomas

Īpašnieks

Dalībniekiem ar īpašnieka lomu ir šādas atļaujas:

 • sūtīt grupai ziņojumus;
 • pievienot vai noņemt grupas dalībniekus, tostarp īpašniekus;
 • mainīt dalībnieka lomu (piemēram, no dalībnieka uz īpašnieku);
 • mainīt grupas iestatījumus;
 • izdzēst grupu;
 • eksportēt grupas dalībniekus un ziņojumus.

Īpašnieka lomu varat piešķirt jebkuram grupas dalībniekam. Taču grupai nevar piešķirt citas grupas īpašnieka lomu.

Ieteikumi

Ja piešķirsiet kādai personai īpašnieka lomu, tā iegūs vislielāko kontroli pār grupu, tāpēc ieteicams uzturēt mazu īpašnieku skaitu. 

Pārvaldnieks

Pēc noklusējuma pārvaldnieki var veikt visas tās pašas darbības, ko īpašnieki, izņemot:

 • izdzēst grupu;
 • padarīt citu dalībnieku par īpašnieku;
 • mainīt īpašnieka lomu uz pārvaldnieka vai dalībnieka lomu. 

Grupu īpašnieki var iestatīt jebkuru atļauju, lai tā būtu pieejama tikai īpašniekiem, tādējādi ierobežojot pārvaldnieku darbības. Tomēr pārvaldnieki vienmēr var pielāgot grupas iestatījumus.

Grupa nevar pārvaldīt citu grupu.

Dalībnieks
Ikvienam grupā ir dalībnieka loma. Visas dalībnieka lomai iestatītās atļaujas automātiski tiek piešķirtas pārvaldniekiem un īpašniekiem.

Lomu atļauju skatīšana vai mainīšana

Varat skatīt atļaujas individuāli un piešķirt kādai atļaujai lomu. Varat arī piešķirt šo atļauju ikvienai personai tīmeklī, pat ja persona nav grupas dalībnieks.

Atļauju iestatījumus norāda ar slīdni, zem kura ir redzamas piemērotas lietotāju kopas.

Iepriekšējā pakalpojuma Grupas versijā jūs varējāt izslēgt grupas dalībnieku apakškopu. Piemēram, jūs varējāt atlasīt grupas dalībniekus kādai atļaujai, bet izslēgt no tās grupas pārvaldniekus. Iespēja izslēgt dalībniekus vairs nav pieejama. Ja iestatījāt izslēgšanu iepriekšējā pakalpojuma Grupas versijā, jaunajā pakalpojuma Grupas versijā tā paliks spēkā. Tā tiek parādīta kā balts aplis virs lietotāja iestatītā nosaukuma šīs atļaujas slīdnī. Tomēr, ja veiksiet jebkādas izmaiņas atļaujā, izslēgšana pazudīs un jūs nevarēsiet pie tās atgriezties.

 1. Pierakstieties pakalpojumā Google grupas.
 2. Noklikšķiniet uz grupas nosaukuma.
 3. Kreisajā pusē noklikšķiniet uz Grupas iestatījumi.
 4. Augšējā labajā stūrī blakus vienumam Papildu noklikšķiniet uz Ieslēgt "".
 5. Katram iestatījumam izvēlieties, kuri lietotāji saņem šo atļauju:
  • Noklusējuma lomām, visai organizācijai un ikvienam tīmekļa lietotājam — pārvietojiet slīdni uz pareizo lomu.
  • Pielāgotajām lomām — noklikšķiniet uz saraksta blakus slīdnimand thenatlasiet lomu.
   Atlasot pielāgotu lomu, atļauja tiek piešķirta ikvienam, kam ir piešķirta šī pielāgotā loma vai noklusējuma loma, ko atlasījāt slīdni.
   Dažas atļaujas nevar piešķirt pielāgotajām lomām.
  Atļauju iestatījumu atsauce
 6. Noklikšķiniet uz Saglabāt izmaiņas.

Atļauju iestatījumu atsauce

Sadaļas nosaukums
un atļaujas iestatījums
Apraksts

Vispārīgi

 • Kas var skatīt sarunas
Lietotāji var skatīt sarunas pakalpojumā Grupas, ja tās ir iespējotas
 • Kas var izlikt ziņas
Lietotāji var uzsākt grupas sarunas un piedalīties tajās
 • Kas var skatīt dalībniekus
Lietotāji var skatīt grupas dalībnieku sarakstu

Dalībnieka konfidencialitāte

 • Kas var sazināties ar grupas īpašniekiem
Pārvaldiet, kas var sūtīt ziņojumus grupas īpašniekiem
 • Kas var skatīt dalībnieku e-pasta adreses
Pārvaldiet, kas var skatīt dalībnieku e-pasta adreses

Ziņu izlikšanas politikas

 • Kas var atbildēt autoriem privāti
Pārvaldiet, kas var sūtīt e-pasta ziņojumus autoriem privāti
 • Kas var pievienot failus
Pārvaldiet, kas var izlikt ziņojumus ar pielikumiem
 • Kas var regulēt saturu
Tas ietver ziņojumu un sarunu apstiprināšanu, dzēšanu un bloķēšanu
 • Kas var regulēt metadatus
Tas ietver satura kategorijas noteikšanu un visu sadarbības iesūtnes funkciju lietošanu
 • Kas var izlikt saturu kā grupa
Tas ietver tādu ziņojumu izlikšanu, kas saņemti no šīs grupas e-pasta adreses

Dalībnieku regulēšana

 • Kas var pārvaldīt dalībniekus
Pārvaldiet, kam ir atļauts pievienot un noņemt grupas dalībniekus
 • Kas var mainīt pielāgotās lomas
Pārvaldiet, kas var izveidot, dzēst un atjaunināt pielāgoto lomu nosaukumu un aprakstu

Pielāgotas lomas izveide vai rediģēšana

Ja vēlaties lomu, kas atšķiras no noklusējuma lomām, varat izveidot pielāgotu lomu. Dažas atļaujas var piešķirt tikai īpašniekiem, pārvaldniekiem un dalībniekiem, nevis pielāgotām lomām.

Lai piešķirtu atļaujas pielāgotām lomām, skatiet rakstu Lomu atļauju skatīšana vai mainīšana.

 1. Pierakstieties pakalpojumā Google grupas.
 2. Noklikšķiniet uz grupas nosaukuma.
 3. Kreisajā pusē noklikšķiniet uz Grupas iestatījumiand thenDalībnieku regulēšana.
 4. Sadaļā Pielāgotās lomas noklikšķiniet uz Izveidot pielāgotu lomu.
 5. Ievadiet jaunās lomas nosaukumu un aprakstu.
  Piešķiriet lomai tādu nosaukumu, ko var kopīgot publiski un kas būtu vienskaitlī (piemēram, "Atbalstītājs", nevis "Atbalstītāji").
 6. Noklikšķiniet uz Izveidot lomu.
 7. Lai rediģētu lomas nosaukumu vai aprakstu:
  1. Sadaļā Pielāgotās lomas blakus lomas nosaukumam noklikšķiniet uz Rediģēt "".
  2. Ievadiet jaunu nosaukumu vai aprakstu.
  3. Noklikšķiniet uz Saglabāt izmaiņas.

Lomu mainīšana atsevišķiem dalībniekiem

Noklusējuma lomas

Šim uzdevumam ir nepieciešama atļauja Kas var pārvaldīt dalībniekus.

 1. Pierakstieties pakalpojumā Google grupas.
 2. Noklikšķiniet uz grupas nosaukuma.
 3. Kreisajā pusē noklikšķiniet uz Dalībnieki.
 4. Lai mainītu kāda dalībnieka lomu —Norādiet uz dalībnieku un pēc tam kolonnā Loma atlasiet lomu.
 5. Lai piešķirtu vienu lomu vairākiem dalībniekiem:
  1. Norādiet uz katru dalībnieku, kura iestatījumus vēlaties mainīt, un atzīmējiet izvēles rūtiņu blakus dalībnieka vārdam.
  2. Virs labajā pusē esošā saraksta noklikšķiniet uz Mainīt lomu "".
  3. Atlasiet jauno lomu.
Pielāgotas lomas

Ja jums ir atļauja Kas var pārvaldīt dalībniekus, varat pievienot grupas dalībniekus pielāgotām lomām vai noņemt tos no tām.

Lomai var pievienot tikai tos dalībniekus, kuri jau ir grupā. Ja kāds dalībnieks tiek vēlāk noņemts no grupas, tas tiks automātiski noņemts arī no pielāgotās lomas.

 1. Pierakstieties pakalpojumā Google grupas.
 2. Noklikšķiniet uz grupas nosaukuma.
 3. Kreisajā pusē noklikšķiniet uz Grupas iestatījumiand thenDalībnieku regulēšana.
 4. Sadaļā Pielāgotās lomas blakus lomas nosaukumam noklikšķiniet uz Rediģēt "".
 5. Ievadiet dalībnieka e-pasta adresi.
 6. Kad tiek parādīts dalībnieka ieraksts, atlasiet to. Lai atlasītu pirmo parādīto ierakstu, nospiediet taustiņu Enter vai atgriešanās taustiņu.
 7. (Neobligāti) Atkārtojiet 5. un 6. darbību, lai piešķirtu lomai citus dalībniekus.
 8. Noklikšķiniet uz Pievienot dalībniekus.