Nustatymas, kas gali peržiūrėti, skelbti ir tvarkyti

Jei esate prisijungę prie darbo ar mokyklos paskyros, matomos parinktys gali skirtis. Norėdami sužinoti daugiau, susisiekite su administratoriumi.

Pagal leidimų nustatymus nustatoma, kas gali peržiūrėti, skelbti ir tvarkyti turinį „Google“ grupėse. Pagal leidimus taip pat nustatoma, kas gali tvarkyti narius ir kitus grupės nustatymus.

Atidaryti viską   |   Uždaryti viską

Numatytieji vaidmenys

Savininkas

Pagal numatytuosius nustatymus nariai, turintys savininko vaidmenį, turi visus grupės leidimus. Daugumą šių leidimų galima priskirti kitiems naudotojų rinkiniams. Peržiūrėkite visus narių ir turinio valdymo leidimus.

Tik savininkas gali atlikti toliau nurodytus veiksmus.

 • Ištrinti grupę.
 • Nustatyti kitą grupės narį kaip savininką.
 • Keisti kito savininko nustatymus.
 • Eksportuoti grupės pranešimus naudojant „Google“ eksportavimą

Tik grupių savininkai ir valdytojai gali keisti grupės nustatymus.

Jei esate prisijungę prie nurodytos grupės darbo ar mokyklos paskyros, administratorius gali pašalinti kai kuriuos savininko leidimus, bet ne kitus.

 • Gali pašalinti – skelbti pranešimus arba pridėti, pakviesti ar patvirtinti naujus narius.
 • Negali pašalinti – peržiūrėti narius ar pokalbius arba susisiekti su kitais savininkais.

Grupė negali būti kitos grupės savininkė.

Rekomenduojama

Asmuo, kuriam priskiriamas savininko vaidmuo, turi daugiausia grupės valdymo galimybių, todėl rekomenduojame priskirti nedaug savininkų. 

Valdytojas

Pagal numatytuosius nustatymus, valdytojai gali daryti viską, ką gali savininkai, išskyrus toliau nurodytus veiksmus.

 • Ištrinti grupę.
 • Nustatyti kitą narį kaip savininką.
 • Pakeisti savininko vaidmenį arba prenumeratos nustatymus.

Grupės savininkai bet kurį leidimą gali nustatyti tik savininkui ir taip apriboti valdytojams leidžiamus veiksmus. Tačiau valdytojai visada turi galimybę koreguoti leidimus, kad įtrauktų valdytojų.

Grupė negali būti kitos grupės valdytoja.

Narys

Pagal numatytuosius nustatymus grupių nariams suteikiami pagrindiniai leidimai. Atsižvelgiant į organizacijos ir grupės nustatymus, šie leidimai gali apimti pokalbių peržiūrą ir skelbimą juose bei narių peržiūrą. Grupių savininkai ir valdytojai gali pridėti narių leidimų arba juos apriboti. Visi nario vaidmeniui nustatyti leidimai automatiškai suteikiami valdytojams ir savininkams.

Naudotojų rinkinių leidimų peržiūra arba keitimas

Būtinas savininko arba valdytojo vaidmuo.

Galite peržiūrėti leidimus atskirai ir priskirti kiekvieną leidimą vaidmeniui. Taip pat galite leisti visiems žiniatinklio naudotojams turėti tą leidimą, net jei jie nėra grupės nariai.

Kai kurie leidimai turi įtakos tam, kurios parinktys pasiekiamos kitiems leidimams. Pavyzdžiui, galite leisti visiems žiniatinklio naudotojams peržiūrėti narius, jei jau leidote jiems peržiūrėti grupę. Be to, jei esate prisijungę prie darbo ar mokyklos paskyros, administratorius gali apriboti naudotojų, kuriems galite priskirti kiekvieną leidimą, rinkinius.

Ankstesnėje Grupių versijoje buvo galima išskirti grupės narių poaibį. Pavyzdžiui, galite pasirinkti grupės narius, kuriems bus suteiktas leidimas, bet išskirti grupės valdytojus. Galimybės nustatyti išskyrimus nebėra. Jei ankstesnės versijos Grupėse nustatėte išskyrimą, išskyrimas lieka galioti naujoje versijoje. Jį galite matyti kaip baltą apskritimą virš naudotojų grupės pavadinimo to leidimo šliaužiklyje. Tačiau jei atliksite leidimo pakeitimų, išskyrimas dings ir nebegalėsite jo grąžinti.

 1. Prisijunkite prie „Google“ grupių.
 2. Spustelėkite grupės pavadinimą.
 3. Kairėje spustelėkite Grupės nustatymai.
 4. Jei norite surasti leidimo nustatymus, ieškokite įrašų su šliaužikliu:
 5. Pasirinkite, kurie naudotojai gaus tą leidimą. Jei tai:
  • numatytieji vaidmenys, visa organizacija ir visi žiniatinklio naudotojai: perkelkite šliaužiklį ties norima naudotojo parinktimi;
  • tinkinti vaidmenis: šalia šliaužiklio spustelėkite sąrašą ir pasirinkite vaidmenį.
   Pasirinkus tinkintą vaidmenį, leidimas priskiriamas bet kuriam asmeniui, kuriam priskirtas šis tinkintas vaidmuo ir numatytasis vaidmuo, kurį pasirinkote naudodami šliaužiklį.
 6. Pakartokite 6 veiksmą su kiekvienu leidimu.
 7. Spustelėkite Išsaugoti pakeitimus.

Patarimas: išskyrimą, sukurtą ankstesnės versijos Grupėse, ant konkretaus leidimo šliaužiklio galite peržiūrėti kaip baltą apskritimą virš naudotojų rinkinio pavadinimo. Tačiau, jei pakeisite leidimą, išskyrimas dings. Nebegalėsite jo grąžinti.

Leidimų nustatymų nuoroda

Naudodami šias lenteles peržiūrėkite pasiekiamus leidimus ir jų valdomą turinį.

Bendroji informacija

Nustatymas Aprašas
Kas gali peržiūrėti pokalbius Naudotojai gali peržiūrėti pokalbius Grupėse, jei jie įgalinti.
Kas gali skelbti Naudotojai gali pradėti grupės pokalbius ir juose dalyvauti.
Kas gali peržiūrėti narius Naudotojai gali peržiūrėti grupės narių sąrašą.

Narių privatumas

Nustatymas Aprašas
Kas gali susisiekti su grupės savininkais Valdykite, kas gali siųsti pranešimus grupės savininkams.
Kas gali peržiūrėti narių el. pašto adresus Valdykite, kas gali peržiūrėti narių el. pašto adresus Grupių NS. El. pašto adresai vis tiek gali būti matomi kitose „Workspace“ programose.

Skelbimo politika

Nustatymas Aprašas
Kas gali privačiai atsakyti autoriams Valdykite, kas gali privačiai siųsti el. laiškus autoriams.
Kas gali pridėti failų Valdykite, kas gali paskelbti pranešimus su priedais.
Kas gali tvarkyti turinį Tai apima pranešimų ir pokalbių patvirtinimą, ištrynimą ir užrakinimą.
Kas gali tvarkyti metaduomenis Tai apima turinio kategorizavimą ir visas bendradarbiavimo gautųjų funkcijas.
Kas gali skelbti kaip grupė Tai apima pranešimų paskelbimą naudojant grupės el. pašto adresą.

Narių tvarkymas

Nustatymas Aprašas
Kas gali tvarkyti narius Valdykite, kam leidžiama pridėti ir pašalinti grupės narius.
Kas gali keisti tinkintus vaidmenis Valdykite, kas gali kurti, ištrinti ir atnaujinti tinkintų vaidmenų pavadinimus ir aprašus.

Jei reikia išsamesnės informacijos apie pranešimų tvarkymą, žr. Naujų pranešimų patvirtinimas arba blokavimas.

Tinkinto vaidmens kūrimas ar redagavimas

Būtinas savininko arba valdytojo vaidmuo.

Jei norite priskirti kitą vaidmenį nei numatytieji, galite sukurti tinkintą vaidmenį. Tam tikrus leidimus galima suteikti tik savininkams, valdytojams ir nariams, bet ne tinkintiems vaidmenims.

Jei norite priskirti leidimus tinkintiems vaidmenims, žr. skiltį „Vaidmenų leidimų peržiūra arba keitimas“.

 1. Prisijunkite prie „Google“ grupių.
 2. Spustelėkite grupės pavadinimą.
 3. Kairėje spustelėkite Grupės nustatymai and then Narių tvarkymas.
 4. Skiltyje Tinkinti vaidmenys spustelėkite Sukurti tinkintą vaidmenį.
 5. Įveskite naujo vaidmens pavadinimą ir aprašą.
  Pavadinkite vaidmenį kokiu nors pavadinimu, kurį būtų galima bendrinti viešai ir kuris būtų vienaskaitos formos (pvz., „Pagalbininkas“, o ne „Pagalbininkai“).
 6. Spustelėkite Sukurti vaidmenį.
 7. Jei norite redaguoti vaidmens pavadinimą ar aprašą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
  1. Skiltyje Tinkinti vaidmenys šalia vaidmens pavadinimo spustelėkite „Redaguoti“ .
  2. Įveskite naują pavadinimą ar aprašą.
  3. Spustelėkite Išsaugoti pakeitimus.

Atskirų narių vaidmenų keitimas

Numatytieji vaidmenys

Reikalingas leidimas „Kas gali tvarkyti narius“.

 1. Prisijunkite prie „Google“ grupių.
 2. Spustelėkite grupės pavadinimą.
 3. Kairėje spustelėkite Nariai.
 4. Jei norite pakeisti vieno nario vaidmenį, atlikite toliau nurodytus veiksmus Užveskite pelės žymeklį ant nario ir stulpelyje Vaidmuo pasirinkite vaidmenį.
 5. Jei norite tą patį vaidmenį priskirti keliems nariams, atlikite toliau nurodytus veiksmus:
  1. Užveskite žymeklį ant kiekvieno nario, kurio nustatymus norite keisti, ir pažymėkite laukelį šalia jo vardo.
  2. Virš sąrašo dešinėje spustelėkite „Keisti vaidmenį“ .
  3. Pasirinkite naują vaidmenį.
Tinkinti vaidmenys

Reikalingas leidimas „Kas gali tvarkyti narius“.

Prie tinkinto vaidmens galima pridėti tik tuos narius, kurie jau yra grupėje. Jei narys vėliau bus pašalintas iš grupės, jis bus automatiškai pašalintas iš tinkinto vaidmens.

 1. Prisijunkite prie „Google“ grupių.
 2. Spustelėkite grupės pavadinimą.
 3. Kairėje spustelėkite Grupės nustatymai and then Narių tvarkymas.
 4. Skiltyje Tinkinti vaidmenys šalia vaidmens pavadinimo spustelėkite „Redaguoti“ .
 5. Įveskite nario el. pašto adresą.
 6. Kai bus parodytas nario įrašas, pasirinkite jį. Arba, jei norite pasirinkti pirmą pateiktą įrašą, paspauskite klavišą Enter arba Return.
 7. (Pasirenkama) Pakartokite 5 ir 6 veiksmus, kad vaidmeniui priskirtumėte daugiau narių.
 8. Spustelėkite Pridėti narių.
Paieška
Išvalyti paiešką
Uždaryti paiešką
Google Apps
Pagrindinis meniu