Nustatymas, kas gali peržiūrėti, skelbti ir tvarkyti

Jei esate prisijungę prie darbo ar mokyklos paskyros, matomos parinktys gali skirtis. Norėdami sužinoti daugiau, susisiekite su administratoriumi.

Pagal leidimų nustatymus nustatoma, kas gali peržiūrėti, skelbti ir tvarkyti turinį „Google“ grupėse. Pagal leidimus taip pat nustatoma, kas gali tvarkyti narius ir kitus grupės nustatymus.

Atidaryti viską   |   Uždaryti viską

Numatytieji vaidmenys

Savininkas

Nariai, kuriems priskirtas savininko vaidmuo, turi toliau nurodytus leidimus.

 • Siųsti pranešimus grupei.
 • Pridėti arba pašalinti grupės narius, įskaitant savininkus.
 • Keisti nario vaidmenį (pvz., iš nario į savininko).
 • Keisti grupės nustatymus.
 • Ištrinti grupę.
 • Eksportuoti grupės narystes ir pranešimus.

Galite priskirti savininko vaidmenį bet kuriam grupės nariui. Tačiau grupė negali turėti kitos grupės savininko vaidmens.

Rekomenduojama

Asmuo, kuriam priskiriamas savininko vaidmuo, turi daugiausia grupės valdymo galimybių, todėl rekomenduojame priskirti nedaug savininkų. 

Valdytojas

Pagal numatytuosius nustatymus, valdytojai gali daryti viską, ką gali savininkai, išskyrus toliau nurodytus veiksmus.

 • Ištrinti grupę.
 • Nustatyti kitą narį kaip savininką.
 • Pakeisti savininko vaidmenį į valdytojo ar nario. 

Grupės savininkai bet kurį leidimą gali nustatyti tik savininkui ir taip apriboti valdytojams leidžiamus veiksmus. Tačiau valdytojai visada turi galimybę patys koreguoti grupės nustatymus.

Grupė negali būti kitos grupės valdytoja.

Narys
Kiekvienam asmeniui grupėje priskiriamas nario vaidmuo. Visi nario vaidmeniui nustatyti leidimai automatiškai suteikiami valdytojams ir savininkams.

Vaidmenų leidimų peržiūra arba keitimas

Leidimus galite peržiūrėti atskirai ir priskirti tam leidimui vaidmenį. Taip pat galite leisti visiems žiniatinklio naudotojams turėti tą leidimą, net jei jie nėra grupės nariai.

Leidimų nustatymai pateikiami po šliaužiklio juosta, kur nurodytos tinkamos naudotojų grupės.

Ankstesnės versijos Grupėse turėjote galimybę išskirti grupės narių pogrupį. Pavyzdžiui, galėjote pasirinkti grupės narius, kuriems bus suteiktas leidimas, bet išskirti grupės valdytojus. Galimybės nustatyti išskyrimus nebėra. Jei ankstesnės versijos Grupėse nustatėte išskyrimą, išskyrimas lieka galioti naujoje versijoje. Jį galite matyti kaip baltą apskritimą virš naudotojų grupės pavadinimo to leidimo šliaužiklyje. Tačiau jei atliksite leidimo pakeitimų, išskyrimas dings ir nebegalėsite jo grąžinti.

 1. Prisijunkite prie „Google“ grupių.
 2. Spustelėkite grupės pavadinimą.
 3. Kairėje spustelėkite Grupės nustatymai.
 4. Viršuje dešinėje šalia Išplėstiniai spustelėkite „Įjungti“ "".
 5. Prie kiekvieno nustatymo pasirinkite, kurie naudotojai gaus tą leidimą.
  • Numatytieji vaidmenys, visa organizacija ir visi žiniatinklio naudotojai: perkelkite šliaužiklį ties tinkamu vaidmeniu.
  • Tinkinti vaidmenys: spustelėkite šalia šliaužiklio pateiktą sąrašą and then pasirinkite vaidmenį.
   Pasirinkus tinkintą vaidmenį, leidimas priskiriamas bet kuriam asmeniui, kuriam priskirtas šis tinkintas vaidmuo arba numatytasis vaidmuo, kurį pasirinkote naudodami šliaužiklį.
   Kai kurių leidimų negalima priskirti tinkintiems vaidmenims.
  Leidimų nustatymų nuoroda
 6. Spustelėkite Išsaugoti pakeitimus.

Leidimų nustatymų nuoroda

Skilties pavadinimas
ir leidimo nustatymas
Aprašas

Bendrieji nustatymai

 • Kas gali peržiūrėti pokalbius
Naudotojai gali peržiūrėti pokalbius Grupėse, jei jie įgalinti
 • Kas gali skelbti
Naudotojai gali pradėti grupės pokalbius ir juose dalyvauti
 • Kas gali peržiūrėti narius
Naudotojai gali peržiūrėti grupės narių sąrašą

Narių privatumas

 • Kas gali susisiekti su grupės savininkais
Valdykite, kas gali siųsti pranešimus grupės savininkams
 • Kas gali peržiūrėti narių el. pašto adresus
Valdykite, kas gali peržiūrėti narių el. pašto adresus

Skelbimo politika

 • Kas gali privačiai atsakyti autoriams
Valdykite, kas gali privačiai siųsti el. laiškus autoriams
 • Kas gali pridėti failų
Valdykite, kas gali paskelbti pranešimus su priedais
 • Kas gali tvarkyti turinį
Tai apima pranešimų ir pokalbių patvirtinimą, ištrynimą ir užrakinimą
 • Kas gali tvarkyti metaduomenis
Tai apima turinio kategorizavimą ir visas bendradarbiavimo gautųjų funkcijas
 • Kas gali paskelbti kaip grupė
Tai apima pranešimų paskelbimą naudojant grupės el. pašto adresą

Narių tvarkymas

 • Kas gali tvarkyti narius
Valdykite, kam leidžiama pridėti ir pašalinti grupės narius
 • Kas gali keisti tinkintus vaidmenis
Valdykite, kas gali kurti, ištrinti ir atnaujinti tinkintų vaidmenų pavadinimus ir aprašus

Tinkinto vaidmens kūrimas ar redagavimas

Jei norite priskirti kitą vaidmenį nei numatytieji, galite sukurti tinkintą vaidmenį. Tam tikrus leidimus galima suteikti tik savininkams, valdytojams ir nariams, bet ne tinkintiems vaidmenims.

Jei norite priskirti leidimus tinkintiems vaidmenims, žr. skiltį „Vaidmenų leidimų peržiūra arba keitimas“.

 1. Prisijunkite prie „Google“ grupių.
 2. Spustelėkite grupės pavadinimą.
 3. Kairėje spustelėkite Grupės nustatymai and then Narių tvarkymas.
 4. Skiltyje Tinkinti vaidmenys spustelėkite Sukurti tinkintą vaidmenį.
 5. Įveskite naujo vaidmens pavadinimą ir aprašą.
  Pavadinkite vaidmenį kokiu nors pavadinimu, kurį būtų galima bendrinti viešai ir kuris būtų vienaskaitos formos (pvz., „Pagalbininkas“, o ne „Pagalbininkai“).
 6. Spustelėkite Sukurti vaidmenį.
 7. Jei norite redaguoti vaidmens pavadinimą ar aprašą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
  1. Skiltyje Tinkinti vaidmenys šalia vaidmens pavadinimo spustelėkite „Redaguoti“ "".
  2. Įveskite naują pavadinimą ar aprašą.
  3. Spustelėkite Išsaugoti pakeitimus.

Atskirų narių vaidmenų keitimas

Numatytieji vaidmenys

Norint atlikti šią užduotį, reikalingas leidimas „Kas gali tvarkyti narius“.

 1. Prisijunkite prie „Google“ grupių.
 2. Spustelėkite grupės pavadinimą.
 3. Kairėje spustelėkite Nariai.
 4. Jei norite pakeisti vieno nario vaidmenį, atlikite toliau nurodytus veiksmus Užveskite pelės žymeklį ant nario ir stulpelyje Vaidmuo pasirinkite vaidmenį.
 5. Jei norite tą patį vaidmenį priskirti keliems nariams, atlikite toliau nurodytus veiksmus:
  1. Užveskite žymeklį ant kiekvieno nario, kurio nustatymus norite keisti, ir pažymėkite laukelį šalia jo vardo.
  2. Virš sąrašo dešinėje spustelėkite „Keisti vaidmenį“ "".
  3. Pasirinkite naują vaidmenį.
Tinkinti vaidmenys

Jei turite leidimą „Kas gali tvarkyti narius“, galite pridėti grupės narių ar pašalinti juos iš tinkintų vaidmenų.

Prie vaidmens galima pridėti tik tuos narius, kurie jau yra grupėje. Jei narys vėliau bus pašalintas iš grupės, jis taip pat bus automatiškai pašalintas iš tinkinto vaidmens.

 1. Prisijunkite prie „Google“ grupių.
 2. Spustelėkite grupės pavadinimą.
 3. Kairėje spustelėkite Grupės nustatymai and then Narių tvarkymas.
 4. Skiltyje Tinkinti vaidmenys šalia vaidmens pavadinimo spustelėkite „Redaguoti“ "".
 5. Įveskite nario el. pašto adresą.
 6. Kai bus parodytas nario įrašas, pasirinkite jį. Arba, jei norite pasirinkti pirmą pateiktą įrašą, paspauskite klavišą Enter arba Return.
 7. (Pasirenkama) Pakartokite 5 ir 6 veiksmus, kad vaidmeniui priskirtumėte daugiau narių.
 8. Spustelėkite Pridėti narių.