בחירת תפקידים לחברי הקבוצה

תפקידי ברירת המחדל של הקבוצה

אפשר למנות את חברי הקבוצה לתפקידים שונים, עם אותו סט של הרשאות. בכל קבוצה בקבוצות Google יש 3 תפקידים המוגדרים כברירת מחדל, ואי אפשר להסיר אותם:

הרחבת הכל | כיווץ הכל

בעלים

כברירת מחדל, לתפקיד 'בעלים' יש את הרמה הגבוהה ביותר של הרשאות. הבעלים יכולים:

למשתמשים עם התפקיד 'בעלים' יש את מידת השליטה הגבוהה ביותר על הקבוצה, כך שמומלץ למנות מספר מצומצם של בעלים. 

מנהלים

כברירת מחדל, המנהלים יכולים:

 • לנהל את הרשימה של חברי הקבוצה ואת התוכן.
 • להוסיף או להסיר מנהלים.
חברי הקבוצה

כברירת מחדל, כל מי שמצורף לקבוצה הוא 'חבר קבוצה'. מה כולל התפקיד?

 • כל חבר קבוצה יכול לנהל את המטא-נתונים, כמו תגים, ולהקצות נושאים בקבוצות של שיתוף פעולה.
 • כל הרשאה שניתנת לחברי הקבוצה ניתנת אוטומטית לכל שאר התפקידים.
 • ההרשאות שניתנות לחברי הקבוצה מופיעות באפור בשאר התפקידים, כי הן כבר ניתנו להם.

בחירת הרשאות לבעלים, למנהלים ולחברי הקבוצה

אפשר לבחור הרשאות לבעלים, למנהלים ולחברי הקבוצה כדי להגדיר מה הם יוכלו לעשות. למשל, אפשר לבחור אם הם יוכלו לאשר הודעות, להציג רשימה של חברי הקבוצה או למחוק פוסטים.

 1. נכנסים לקבוצות Google.
 2. לוחצים על הקבוצות שלי.
 3. בוחרים קבוצה.
 4. בצד שמאל למעלה, לוחצים על ניהול הקבוצה.
 5. בצד ימין, לוחצים על תפקידים ואז תפקידים.
 6. בוחרים תפקיד.
 7. ליד 'הרשאות', לוחצים על עריכה.
 8. מסמנים את התיבות של ההרשאות שרוצים לתת לתפקיד הזה.
 9. לוחצים על סיום ואז על שמירה.

הצגת כל ההרשאות

אפשר להציג רשימה מפורטת של כל ההרשאות הקיימות ולתת לתפקיד מסוים את ההרשאות הרלוונטיות.

 1. נכנסים לקבוצות Google.
 2. לוחצים על הקבוצות שלי.
 3. בוחרים קבוצה.
 4. בצד שמאל למעלה, לוחצים על ניהול הקבוצה.
 5. בצד ימין, לוחצים על הרשאות. בוחרים קטגוריה של הרשאות כדי להציג ולערוך אותה:
  • ההרשאות הבסיסיות מאפשרות לאנשים מסוימים להצטרף לקבוצה ולפרסם בה פוסטים.
  • הרשאות הפרסום מאפשרות לחברי הקבוצה להשתמש בתכונות מותאמות אישיות כדי לפרסם נושאים.
  • הרשאות הניהול מאפשרות לחברי הקבוצה לנהל חברים אחרים, פוסטים ותפקידים.
  • הרשאות הגישה קובעות מי יוכל לראות את הקבוצה, חברי הקבוצה וכתובות האימייל של חברי הקבוצה.
 6. מבצעים את השינויים הרצויים.
 7. לוחצים על שמירה.

הערה: קבוצה מוטמעת היא קבוצה שחברה בקבוצה אחרת. אפשר לתת הרשאות רק לחברי קבוצה ספציפיים, ולא לקבוצות מוטמעות. 

יצירת תפקיד חדש

אם רוצים ליצור תפקיד שונה מתפקידי ברירת המחדל, אפשר ליצור תפקיד מותאם אישית עם הרשאות ספציפיות.

 1. נכנסים לקבוצות Google.
 2. לוחצים על הקבוצות שלי.
 3. בוחרים קבוצה.
 4. בצד שמאל למעלה, לוחצים על ניהול הקבוצה.
 5. בצד ימין, לוחצים על תפקידים ואז תפקידים.
 6. לוחצים על יצירה.
 7. מזינים את הפרטים של התפקיד החדש. כשנותנים לתפקיד שם, כדאי לבחור שם שאפשר לשתף ברבים ובלשון יחיד (למשל, "תורם" ולא "תורמים"). אופציונלי: כדי למנות חבר קבוצה לתפקיד חדש, לוחצים על הוספת חברים.
 8. ליד 'הרשאות', לוחצים על עריכה.
 9. מבצעים את השינויים הרצויים ולוחצים על סיום.
 10. לוחצים על שמירה.

חברי קבוצה עם ההרשאה 'שנה חברים' יכולים ליצור תפקידים, לתת הרשאות ולמחוק תפקידים. חלק מההרשאות אפשר לתת רק לבעלים, למנהלים ולחברי קבוצה, ולא לתפקידים מותאמים אישית.

שינוי התפקידים וההגדרות של חברי קבוצה ספציפיים

אפשר לבצע את השינויים האלה לחברי קבוצה ספציפיים:

 • למנות אותם לתפקיד או להסיר אותם ממנו.
 • לחסום אותם.
 • להחליט מתי הם יקבלו אימיילים.
 • להחליט מתי הם יכולים לפרסם.

כדי לשנות את ההגדרות של חברי קבוצה ספציפיים:

 1. נכנסים לקבוצות Google.
 2. לוחצים על הקבוצות שלי.
 3. בוחרים קבוצה.
 4. בצד שמאל למעלה, לוחצים על ניהול החברים.
 5. מסמנים את התיבות ליד החברים שרוצים לשנות את ההגדרות שלהם.
 6. בראש המסך, לוחצים על פעולות.
 7. בוחרים את ההגדרה שרוצים לשנות.