Postavite tko može pregledavati, objavljivati i moderirati

Ako ste prijavljeni na poslovni ili školski račun, opcije koje vidite mogu se razlikovati. Da biste saznali više, obratite se administratoru.

Postavke dopuštenja određuju tko može pregledavati, objavljivati i moderirati sadržaj u Google grupama. Dopuštenja također određuju tko može upravljati članovima i drugim postavkama grupe.

Otvori sve   |   Zatvori sve

Zadane uloge

Vlasnik

Prema zadanim postavkama članovi s ulogom vlasnika imaju sva dopuštenja za grupu. Mnoga od tih dopuštenja mogu se dodijeliti drugim skupinama korisnika. Pregledajte sva dopuštenja za upravljanje članovima i upravljanje sadržajem.

Samo vlasnik može učiniti sljedeće:

 • izbrisati grupu
 • postaviti drugog člana grupe kao vlasnika
 • promijeniti postavke drugog vlasnika
 • izvesti grupne poruke pomoću Google arhiviranja

samo vlasnici i upravitelji grupe mogu promijeniti postavke grupe.

Ako ste prijavljeni poslovnim ili školskim računom, administrator za određenu grupu može ukloniti neka dopuštenja vlasnika, ali ne i druga:

 • Može uklanjati – objavljivanje poruka te dodavanje, pozivanje ili odobravanje novih članova.
 • Ne može uklanjati – pregled članova ili razgovora te stupanje u kontakt s drugim vlasnicima.

Grupa ne može biti vlasnik druge grupe.

Preporučeno

Ako nekome dodijelite ulogu vlasnika, ta će osoba imati najveću kontrolu nad grupom, stoga preporučujemo manji broj vlasnika. 

Upravitelj

Prema zadanim postavkama upravitelji mogu učiniti sve što vlasnici mogu, osim sljedećeg:

 • brisanje grupe
 • postaviti drugog člana kao vlasnika
 • promijeniti ulogu ili postavke pretplate vlasnika.

Vlasnici grupe mogu postaviti bilo koje dopuštenje tako da se odnosi samo na vlasnika, čime će ograničiti dopuštenja upravitelja. Međutim, upravitelji uvijek mogu prilagoditi dopuštenja tako da uključuju upravitelje.

Grupa ne može biti upravitelj druge grupe.

Član

Prema zadanim postavkama članovi grupe imaju osnovna dopuštenja. Ovisno o postavkama organizacije i grupe, ta dopuštenja mogu uključivati pregledavanje i objavljivanje postova u razgovorima i pregledavanje članova. Vlasnici i upravitelji grupe mogu dodati ili ograničiti dopuštenja za članove. Sva dopuštenja koja su postavljena za ulogu člana automatski se dodjeljuju upraviteljima i vlasnicima.

Prikaz ili promjena dopuštenja za skupove korisnika

Potrebna je uloga vlasnika ili upravitelja.

Dopuštenja možete pregledati pojedinačno, a svako dopuštenje dodijeliti ulozi. To dopuštenje možete omogućiti svima na webu, čak i ako nisu članovi grupe.

Neka dopuštenja utječu na to koje su opcije dostupne za druga dopuštenja. Tako, na primjer, svima na webu možete dopustiti pregled članova samo ako ste im već dopustili da vide grupu. Osim toga, ako ste prijavljeni na poslovni ili školski račun, vaš administrator može ograničiti skupove korisnika kojima možete dodijeliti svako dopuštenje.

U prethodnoj verziji Grupa mogli ste izuzeti podskup članova grupe. Na primjer, mogli ste odabrati članove grupe koji će dobiti dopuštenje, ali izuzeti upravitelje grupe. Više nije moguće postaviti izuzimanja. Ako izuzimanje postavite u prethodnoj verziji Grupa, izuzimanje se nastavlja primjenjivati u novoj verziji. Prikazivat će se kao bijeli krug iznad naziva skupa korisnika na klizaču za određeno dopuštenje. No ako promijenite dopuštenje, izuzimanje nestaje i više ga ne možete vratiti.

 1. Prijavite se na Google grupe.
 2. Kliknite naziv grupe.
 3. Na lijevoj strani kliknite Postavke grupe.
 4. Da biste pronašli postavke dopuštenja, potražite unose pomoću klizača:
 5. Odaberite korisnike koji će dobiti to dopuštenje. Za:
  • Zadane uloge, cijela organizacija i svi na webu – pomaknite klizač na opciju koju želite odabrati za korisnika.
  • Prilagođene uloge – pored klizača kliknite popis i odaberite ulogu.
   Odabir prilagođene uloge dodjeljuje dopuštenje svima u toj prilagođenoj ulozi i zadanoj ulozi koju ste odabrali na klizaču.
 6. Ponovite 6. korak za svako dopuštenje.
 7. Kliknite Spremi promjene.

Savjet: izuzimanje izrađeno u prethodnoj verziji Grupa možete vidjeti na klizaču za određeno dopuštenje kao bijeli krug iznad naziva skupa korisnika. No ako promijenite dopuštenje, izuzimanje će nestati. Više ga ne možete vratiti.

Referenca postavki dopuštenja

U tablicama u nastavku naći ćete pregled raspoloživih dopuštenja i što obuhvaćaju.

Općenito

Postavka Opis
Tko može pregledavati razgovore Korisnici mogu pregledavati razgovore u Grupama ako su omogućeni.
Tko može objavljivati Korisnici mogu započinjati razgovore u grupi i sudjelovati u njima.
Tko može pregledavati članove Korisnici mogu vidjeti popis članova grupe.

Privatnost članova

Postavka Opis
Tko može kontaktirati s vlasnicima grupe Odredite tko može slati poruke vlasnicima grupe.
Tko može pregledavati e-adrese članova Odredite tko može vidjeti e-adrese članova na korisničkom sučelju Grupa. E-adrese i dalje mogu biti vidljive u drugim aplikacijama Workspacea.

Pravila o objavljivanju postova

Postavka Opis
Tko može odgovarati autorima privatnim porukama Odredite tko može poslati privatnu e-poruku autorima.
Tko može prilagati datoteke Odredite tko može objavljivati poruke s privitcima.
Tko može moderirati sadržaj Odnosi se na odobravanje, brisanje i zaključavanje poruka i razgovora.
Tko može upravljati metapodacima Odnosi se na kategorizaciju sadržaja i svih značajki suradničke pristigle pošte.
Tko može objavljivati u ime grupe Odnosi se na objavljivanje poruka s e-adrese grupe.

Moderiranje članova

Postavka Opis
Tko može upravljati članovima Odredite tko ima dopuštenje za dodavanje i uklanjanje članova grupe.
Tko može mijenjati prilagođene uloge Odredite tko može izraditi, izbrisati i ažurirati naziv i opis prilagođenih uloga.

Detaljnije informacije o moderiranju poruka potražite u članku Odobravanje ili blokiranje novih poruka.

Izrada ili uređivanje prilagođene uloge

Potrebna je uloga vlasnika ili upravitelja.

Ako želite da se neka uloga razlikuje od zadanih uloga, možete izraditi prilagođenu ulogu. Određena dopuštenja mogu se dodijeliti samo vlasnicima, upraviteljima i članovima, a ne prilagođenim ulogama.

Da biste dodijelili dopuštenja prilagođenim ulogama, pročitajte članak Prikaz ili izmjena dopuštenja za uloge.

 1. Prijavite se na Google grupe.
 2. Kliknite naziv grupe.
 3. Na lijevoj strani kliknite Postavke grupeand thenModeriranje članova.
 4. U odjeljku Prilagođene uloge kliknite Izradi prilagođenu ulogu.
 5. Unesite naziv i opis nove uloge.
  Ulozi dodijelite naziv koji se može javno podijeliti i u jednini (primjerice "Suradnik", a ne "Suradnici").
 6. Kliknite Izradi ulogu.
 7. Da biste uredili naziv ili opis ulog, učinite sljedeće:
  1. U odjeljku Prilagođene uloge pored naziva uloge kliknite Uredi .
  2. Unesite novi naziv ili opis.
  3. Kliknite Spremi promjene.

Promjena uloga za pojedinačne članove

Zadane uloge

Potrebno je dopuštenje Tko može upravljati članovima.

 1. Prijavite se na Google grupe.
 2. Kliknite naziv grupe.
 3. Na lijevoj strani kliknite Članovi.
 4. Da biste promijenili ulogu jednog člana – Usmjerite pokazivač na člana i u stupcu Uloga odaberite ulogu.
 5. Da biste istu ulogu dodijelili više članova, učinite sljedeće:
  1. Usmjerite pokazivač na svakog člana čije postavke želite promijeniti i potvrdite okvir uz njegovo ime.
  2. Iznad popisa s desne strane kliknite Promijeni ulogu .
  3. Odaberite novu ulogu.
Prilagođene uloge

Potrebno je dopuštenje Tko može upravljati članovima.

Samo članovi koji su već u grupi mogu se dodati u prilagođenu ulogu. Ako se član kasnije ukloni iz grupe, automatski će se ukloniti i iz prilagođene uloge.

 1. Prijavite se na Google grupe.
 2. Kliknite naziv grupe.
 3. Na lijevoj strani kliknite Postavke grupeand thenModeriranje članova.
 4. U odjeljku Prilagođene uloge pored naziva uloge kliknite Uredi .
 5. Unesite e-adresu člana.
 6. Kada se prikaže unos člana, odaberite ga. Ili, da biste odabrali prvi prikazani unos, pritisnite Enter ili Return.
 7. (Izborno) Ponovite 5. i 6. korak da biste ulozi dodijelili dodatne članove.
 8. Kliknite Dodaj članove.
Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
10510671567471126926
true
Pretraži Centar za pomoć
true
true
true
true
true
50