Katselu-, postaus- ja valvontaoikeuksien määrittäminen

Jos olet kirjautunut työpaikan tai oppilaitoksen tilille, saatat nähdä erilaisia vaihtoehtoja. Kysy lisätietoja järjestelmänvalvojaltasi.

Käyttöoikeusasetuksilla määritetään, kuka voi nähdä, postata ja valvoa sisältöä Google Ryhmissä. Käyttöoikeudet määrittävät myös, kuka voi hallinnoida jäseniä ja muita ryhmän asetuksia.

Avaa kaikki   |   Sulje kaikki

Oletusroolit

Omistaja

Omistajan rooliin kuuluvat oletusarvoisesti seuraavat käyttöoikeudet:

 • viestien lähettäminen ryhmään
 • ryhmän jäsenten (myös omistajien) lisääminen ja poistaminen
 • jäsenten roolien muuttaminen (esimerkiksi jäsenestä omistajaksi)
 • ryhmän asetusten muuttaminen
 • ryhmän poistaminen
 • ryhmän jäsenyyksien ja viestien eksportoiminen. Katso, miten voit ladata ryhmäviestit laitteelle

Huom. Omistajan roolin voi antaa kenelle tahansa ryhmän jäsenelle. Ryhmä ei kuitenkaan voi olla toisen ryhmän omistaja.

Suositus

Jäsenillä, joiden roolina on omistaja, on laajimmat ryhmän hallinnointioikeudet, joten kannattaa pitää omistajien määrä pienenä. 

Hallinnoija
Hallinnoijat voivat tehdä samoja asioita kuin omistajatkin, paitsi poistaa ryhmiä tai tehdä toisesta jäsenestä omistajan. Ryhmä ei voi olla toisen ryhmän hallinnoija.
Jäsen
Kaikki ryhmään kuuluvat saavat jäsenen roolin. Jäsenen roolille määritetyt oikeudet annetaan automaattisesti myös kaikille muille rooleille.

Käyttöoikeuksien määrittäminen roolien avulla Ryhmien klassisessa versiossa

Voit muuttaa omistajien, hallinnoijien ja jäsenten toimintaoikeuksia ryhmässä (esimerkiksi viestien hyväksyminen, jäsenten katselu tai postausten poistaminen).

Tämä ominaisuus on tällä hetkellä käytettävissä vain Ryhmien klassisessa versiossa, mutta se on suunnitteilla uuteen Ryhmiin.
 1. Kirjaudu sisään Google Ryhmiin.
 2. Klikkaa Omat ryhmät.
 3. Klikkaa ryhmän nimeä.
 4. Klikkaa oikealta Hallinnoi ryhmää.
 5. Valitse vasemmasta paneelista Roolit ja sittenRoolit.
 6. Valitse rooli.
 7. Valitse Käyttöoikeudet-kohdan vierestä Muokkaa.
 8. Valitse valintaruudut niiden käyttöoikeuksien vierestä, jotka haluat myöntää kyseiselle roolille.
 9. Valitse Valmis ja sittenklikkaa yläreunasta Tallenna.

Käyttöoikeuden antaminen useiden käyttäjien ryhmälle

Voit nähdä käyttöoikeudet yksitellen ja määrittää kyseiselle käyttöoikeudelle roolin. Voit myös antaa kyseisen käyttöoikeuden kaikille verkossa olijoille, vaikka he eivät olisikaan ryhmän jäseniä.

Ryhmien uuden version kautta

Käyttöoikeusasetusten osoittimena on liukusäädin, jonka alla näkyvät soveltuvat käyttäjäryhmät.

Huomaa, että Ryhmien klassisessa versiossa voit jättää osan ryhmän jäsenistä asetuksen ulkopuolelle. Voit esimerkiksi valita, että ryhmän jäsenet saavat tietyn käyttöoikeuden mutta ryhmän hallinnoijat eivät. Tätä mahdollisuutta ei ole Ryhmien uudessa versiossa. Jos suljet jonkun pois tietystä käyttöoikeudesta Ryhmien klassisessa versiossa ja vaihdat Ryhmien uuteen versioon, poissulkeminen pysyy voimassa. Tällöin kyseisen käyttöoikeuden liukusäätimen kohdalla, poissuljetun käyttäjäryhmän yläpuolella näkyy valkoinen ympyrä. Jos kuitenkin teet mitä tahansa muutoksia käyttöoikeuteen, poissulku katoaa. Sitä ei voi palauttaa.

 1. Kirjaudu sisään Google Ryhmiin.
 2. Klikkaa ryhmän nimeä.
 3. Valitse vasemmalta Ryhmän asetukset.
 4. Valitse oikeasta yläkulmasta Lisäasetukset-kohdan vierestä Ota käyttöön"".
 5. Valitse kunkin asetuksen osalta, ketkä käyttäjät saavat kyseiset oikeudet. Käyttöoikeusasetusten viitetiedot
 6. Valitse Tallenna muutokset.

Ryhmien uuden version käyttöoikeusasetusten viitetiedot

Osion nimi
ja käyttöoikeusasetus
Kuvaus

Yleiset

 • Kuka voi nähdä keskustelut
Käyttäjät voivat lukea keskusteluja Ryhmissä, jos nämä ovat käytössä
 • Ketkä voivat postata
Käyttäjät voivat aloittaa ryhmäkeskusteluja ja osallistua niihin
 • Ketkä voivat nähdä jäsenet
Käyttäjät voivat nähdä ryhmän jäsenluettelon

Jäsenen tietosuoja

 • Ketkä voivat ottaa yhteyttä ryhmän omistajiin
Valitse, ketkä voivat lähettää viestejä ryhmän omistajille
 • Ketkä voivat nähdä jäsenten sähköpostiosoitteet
Valitse, ketkä voivat nähdä jäsenten sähköpostiosoitteet

Postauskäytännöt

 • Ketkä voivat vastata yksityisesti kirjoittajille
Valitse, ketkä voivat lähettää sähköpostia kirjoittajille yksityisesti
 • Ketkä voivat liittää tiedostoja
Valitse, ketkä voivat julkaista liitteitä sisältäviä viestejä
 • Ketkä voivat valvoa sisältöä
Tämä sisältää viestien ja keskustelujen hyväksymisen, poistamisen ja lukitsemisen
 • Ketkä voivat valvoa sisällönkuvaustietoja
Tämä sisältää sisällön luokittelun ja kaikki yhteiskäyttöpostilaatikon ominaisuudet
 • Ketkä voivat postata ryhmän puolesta
Tämä sisältää viestien postaamisen ryhmän sähköpostiosoitteesta

Jäsenten valvonta

 • Ketkä voivat ylläpitää jäseniä
Valitse, ketkä saavat lisätä ja poistaa ryhmän jäseniä
 • Kuka voi muokata rooleja
Valitse, ketkä saavat muuttaa ryhmän roolien käyttöoikeuksia
Ryhmien klassisen version kautta

Voit katsella kaikkien käyttöoikeuksien yksityiskohtaista luetteloa ja sitten määrittää roolille asianmukaiset käyttöoikeudet.

 1. Kirjaudu sisään Google Ryhmiin.
 2. Klikkaa Omat ryhmät.
 3. Klikkaa ryhmän nimeä.
 4. Klikkaa oikealta Hallinnoi ryhmää.
 5. Valitse vasemmasta paneelista Käyttöoikeudet. Valitse se käyttöoikeuskategoria, jota haluat katsella ja muokata:
  • Peruskäyttöoikeudet sallivat tiettyjen henkilöiden liittyä ja postata ryhmään.
  • Postausoikeudet sallivat käyttäjien hyödyntää yksilöityjä ominaisuuksia aiheiden postauksessa ja sisällönkuvaustietojen hallinnoinnissa.
  • Valvontaoikeudet sallivat käyttäjien valvoa muita jäseniä, postauksia ja rooleja.
  • Pääsyoikeudet määrittävät, kuka voi katsella ryhmää, jäseniä ja jäsenten sähköpostiosoitteita.
 6. Tee haluamasi muutokset.
 7. Valitse Tallenna muutokset.

Huom. Sisäryhmä on ryhmä, joka on toisen ryhmän jäsen. Voit määrittää käyttöoikeuksia vain yksittäisille jäsenille, et sisäryhmille. 

Oman roolin luominen Ryhmien klassisessa versiossa

Tämä ominaisuus on saatavilla vain Ryhmien klassisessa versiossa ja se poistetaan käytöstä uuteen Ryhmiin siirryttäessä.

Jos haluat oletusrooleista poikkeavan roolin, voit luoda itse määritetyn roolin. Jäsenet, joilla on jäsenten hallinnointioikeus, voivat luoda (ja poistaa) itse määritettyjä rooleja. Joitakin käyttöoikeuksia voi myöntää vain omistajille, hallinnoijille ja jäsenille, mutta ei itse määritetyille rooleille.

 1. Kirjaudu sisään Google Ryhmiin.
 2. Jos käytät Ryhmien uutta versiota, palaa tilapäisesti Ryhmien klassiseen versioon seuraavasti:
  1. Valitse oikeasta yläkulmasta Asetukset"".
  2. Klikkaa Palaa takaisin Google Ryhmien klassiseen versioon.
 3. Klikkaa Omat ryhmät.
 4. Klikkaa ryhmän nimeä.
 5. Klikkaa oikealta Hallinnoi ryhmää.
 6. Valitse vasemmasta paneelista Roolit ja sittenRoolit.
 7. Valitse Luo.
 8. Lisää uuden roolin tiedot. Anna roolille julkisesti jaettava, yksikössä oleva nimi (esimerkiksi Osallistuja – ei siis Osallistujat).
 9. (Valinnainen) Jos haluat lisätä kuvan merkkinä rooliin, klikkaa Lisää merkki ja lataa kuvatiedosto laitteeltasi.
 10. (Valinnainen) Jos haluat lisätä jonkun ryhmän jäsenen uuteen rooliin, toimi seuraavasti:
  1. Valitse Lisää jäseniä.

   Huom. Vain ryhmään jo kuuluvat jäsenet voidaan lisätä rooliin. Jos jäsen poistetaan myöhemmin ryhmästä, myös hänen oma roolinsa poistetaan automaattisesti. 
    
  2. Valitse Käyttöoikeudet-kohdan vierestä Muokkaa.
  3. Tee muutokset ja valitse Valmis.
 11. Valitse Tallenna muutokset.

Yksittäisten jäsenten roolien vaihtaminen

Ryhmien uuden version kautta
 1. Kirjaudu sisään Google Ryhmiin.
 2. Klikkaa Omat ryhmät.
 3. Klikkaa ryhmän nimeä.
 4. Valitse vasemmalta Jäsenet.
 5. Osoita jäsentä ja valitse sitten Rooli-sarakkeesta haluamasi rooli.
Ryhmien klassisen version kautta
 1. Kirjaudu sisään Google Ryhmiin.
 2. Klikkaa Omat ryhmät.
 3. Klikkaa ryhmän nimeä.
 4. Klikkaa oikealta Hallinnoi ryhmää.
 5. Osoita jäsentä, jonka asetuksia haluat muuttaa, ja merkitse hänen nimensä vieressä oleva valintaruutu valituksi.
 6. Klikkaa näytön yläosan läheltä Toiminnot.
 7. Valitse muutettava asetus.