Katselu-, postaus- ja valvontaoikeuksien määrittäminen

Ryhmän jäsenten oletusroolien määrittäminen

Roolien avulla voit määrittää samanlaiset käyttöoikeudet ryhmäsi jäsenille. Jokaiselle Google-ryhmälle on määritetty 3 oletusroolia, joita ei voi poistaa:

Laajenna kaikki  TIIVISTÄ KAIKKI

Omistajan rooli

Omistajan rooliin kuuluu oletusarvoisesti eniten käyttöoikeuksia. Omistajat voivat

 • lisätä tai poistaa muita omistajia
 • luoda rooleja
 • poistaa ryhmän
 • viedä ryhmän jäsenyyksiä ja viestejä. Lue lisää ryhmäviestien lataamisesta

Jäsenillä, joiden roolina on omistaja, on laajimmat ryhmän hallinnointioikeudet, joten on suositeltavaa pitää omistajien määrä pienenä. 

Hallinnoijan rooli

Hallinnoijan rooliin kuuluvat oletusarvoisesti seuraavat käyttöoikeudet:

 • jäsenten hallinnointi ja sisällön valvonta
 • hallinnoijien lisääminen ja poistaminen.
Jäsenen rooli

Kaikki ryhmään kuuluvat henkilöt saavat oletusarvoisesti jäsenen roolin. Jäsenen rooliin liittyvät seuraavat ominaisuudet:

 • Jäsenillä on oikeus valvoa tageja ja muita sisällönkuvaustietoja sekä määrittää aiheita käyttäjille yhteiskäyttöryhmissä.
 • Jäsenen roolille määritetyt oikeudet annetaan automaattisesti myös kaikille muille rooleille.
 • Jäsenen roolille määritetyt oikeudet himmennetään muissa rooleissa, koska niitä sovelletaan jo.

Omistajien, hallinnoijien ja jäsenten oikeuksien määrittäminen

Voit valita, mitä omistajat, hallinnoijat ja jäsenet voivat tehdä ryhmässä (esimerkiksi viestien hyväksyminen, jäsenten katselu tai postausten poistaminen).

 1. Kirjaudu sisään Google Ryhmiin.
 2. Klikkaa Omat ryhmät.
 3. Valitse ryhmä.
 4. Valitse oikean yläkulman läheltä Hallinnoi ryhmää.
 5. Klikkaa vasemmalta Roolit ja sitten Roolit.
 6. Valitse rooli.
 7. Valitse Käyttöoikeudet-kohdan vierestä Muokkaa.
 8. Valitse valintaruudut niiden käyttöoikeuksien vierestä, jotka haluat myöntää kyseiselle roolille.
 9. Valitse Valmis ja sitten Tallenna.

Kaikkien käyttöoikeuksien katselu

Voit katsella kaikkien käyttöoikeuksien yksityiskohtaista luetteloa ja sitten määrittää roolille asianmukaiset käyttöoikeudet.

 1. Kirjaudu sisään Google Ryhmiin.
 2. Klikkaa Omat ryhmät.
 3. Valitse ryhmä.
 4. Valitse oikean yläkulman läheltä Hallinnoi ryhmää.
 5. Klikkaa vasemmalta Käyttöoikeudet. Valitse se käyttöoikeusluokka, jota haluat katsella ja muokata:
  • Peruskäyttöoikeudet sallivat tiettyjen henkilöiden liittyä ja postata ryhmään.
  • Lähetysluvat sallivat jäsenten käyttää yksilöityjä ominaisuuksia aiheiden postauksessa ja sisällönkuvaustietojen hallinnoinnissa.
  • Valvontaluvat sallivat jäsenten valvoa muita jäseniä, postauksia ja rooleja.
  • Käyttöoikeudet määrittävät, kuka voi katsella ryhmää, jäseniä ja jäsenten sähköpostiosoitteita.
 6. Tee muutokset.
 7. Valitse Tallenna.

Huom. Sisäryhmä on ryhmä, joka on toisen ryhmän jäsen. Voit määrittää käyttöoikeuksia vain yksittäisille jäsenille, et sisäryhmille. 

Uuden roolin luominen

Jos haluat oletusrooleista poikkeavan roolin, voit luoda oman roolin ja määrittää sille haluamasi käyttöoikeudet.

 1. Kirjaudu sisään Google Ryhmiin.
 2. Klikkaa Omat ryhmät.
 3. Valitse ryhmä.
 4. Valitse oikean yläkulman läheltä Hallinnoi ryhmää.
 5. Klikkaa vasemmalta Roolit ja sitten Roolit.
 6. Valitse Luo.
 7. Lisää uuden roolin tiedot. Anna roolille julkisesti jaettava, yksikössä oleva nimi (esimerkiksi Osallistuja – ei siis Osallistujat). Valinnainen: Jos haluat lisätä jonkun ryhmän jäsenen uuteen rooliin, klikkaa Lisää jäseniä.
 8. Valitse Käyttöoikeudet-kohdan vierestä Muokkaa.
 9. Tee muutokset ja valitse Valmis.
 10. Valitse Tallenna.

Jäsenet, jotka voivat muokata jäsenryhmiä, voivat luoda rooleja, määrittää käyttöoikeuksia ja poistaa rooleja. Joitakin käyttöoikeuksia ei voida myöntää itse määritetyille rooleille vaan vain omistajille, hallinnoijille ja jäsenille.

Yksittäisten jäsenten roolien ja asetusten muuttaminen

Voit tehdä ryhmän yksittäisen jäsenen asetuksiin seuraavat muutokset:

 • lisätä henkilölle roolin tai poistaa sen
 • estää henkilön
 • määrittää, milloin henkilölle lähetetään sähköpostia
 • muuttaa ajankohtaa, jolloin henkilö voi postata.

Jäsenkohtaisten asetusten muuttaminen:

 1. Kirjaudu sisään Google Ryhmiin.
 2. Klikkaa Omat ryhmät.
 3. Valitse ryhmä.
 4. Valitse oikean yläkulman läheltä Hallinnoi jäseniä.
 5. Valitse valintaruudut niiden henkilöiden vierestä, joiden asetuksia haluat muuttaa.
 6. Klikkaa näytön yläosan lähistöltä Toiminnot.
 7. Valitse muutettava asetus.