Ορίστε ποιοι θα έχουν δικαιώματα προβολής, δημοσίευσης και εποπτείας

Ορισμός προεπιλεγμένων ρόλων για τις επιτρεπόμενες ενέργειες για μέλη της ομάδας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ρόλους για να εκχωρήσετε το ίδιο σύνολο δικαιωμάτων στα μέλη της ομάδας σας. Υπάρχουν 3 προεπιλεγμένοι ρόλοι για κάθε Ομάδα Google και δεν μπορούν να καταργηθούν:

Ανάπτυξη όλων  Σύμπτυξη όλων

Ο ρόλος του κατόχου

Από προεπιλογή, ο ρόλος του κατόχου έχει το υψηλότερο επίπεδο δικαιωμάτων. Οι κάτοχοι μπορούν:

Τα μέλη με τον ρόλο του κατόχου έχουν τον μεγαλύτερο έλεγχο της ομάδας, για αυτό συνιστούμε να διατηρείτε έναν χαμηλό αριθμό κατόχων. 

Ο ρόλος του διαχειριστή

Ο ρόλος του διαχειριστή έχει αυτά τα προεπιλεγμένα δικαιώματα:

 • Διαχείριση μελών και εποπτεία περιεχομένου
 • Προσθήκη ή κατάργηση διαχειριστών
Ο ρόλος του μέλους

Κάθε άτομο σε μια ομάδα έχει, από προεπιλογή, τον ρόλο του μέλους. Στις δυνατότητες του ρόλου μέλους περιλαμβάνονται:

 • Δικαίωμα εποπτείας μεταδεδομένων, όπως ετικέτες, καθώς και ανάθεση θεμάτων σε ομάδες συνεργασίας
 • Τα δικαιώματα που ορίζονται για τον ρόλο του μέλους εκχωρούνται αυτόματα σε όλους τους άλλους ρόλους
 • Τα δικαιώματα που ορίζονται για τον ρόλο του μέλους εμφανίζονται γκριζαρισμένα στους άλλους ρόλους επειδή έχουν ήδη εφαρμοστεί

Ορισμός δικαιωμάτων για κατόχους, διαχειριστές και μέλη

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ενέργειες που μπορούν να κάνουν οι κάτοχοι, οι διαχειριστές και τα μέλη στην ομάδα σας, όπως την έγκριση μηνυμάτων, την προβολή μελών ή τη διαγραφή αναρτήσεων.

 1. Συνδεθείτε στις Ομάδες Google.
 2. Επιλέξτε με κλικ Οι ομάδες μου.
 3. Επιλέξτε μια ομάδα.
 4. Κοντά στην επάνω δεξιά γωνία, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση ομάδας.
 5. Στα αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή Ρόλοι  και μετά Ρόλοι.
 6. Επιλέξτε έναν ρόλο.
 7. Δίπλα στο στοιχείο "Δικαιώματα", κάντε κλικ στο στοιχείο Επεξεργασία.
 8. Επιλέξτε τα πλαίσια δίπλα στα δικαιώματα που θέλετε να εκχωρήσετε σε αυτόν τον ρόλο.
 9. Κάντε κλικ στην επιλογή Τέλος και, κατόπιν, στην επιλογή Αποθήκευση.

Προβολή όλων των δικαιωμάτων

Δείτε μια λεπτομερή λίστα με όλα τα δικαιώματα που υπάρχουν και, στη συνέχεια, εκχωρήστε τα σχετικά δικαιώματα σε έναν ρόλο.

 1. Συνδεθείτε στις Ομάδες Google.
 2. Επιλέξτε με κλικ Οι ομάδες μου.
 3. Επιλέξτε μια ομάδα.
 4. Κοντά στην επάνω δεξιά γωνία, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση ομάδας.
 5. Στα αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή Δικαιώματα. Επιλέξτε μια κατηγορία δικαιωμάτων για προβολή και επεξεργασία:
  • Τα βασικά δικαιώματα επιτρέπουν σε συγκεκριμένα άτομα να συμμετέχουν και να δημοσιεύουν στην ομάδα.
  • Τα δικαιώματα δημοσίευσης επιτρέπουν στα μέλη να χρησιμοποιούν προσαρμοσμένες λειτουργίες για να δημοσιεύουν θέματα.
  • Τα δικαιώματα εποπτείας επιτρέπουν στα μέλη να παρακολουθούν άλλα μέλη, αναρτήσεις και ρόλους.
  • Τα δικαιώματα πρόσβασης ελέγχουν ποιος μπορεί να δει την ομάδα, τα μέλη και τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των μελών.
 6. Κάντε τις αλλαγές σας.
 7. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

Σημείωση: Ενσωματωμένη ομάδα είναι μια ομάδα που είναι μέλος μιας άλλης ομάδας. Μπορείτε να εκχωρήσετε δικαιώματα μόνο σε μεμονωμένα μέλη, όχι σε ενσωματωμένες ομάδες. 

Δημιουργία νέου ρόλου

Αν θέλετε έναν διαφορετικό ρόλο από τους προεπιλεγμένους ρόλους, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν προσαρμοσμένο ρόλο με συγκεκριμένα δικαιώματα.

 1. Συνδεθείτε στις Ομάδες Google.
 2. Επιλέξτε με κλικ Οι ομάδες μου.
 3. Επιλέξτε μια ομάδα.
 4. Κοντά στην επάνω δεξιά γωνία, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση ομάδας.
 5. Στα αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή Ρόλοι  και μετά Ρόλοι.
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία.
 7. Καταχωρίστε τις πληροφορίες για τον νέο ρόλο. Δώστε στον ρόλο ένα όνομα που να μπορεί να κοινοποιηθεί δημόσια και χρησιμοποιήστε ενικό αριθμό (για παράδειγμα, "Συντελεστής", όχι "Συντελεστές"). Προαιρετικά: Για να προσθέσετε κάποιον από την ομάδα σας στον νέο ρόλο, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη μελών.
 8. Δίπλα στο στοιχείο "Δικαιώματα", κάντε κλικ στο στοιχείο Επεξεργασία.
 9. Πραγματοποιήστε τις αλλαγές σας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.
 10. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

Τα μέλη με τη δυνατότητα "Τροποποίηση συνόλων μελών" μπορούν να δημιουργήσουν έναν ρόλο, να εκχωρήσουν δικαιώματα και να διαγράψουν ρόλους. Ορισμένα δικαιώματα μπορούν να εκχωρηθούν μόνο σε κατόχους, διαχειριστές και μέλη και όχι σε προσαρμοσμένους ρόλους.

Αλλαγή ρόλων και ρυθμίσεων για μεμονωμένα μέλη

Μπορείτε να κάνετε τις παρακάτω αλλαγές για μεμονωμένα μέλη της ομάδας σας:

 • Να προσθέσετε ή να καταργήσετε ένα άτομο από έναν ρόλο
 • Να αποκλείσετε ένα άτομο
 • Να αποφασίσετε πότε θα λαμβάνει ένα άτομο μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Να αλλάξετε πότε ένα άτομο θα μπορεί να δημοσιεύει

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για ένα μέλος:

 1. Συνδεθείτε στις Ομάδες Google.
 2. Επιλέξτε με κλικ Οι ομάδες μου.
 3. Επιλέξτε μια ομάδα.
 4. Κοντά στην επάνω δεξιά γωνία, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση μελών.
 5. Επιλέξτε το πλαίσιο δίπλα στο μέλος ή στα μέλη των οποίων τις ρυθμίσεις θέλετε να αλλάξετε.
 6. Κοντά στο επάνω μέρος της οθόνης, κάντε κλικ στην επιλογή Ενέργειες.
 7. Επιλέξτε τη ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε.