Ορίστε ποιοι θα έχουν δικαιώματα προβολής, δημοσίευσης και εποπτείας

Αν είστε συνδεδεμένοι σε λογαριασμό εργασίας ή εκπαιδευτικού ιδρύματος, οι επιλογές που βλέπετε ενδέχεται να διαφέρουν. Για να μάθετε περισσότερα, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας.

Οι ρυθμίσεις άδειας καθορίζουν ποιος μπορεί να προβάλει, να δημοσιεύει και να εποπτεύει το περιεχόμενο στις Ομάδες Google. Τα δικαιώματα καθορίζουν ποιος μπορεί να προβάλλει, να δημοσιεύει και να εποπτεύει περιεχόμενο, καθώς και να διαχειρίζεται μέλη και ρυθμίσεις στην ομάδα.

Άνοιγμα όλων   |   Κλείσιμο όλων

Προεπιλεγμένοι ρόλοι

Κάτοχος

Τα μέλη με τον ρόλο του κατόχου έχουν δικαιώματα για τα εξής:

 • Αποστολή μηνυμάτων στην ομάδα.
 • Προσθήκη ή κατάργηση μελών της ομάδας, συμπεριλαμβανομένων των κατόχων.
 • Αλλαγή ρόλου μέλους (για παράδειγμα, από μέλος σε κάτοχο).
 • Αλλαγή των ρυθμίσεων της ομάδας.
 • Διαγραφή της ομάδας.
 • Εξαγωγή ιδιοτήτων μέλους και μηνυμάτων της ομάδας.

Μπορείτε να εκχωρήσετε τον ρόλο του κατόχου σε οποιοδήποτε μέλος της ομάδας. Ωστόσο, μια ομάδα δεν μπορεί να έχει τον ρόλο του κατόχου για άλλη ομάδα.

Συνιστάται

Τα μέλη με τον ρόλο του κατόχου έχουν τον μεγαλύτερο έλεγχο της ομάδας, για αυτό συνιστούμε να διατηρείτε έναν χαμηλό αριθμό κατόχων. 

Διαχειριστής

Από προεπιλογή, οι διαχειριστές μπορούν να κάνουν όλα όσα μπορούν να κάνουν και οι κάτοχοι, εκτός από:

 • Διαγραφή της ομάδας.
 • Ορισμό άλλου μέλους ως κάτοχο.
 • Αλλαγή του ρόλου κατόχου σε διαχειριστή ή μέλος. 

Οι κάτοχοι ομάδων μπορούν να ορίσουν οποιοδήποτε δικαίωμα μόνο για τον κάτοχο, περιορίζοντας περαιτέρω τις δυνατότητες των διαχειριστών. Ωστόσο, οι διαχειριστές έχουν πάντα τη δυνατότητα να προσαρμόζουν τις ρυθμίσεις της ομάδας οι ίδιοι.

Μια ομάδα δεν μπορεί να είναι ο διαχειριστής μιας άλλης ομάδας.

Μέλος
Ο καθένας σε μια ομάδα έχει τον ρόλο του μέλους. Οι άδειες που ορίζονται για τον ρόλο του μέλους εκχωρούνται αυτόματα στους διαχειριστές και στους κατόχους.

Προβολή ή αλλαγή δικαιωμάτων για ρόλους

Μπορείτε να προβάλετε τα δικαιώματα μεμονωμένα και να εκχωρήσετε σε έναν ρόλο το εκάστοτε δικαίωμα. Μπορείτε επίσης να επιτρέψετε σε όλους τους χρήστες στον ιστό να έχουν το εν λόγω δικαίωμα, ακόμα και αν δεν είναι μέλη της ομάδας.

Οι ρυθμίσεις δικαιωμάτων υποδεικνύονται από μια γραμμή ρυθμιστικού με τα κατάλληλα σύνολα χρηστών από κάτω.

Στην προηγούμενη έκδοση των Ομάδων, είχατε τη δυνατότητα να εξαιρέσετε ένα υποσύνολο των μελών της ομάδας. Για παράδειγμα, θα μπορούσατε να έχετε επιλέξει μέλη της ομάδας για κάποιο δικαίωμα, αλλά να εξαιρέσετε τους διαχειριστές ομάδων. Η δυνατότητα ορισμού εξαιρέσεων δεν υπάρχει πλέον. Εάν ορίσετε μια εξαίρεση στην προηγούμενη έκδοση των Ομάδων, η εξαίρεση παραμένει στη νέα έκδοση. Μπορείτε να τη δείτε ως λευκό κύκλο πάνω από το όνομα του συνόλου των χρηστών στο ρυθμιστικό για αυτό το δικαίωμα. Ωστόσο, αν κάνετε αλλαγές στο δικαίωμα, η εξαίρεση εξαφανίζεται και δεν μπορείτε να επιστρέψετε σε αυτήν.

Αυτή η εργασία απαιτεί το δικαίωμα "Ποιοι χρήστες μπορούν να διαχειρίζονται μέλη".

 1. Συνδεθείτε στις Ομάδες Google.
 2. Κάντε κλικ στο όνομα μιας ομάδας.
 3. Αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις ομάδας.
 4. Επάνω δεξιά, δίπλα στην επιλογή Σύνθετες, κάντε κλικ στην επιλογή Ενεργοποίηση "".
 5. Για κάθε ρύθμιση, επιλέξτε ποιοι χρήστες θα λάβουν αυτό το δικαίωμα:
  • Για προεπιλεγμένους ρόλους, ολόκληρο τον οργανισμό/εταιρεία και όλους τους χρήστες στον ιστό, μετακινήστε το ρυθμιστικό στον σωστό ρόλο.
  • Για προσαρμοσμένους ρόλους: Κάντε κλικ στη λίστα δίπλα στο ρυθμιστικόand thenεπιλέξτε τον ρόλο.
   Αν επιλέξετε έναν προσαρμοσμένο ρόλο, εκχωρείται το δικαίωμα σε οποιονδήποτε έχει εκχωρηθεί είτε αυτός ο προσαρμοσμένος ρόλος ή ο προεπιλεγμένος ρόλος που επιλέξατε στο ρυθμιστικό.
   Ορισμένες άδειες δεν μπορούν να εκχωρηθούν σε προσαρμοσμένους ρόλους.
  Αναφορά ρυθμίσεων δικαιωμάτων
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών.

Αναφορά ρυθμίσεων δικαιωμάτων

Όνομα ενότητας
και ρύθμιση δικαιωμάτων
Περιγραφή

Γενικά

 • Ποιος μπορεί να προβάλλει τις συζητήσεις
Οι χρήστες μπορούν να προβάλλουν τις συζητήσεις στις Ομάδες, εάν είναι ενεργοποιημένες
 • Ποιος μπορεί να δημοσιεύει
Οι χρήστες μπορούν να ξεκινήσουν και να συμμετάσχουν σε ομαδικές συζητήσεις
 • Ποιος μπορεί να προβάλλει τα μέλη
Οι χρήστες μπορούν να προβάλλουν τη λίστα μελών της ομάδας

Απόρρητο μέλους

 • Ποιος μπορεί να επικοινωνεί με τους κατόχους ομάδας
Έλεγχος του ποιος μπορεί να στέλνει μηνύματα σε κατόχους ομάδας
 • Ποιος μπορεί να βλέπει τις διευθύνσεις ηλ. ταχυδρομείου των μελών
Έλεγχος του ποιος μπορεί να βλέπει τις διευθύνσεις ηλ. ταχυδρομείου των μελών

Πολιτικές περί δημοσίευσης

 • Ποιος μπορεί να απαντά ιδιωτικά στους συντάκτες
Έλεγχος ποιος μπορεί να στέλνει μηνύματα ηλ. ταχυδρομείου προς συντάκτες ιδιωτικά
 • Ποιοι χρήστες μπορούν να επισυνάπτουν αρχεία
Έλεγχος του ποιος μπορεί να δημοσιεύει μηνύματα που περιέχουν συνημμένα
 • Ποιοι χρήστες μπορούν να αναλάβουν εποπτεία του περιεχομένου
Αυτό περιλαμβάνει την έγκριση, τη διαγραφή, καθώς και το κλείδωμα μηνυμάτων και συζητήσεων
 • Ποιοι χρήστες μπορούν να αναλάβουν εποπτεία των μεταδεδομένων
Αυτό περιλαμβάνει την κατηγοριοποίηση περιεχομένου και όλες τις λειτουργίες των Εισερχομένων συνεργασίας
 • Ποιοι μπορούν να δημοσιεύουν ως ομάδα
Αυτό περιλαμβάνει τη δημοσίευση μηνυμάτων από τη διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου της ομάδας

Εποπτεία μέλους

 • Ποιοι χρήστες μπορούν να διαχειρίζονται μέλη
Έλεγχος του ποιος επιτρέπεται να προσθέτει μέλη στην ομάδα και να τα καταργεί από αυτήν
 • Ποιος μπορεί να τροποποιεί προσαρμοσμένους ρόλους
Ελέγξτε ποιος μπορεί να δημιουργεί, να διαγράφει και να ενημερώνει το όνομα και την περιγραφή προσαρμοσμένων ρόλων

Δημιουργία ή επεξεργασία προσαρμοσμένου ρόλου

Εάν θέλετε έναν ρόλο διαφορετικό από τους προεπιλεγμένους ρόλους, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν προσαρμοσμένο ρόλο. Τα μέλη που έχουν το δικαίωμα Ποιος μπορεί να τροποποιήσει προσαρμοσμένους ρόλους, μπορούν επίσης να δημιουργούν και να διαγράφουν προσαρμοσμένους ρόλους. Ορισμένες άδειες μπορούν να παραχωρηθούν μόνο σε κατόχους, διαχειριστές και μέλη και όχι σε προσαρμοσμένους ρόλους.

Για να εκχωρήσετε δικαιώματα σε προσαρμοσμένους ρόλους, ανατρέξτε στην ενότητα Προβολή ή αλλαγή δικαιωμάτων για ρόλους.

 1. Συνδεθείτε στις Ομάδες Google.
 2. Κάντε κλικ στο όνομα μιας ομάδας.
 3. Αριστερά κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις ομάδαςand thenΕποπτεία μελών.
 4. Στην ενότητα Προσαρμοσμένοι ρόλοι, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία προσαρμοσμένου ρόλου.
 5. Εισαγάγετε ένα όνομα και μια περιγραφή για τον νέο ρόλο.
  Δώστε στον ρόλο ένα όνομα που να μπορεί να κοινοποιηθεί δημόσια και χρησιμοποιήστε ενικό αριθμό (για παράδειγμα, "Συντελεστής", όχι "Συντελεστές").
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία ρόλου.
 7. Για να επεξεργαστείτε το όνομα ή την περιγραφή του ρόλου:
  1. Στην ενότητα Προσαρμοσμένοι ρόλοι, δίπλα στο όνομα ρόλου, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία "".
  2. Εισαγάγετε νέο όνομα ή περιγραφή.
  3. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών.

Αλλάξτε ρόλους για μεμονωμένα μέλη

Προεπιλεγμένοι ρόλοι
 1. Συνδεθείτε στις Ομάδες Google.
 2. Κάντε κλικ στο όνομα μιας ομάδας.
 3. Στα αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή Μέλη.
 4. Για να αλλάξετε τον ρόλο ενός μεμονωμένου μέλους—Τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού σε ένα μέλος και, στη συνέχεια, στη στήλη Ρόλος, επιλέξτε έναν ρόλο.
 5. Για να εκχωρήσετε τον ίδιο ρόλο σε πολλά μέλη:
  1. Καταδείξτε το κάθε μέλος του οποίου τις ρυθμίσεις θέλετε να αλλάξετε και επιλέξτε το πλαίσιο δίπλα στο όνομά του.
  2. Πάνω από τη λίστα στα δεξιά, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή ρόλου "".
  3. Επιλέξτε τον νέο ρόλο.
Προσαρμοσμένοι ρόλοι

Εάν έχετε το δικαίωμα "Ποιοι χρήστες μπορούν να διαχειρίζονται μέλη", μπορείτε να προσθέτετε χρήστες στην ομάδα ή να τους καταργείτε από προσαρμοσμένους ρόλους.

Μόνο τα μέλη που ανήκουν ήδη στην ομάδα μπορούν να προστεθούν στον ρόλο. Αν ένα μέλος καταργηθεί αργότερα από την ομάδα, θα καταργηθεί επίσης αυτόματα από τον προσαρμοσμένο ρόλο.

 1. Συνδεθείτε στις Ομάδες Google.
 2. Κάντε κλικ στο όνομα μιας ομάδας.
 3. Αριστερά κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις ομάδαςand thenΕποπτεία μελών.
 4. Στην ενότητα Προσαρμοσμένοι ρόλοι, δίπλα στο όνομα ρόλου, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία "".
 5. Εσαγάγετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του μέλους.
 6. Όταν εμφανιστεί η καταχώριση μέλους, επιλέξτε την. Εναλλακτικά, για να επιλέξετε την πρώτη καταχώριση που εμφανίζεται, πατήστε Enter ή Επιστροφή.
 7. (Προαιρετικά) Επαναλάβετε τα βήματα 5 και 6, για να εκχωρήσετε επιπλέον μέλη στον ρόλο.
 8. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη μελών.