Ορίστε ποιοι θα έχουν δικαιώματα προβολής, δημοσίευσης και εποπτείας

Αν είστε συνδεδεμένοι σε λογαριασμό εργασίας ή εκπαιδευτικού ιδρύματος, οι επιλογές που βλέπετε ενδέχεται να διαφέρουν. Για να μάθετε περισσότερα, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας.

Οι ρυθμίσεις άδειας καθορίζουν ποιος μπορεί να προβάλει, να δημοσιεύει και να εποπτεύει το περιεχόμενο στις Ομάδες Google. Τα δικαιώματα καθορίζουν ποιος μπορεί να προβάλλει, να δημοσιεύει και να εποπτεύει περιεχόμενο, καθώς και να διαχειρίζεται μέλη και ρυθμίσεις στην ομάδα.

Άνοιγμα όλων   |   Κλείσιμο όλων

Προεπιλεγμένοι ρόλοι

Κάτοχος

Από προεπιλογή, τα μέλη με τον ρόλο του κατόχου έχουν όλα τα δικαιώματα για μια ομάδα. Πολλά από αυτά τα δικαιώματα μπορούν να εκχωρηθούν σε άλλα σύνολα χρηστών. Ελέγξτε όλα τα δικαιώματα διαχείρισης μελών και περιεχομένου.

Μόνο για τον κάτοχο ισχύουν οι εξής δυνατότητες:

 • Διαγραφή ομάδας.
 • Ορισμός κάποιου άλλου μέλους ομάδας σε κάτοχο.
 • Αλλαγή ρυθμίσεων άλλου κατόχου.
 • Εξαγωγή μηνυμάτων ομάδας μέσω της Αρχειοθέτησης Google.

Μόνο οι κάτοχοι και οι διαχειριστές της ομάδας μπορούν να αλλάξουν τις ρυθμίσεις μιας ομάδας.

Αν είστε συνδεδεμένοι σε λογαριασμό εργασίας ή σχολείου, για μια δεδομένη ομάδα, ένας διαχειριστής μπορεί να καταργήσει ορισμένα δικαιώματα κατόχου, αλλά όχι κάποια άλλα:

 • Δυνατότητα κατάργησης: Δημοσίευση μηνυμάτων ή προσθήκη, πρόσκληση ή έγκριση νέων μελών.
 • Χωρίς δυνατότητα κατάργησης: Προβολή μελών ή συζητήσεων ή επικοινωνία με άλλους κατόχους.

Μια ομάδα δεν μπορεί να είναι κάτοχος μιας άλλης ομάδας.

Συνιστάται

Η εκχώρηση του ρόλου κατόχου σε κάποιον χρήστη τού παρέχει μεγαλύτερο έλεγχο της ομάδας, οπότε συνιστούμε να διατηρείτε έναν χαμηλό αριθμό κατόχων. 

Διαχειριστής

Από προεπιλογή, οι διαχειριστές μπορούν να κάνουν όλα όσα μπορούν να κάνουν και οι κάτοχοι, εκτός από:

 • Διαγραφή της ομάδας.
 • Ορισμό άλλου μέλους ως κάτοχο.
 • Αλλαγή ρυθμίσεων ρόλου ή συνδρομής για κάποιον κάτοχο.

Οι κάτοχοι ομάδων μπορούν να ορίσουν οποιοδήποτε δικαίωμα μόνο για τον κάτοχο, περιορίζοντας περαιτέρω τις δυνατότητες των διαχειριστών. Ωστόσο, οι διαχειριστές έχουν πάντα τη δυνατότητα να προσαρμόζουν τα δικαιώματα, ώστε να περιλαμβάνουν διαχειριστές.

Μια ομάδα δεν μπορεί να είναι ο διαχειριστής μιας άλλης ομάδας.

Μέλος

Από προεπιλογή, τα μέλη της ομάδας έχουν βασικά δικαιώματα. Ανάλογα με τις ρυθμίσεις του οργανισμού και της ομάδας, αυτά τα δικαιώματα μπορεί να περιλαμβάνουν την προβολή και τη δημοσίευση σε συζητήσεις, καθώς και την προβολή μελών. Οι κάτοχοι και οι διαχειριστές ομάδας μπορούν να προσθέτουν ή να περιορίζουν δικαιώματα των μελών. Τυχόν δικαιώματα που ορίζονται για τον ρόλο του μέλους εκχωρούνται αυτόματα στους διαχειριστές και στους κατόχους.

Προβολή ή αλλαγή δικαιωμάτων για σύνολα χρηστών

Απαιτείται ο ρόλος του Κατόχου ή του Διαχειριστή.

Μπορείτε να προβάλετε τα δικαιώματα μεμονωμένα και να εκχωρήσετε κάθε δικαίωμα σε έναν ρόλο. Μπορείτε επίσης να επιτρέψετε σε όλους τους χρήστες στον ιστό να έχουν το εν λόγω δικαίωμα, ακόμα και αν δεν είναι μέλη της ομάδας.

Ορισμένα δικαιώματα επηρεάζουν τις διαθέσιμες επιλογές για άλλα δικαιώματα. Επομένως, μπορείτε, για παράδειγμα, να επιτρέψετε σε όλους τους χρήστες στον ιστό να βλέπουν μέλη μόνο αν τους έχετε επιτρέψει ήδη να βλέπουν την ομάδα. Επιπλέον, αν είστε συνδεδεμένοι σε λογαριασμό εργασίας ή σχολείου, ο διαχειριστής σας μπορεί να περιορίσει τα σύνολα των χρηστών στους οποίους μπορείτε να εκχωρήσετε κάθε δικαίωμα.

Στην προηγούμενη έκδοση των Ομάδων, μπορούσατε να εξαιρέσετε ένα υποσύνολο των μελών της ομάδας. Για παράδειγμα, μπορούσατε να επιλέξετε μέλη ομάδας για κάποιο δικαίωμα, αλλά να εξαιρέσετε τους διαχειριστές ομάδων. Η δυνατότητα ορισμού εξαιρέσεων δεν υπάρχει πλέον. Εάν ορίσετε μια εξαίρεση στην προηγούμενη έκδοση των Ομάδων, η εξαίρεση παραμένει στη νέα έκδοση. Μπορείτε να τη δείτε ως λευκό κύκλο πάνω από το όνομα του συνόλου των χρηστών στο ρυθμιστικό για αυτό το δικαίωμα. Ωστόσο, αν κάνετε αλλαγές στο δικαίωμα, η εξαίρεση εξαφανίζεται και δεν μπορείτε να επιστρέψετε σε αυτήν.

 1. Συνδεθείτε στις Ομάδες Google.
 2. Κάντε κλικ στο όνομα μιας ομάδας.
 3. Αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις ομάδας.
 4. Για να εντοπίσετε ρυθμίσεις δικαιωμάτων, αναζητήστε καταχωρίσεις με ρυθμιστικό:
  ""
 5. Επιλέξτε ποιοι χρήστες θα έχουν αυτό το δικαίωμα. Κατά περίπτωση, ισχύουν τα εξής:
  • Προεπιλεγμένοι ρόλοι, όλοι οι οργανισμοί και όλοι στον ιστό: Μετακινήστε το ρυθμιστικό στην επιλογή χρήστη που θέλετε.
  • Προσαρμοσμένοι ρόλοι: Δίπλα στο ρυθμιστικό, κάντε κλικ στη λίστα και επιλέξτε τον ρόλο.
   Η επιλογή ενός προσαρμοσμένου ρόλου εκχωρεί το δικαίωμα σε οποιονδήποτε σε αυτόν τον προσαρμοσμένο ρόλο, καθώς και τον προεπιλεγμένο ρόλο που επιλέξατε στο ρυθμιστικό.
   ""
 6. Επαναλάβετε το βήμα 6 για κάθε δικαίωμα.
 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών.

Συμβουλή: Μπορείτε να δείτε μια εξαίρεση που δημιουργήθηκε στην προηγούμενη έκδοση των Ομάδων στο ρυθμιστικό για ένα συγκεκριμένο δικαίωμα ως λευκό κύκλο πάνω από το όνομα του συνόλου χρηστών. Ωστόσο, αν αλλάξετε το δικαίωμα, η εξαίρεση εξαφανίζεται. Δεν είναι δυνατή η επαναφορά σε αυτήν.

Αναφορά ρυθμίσεων δικαιωμάτων

Χρησιμοποιήστε τους παρακάτω πίνακες για να ελέγξετε τα διαθέσιμα δικαιώματα, καθώς και το τι ελέγχουν κάθε φορά.

Γενικά

Ρύθμιση Περιγραφή
Ποιος μπορεί να βλέπει συζητήσεις Οι χρήστες μπορούν να προβάλλουν τις συζητήσεις στις Ομάδες, εάν είναι ενεργοποιημένες.
Ποιος μπορεί να δημοσιεύει Οι χρήστες μπορούν να ξεκινούν και να συμμετέχουν σε ομαδικές συζητήσεις.
Ποιος μπορεί να προβάλλει τα μέλη Οι χρήστες μπορούν να προβάλλουν τη λίστα μελών της ομάδας.

Απόρρητο μέλους

Ρύθμιση Περιγραφή
Ποιος μπορεί να επικοινωνεί με τους κατόχους ομάδας Έλεγχος του ποιος μπορεί να στέλνει μηνύματα σε κατόχους ομάδας.
Ποιος μπορεί να βλέπει τις διευθύνσεις ηλ. ταχυδρομείου των μελών Έλεγχος του ποιος μπορεί να βλέπει τις διευθύνσεις ηλ. ταχυδρομείου των μελών στη διεπαφή χρήστη των Ομάδων. Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενδέχεται να εξακολουθούν να είναι ορατές σε άλλες εφαρμογές του Workspace.

Πολιτικές δημοσίευσης

Ρύθμιση Περιγραφή
Ποιος μπορεί να απαντά ιδιωτικά στους συντάκτες Έλεγχος ποιος μπορεί να στέλνει μηνύματα ηλ. ταχυδρομείου προς συντάκτες ιδιωτικά.
Ποιος μπορεί να επισυνάπτει αρχεία Έλεγχος του ποιος μπορεί να δημοσιεύει μηνύματα που περιέχουν συνημμένα.
Ποιος μπορεί να κάνει εποπτεία του περιεχομένου Αυτό περιλαμβάνει την έγκριση, τη διαγραφή, καθώς και το κλείδωμα μηνυμάτων και συζητήσεων.
Ποιος μπορεί να κάνει εποπτεία των μεταδεδομένων Αυτό περιλαμβάνει την κατηγοριοποίηση περιεχομένου και όλες τις λειτουργίες των Εισερχομένων συνεργασίας.
Ποιος μπορεί να κάνει αναρτήσεις ως ομάδα Αυτό περιλαμβάνει τη δημοσίευση μηνυμάτων από τη διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου της ομάδας.

Εποπτεία μελών

Ρύθμιση Περιγραφή
Ποιος μπορεί να διαχειρίζεται μέλη Έλεγχος του ποιος επιτρέπεται να προσθέτει μέλη στην ομάδα και να τα καταργεί από αυτήν.
Ποιος μπορεί να τροποποιεί προσαρμοσμένους ρόλους Έλεγχος του ποιος μπορεί να δημιουργεί, να διαγράφει και να ενημερώνει το όνομα και την περιγραφή προσαρμοσμένων ρόλων.

Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον συντονισμό των μηνυμάτων, ανατρέξτε στην ενότητα Έγκριση ή αποκλεισμός νέων μηνυμάτων.

Δημιουργία ή επεξεργασία προσαρμοσμένου ρόλου

Απαιτείται ο ρόλος του Κατόχου ή του Διαχειριστή.

Εάν θέλετε έναν ρόλο διαφορετικό από τους προεπιλεγμένους ρόλους, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν προσαρμοσμένο ρόλο. Ορισμένες άδειες μπορούν να παραχωρηθούν μόνο σε κατόχους, διαχειριστές και μέλη και όχι σε προσαρμοσμένους ρόλους.

Για να εκχωρήσετε δικαιώματα σε προσαρμοσμένους ρόλους, ανατρέξτε στην ενότητα Προβολή ή αλλαγή δικαιωμάτων για ρόλους.

 1. Συνδεθείτε στις Ομάδες Google.
 2. Κάντε κλικ στο όνομα μιας ομάδας.
 3. Αριστερά κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις ομάδαςand thenΕποπτεία μελών.
 4. Στην ενότητα Προσαρμοσμένοι ρόλοι, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία προσαρμοσμένου ρόλου.
 5. Εισαγάγετε ένα όνομα και μια περιγραφή για τον νέο ρόλο.
  Δώστε στον ρόλο ένα όνομα που να μπορεί να κοινοποιηθεί δημόσια και χρησιμοποιήστε ενικό αριθμό (για παράδειγμα, "Συντελεστής", όχι "Συντελεστές").
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία ρόλου.
 7. Για να επεξεργαστείτε το όνομα ή την περιγραφή του ρόλου:
  1. Στην ενότητα Προσαρμοσμένοι ρόλοι, δίπλα στο όνομα ρόλου, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία "".
  2. Εισαγάγετε νέο όνομα ή περιγραφή.
  3. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών.

Αλλάξτε ρόλους για μεμονωμένα μέλη

Προεπιλεγμένοι ρόλοι

Απαιτεί το δικαίωμα "Ποιοι χρήστες μπορούν να διαχειρίζονται μέλη".

 1. Συνδεθείτε στις Ομάδες Google.
 2. Κάντε κλικ στο όνομα μιας ομάδας.
 3. Στα αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή Μέλη.
 4. Για να αλλάξετε τον ρόλο ενός μεμονωμένου μέλους—Τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού σε ένα μέλος και, στη συνέχεια, στη στήλη Ρόλος, επιλέξτε έναν ρόλο.
 5. Για να εκχωρήσετε τον ίδιο ρόλο σε πολλά μέλη:
  1. Καταδείξτε το κάθε μέλος του οποίου τις ρυθμίσεις θέλετε να αλλάξετε και επιλέξτε το πλαίσιο δίπλα στο όνομά του.
  2. Πάνω από τη λίστα στα δεξιά, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή ρόλου "".
  3. Επιλέξτε τον νέο ρόλο.
Προσαρμοσμένοι ρόλοι

Απαιτεί το δικαίωμα "Ποιοι χρήστες μπορούν να διαχειρίζονται μέλη".

Μόνο τα μέλη που ανήκουν ήδη στην ομάδα μπορούν να προστεθούν σε έναν προσαρμοσμένο ρόλο. Αν ένα μέλος καταργηθεί αργότερα από την ομάδα, καταργείται αυτόματα από τον προσαρμοσμένο ρόλο.

 1. Συνδεθείτε στις Ομάδες Google.
 2. Κάντε κλικ στο όνομα μιας ομάδας.
 3. Αριστερά κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις ομάδαςand thenΕποπτεία μελών.
 4. Στην ενότητα Προσαρμοσμένοι ρόλοι, δίπλα στο όνομα ρόλου, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία "".
 5. Εσαγάγετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του μέλους.
 6. Όταν εμφανιστεί η καταχώριση μέλους, επιλέξτε την. Εναλλακτικά, για να επιλέξετε την πρώτη καταχώριση που εμφανίζεται, πατήστε Enter ή Επιστροφή.
 7. (Προαιρετικά) Επαναλάβετε τα βήματα 5 και 6, για να εκχωρήσετε επιπλέον μέλη στον ρόλο.
 8. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη μελών.
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
true
true
true
50
false
false