Angiv, hvem der kan se, oprette og moderere

Hvis du er logget ind på en arbejds- eller skolekonto, ser du muligvis nogle andre valgmuligheder. Kontakt din administrator for at få flere oplysninger.

Indstillingerne for tilladelser afgør, hvem der kan se, oprette og moderere indhold i Google Grupper. Tilladelserne bestemmer også, hvem der kan administrere medlemmer og andre gruppeindstillinger.

Åbn alle   |   Luk alle

Standardroller

Ejer

Medlemmer med rollen som ejer har som standard alle tilladelser til en gruppe. Mange af disse tilladelser kan også tildeles andre brugergrupper. Gennemgå alle tilladelser for medlemmer og indholdsstyring.

Det er kun ejeren, der kan:

 • Slette en gruppe.
 • Udpege et andet gruppemedlem som ejer.
 • Ændre indstillinger for en anden ejer.
 • Eksportere gruppebeskeder ved hjælp af Google Takeout.

Det er kun gruppeejere og -administratorer, der kan skifte indstillinger for en gruppe.

Hvis du er logget ind på en arbejds- eller skolekonto for en given gruppe, kan en administrator fjerne nogle ejertilladelser, men ikke alle:

 • Administratoren kan fjerne tilladelsen til at oprette indlæg eller tilføje, invitere eller godkende nye medlemmer.
 • Administratoren kan ikke fjerne tilladelsen til at se medlemmer eller samtaler eller kontakte andre ejere.

En gruppe kan ikke være ejer af en anden gruppe.

Anbefalet

Når du tildeler et medlem rollen som ejer, får vedkommende maksimal kontrol over gruppen, så vi anbefaler, at du begrænser antallet af ejere. 

Administrator

Administratorer kan som standard foretage de samme handlinger som ejere – med undtagelse af følgende:

 • Slette gruppen.
 • Udpege et andet medlem som ejer.
 • Skifte rolle- eller abonnementsindstillinger for en ejer.

Gruppeejere kan konfigurere enhver tilladelse, så den kun gælder for ejere, og på den måde yderligere begrænse, hvad administratorer kan gøre. Administratorer kan dog altid selv justere tilladelserne, så de også omfatter administratorer.

En gruppe kan ikke være administrator for en anden gruppe.

Medlem

Gruppemedlemmer har som standard grundlæggende tilladelser. Afhængigt af organisationen og gruppeindstillingerne kan disse tilladelser omfatte visning af samtaler og opslag i disse samt visning af medlemmer. Gruppeejere og -administratorer kan udvide eller begrænse medlemmers tilladelser. Alle tilladelser, der er angivet for medlemsrollen, tildeles automatisk administratorer og ejere.

Se eller skift tilladelser for grupper af brugere

Kræver rollen Ejer eller Administrator.

Du kan se individuelle tilladelser og tildele hver tilladelse til en rolle. Du kan også give alle på nettet tilladelse, selvom de ikke er medlem af gruppen.

Nogle tilladelser påvirker, hvilke indstillinger der er tilgængelige for andre tilladelser. Du kan f.eks. kun give alle på nettet mulighed for at se medlemmer, hvis du allerede har givet dem tilladelse til at se gruppen. Hvis du er logget ind på en arbejds- eller skolekonto, kan din administrator desuden begrænse antallet af brugergrupper, du kan tildele hver tilladelse til.

I den tidligere version af Google Grupper havde du mulighed for at ekskludere en undergruppe af gruppemedlemmer. Du kunne f.eks. vælge gruppemedlemmer for en tilladelse, men ekskludere gruppeadministratorer. Muligheden for at angive ekskluderinger findes ikke længere. Hvis du har angivet en ekskludering i den tidligere version af Google Grupper, vil ekskluderingen stadig være gældende i den nye version. Den vises som en hvid cirkel over navnet på brugergruppen på skyderen for den pågældende tilladelse. Hvis du ændrer tilladelsen, forsvinder ekskluderingen dog, og du kan ikke gendanne den.

 1. Log ind på Google Grupper.
 2. Klik på navnet på en gruppe.
 3. Klik på Gruppeindstillinger til venstre.
 4. Du kan finde indstillingerne for tilladelser ved at kigge efter indstillinger med en skyder:
  ""
 5. Vælg, hvilke brugere der skal have disse tilladelser. Hvis det er til:
  • Standardroller, hele organisationen og alle på nettet: Flyt skyderen til den ønskede brugerindstilling.
  • Tilpassede roller: Klik på listen ud for skyderen, og vælg rollen.
   Hvis du vælger en tilpasset rolle, tildeles tilladelsen alle med denne tilpassede rolle og den standardrolle, du valgte via skyderen.
   ""
 6. Gentag trin 6 for hver tilladelse.
 7. Klik på Gem ændringer.

Tip! En ekskludering, der er oprettet i den tidligere version af Grupper, vises som en hvid cirkel oven over navnet på brugergruppen på skyderen for en bestemt tilladelse. Ekskluderingen forsvinder dog, hvis du ændrer tilladelsen. Du kan ikke gendanne ekskluderingen.

Reference til indstillinger for tilladelser

Brug disse tabeller til at gennemgå de tilgængelige tilladelser, og hvad de styrer.

Generelt

Indstilling Beskrivelse
Hvem der kan se samtaler Brugere kan se samtaler i Grupper, hvis samtalerne er aktiveret.
Hvem kan oprette indlæg Brugere kan starte og deltage i gruppesamtaler.
Hvem der kan se medlemmer Brugere kan se listen over gruppemedlemmer.

Beskyttelse af medlemsoplysninger

Indstilling Beskrivelse
Hvem kan kontakte gruppeejere? Bestem, hvem der kan sende meddelelser til gruppeejere.
Hvem kan se medlemmernes mailadresser Bestem, hvem der kan se medlemmernes mailadresser i brugerfladen for Grupper. Mailadresser kan stadig være synlige i andre Workspace-apps.

Politikker for opslag

Indstilling Beskrivelse
Hvem kan sende private svar til forfattere Bestem, hvem der kan sende private mails til forfattere.
Hvem kan vedhæfte filer Bestem, hvem der kan sende meddelelser med vedhæftede filer.
Hvem der kan moderere indhold Dette omfatter godkendelse, sletning og låsning af meddelelser og samtaler.
Hvem kan moderere metadata Dette omfatter kategorisering af indhold og alle funktioner i fællesindbakken.
Hvem kan oprette indlæg som gruppen Dette omfatter oprettelse af opslag fra gruppens mailadresse.

Medlemsmoderation

Indstilling Beskrivelse
Hvem kan administrere medlemmer Bestem, hvem der har tilladelse til at tilføje og fjerne gruppemedlemmer.
Hvem kan ændre tilpassede roller Bestem, hvem der kan oprette, slette og opdatere navne på tilpassede roller og de tilhørende beskrivelser.

Se Godkend eller bloker nye beskeder for at få flere oplysninger om moderation af indlæg.

Opret eller rediger en tilpasset rolle

Kræver rollen Ejer eller Administrator.

Hvis du vil have en rolle, der adskiller sig fra standardrollerne, kan du oprette en tilpasset rolle. Nogle tilladelser kan kun tildeles ejere, administratorer og medlemmer – ikke tilpassede roller.

Se, hvordan du tildeler tilladelser til tilpassede roller, i Se eller skift tilladelser for roller.

 1. Log ind på Google Grupper.
 2. Klik på navnet på en gruppe.
 3. Til venstre skal du klikke på Gruppeindstillingerog derefterMedlemsmoderation.
 4. Klik på Opret en tilpasset rolle under Tilpassede roller.
 5. Angiv et navn og en beskrivelse af den nye rolle.
  Giv rollen et navn, der kan deles offentligt og er i ental (for eksempel "Bidragyder", ikke "Bidragydere").
 6. Klik på Opret rolle.
 7. Sådan redigerer du rollenavnet eller -beskrivelsen:
  1. Under Tilpassede roller skal du klikke på Rediger "" ud for rollenavnet.
  2. Angiv et nyt navn eller en ny beskrivelse.
  3. Klik på Gem ændringer.

Skift roller for individuelle medlemmer

Standardroller

Kræver tilladelsen Hvem kan administrere medlemmer.

 1. Log ind på Google Grupper.
 2. Klik på navnet på en gruppe.
 3. Klik på Medlemmer til venstre.
 4. Sådan ændrer du et enkelt medlems rolle: Peg på et medlem, og vælg en rolle i kolonnen Rolle.
 5. Sådan tildeler du den samme rolle til flere medlemmer:
  1. Hold markøren over det medlem, hvis indstillinger du vil ændre, og markér afkrydsningsfeltet ud for vedkommendes navn.
  2. Klik på Skift rolle "" oven over listen til højre.
  3. Vælg den nye rolle.
Tilpassede roller

Kræver tilladelsen Hvem kan administrere medlemmer.

Det er kun medlemmer, som allerede er i gruppen, der kan føjes til en tilpasset rolle. Hvis et medlem senere fjernes fra gruppen, fjernes vedkommende automatisk fra den tilpassede rolle.

 1. Log ind på Google Grupper.
 2. Klik på navnet på en gruppe.
 3. Til venstre skal du klikke på Gruppeindstillingerog derefterMedlemsmoderation.
 4. Under Tilpassede roller skal du klikke på Rediger "" ud for rollenavnet.
 5. Angiv medlemmets mailadresse.
 6. Vælg medlemmets post, når den vises. Du kan også vælge den første post, der vises, ved at trykke på Enter eller Retur.
 7. (Valgfrit) Gentag trin 5 og 6 for at føje yderligere medlemmer til rollen.
 8. Klik på Tilføj medlemmer.
Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu
Søg i Hjælp
true
true
false
true
true
50
false
false