Angiv, hvem der kan se, oprette og moderere

Hvis du er logget ind på en arbejds- eller skolekonto, ser du muligvis nogle andre valgmuligheder. Kontakt din administrator for at få flere oplysninger.

Indstillingerne for tilladelser afgør, hvem der kan se, oprette og moderere indhold i Google Grupper. Tilladelserne bestemmer også, hvem der kan administrere medlemmer og andre gruppeindstillinger.

Åbn alle   |   Luk alle

Standardroller

Ejer

Medlemmer med rollen Ejer har tilladelse til at gøre følgende:

 • Sende meddelelser til gruppen.
 • Tilføje eller fjerne gruppemedlemmer, herunder ejere.
 • Redigere et medlems rolle (f.eks. fra medlem til ejer).
 • Redigere gruppeindstillinger.
 • Slette gruppen.
 • Eksportere gruppemedlemskaber og meddelelser.

Du kan tildele rollen som ejer til et hvilket som helst gruppemedlem. En gruppe kan dog ikke være tildelt rollen som ejer af en anden gruppe.

Anbefalet

Medlemmer, der har rollen som ejer, har størst kontrol over gruppen, så vi anbefaler, at du begrænser antallet af ejere. 

Administrator

Administratorer kan som standard foretage de samme handlinger som ejere – med undtagelse af følgende:

 • Slette gruppen.
 • Gøre et andet medlem til ejer.
 • Skifte en ejers rolle til administrator eller medlem. 

Gruppeejere kan konfigurere enhver tilladelse til kun at gælde ejere og på den måde yderligere begrænse, hvad administratorer kan gøre. Administratorer har dog altid mulighed for selv at justere gruppeindstillingerne.

En gruppe kan ikke være administrator for en anden gruppe.

Medlem
Alle i en gruppe har rollen som medlem. Alle tilladelser, der er angivet for medlemsrollen, tildeles automatisk administratorer og ejere.

Se eller skift tilladelser for roller

Du kan se individuelle tilladelser og tildele denne tilladelse en rolle. Du kan også give alle på nettet tilladelse, selvom de ikke er medlem af gruppen.

Indstillingerne for tilladelser angives med en skyder, hvorunder de kvalificerede grupper med brugere vises.

I den tidligere version af Google Grupper havde du mulighed for at ekskludere en undergruppe af gruppemedlemmer. Du kunne f.eks. have udvalgt gruppemedlemmer, du ville give tilladelse, men have udelukket gruppeadministratorer. Muligheden for at angive ekskluderinger findes ikke længere. Hvis du har angivet en ekskludering i den tidligere version af Google Grupper, vil ekskluderingen stadig være gældende i den nye version. Den vises som en hvid cirkel over navnet på brugergruppen på skyderen for den pågældende tilladelse. Hvis du ændrer tilladelsen, forsvinder ekskluderingen dog, og du kan ikke gendanne den.

Denne opgave kræver tilladelsen Hvem der kan administrere medlemmer.

 1. Log ind på Google Grupper.
 2. Klik på navnet på en gruppe.
 3. Klik på Gruppeindstillinger til venstre.
 4. Øverst til højre skal du ud for Avanceret klikke på Aktivér "".
 5. For hver indstilling skal du vælge, hvilke brugere der skal have den pågældende tilladelse:
  • Standardroller, hele organisationen og alle på nettet: Flyt skyderen til den relevante rolle.
  • Tilpassede roller: Klik på listen ud for skyderen og dereftervælg rollen.
   Hvis du vælger en tilpasset rolle, tildeles tilladelsen alle, der er tildelt enten denne tilpassede rolle eller den standardrolle, du valgte ved hjælp af skyderen.
   Nogle tilladelser kan ikke tildeles tilpassede roller.
  Reference til indstillinger for tilladelser
 6. Klik på Gem ændringer.

Reference til indstillinger for tilladelser

Navn på sektion
og indstilling for tilladelse
Beskrivelse

Generelt

 • Hvem der kan se samtaler
Brugere kan se samtaler i Grupper, hvis samtalerne er aktiveret
 • Hvem der kan skrive indlæg
Brugerne kan starte og deltage i gruppesamtaler
 • Hvem der kan se medlemmer
Brugere kan se gruppens medlemsliste

Beskyttelse af medlemsoplysninger

 • Hvem kan kontakte gruppeejere?
Styr, hvem der kan sende meddelelser til gruppeejere
 • Hvem kan se medlemmernes mailadresser?
Vælg, hvem der kan se medlemmernes mailadresser

Politikker for indlæg

 • Hvem kan sende private svar til forfattere?
Styr, hvem der kan sende private mails til forfattere
 • Hvem der kan vedhæfte filer
Styr, hvem der kan sende meddelelser med vedhæftede filer
 • Hvem der kan moderere indhold
Dette omfatter godkendelse, sletning og låsning af meddelelser og samtaler
 • Hvem der kan moderere metadata
Dette omfatter kategorisering af indhold og alle funktioner i Indbakke til samarbejde
 • Hvem der kan oprette indlæg som gruppen
Dette omfatter oprettelse af indlæg fra gruppens mailadresse

Medlemsmoderation

 • Hvem der kan administrere medlemmer
Bestem, hvem der har tilladelse til at tilføje og fjerne gruppemedlemmer
 • Hvem kan ændre tilpassede roller
Vælg, hvem der kan oprette, slette og opdatere navne på tilpassede roller og de tilhørende beskrivelser

Opret eller rediger en tilpasset rolle

Hvis du vil have en rolle, der adskiller sig fra standardrollerne, kan du oprette en tilpasset rolle. Medlemmer med tilladelsen "Hvem kan ændre tilpassede roller" kan også oprette og slette tilpassede roller. Nogle tilladelser kan kun tildeles ejere, administratorer og medlemmer og ikke tilpassede roller.

Se, hvordan du tildeler tilladelser til tilpassede roller, i Se eller skift tilladelser for roller.

 1. Log ind på Google Grupper.
 2. Klik på navnet på en gruppe.
 3. Til venstre skal du klikke på Gruppeindstillingerog derefterMedlemsmoderation.
 4. Klik på Opret en tilpasset rolle under Tilpassede roller.
 5. Angiv et navn og en beskrivelse af den nye rolle.
  Giv rollen et navn, der kan deles offentligt og er i ental (for eksempel "Bidragyder", ikke "Bidragydere").
 6. Klik på Opret rolle.
 7. Sådan redigerer du rollenavnet eller -beskrivelsen:
  1. Under Tilpassede roller skal du klikke på Rediger "" ud for rollenavnet.
  2. Angiv et nyt navn eller en ny beskrivelse.
  3. Klik på Gem ændringer.

Skift roller for individuelle medlemmer

Standardroller
 1. Log ind på Google Grupper.
 2. Klik på navnet på en gruppe.
 3. Klik på Medlemmer til venstre.
 4. Sådan ændrer du et enkelt medlems rolle – Peg på et medlem, og vælg en rolle i kolonnen Rolle.
 5. Sådan tildeler du den samme rolle til flere medlemmer:
  1. Hold markøren over det medlem, hvis indstillinger du vil ændre, og markér afkrydsningsfeltet ud for vedkommendes navn.
  2. Klik på Skift rolle "" oven over listen til højre.
  3. Vælg den nye rolle.
Tilpassede roller

Hvis du har tilladelsen "Hvem der kan administrere medlemmer", kan du føje gruppemedlemmer til tilpassede roller eller fjerne dem.

Det er kun medlemmer, som allerede er i gruppen, der kan føjes til rollen. Hvis et medlem senere fjernes fra gruppen, fjernes vedkommende også automatisk fra den tilpassede rolle.

 1. Log ind på Google Grupper.
 2. Klik på navnet på en gruppe.
 3. Til venstre skal du klikke på Gruppeindstillingerog derefterMedlemsmoderation.
 4. Under Tilpassede roller skal du klikke på Rediger "" ud for rollenavnet.
 5. Angiv medlemmets mailadresse.
 6. Vælg medlemmets post, når den vises. Du kan også vælge den første post, der vises, ved at trykke på Enter eller Retur.
 7. (Valgfrit) Gentag trin 5 og 6 for at tildele yderligere medlemmer til rollen.
 8. Klik på Tilføj medlemmer.