Nastavení, kdo může skupinu zobrazit, přidávat v ní příspěvky a moderovat ji

Pokud jste přihlášeni k pracovnímu nebo školnímu účtu, zobrazované možnosti se mohou lišit. Další informace vám může sdělit administrátor.

Nastavení oprávnění určují, kdo může zobrazit, zveřejnit a moderovat obsah ve Skupinách Google. Oprávnění taky určují, kdo může spravovat členy a další nastavení skupiny.

Otevřít vše   |   Zavřít vše

Výchozí role

Vlastník

Ve výchozím nastavení mají členové s rolí vlastníka všechna oprávnění ke skupině. Mnoho z těchto oprávnění lze přiřadit i jiným skupinám uživatelů. Podívejte se na všechna oprávnění ke správě obsahu a členů.

Jedině vlastník může:

 • smazat skupinu,
 • změnit roli jiného člena skupiny na vlastníka,
 • změnit nastavení jiného vlastníka,
 • exportovat skupinové zprávy pomocí služby Export dat Google.

Nastavení skupiny mohou měnit pouze vlastníci a správci.

Pokud jste přihlášeni k pracovnímu nebo školnímu účtu, může administrátor u konkrétní skupiny odstranit některá oprávnění vlastníka, ale jiná ne:

 • Může odstranit – oprávnění k publikování zpráv a přidávání, zvaní a schvalování nových členů.
 • Nemůže odstranit – oprávnění k zobrazení členů či konverzací nebo kontaktování jiných vlastníků.

Skupina nemůže být vlastníkem jiné skupiny.

Doporučeno

Když někomu přiřadíte roli vlastníka, získá nad skupinou největší míru kontroly, proto doporučujeme udržovat počet vlastníků nízký.

Správce

Ve výchozím nastavení můžou správci dělat všechno, co vlastníci, kromě:

 • smazání skupiny,
 • přidání role vlastníka dalšímu členovi,
 • změny role vlastníka nebo nastavení odběru.

Vlastníci skupiny můžou kterékoli oprávnění nastavit tak, aby bylo jen pro vlastníky, čímž omezí možnosti správců. Správci ale vždycky mají možnost upravit oprávnění tak, aby zahrnovala i správce.

Skupina nemůže být správcem jiné skupiny.

Člen

Ve výchozím nastavení mají členové skupiny základní oprávnění. V závislosti na nastavení organizace a skupiny mohou tato oprávnění zahrnovat také oprávnění k zobrazování a přidávání příspěvků do konverzací a zobrazování členů. Vlastníci a správci skupin mohou přidávat a omezovat oprávnění členů skupiny. Všechna oprávnění, která jsou nastavena pro roli člena, se správcům a vlastníkům udělují automaticky.

Zobrazení a změna oprávnění pro sady uživatelů

Vyžaduje roli vlastníka nebo správce.

Každé oprávnění můžete zobrazit jednotlivě a přiřadit ho k roli. Také ho můžete udělit každému na webu, i uživatelům, kteří nejsou členy skupiny.

Některá oprávnění mají vliv na to, jaké možnosti jsou k dispozici pro jiná oprávnění. Zobrazit členy každému na webu můžete například jen tehdy, když každému na webu povolíte zobrazit skupinu. Pokud jste navíc přihlášeni k pracovnímu nebo školnímu účtu, může vám administrátor omezit sady uživatelů, kterým můžete jednotlivá oprávnění přiřadit.

V předchozí verzi Skupin jste mohli vyloučit podmnožinu členů skupiny. Mohli jste například pro nějaké oprávnění vybrat členy skupiny, ale vyloučit z něj správce skupiny. Teď už vyloučení nastavovat nemůžete. Pokud jste nějaké vyloučení nastavili v předchozí verzi Skupin, bude platit i v nové verzi. Bude se zobrazovat jako bílý kruh nad názvem sady uživatelů v posuvníku příslušného oprávnění. Pokud ale oprávnění změníte, vyloučení zmizí a nebude možné ho vrátit.

 1. Přihlaste se do Skupin Google.
 2. Klikněte na název skupiny.
 3. Vlevo klikněte na Nastavení skupiny.
 4. Nastavení oprávnění najdete podle položek s posuvníkem:
 5. Vyberte, kteří uživatelé dané oprávnění získají. K dispozici jsou tyto možnosti:
  • Výchozí role, celá organizace a všichni uživatelé webu – přesuňte posuvník na požadovanou možnost uživatele.
  • Vlastní role – vedle posuvníku klikněte na seznam a vyberte roli.
   Pokud vyberete vlastní roli, oprávnění se přiřadí všem uživatelům v této roli a také uživatelům ve výchozí roli, kterou jste vybrali na posuvníku.
 6. Opakujte krok 6 pro každé oprávnění.
 7. Klikněte na Uložit změny.

Tip: Vyloučení vytvořené v předchozí verzi Skupin se zobrazí na posuvníku konkrétního oprávnění jako bílý kruh nad názvem sady uživatelů. Pokud však oprávnění změníte, vyloučení zmizí. Nelze se k němu vrátit.

Přehled nastavení oprávnění

Seznam dostupných oprávnění a informace o nich najdete v těchto tabulkách.

Obecné

Nastavení Popis
Kdo si může zobrazit konverzace Uživatelé si mohou zobrazit konverzace ve Skupinách, pokud jsou povoleny.
Kdo může přispívat Uživatelé mohou zahájit skupinové konverzace a účastnit se jich.
Kdo může zobrazit členy Uživatelé mohou zobrazit seznam členů skupiny.

Ochrana soukromí členů

Nastavení Popis
Kdo může kontaktovat vlastníky skupiny Nastavte, kdo může posílat zprávy vlastníkům skupiny.
Kdo může zobrazovat e-mailové adresy členů Nastavte, kdo může zobrazovat e-mailové adresy členů v uživatelském rozhraní Skupin. E-mailové adresy mohou zůstat viditelné v jiných aplikacích Workspace.

Zásady přispívání

Nastavení Popis
Kdo může autorům soukromě odpovědět Nastavte, kdo může autorům soukromě posílat e-maily.
Kdo může připojovat soubory Nastavte, kdo může zveřejňovat zprávy s přílohami.
Kdo může moderovat obsah Zahrnuje schvalování, mazání a uzamykání zpráv a konverzací.
Kdo může moderovat metadata Zahrnuje kategorizaci obsahu a všechny funkce doručené pošty pro spolupráci.
Kdo může zveřejňovat příspěvky jako skupina Zahrnuje posílání zpráv z e-mailové adresy skupiny.

Moderování členů

Nastavení Popis
Kdo může spravovat členy Nastavte, kdo může přidávat a odstraňovat členy skupiny.
Kdo může upravovat vlastní role Nastavte, kdo může vytvářet, mazat a aktualizovat název a popis vlastních rolí.

Podrobnější informace o moderování zpráv najdete v článku Schválení nebo blokování nových zpráv.

Vytvoření nebo úprava vlastní role

Vyžaduje roli vlastníka nebo správce.

Pokud vám nabízené role nevyhovují, můžete si vytvořit vlastní. Některá oprávnění lze přiřadit pouze vlastníkům, správcům a členům, nikoli vlastním rolím.

Pokud chcete přidělovat oprávnění vlastním rolím, přečtěte si článek Zobrazení a změna oprávnění rolí.

 1. Přihlaste se do Skupin Google.
 2. Klikněte na název skupiny.
 3. Vlevo klikněte na Nastavení skupinya potéModerování členů.
 4. V části Vlastní role klikněte na Vytvořit vlastní roli.
 5. Zadejte název a popis nové role.
  Dejte roli název, který můžete sdílet veřejně. Měl by být v jednotném čísle (například „přispěvatel“, ne „přispěvatelé“).
 6. Klikněte na Vytvořit roli.
 7. Název nebo popis role upravíte takhle:
  1. V části Vlastní role klikněte vedle názvu role na Upravit .
  2. Zadejte nový název nebo popis.
  3. Klikněte na Uložit změny.

Změna rolí jednotlivých členů

Výchozí role

Vyžaduje oprávnění Kdo může spravovat členy.

 1. Přihlaste se do Skupin Google.
 2. Klikněte na název skupiny.
 3. Vlevo klikněte na Členové.
 4. Změna role jednoho člena: Umístěte kurzor na člena a ve sloupci Role vyberte požadovanou roli.
 5. Přiřazení stejné role více členům:
  1. Umístěte kurzor na každého člena, jehož nastavení chcete změnit, a zaškrtněte políčko vedle jeho jména.
  2. Vpravo nad seznamem klikněte na Změnit roli .
  3. Vyberte novou roli.
Vlastní role

Vyžaduje oprávnění Kdo může spravovat členy.

K vlastní roli lze přidat pouze členy, kteří už ve skupině jsou. Pokud bude některý člen později ze skupiny odstraněn, bude automaticky odstraněn také z vlastní role.

 1. Přihlaste se do Skupin Google.
 2. Klikněte na název skupiny.
 3. Vlevo klikněte na Nastavení skupinya potéModerování členů.
 4. V části Vlastní role klikněte vedle názvu role na Upravit .
 5. Zadejte e-mailovou adresu člena.
 6. Až se objeví záznam člena, vyberte ho. Nebo vyberte první zobrazenou položku a stiskněte Enter nebo Return.
 7. (Volitelné) Pokud chcete k roli přidat další členy, opakujte kroky 5 a 6.
 8. Klikněte na Přidat členy.
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka