Nastavení, kdo může skupinu zobrazit, přidávat v ní příspěvky a moderovat ji

Pokud jste přihlášeni k pracovnímu nebo školnímu účtu, zobrazované možnosti se mohou lišit. Další informace vám může sdělit administrátor.

Nastavení oprávnění určují, kdo může zobrazit, zveřejnit a moderovat obsah ve Skupinách Google. Oprávnění taky určují, kdo může spravovat členy a další nastavení skupiny.

Otevřít vše   |   Zavřít vše

Výchozí role

Vlastník

Členové s rolí vlastníka mají tato oprávnění:

 • posílat zprávy skupině,
 • přidávat a odstraňovat členy skupiny (včetně vlastníků),
 • změnit roli člena (například z člena na vlastníka),
 • měnit nastavení skupiny,
 • smazat skupinu,
 • exportovat členství a zprávy ve skupině.

Roli vlastníka můžete přiřadit kterémukoli členovi skupiny. Skupina ale nemůže být vlastníkem jiné skupiny.

Doporučeno

Členové v roli vlastníka mají nad skupinou největší míru kontroly, proto doporučujeme udržovat jejich počet nízký. 

Správce

Ve výchozím nastavení můžou správci dělat všechno, co vlastníci, kromě:

 • smazání skupiny,
 • přidání role vlastníka dalšímu členovi,
 • změny role vlastníka na správce nebo člena.

Vlastníci skupiny můžou kterékoli oprávnění nastavit tak, aby bylo jen pro vlastníky, čímž omezí možnosti správců. Správci ale vždycky mají možnost sami upravovat nastavení skupiny.

Skupina nemůže být správcem jiné skupiny.

Člen
Roli člena má ve skupině každý. Všechna oprávnění, která jsou nastavená pro roli člena, se správcům a vlastníkům udělují automaticky.

Zobrazení a změna oprávnění rolí

Oprávnění si můžete zobrazit jednotlivě a přiřadit k němu roli. Taky ho můžete udělit každému na webu, včetně uživatelů, kteří nejsou členy skupiny.

Nastavení oprávnění jsou označená posuvníkem, pod kterým se zobrazuje přehled vyhovujících uživatelů.

V předchozí verzi Skupin jste mohli vyloučit určitý podvýběr ze skupiny členů. Mohli jste tak například přiřadit oprávnění vybrané skupině členů, ale vyloučit správce skupiny. Teď už nastavovat vyloučení nemůžete. Pokud jste nějaké vyloučení nastavili v předchozí verzi Skupin, bude platit i v nové verzi. Bude se zobrazovat jako bílý kruh nad názvem sady uživatelů v posuvníku příslušného oprávnění. Pokud ale oprávnění změníte, vyloučení zmizí a nebude možné ho vrátit.

K této akci potřebujete oprávnění „Kdo může spravovat členy“.

 1. Přihlaste se do Skupin Google.
 2. Klikněte na název skupiny.
 3. Vlevo klikněte na Nastavení skupiny.
 4. Vpravo nahoře vedle možnosti Pokročilé klikněte na Zapnout "".
 5. U každého nastavení vyberte, kteří uživatelé dané oprávnění získají:
  • U výchozích rolí, celé organizace a všech uživatelů na webu: Přesuňte posuvník na správnou roli.
  • U vlastních rolí: Kliknutím na seznam vedle posuvníku a poté vyberte roli.
   Výběrem vlastní role přiřadíte dané oprávnění všem, kdo mají přiřazenou buď tuto vlastní roli, nebo výchozí roli zvolenou na posuvníku.
   Některá oprávnění nejdou přiřadit k vlastním rolím.
  Odkaz na nastavení oprávnění
 6. Klikněte na Uložit změny.

Odkaz na nastavení oprávnění

Název sekce
a nastavení oprávnění
Popis

Obecné

 • Kdo si může zobrazit konverzace
Uživatelé si mohou zobrazit konverzace ve Skupinách, pokud jsou povoleny
 • Kdo může přispívat
Uživatelé mohou zahájit skupinové konverzace a účastnit se jich
 • Kdo může zobrazit členy
Uživatelé mohou zobrazit seznam členů skupiny

Ochrana soukromí členů

 • Kdo může kontaktovat vlastníky skupiny
Nastavte, kdo může posílat zprávy vlastníkům skupiny
 • Kdo může zobrazovat e-mailové adresy členů
Nastavte, kdo může zobrazovat e-mailové adresy členů

Zásady zveřejňování

 • Kdo může autorům soukromě odpovědět
Nastavte, kdo může autorům soukromě posílat e-maily
 • Kdo může připojovat soubory
Nastavte, kdo může zveřejňovat zprávy s přílohami
 • Kdo může moderovat obsah
Zahrnuje schvalování, mazání a uzamykání zpráv a konverzací
 • Kdo může moderovat metadata
Zahrnuje kategorizaci obsahu a všechny funkce doručené pošty pro spolupráci
 • Kdo může zveřejňovat příspěvky jako skupina
Zahrnuje posílání zpráv z e-mailové adresy skupiny

Moderování členů

 • Kdo může spravovat členy
Nastavte, kdo může přidávat a odstraňovat členy skupiny
 • Kdo může upravovat vlastní role
Nastavte, kdo může vytvářet, mazat a aktualizovat název a popis vlastních rolí

Vytvoření nebo úprava vlastní role

Pokud vám výběr výchozích rolí nevyhovuje, můžete si vytvořit role vlastní. Vytvářet a mazat vlastní role můžou i členové, kteří mají oprávnění „Kdo může upravovat vlastní role“. Některá oprávnění se dají přiřadit jen vlastníkům, správcům a členům, nikoli vlastním rolím.

Pokud chcete přidělovat oprávnění vlastním rolím, přečtěte si článek Zobrazení a změna oprávnění rolí.

 1. Přihlaste se do Skupin Google.
 2. Klikněte na název skupiny.
 3. Vlevo klikněte na Nastavení skupinya potéModerování členů.
 4. V části Vlastní role klikněte na Vytvořit vlastní roli.
 5. Zadejte název a popis nové role.
  Dejte roli název, který můžete sdílet veřejně. Měl by být v jednotném čísle (například „přispěvatel“, ne „přispěvatelé“).
 6. Klikněte na Vytvořit roli.
 7. Název nebo popis role upravíte takhle:
  1. V části Vlastní role klikněte vedle názvu role na Upravit "".
  2. Zadejte nový název nebo popis.
  3. Klikněte na Uložit změny.

Změna rolí jednotlivých členů

Výchozí role
 1. Přihlaste se do Skupin Google.
 2. Klikněte na název skupiny.
 3. Vlevo klikněte na Členové.
 4. Změna role jednoho člena: Umístěte kurzor na člena a ve sloupci Role vyberte požadovanou roli.
 5. Přiřazení stejné role více členům:
  1. Umístěte kurzor na každého člena, jehož nastavení chcete změnit, a zaškrtněte políčko vedle jeho jména.
  2. Vpravo nad seznamem klikněte na Změnit roli "".
  3. Vyberte novou roli.
Vlastní role

Pokud máte oprávnění „Kdo může spravovat členy“, můžete členy skupiny přidávat k vlastním rolím a odstraňovat je z nich.

K roli můžete přidat jenom členy, kteří už jsou ve skupině. Pokud některého člena později ze skupiny odstraníte, odstraní se automaticky i z vlastní role.

 1. Přihlaste se do Skupin Google.
 2. Klikněte na název skupiny.
 3. Vlevo klikněte na Nastavení skupinya potéModerování členů.
 4. V části Vlastní role klikněte vedle názvu role na Upravit "".
 5. Zadejte e-mailovou adresu člena.
 6. Až se objeví záznam člena, vyberte ho. Nebo vyberte první zobrazenou položku a stiskněte Enter nebo Return.
 7. (Volitelné) Pokud chcete k roli přiřadit další členy, opakujte kroky 5 a 6.
 8. Klikněte na Přidat členy.