Nastavení, kdo může skupinu zobrazit, přidávat v ní příspěvky a moderovat ji

Pokud jste přihlášeni k pracovnímu nebo školnímu účtu, zobrazované možnosti se mohou lišit. Další informace vám může sdělit administrátor.

Nastavení oprávnění určují, kdo může zobrazit, zveřejnit a moderovat obsah ve Skupinách Google. Oprávnění také určují, kdo může spravovat členy a další nastavení skupiny.

Otevřít vše   |   Zavřít vše

Výchozí role

Vlastník

Role vlastníka má tato výchozí oprávnění:

 • posílat zprávy skupině,
 • přidávat a odstraňovat členy skupiny (včetně vlastníků),
 • měnit role členů (například z role člena na vlastníka),
 • měnit nastavení skupiny,
 • smazat skupinu,
 • exportovat členství a zprávy ve skupině. Přečtěte si, jak stáhnout zprávy ve skupině

Poznámka: Roli vlastníka lze přiřadit jakémukoli členu skupiny. Skupina však nemůže být vlastníkem jiné skupiny.

Doporučeno

Členové v roli vlastníka mají nad skupinou největší míru kontroly, proto doporučujeme udržovat jejich počet nízký. 

Správce
Správci mají stejná oprávnění jako vlastníci s výjimkou oprávnění smazat skupinu nebo přiřadit roli vlastníka jinému členovi. Skupina nemůže být správcem jiné skupiny.
Člen
Všichni členové skupiny mají roli člena. Všechna oprávnění, která jsou nastavena pro roli člena, jsou automaticky udělena všem ostatním rolím.

Nastavení oprávnění podle rolí v klasických Skupinách

Můžete změnit, jaké akce mohou vlastníci, správci a členové ve vaší skupině provádět – například schvalovat zprávy, zobrazovat členy nebo mazat příspěvky.

Only available in classic Groups.
 1. Přihlaste se do Skupin Google.
 2. Klikněte na Moje skupiny.
 3. Klikněte na název skupiny.
 4. Vpravo klikněte na Spravovat skupinu.
 5. V levém panelu přejděte na Rolea potéRole.
 6. Zvolte požadovanou roli.
 7. Vedle Oprávnění klikněte na Upravit.
 8. Zaškrtněte políčka u oprávnění, která chcete dané roli udělit.
 9. Klikněte na Hotovo a pak nahoře a poténa Uložit.

Přiřazení oprávnění ke skupině uživatelů

Oprávnění si můžete zobrazit jednotlivě a přiřadit k němu roli. Také ho můžete udělit každému na webu, i uživatelům, kteří nejsou členy skupiny.

V nových Skupinách

Nastavení oprávnění jsou označena posuvníkem se sadami způsobilých uživatelů.

V klasických Skupinách lze část členů skupiny z oprávnění vyloučit. Můžete například pro nějaké oprávnění vybrat členy skupiny, ale vyloučit z něj správce skupiny. V nových Skupinách tato možnost k dispozici není. Pokud nastavíte vyloučení v klasických Skupinách a přepnete na nové Skupiny, vyloučení bude platit dál. Bude se zobrazovat jako bílý kruh nad názvem sady uživatelů v posuvníku daného oprávnění. Pokud ale oprávnění změníte, vyloučení zmizí a nebude možné ho vrátit.

 1. Přihlaste se do Skupin Google.
 2. Klikněte na název skupiny.
 3. Vlevo klikněte na Nastavení skupiny.
 4. Vpravo nahoře vedle možnosti Pokročilé klikněte na Zapnout .
 5. Pro každé nastavení zvolte, kteří uživatelé dané oprávnění získají. Odkaz na nastavení oprávnění
 6. Klikněte na Uložit změny.

Odkaz na nastavení oprávnění pro nové Skupiny

Název sekce
a nastavení oprávnění
Popis

Obecné

 • Kdo si může zobrazit konverzace
Uživatelé si mohou zobrazit konverzace ve Skupinách, pokud je povoleno webové fórum
 • Kdo může přispívat
Uživatelé mohou zahájit skupinové konverzace a účastnit se jich
 • Kdo může zobrazit členy
Uživatelé mohou zobrazit seznam členů skupiny

Ochrana soukromí členů

 • Kdo může kontaktovat vlastníky skupiny
Nastavte, kdo může posílat zprávy vlastníkům skupiny
 • Kdo může zobrazovat e-mailové adresy členů
Nastavte, kdo může zobrazovat e-mailové adresy členů

Zásady zveřejňování

 • Kdo může autorům soukromě odpovědět
Nastavte, kdo může autorům soukromě posílat e-maily
 • Kdo může připojovat soubory
Nastavte, kdo může zveřejňovat zprávy s přílohami
 • Kdo může moderovat obsah
Zahrnuje schvalování, mazání a uzamykání zpráv a konverzací
 • Kdo může moderovat metadata
Zahrnuje kategorizaci obsahu a všechny funkce doručené pošty pro spolupráci
 • Kdo může zveřejňovat příspěvky jako skupina
Zahrnuje posílání zpráv z e-mailové adresy skupiny

Moderování členů

 • Kdo může spravovat členy
Nastavte, kdo může přidávat a odstraňovat členy skupiny
 • Kdo může upravovat role
Nastavte, kdo může měnit oprávnění rolí ve skupině
V klasických Skupinách

Můžete si zobrazit podrobný seznam všech existujících oprávnění a potom konkrétní roli přiřadit potřebná oprávnění.

 1. Přihlaste se do Skupin Google.
 2. Klikněte na Moje skupiny.
 3. Klikněte na název skupiny.
 4. Vpravo klikněte na Spravovat skupinu.
 5. V levém panelu klikněte na Oprávnění. Vyberte kategorii oprávnění, která chcete zobrazit a upravovat:
  • Základní oprávnění umožňují určitým lidem připojit se ke skupině a přidávat do ní příspěvky.
  • Oprávnění k příspěvkům umožňují lidem používat při publikování témat a správě metadat vlastní funkce.
  • Oprávnění moderovat umožňují lidem sledovat ostatní členy, příspěvky a role.
  • Přístupová oprávnění určují, kdo může zobrazit skupiny, členy a jejich e-mailové adresy.
 6. Proveďte požadované změny.
 7. Klikněte na Uložit změny.

Poznámka: Vnořená skupina je skupina, která je členem jiné skupiny. Oprávnění lze přiřazovat pouze jednotlivým členům, nikoli vnořeným skupinám. 

Vytvoření vlastní role v klasických Skupinách

Pokud vám nabídka nevyhovuje, můžete si vytvořit roli vlastní. Členové, kteří mohou spravovat členy, mohou také vytvářet (a mazat) vlastní role. Některá oprávnění lze přiřadit pouze vlastníkům, správcům a členům, nikoli vlastním rolím.

 

 1. Přihlaste se do Skupin Google.
 2. Pokud používáte nové Skupiny, dočasně se vraťte ke klasické verzi:
  1. Vpravo nahoře klikněte na Nastavení Nastavení.
  2. Klikněte na Vrátit se do klasických Skupin Google.
 3. Klikněte na Moje skupiny.
 4. Klikněte na název skupiny.
 5. Vpravo klikněte na Spravovat skupinu.
 6. V levém panelu přejděte na Rolea potéRole.
 7. Klikněte na Vytvořit.
 8. Zadejte informace o nové roli. Zvolte pro ni pojmenování, které lze veřejně sdílet a je v jednotném čísle (například „Přispěvatel“, ne „Přispěvatelé“).
 9. (Volitelné) Chcete-li k roli přidat obrázek jako odznak, klikněte na Přidat odznak a nahrajte soubor obrázku.
 10. (Volitelné) Pokud chcete k nové roli přidat někoho z vaší skupiny:
  1. Klikněte na Přidat členy.

   Poznámka: Do role lze přidat pouze členy, kteří už jsou ve skupině. Pokud bude některý člen později ze skupiny odstraněn, bude automaticky odstraněn také z vlastní role. 
    
  2. Vedle Oprávnění klikněte na Upravit.
  3. Proveďte změny a pak klikněte na Hotovo.
 11. Klikněte na Uložit změny.

Změna rolí pro jednotlivé členy

V nových Skupinách
 1. Přihlaste se do Skupin Google.
 2. Klikněte na Moje skupiny.
 3. Klikněte na název skupiny.
 4. Vlevo klikněte na Členové.
 5. Umístěte kurzor na člena a ve sloupci Role vyberte požadovanou roli.
V klasických Skupinách
 1. Přihlaste se do Skupin Google.
 2. Klikněte na Moje skupiny.
 3. Klikněte na název skupiny.
 4. Vpravo klikněte na Spravovat skupinu.
 5. Umístěte kurzor na člena, jehož nastavení chcete změnit, a zaškrtněte políčko vedle jeho jména.
 6. V horní části obrazovky klikněte na Akce.
 7. Vyberte nastavení, které chcete změnit.