Nastavení, kdo může skupinu zobrazit, přidávat příspěvky a moderovat

Nastavení výchozích rolí určujících oprávnění členů skupiny

Členům skupiny můžete přiřadit role se stejnou sadou oprávnění. U každé skupiny Google jsou tři výchozí role, které nelze odebrat:

Rozbalit vše  SBALIT VŠE

Role Vlastník

Role Vlastník disponuje ve výchozím nastavení nejvyšší úrovní oprávnění. Vlastníci mohou provádět tyto akce:

 • přidávat nebo odebírat další vlastníky,
 • vytvářet role,
 • smazat skupinu,
 • exportovat členství a zprávy ve skupině. Přečtěte si, jak stáhnout zprávy ve skupině

Členové v roli vlastníka mají nad skupinou největší míru kontroly, proto doporučujeme udržovat jejich počet nízký. 

Role Správce

Role Správce má tato výchozí oprávnění:

 • spravovat členy a moderovat obsah,
 • přidávat a odebírat správce.
Role Člen

Ve výchozím nastavení mají všichni ve skupině roli člena. Pro roli člena například platí, že:

 • má oprávnění k moderování metadat (například štítků) a přiřazování témat ve skupinách pro spolupráci,
 • oprávnění nastavená u role člena jsou automaticky udělena všem ostatním rolím,
 • oprávnění nastavená u role člena jsou u ostatních rolí neaktivní, protože jsou již uplatněna.

Nastavení oprávnění pro vlastníky, správce a členy

Můžete určit, jaké akce mohou ve vaší skupině provádět vlastníci, správci a členové – například schvalovat zprávy, zobrazovat členy nebo mazat příspěvky.

 1. Přihlaste se do Skupin Google.
 2. Klikněte na Mé skupiny.
 3. Vyberte požadovanou skupinu.
 4. Vpravo nahoře klikněte na Spravovat skupinu.
 5. Vlevo klikněte na Role  a pak Role.
 6. Zvolte požadovanou roli.
 7. V sekci Oprávnění klikněte na Upravit.
 8. Zaškrtněte políčka u oprávnění, která chcete dané roli udělit.
 9. Klikněte na tlačítka HotovoUložit.

Zobrazení všech oprávnění

Můžete si zobrazit podrobný seznam všech existujících oprávnění a potom konkrétní roli přiřadit potřebná oprávnění.

 1. Přihlaste se do Skupin Google.
 2. Klikněte na Mé skupiny.
 3. Vyberte požadovanou skupinu.
 4. Vpravo nahoře klikněte na Spravovat skupinu.
 5. Vlevo klikněte na Oprávnění. Vyberte kategorii oprávnění, která chcete zobrazit a upravovat:
  • Základní oprávnění umožňují určitým lidem připojit se ke skupině a přidávat do ní příspěvky.
  • Oprávnění k příspěvkům dovolují členům používat při publikování témat a správě metadat vlastní funkce.
  • Oprávnění moderovat umožňují členům sledovat ostatní členy, příspěvky a role.
  • Přístupová oprávnění určují, kdo může zobrazit skupiny, členy a jejich e-mailové adresy.
 6. Proveďte požadované změny.
 7. Klikněte na Uložit.

Poznámka: Vnořená skupina je skupina, která je členem jiné skupiny. Oprávnění lze přiřazovat pouze jednotlivým členům, nikoli vnořeným skupinám. 

Vytvoření nové role

Pokud potřebujete jinou roli než nabízené výchozí role, můžete si vytvořit vlastní roli s konkrétními oprávněními.

 1. Přihlaste se do Skupin Google.
 2. Klikněte na Mé skupiny.
 3. Vyberte požadovanou skupinu.
 4. Vpravo nahoře klikněte na Spravovat skupinu.
 5. Vlevo klikněte na Role  a pak Role.
 6. Klikněte na Vytvořit.
 7. Zadejte informace o nové roli. Zvolte pro ni pojmenování, které lze veřejně sdílet a je v jednotném čísle (například „Přispěvatel“, ne „Přispěvatelé“). Volitelné: Pokud chcete k nové roli přidat některého člena skupiny, klikněte na Přidat členy.
 8. V sekci Oprávnění klikněte na Upravit.
 9. Proveďte změny a pak klikněte na Hotovo.
 10. Klikněte na Uložit.

Členové s oprávněním Upravit skupiny členů mohou vytvářet a mazat role nebo přiřazovat oprávnění. Určitá oprávnění lze udělit pouze vlastníkům, správcům a členům, nikoli vlastním rolím.

Změna rolí a nastavení pro jednotlivé členy

U jednotlivých členů skupiny můžete provádět tyto změny:

 • přidání k roli nebo odebrání z role,
 • zákaz přístupu do skupiny,
 • určení, kdy budou dostávat e-maily,
 • změna podmínek, kdy mohou přidávat příspěvky.

Nastavení u člena změníte takto:

 1. Přihlaste se do Skupin Google.
 2. Klikněte na Mé skupiny.
 3. Vyberte požadovanou skupinu.
 4. Vpravo nahoře klikněte na Spravovat členy.
 5. Zaškrtněte políčka u členů, u nichž chcete změnit nastavení.
 6. V horní části obrazovky klikněte na Akce.
 7. Vyberte nastavení, které chcete změnit.