Definir qui pot veure, publicar i moderar contingut

Si heu iniciat la sessió en un compte de la feina o d'un centre educatiu, les opcions que veieu poden ser diferents. Per obtenir més informació, contacteu amb el vostre administrador.

La configuració dels permisos determina qui pot veure, publicar i moderar contingut a Grups de Google. Els permisos també determinen qui pot gestionar els membres i altres opcions de configuració del grup.

Obre-ho tot   |   Tanca-ho tot

Funcions predeterminades

Propietari

De manera predeterminada, els membres amb la funció de propietari tenen tots els permisos d'un grup. Molts d'aquests permisos es poden assignar a altres conjunts d'usuaris. Reviseu tots els permisos de gestió de continguts i membres.

Només un propietari pot:

 • Suprimir un grup.
 • Fer propietari un altre membre del grup.
 • Canviar les opcions de configuració d'un altre propietari.
 • Exportar els missatges del grup mitjançant Google Takeout.

Només els propietaris i els gestors d'un grup poden canviar-ne la configuració.

En un grup determinat, un administrador pot suprimir alguns permisos de propietari, però no d'altres:

 • Pot suprimir: publicar missatges o afegir, convidar o aprovar membres nous.
 • No pot suprimir: veure els membres o les converses, o contactar amb altres propietaris.

Un grup no pot ser propietari d'un altre grup.

Recomanades

Es recomana que hi hagi pocs propietaris, ja que quan s'assigna aquesta funció a un usuari se li concedeix el control total sobre el grup.

Gestor

De manera predeterminada, els gestors poden fer les mateixes accions que els propietaris, excepte:

 • Suprimir el grup.
 • Fer propietari un altre membre.
 • Canviar la configuració de subscripció o la funció d'un propietari.

A més, els propietaris del grup poden assignar-se qualsevol permís exclusivament, de manera que allò que els gestors poden fer queda més limitat. No obstant això, els gestors sempre poden ajustar els permisos per incloure gestors.

Un grup no pot ser gestor d'un altre grup.

Membre

De manera predeterminada, els membres del grup tenen permisos bàsics. En funció de l'organització i de la configuració del grup, aquests permisos poden incloure veure les converses i publicar-hi missatges, i consultar els membres. Els propietaris i els gestors del grup poden afegir o limitar els permisos dels membres. Tots els permisos definits per a la funció de membre s'assignen automàticament als gestors i als propietaris.

Veure o canviar els permisos de conjunts d'usuaris

Podeu veure els permisos individualment i assignar cada permís a una funció. També podeu permetre que qualsevol persona del web tingui aquest permís, encara que no sigui membre del grup.

Alguns permisos afecten les opcions disponibles per a altres permisos. Per exemple, només podeu permetre que qualsevol persona del web pugui veure els membres si ja els heu permès veure el grup. A més, si heu iniciat la sessió en un compte de la feina o d'un centre educatiu, l'administrador pot limitar els conjunts d'usuaris als quals podeu assignar cada permís.

A la versió anterior de Grups, podíeu excloure un subconjunt de membres del grup. Per exemple, podíeu seleccionar membres d'un grup per a un permís, però excloure'n els gestors del grup. Ara ja no es poden definir exclusions. Si definiu una exclusió a la versió anterior de Grups, l'exclusió es mantindrà a la versió nova. La podreu veure com un cercle blanc a sobre del nom del conjunt d'usuaris al control lliscant del permís en qüestió. Tanmateix, si feu canvis al permís, l'exclusió desapareixerà i no ho podreu desfer.

 1. Inicieu la sessió a Grups de Google.
 2. Feu clic al nom d'un grup.
 3. A l'esquerra, feu clic a Configuració del grup.
 4. Per trobar la configuració de permisos, cerqueu les entrades amb un control lliscant:
  ""
 5. Trieu quins usuaris tenen aquest permís. Per a:
  • Funcions predeterminades, tota l'organització i tothom del web: moveu el control lliscant a l'opció d'usuari que vulgueu.
  • Funcions personalitzades: al costat del control lliscant, feu clic a la llista i seleccioneu la funció.
   En triar una funció personalitzada, s'assigna el permís a qualsevol persona que tingui aquesta funció personalitzada i també la funció predeterminada que hàgiu seleccionat al control lliscant.
   ""
 6. Repetiu el pas 6 per a cada permís.
 7. Feu clic a Desa els canvis.

Consell: les exclusions creades a la versió anterior de Grups es mostren al control lliscant del permís en qüestió com un cercle blanc a sobre del nom del conjunt d'usuaris. Tanmateix, si feu canvis al permís, l'exclusió desapareixerà i no ho podreu desfer.

Referència per a la configuració de permisos

Utilitzeu aquestes taules per revisar els permisos disponibles i què controlen.

General

Opció de configuració Descripció
Qui pot veure les converses Els usuaris poden veure les converses a Grups si estan activades.
Qui pot publicar Els usuaris poden iniciar converses en grup i participar-hi.
Qui pot veure els membres Els usuaris poden veure la llista de membres del grup.

Privadesa dels membres

Opció de configuració Descripció
Qui pot contactar amb els propietaris del grup Controla qui pot enviar missatges als propietaris del grup.
Qui pot veure les adreces electròniques dels membres Controla qui pot veure les adreces electròniques dels membres.

Polítiques de publicació

Opció de configuració Descripció
Qui pot respondre de manera privada als autors Controla qui pot enviar correus privats als autors.
Qui pot adjuntar fitxers Controla qui pot publicar missatges amb fitxers adjunts.
Qui pot moderar el contingut Inclou l'aprovació, la supressió i el bloqueig de missatges i converses.
Qui pot moderar les metadades Inclou la categorització de contingut i totes les funcions de la safata d'entrada col·laborativa.
Qui pot publicar com a grup Inclou la publicació de missatges des de l'adreça electrònica del grup.

Moderació de membres

Opció de configuració Descripció
Qui pot gestionar els membres Controla qui té permís per suprimir membres del grup o afegir-n'hi.
Qui pot modificar les funcions personalitzades Controla qui pot crear, suprimir i actualitzar el nom i la descripció de les funcions personalitzades.

Per obtenir informació més detallada sobre la moderació de missatges, consulteu l'article Aprovar o bloquejar missatges nous.

Crear o editar una funció personalitzada

Si voleu utilitzar una funció diferent de les predeterminades, podeu crear-ne una de personalitzada. Alguns permisos només poden atorgar-se a propietaris, gestors i membres, però no a funcions personalitzades.

Per assignar permisos a les funcions personalitzades, consulteu la secció Veure o canviar els permisos de les funcions.

 1. Inicieu la sessió a Grups de Google.
 2. Feu clic al nom d'un grup.
 3. A l'esquerra, feu clic a Configuració del grup and then Moderació de membres.
 4. A Funcions personalitzades, feu clic a Crea una funció personalitzada.
 5. Introduïu un nom i una descripció per a la funció nova.
  Assigneu a la funció un nom que es pugui compartir públicament i sigui singular (per exemple, "Col·laborador" en lloc de "Col·laboradors").
 6. Feu clic a Crea una funció.
 7. Per editar el nom o la descripció de la funció:
  1. A Funcions personalitzades, al costat del nom de la funció, feu clic a Edita "".
  2. Introduïu un nom o una descripció nous.
  3. Feu clic a Desa els canvis.

Canviar funcions de membres individuals

Funcions predeterminades

Aquesta tasca necessita el permís de l'opció Qui pot gestionar els membres.

 1. Inicieu la sessió a Grups de Google.
 2. Feu clic al nom d'un grup.
 3. A l'esquerra, feu clic a Membres.
 4. Per canviar la funció d'un únic membre: Col·loqueu el cursor a sobre d'un membre i, a la columna Funció, seleccioneu una funció.
 5. Per assignar la mateixa funció a diversos membres:
  1. Col·loqueu el cursor a sobre de cada membre del qual vulgueu canviar la configuració i marqueu la casella que hi ha al costat del seu nom.
  2. A sobre de la llista de la dreta, feu clic a Canvia la funció "".
  3. Seleccioneu la funció nova.
Funcions personalitzades

Requereix el permís Qui pot gestionar els membres.

Només es poden afegir a una funció personalitzada els membres que ja formen part del grup. Si més endavant se suprimeix un membre del grup, se suprimirà automàticament de la funció personalitzada.

 1. Inicieu la sessió a Grups de Google.
 2. Feu clic al nom d'un grup.
 3. A l'esquerra, feu clic a Configuració del grup and then Moderació de membres.
 4. A Funcions personalitzades, al costat del nom de la funció, feu clic a Edita "".
 5. Introduïu l'adreça electrònica del membre.
 6. Quan es mostri l'entrada del membre, seleccioneu-la. O bé podeu seleccionar la primera entrada que es mostra i prémer Retorn.
 7. (Opcional) Repetiu els passos 5 i 6 per afegir altres membres a la funció.
 8. Feu clic a Afegeix membres.