Definir qui pot veure, publicar i moderar contingut

Si heu iniciat la sessió en un compte de la feina o d'un centre educatiu, les opcions que veieu poden ser diferents. Per obtenir més informació, contacteu amb el vostre administrador.

La configuració dels permisos determina qui pot veure, publicar i moderar contingut a Grups de Google. Els permisos també determinen qui pot gestionar els membres i altres opcions de configuració del grup.

Obre-ho tot   |   Tanca-ho tot

Funcions predeterminades

Propietari

Els membres amb la funció de propietari tenen els permisos següents:

 • Enviar missatges al grup.
 • Afegir membres al grup o suprimir-ne, inclosos propietaris.
 • Canviar la funció d'un membre (per exemple, de membre a propietari).
 • Canviar la configuració del grup.
 • Suprimir el grup.
 • Exportar missatges i llistes de membres del grup.

Podeu assignar la funció de propietari a qualsevol membre del grup. Tanmateix, un grup no pot tenir la funció de propietari d'un altre grup.

Recomanats

Els membres amb la funció de propietari són els que tenen més control sobre el grup, per la qual cosa es recomana que n'hi hagi pocs. 

Gestor

De manera predeterminada, els gestors poden fer les mateixes accions que els propietaris, excepte:

 • Suprimir el grup.
 • Fer propietari a un altre membre.
 • Canviar la funció d'un propietari a gestor o membre.

A més, els propietaris del grup poden assignar-se qualsevol permís exclusivament, de manera que allò que els gestors poden fer queda més limitat. No obstant això, els gestors sempre poden ajustar la configuració del grup.

Un grup no pot ser gestor d'un altre grup.

Membre
Tots els usuaris d'un grup tenen la funció de membre. Tots els permisos definits per a la funció de membre s'assignen automàticament als gestors i als propietaris.

Veure o canviar els permisos de les funcions

Podeu veure els permisos individualment i assignar una funció a aquest permís. També podeu permetre que qualsevol persona del web tingui aquest permís, encara que no sigui membre del grup.

La configuració de permisos s'indica amb una barra lliscant que té els conjunts d'usuaris aptes a sota.

A la versió anterior de Grups, podíeu excloure un subconjunt de membres del grup. Per exemple, podíeu seleccionar membres d'un grup per a un permís, però excloure'n els gestors del grup. Ara ja no es poden definir exclusions. Si definiu una exclusió a la versió anterior de Grups, l'exclusió es mantindrà a la versió nova. La podreu veure com un cercle blanc a sobre del nom del conjunt d'usuaris al control lliscant del permís en qüestió. Tanmateix, si feu canvis al permís, l'exclusió desapareixerà i no ho podreu desfer.

Aquesta tasca necessita el permís de l'opció Qui pot gestionar els membres.

 1. Inicieu la sessió a Grups de Google.
 2. Feu clic al nom d'un grup.
 3. A l'esquerra, feu clic a Configuració del grup.
 4. A la part superior dreta, al costat de Configuració avançada, feu clic a Activa "".
 5. Per a cada opció de configuració, trieu quins usuaris tenen aquest permís:
  • Per a les funcions predeterminades, tota l'organització i tothom del web: moveu el control lliscant a la funció correcta.
  • Per a les funcions personalitzades: feu clic a la llista que hi ha al costat del control lliscant and then seleccioneu la funció.
   En seleccionar una funció personalitzada, s'assigna el permís a qualsevol persona que tingui assignada aquesta funció personalitzada o la funció predeterminada que hàgiu seleccionat al control lliscant.
   Alguns permisos no es poden assignar a funcions personalitzades.
  Referència per a la configuració de permisos
 6. Feu clic a Desa els canvis.

Referència per a la configuració de permisos

Nom de la secció
i opció de configuració del permís
Descripció

General

 • Qui pot veure les converses
Els usuaris poden veure les converses a Grups si estan activades
 • Qui pot publicar
Els usuaris poden iniciar converses en grup i participar-hi
 • Qui pot veure els membres
Els usuaris poden veure la llista de membres del grup

Privadesa dels membres

 • Qui pot contactar amb els propietaris del grup
Controla qui pot enviar missatges als propietaris del grup
 • Qui pot veure les adreces electròniques dels membres
Controla qui pot veure les adreces electròniques dels membres

Polítiques de publicació

 • Qui pot respondre de manera privada als autors
Controla qui pot enviar correus privats als autors
 • Qui pot adjuntar fitxers
Controla qui pot publicar missatges amb fitxers adjunts
 • Qui pot moderar el contingut
Inclou l'aprovació, la supressió i el bloqueig de missatges i converses
 • Qui pot moderar les metadades
Inclou la categorització de contingut i totes les funcions de la safata d'entrada col·laborativa
 • Qui pot publicar com a grup
Inclou la publicació de missatges de l'adreça electrònica del grup

Moderació de membres

 • Qui pot gestionar els membres
Controla qui té permís per suprimir membres del grup o afegir-n'hi
 • Qui pot modificar les funcions personalitzades
Controla qui pot crear, suprimir i actualitzar el nom i la descripció de les funcions personalitzades

Crear o editar una funció personalitzada

Si voleu utilitzar una funció diferent de les predeterminades, podeu crear-ne una de personalitzada. Els membres que tenen el permís Qui pot modificar les funcions personalitzades també poden crear i suprimir aquestes funcions. Alguns permisos només poden atorgar-se a propietaris, gestors i membres, però no a funcions personalitzades.

Per assignar permisos a les funcions personalitzades, consulteu la secció Veure o canviar els permisos de les funcions.

 1. Inicieu la sessió a Grups de Google.
 2. Feu clic al nom d'un grup.
 3. A l'esquerra, feu clic a Configuració del grup and then Moderació de membres.
 4. A Funcions personalitzades, feu clic a Crea una funció personalitzada.
 5. Introduïu un nom i una descripció per a la funció nova.
  Assigneu a la funció un nom que es pugui compartir públicament i sigui singular (per exemple, "Col·laborador" en lloc de "Col·laboradors").
 6. Feu clic a Crea una funció.
 7. Per editar el nom o la descripció de la funció:
  1. A Funcions personalitzades, al costat del nom de la funció, feu clic a Edita "".
  2. Introduïu un nom o una descripció nous.
  3. Feu clic a Desa els canvis.

Canviar funcions de membres individuals

Funcions predeterminades
 1. Inicieu la sessió a Grups de Google.
 2. Feu clic al nom d'un grup.
 3. A l'esquerra, feu clic a Membres.
 4. Per canviar la funció d'un únic membre: Col·loqueu el cursor a sobre d'un membre i, a la columna Funció, seleccioneu una funció.
 5. Per assignar la mateixa funció a diversos membres:
  1. Col·loqueu el cursor a sobre de cada membre del qual vulgueu canviar la configuració i marqueu la casella que hi ha al costat del seu nom.
  2. A sobre de la llista de la dreta, feu clic a Canvia la funció "".
  3. Seleccioneu la funció nova.
Funcions personalitzades

Si teniu el permís Qui pot gestionar els membres, podeu afegir membres a les funcions personalitzades o treure'n.

Només es poden afegir a la funció els membres que ja formen part del grup. Si més endavant se suprimeix un membre del grup, també se suprimirà automàticament de la funció personalitzada.

 1. Inicieu la sessió a Grups de Google.
 2. Feu clic al nom d'un grup.
 3. A l'esquerra, feu clic a Configuració del grup and then Moderació de membres.
 4. A Funcions personalitzades, al costat del nom de la funció, feu clic a Edita "".
 5. Introduïu l'adreça electrònica del membre.
 6. Quan es mostri l'entrada del membre, seleccioneu-la. O bé podeu seleccionar la primera entrada que es mostra i prémer Retorn.
 7. (Opcional) Repetiu els passos 5 i 6 per assignar altres membres a la funció.
 8. Feu clic a Afegeix membres.