Задаване на потребителите, които могат да преглеждат, публикуват и модерират

Ако сте влезли в служебен или училищен профил, опциите, които виждате, може да са различни. За да научите повече, свържете се с администратора си.

Настройките за разрешенията определят кой може да преглежда, публикува и модерира съдържанието в Google Групи. Разрешенията също така определят кой може да управлява членовете и другите настройки на групата.

Отваряне на всички   |   Затваряне на всички

Стандартни роли

Собственик

По подразбиране членовете с ролята „Собственик“ имат всички разрешения за групата. Много от тези разрешения могат да бъдат възложени на други потребители. Прегледайте всички разрешения за управление на членовете и съдържанието.

Само собственикът може:

 • да изтрие група;
 • да направи друг член на групата собственик;
 • да промени настройките на друг собственик;
 • да експортира съобщенията в групата чрез Google Takeout.

Само собствениците и мениджърите на групата могат да променят настройките ѝ.

Ако сте влезли със служебен или училищен профил, за дадена група администраторът може да премахне някои разрешения на собственика, но не и други:

 • Може да премахне разрешенията за публикуване на съобщения или за добавяне, канене или одобряване на нови членове.
 • Не може да премахне разрешенията за преглед на членовете и разговорите или за свързване с други собственици.

Група не може да бъде собственик на друга група.

Препоръка

Потребителите с ролята „Собственик“ имат най-голям контрол върху групата, затова препоръчваме да поддържате броя им малък.

Мениджър

По подразбиране мениджърите могат да правят всичко, което могат да правят собствениците, с изключение на следните действия:

 • изтриване на групата;
 • задаване на друг член като собственик;
 • промяна на ролята „Собственик“ или на настройките за абонаменти.

Собствениците на групи могат за всяко разрешение да укажат, че е само за собственици, и така допълнително да ограничат възможностите на мениджърите. Мениджърите обаче винаги имат възможността да коригират разрешенията, така че те да включват мениджъри.

Група не може да бъде мениджър на друга група.

Член

По подразбиране членовете на групата имат основни разрешения. В зависимост от настройките за организацията и групата тези разрешения може да включват преглеждане на разговори и публикуване в тях, и преглеждане на членове. Собствениците и мениджърите на групата могат да разширяват или ограничават разрешенията на членовете. Разрешенията, дадени на тази роля, автоматично се дават на мениджърите и собствениците.

Преглед или промяна на разрешенията за набори от потребители

Изисква ролята „Собственик“ или „Мениджър“.

Можете да преглеждате разрешенията поотделно и да предоставяте всяко от тях на определена роля. Можете също да разрешите на всички в мрежата да имат това разрешение дори ако не са членове на групата.

Някои разрешения се отразяват върху опциите, които са налице за други разрешения. Така например можете да позволите на всички в мрежата да преглеждат членовете само ако вече сте им разрешили да виждат групата. Освен това, ако сте влезли в служебен или училищен профил, администраторът ви може да ограничи наборите потребители, на които можете да предоставяте съответните разрешения.

В предходната версия на Групи можехте да изключите поднабор от членове на групата. Например можехте да изберете членове на групата за дадено разрешение, но да изключите мениджърите ѝ. Вече не е възможно да задавате изключвания. Ако зададете изключване в предишната версия на Групи, то ще остане в новата. Можете да го видите като бял кръг над името на набора от потребители в плъзгача за съответното разрешение. Ако обаче промените разрешението, изключването ще изчезне и няма да можете да го върнете.

 1. Влезте в Google Групи.
 2. Кликнете върху името на група.
 3. Кликнете върху Настройки на групата вляво.
 4. За да намерите настройките за разрешенията, потърсете елементи с плъзгач:
 5. Изберете кои потребители да имат съответното разрешение. За:
  • ролите по подразбиране, цялата организация и всички в мрежата – преместете плъзгача до желаната опция за потребителя;
  • персонализираните роли – кликнете върху списъка до плъзгача и изберете ролята.
   Избирането на персонализирана роля задава разрешението на всички с нея заедно с ролята по подразбиране, избрана от вас с плъзгача.
 6. Повторете стъпка 6 за всяко разрешение.
 7. Кликнете върху Запазване на промените.

Съвет: Ако в предишната версия на Групи е създадено изключение, можете да го видите в плъзгача за конкретно разрешение като бял кръг над името на потребителя. Ако обаче промените разрешението, изключването се премахва и не можете да го върнете.

Справочна информация за настройките за разрешения

Тези таблици показват наличните разрешения и какво контролират те.

Общи

Настройка Описание
Кой може да вижда разговорите Потребителите могат да виждат разговорите в Групи, ако това е активирано
Кой може да публикува Потребителите могат да започват и да участват в групови разговори
Кой може да преглежда членовете Потребителите могат да виждат списъка с членове на групата

Поверителност за членовете

Настройка Описание
Кой може да се свързва със собствениците на групата Контрол върху това, кой може да изпраща съобщения до собствениците на групата
Кой може да вижда имейл адресите на членовете Контрол върху това, кой може да вижда имейл адресите на членовете в потребителския интерфейс на Групи Имейл адресите може да продължат да се виждат в други приложения в Workspace.

Правила за публикуване

Настройка Описание
Кой може да отговаря частно на авторите Контрол върху това, кой може да изпраща частни имейли до авторите
Кой може да прикачва файлове Контрол върху това, кой може да публикува съобщения с прикачени файлове
Кой може да модерира съдържанието Това включва одобряване, изтриване и заключване на съобщения и разговори
Кой може да модерира метаданните Това включва категоризиране на съдържанието и всички функции на „Съвместна входяща поща“
Кой може да публикува от името на групата Това включва публикуване на съобщения от имейл адреса на групата

Модериране на членовете

Настройка Описание
Кой може да управлява членовете Контрол върху това, кой има разрешение да добавя и премахва членове на групата
Кой може да променя персонализираните роли Контрол върху това, кой може да създава, изтрива и променя името и описанието на персонализирани роли

За по-подробна информация относно модерирането на съобщенията вижте Одобряване или блокиране на нови съобщения.

Създаване или редактиране на персонализирана роля

Изисква ролята „Собственик“ или „Мениджър“.

Ако искате роля, различна от тези по подразбиране, можете да създадете персонализирана такава. Някои разрешения могат да се дават само на собственици, мениджъри и членове, но не и на персонализирани роли.

За да зададете разрешения за персонализирани роли, вижте Преглед или промяна на разрешенията за ролите.

 1. Влезте в Google Групи.
 2. Кликнете върху името на група.
 3. Кликнете върху Настройки на групата вляво and then Модериране на членовете.
 4. Под Персонализирани роли кликнете върху Създаване на персонализирана роля.
 5. Въведете име и описание за новата роля.
  Дайте име на ролята, което да може да се споделя обществено и е в единствено число (напр. „Сътрудник“, не „Сътрудници“).
 6. Кликнете върху Създаване на роля.
 7. За да редактирате името или описанието на ролята:
  1. Под Персонализирани роли кликнете върху „Редактиране“  до името на ролята.
  2. Въведете ново име или описание.
  3. Кликнете върху Запазване на промените.

Промяна на ролите за отделни членове

Стандартни роли

Изисква разширението „Кой може да управлява членовете“.

 1. Влезте в Google Групи.
 2. Кликнете върху името на група.
 3. Кликнете върху Членове вляво.
 4. За да промените ролята на един член: Посочете член, след което в колоната Роля изберете роля.
 5. За да зададете една и съща роля на няколко членове:
  1. Посочете всеки човек, чиито настройки искате да промените, и поставете отметка в квадратчето до името му.
  2. Кликнете върху „Промяна на ролята“  над списъка отдясно.
  3. Изберете новата роля.
Персонализирани роли

Изисква разширението „Кой може да управлява членовете“.

Към персонализирана роля могат да бъдат добавени само членове на групата. Ако даден член впоследствие бъде премахнат от групата, той автоматично се премахва от персонализираната роля.

 1. Влезте в Google Групи.
 2. Кликнете върху името на група.
 3. Кликнете върху Настройки на групата вляво and then Модериране на членовете.
 4. Под Персонализирани роли кликнете върху „Редактиране“  до името на ролята.
 5. Въведете имейл адреса на члена.
 6. Когато се покаже записът за члена, изберете го. Или, за да изберете първия показан запис, натиснете Enter или Return.
 7. (Незадължително) Повторете стъпки 5 и 6, за да добавите още членове към ролята.
 8. Кликнете върху Добавяне на членове.
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню